Teisės fakultetas

# • Naujienos

 • Diskusija „Mediacijos aktualijos Lietuvoje“

  Sausio 11 d. trečiadienį, 13 val. MRU LAB (Didlaukio g. 55, Vilnius) 102 aud. vyks apskritojo stalo diskusija „Mediacijos aktualijos Lietuvoje“.
  Renginyje bus aptartos mediacijos teisinį reguliavimo Lietuvoje aktualijos ir perspektyvos. Siūlomos Mediacijos įstatymo projekto naujovės bei problematika. Diskusijoje dalyvaus ir pranešimus skaitys Mediacijos įstatymo projekto rengėjai, teisminę mediaciją praktikuojantys teisėjai bei kitų teisinių profesijų atstovai, praktikuojantys ar besidominantys mediacija, teisės krypties mokslininkai.

  Išsami renginio programa, temos ir pranešėjai.

  Kviečiame!

  Išsamiau
 • Mykolo Romerio universitetas įtrauktas į Lietuvos advokatūros akredituotų mokymų partnerių sąrašą

  Mykolo Romerio universitetas (MRU) tapo pirmąja institucija, kurią Lietuvos advokatūra 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu akreditavo kaip galinčią vykdyti Advokatūros pripažįstamus kvalifikacijos kėlimo mokymus advokatams bei advokatų padėjėjams.

  MRU Teisės fakultetas yra parengęs didelį teisinių mokymų ciklą praktikams. Mokymo programą, kurią sudaro daugiau kaip 70 mokymų temų, įgyvendins MRU dėstytojai – praktikai, turintys didelę patirtį aukščiausių instancijų teismuose, advokatūroje ir kitose pagrindinėse teisinėse institucijose. Mokymai orientuoti į praktines ir aktualias administracinės, baudžiamosios ir baudžiamojo proceso, civilinės ir civilinio proceso, darbo, konkurencijos, Europos Sąjungos, statybų, sveikatos, tarptautinės, žmogaus teisių teisės ir kitų teisės šakų problemas.

  Išsamiau
 • Teisės fakulteto absolventų diplomų įteikimo šventė!

  2017 m. sausio 27 d. I -201 aud. įvyks iškilminga Teisės fakulteto absolventų diplomų įteikimo šventė! Diplomai bus įteikiami teisės bakalauro ir teisės magistrantūros studijų absolventams.

  2017-01-27 (penktadienį) 11 val. diplomai bus įteikiami Teisės bakalauro nuolatinių ir ištęstinių studijų programų absolventams.
  Mantijos išduodamos: nuo 9.45 iki 10.45 val. III-140 aud.
  Mantijos grąžinamos: iki 13 val. į III-140 aud.

  2017-01-27 (penktadienį) 14 val. diplomai bus įteikiami Teisės magistrantūros nuolatinių ir ištęstinių studijų programų absolventams.
  Mantijos išduodamos: nuo 12.45 iki 13.45 val. III-140 aud.
  Mantijos grąžinamos: iki 15.20 val. į III-140 aud.

  Išsamiau
 • Teisės fakulteto dekanė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos generaliniu prokuroru

  2016 m. gruodžio 16 d. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas sudarė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra. Dokumentą pasirašė MRU Teisės fakulteto dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė bei generalinis prokuroras Evaldas Pašilis.

  Fakulteto ir Generalinės prokuratūros bendradarbiavimo sutarties tikslas - stiprinti teisės plėtrą, mažinti mokslo ir praktikos atotrūkį, skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą rengiant mokslines konferencijas, seminarus, išvažiuojamąsias paskaitas, bendrus tarptautinius ir nacionalinius projektus, leidžiant teisės leidinius, vykdant studentų praktiką, remiant tarpusavio mokslo, profesinę bei kultūrinę veiklą.

  Išsamiau
 • Sveikiname MRU Teisės fakulteto profesorę Mildą Vainiutę

  Šiandien Teisės fakulteto vadovybė pasveikino MRU Teisės fakulteto profesorę Mildą Vainiutę, praėjusį penktadienį paskirtą Lietuvos Respublikos Teisingumo ministre. Teisės fakulteto dekanė prof. Lyra Jakulevičienė pasidžiaugė, kad Teisingumo ministerijai pirmą kartą Lietuvos istorijoje vadovaus moteris. Ji linkėjo nestokoti iniciatyvumo Lietuvos teisinės sistemos iššūkių sprendime. Profesorė Milda Vainiutė dirbo Mykolo Romerio universitete nuo 2000 m., dėstė Konstitucinę teisę. 2011 - 2016 m. vadovavo Teisės fakulteto Konstitucinės teisės katedrai (vėliau Konstitucinės ir administracinės teisės institutui). Profesorė yra daugelio mokslinių leidinių autorė, bendraautorė ir redaktorė. 

   

  Išsamiau
 • Tarptautinė žmogaus teisių savaitė kviečia moksleivius kūrybiškai pažvelgi į žmogaus teises

  Kviečiame visus moksleivius dalyvauti Žmogaus teisių dienos proga organizuojamame konkurse #TeisėKiekvienam

  Gruodžio 10-oji pasaulyje - Žmogaus teisių diena. Šia proga Mykolo Romerio Universiteto Žmogaus teisių laboratorija organizuoja kūrybiškiausio darbo konkursą Lietuvos mokyklų 1-12 klasių mokiniams. 

  Nufotografuok/Nufilmuok/Parašyk/Paskaityk/Pakviesk/Sudainuok/Sudalyvauk!

   

  Išsamiau
Naujienų archyvas

1997 m. rugsėjo 1 d. studijas pradėjo pirmieji teisės programos dieninių bakalauro studijų 124 studentai.
1998 m. kovo 17 d. Senato patvirtintoje naujojoje Teisės akademijos struktūroje tarp penkių fakultetų įsteigtas ir Teisės fakultetas, kurio sudėtyje buvo 10 katedrų (Tarptautinės teisės ir žmogaus teisių apsaugos katedra, Civilinės ir komercinės teisės katedra, Darbo teisės ir socialinės saugos katedra, Kriminologijos katedra, Teisės filosofijos katedra, Baudžiamosios teisės katedra, Baudžiamojo proceso katedra, Kriminalistikos katedra, Finansų ir mokesčių teisės katedra, Teisės medicinos katedra). 1998 m. gegužės mėnesį Teisės akademijos senatas, atsižvelgdamas į Konkurso ir atestacijos komisijos rekomendacijas, konkurso tvarka išrinko fakulteto dekaną ir katedrų vedėjus, mokslinius, mokslinius pedagoginius ir pedagoginius darbuotojus. Fakulteto dekanu buvo išrinktas dr. Kęstutis Stungys, katedrų vedėjais: Baudžiamojo proceso – prof. dr. Eugenijus Palskys, Baudžiamosios teisės – prof. habil.dr. Vytautas Piesliakas, Civilinės ir komercinės teisės – doc. dr. Dangutė Ambrasienė (iki 1999-04-20), prof. habil. dr. P. V. Rasimavičius (nuo 1999-04-21), Darbo teisės ir socialinės saugos – doc. dr. Genovaitė Dambrauskienė (nuo 1999 m. rugpjūčio 2 d.), Finansų ir mokesčių teisės – dr. Algirdas Miškinis, Kriminalistikos – doc. dr. Hendryk Malevski, Kriminologijos – doc. dr. Genovaitė Babachinaitė, Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės – doc. dr. Saulius Katuoka, Teisės filosofijos – doc. dr. Alfonsas Vaišvila, Teisės medicinos – prof. habil. dr. Gediminas Žukauskas. Iš viso fakultete dirbo 86 pedagogai ir 32 doktorantai. Fakultete buvo 43 mokslo daktarai, iš jų 12 profesorių, 20 docentų.
    Nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. be teisės bakalauro studijų programos dar startavo ir magistrantūros studijų teisės programos trys specializacijos: baudžiamosios teisės ir kriminologijos, civilinės teisės ir tarptautinės teisės.
2000 m. birželio 8 d. rektoriaus įsakymu Nr. 371 K Teisės fakulteto dekanu paskirtas dr. Juozas Žilys. Rektoriaus 2000 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 181K fakulteto prodekanu paskirtas doc. dr. Olegas Fedosiukas, o 2005 m. įvedus antrą prodekano pareigybę vasario 10 d. rektoriaus įsakymu Nr. 4I-279 į šias pareigas paskirta dr. Dalia Vasarienė. Nuo 2007 m. liepos mėnesio Teisės fakulteto dekanu paskirtas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas, o prodekaną doc. dr. Olegą Fedosiuką pakeitė dr. Linas Baublys. Taip pat įsteigta prodekano pareigybė mokslui, į kurią paskirta dr. Agnė Tikniūtė. Nuo 2009 m. birželio prodekanės mokslui ir projektams pareigas ėjo doc. dr. Inga Žalėnienė, kurią 2010 m. pakeitė doc. dr. Asta Dambrauskaitė. 2010 m. spalio 19 d. prof. dr. Egidijų Jarašiūną, paskirtą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėju, pakeitė profesorė dr. Rima Ažubalytė.  2010 m. prodekanę tarptautiniams ryšiams ir studijoms, Erasmus koordinatorę doc. dr. Dalią Vasarienę pakeitė dr. Regina Valutytė, o 2012 m. prodekaną doc. dr. Lina Baublį pakeitė doc. dr. Snieguolė Matulienė. 2014 m. dekanę prof. dr. Rimą Ažubalytę laikinai pakeitė prof. dr. Snieguolė Matulienė, o 2015 m. birželio 1 d. Teisės fakulteto dekane buvo paskirta prof. dr. Lyra Jakulevičienė.
  Šiuo metu dekanatą sudaro dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė bei dvi prodekanės – prof. dr. Snieguolė Matulienė - prodekanė studijoms bei doc. dr. Dovilė Gailiūtė - prodekanė tarptautiniams ryšiams ir studijoms (Erasmus koordinatorė).
dr. Kęstutis Stungys
Teisės fakulteto dekanas
1998-2000 metais
prof. Juozas Žilys
Teisės fakulteto dekanas
2000-2007 metais
prof. Egidijus Jarašiūnas
Teisės fakulteto dekanas
2007 - 2010 metais
prof. dr. Rima Ažubalytė
Teisės fakulteto dekanė 2010-2014 metais
prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Teisės fakulteto dekanė nuo 2015 m.

Gretutinės studijos

Mykolo Romerio universiteto studentai gali pasirinkti gretutines krypties studijas, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Gretutinės krypties studijų pasirinkimas studentams suteikia galimybę įgyti platesnį išsilavinimą, stoti į tos krypties magistrantūrą, praplėsti savo įsidarbinimo galimybes.

Gretutinės krypties studijų programą gali pasirinkti pirmosios pakopos studijų studentai, kurių studijų programoje tokia galimybė yra numatyta. Studentai pasirenka gretutinės krypties studijas ir į jas registruojasi elektroniniu būdu per individualią prieigą prie savo elektroninės studijų knygelės informacinėje sistemoje STUDIJOS. Pasirinkdami gretutinės krypties studijas studentai elektroniniu būdu užpildo prašymą fakulteto, kuriame studijuoja pagrindinės krypties studijų programą, dekanui ir bendra registracijos į studijas tvarka pasirenka gretutinės krypties studijų programos dalykus. Gretutinės krypties studijų programos vykdymas prasideda studentui pasirašius gretutinės krypties studijų sutartį. Gretutinės krypties studijų programą pasirinkę studentai į programos dalykų studijas registruojasi kartu su tuos dalykus studijuojančiais atitinkamos pagrindinės krypties studijų programos studentais.

Daugiau informacijos galima rasti čia:

Gretutinės krypties studijų vykdymo reikalavimai ir gretutinių studijų sutarčių formos

Gretutinės krypties studijų programos

Eil. Nr.

Gretutinės krypties studijų programos

Fakultetas

1

Ekonomika

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

2

Verslas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

3

Dalykinė anglų kalba (šaka) (filologija)

Politikos ir vadybos fakultetas

4

Dalyko (anglų kalbos) pedagogika (šaka)

Politikos ir vadybos fakultetas

5

Filosofija

Politikos ir vadybos fakultetas

6

7

Vertimas

Viešoji istorija

Politikos ir vadybos fakultetas

8

Viešasis administravimas

Politikos ir vadybos fakultetas

9

Informatika

Socialinių technologijų fakultetas

10

Psichologija

Socialinių technologijų fakultetas

11

Socialinis darbas

Socialinių technologijų fakultetas

12

Socialinė pedagogika (šaka)

Socialinių technologijų fakultetas

13

Sociologija

Socialinių technologijų fakultetas

14

Švietimas ir ugdymas

Socialinių technologijų fakultetas

15

Teisė

Teisės fakultetas

16

Teisė (tik studijų programos Policijos veikla studentams)

Viešojo saugumo fakultetas

17

Visuomenės saugumas

Viešojo saugumo fakultetas


2016-2017 s. m. KALENDORIUS

2016-2017 s. m. Rudens semestro savaičių pasiskirstymas
2016-2017 s. m. Akademinis kalendorius

SEMESTRO SESIJŲ GRAFIKAI

Laisvai pasirenkamų dalykų tvarkaraštis 09.29

Nuolatinės studijos

2016/2017 metų nuolatinių studijų grafikas. Atnaujinta 2016-11-25

Ištęstinės studijos

2016/2017 metų bakalauro ištęstinių studijų grafikas. Patikslinta 2016-09-20
2016/2017 s.m. magistrantūros ištęstinių ir papildomų studijų grafikas, atnaujinta 2016-08-24

ERASMUS TIMETABLE

ERASMUS timetable 2016-2017 autumn. Updated 2016-10-27
ERASMUS EXAMINATION timetable 2016-2017 autumn. Updated 20-12-2016

NUOLATINĖS STUDIJOS

2016-2017 s.m. rudens semestro laisvai pasirenkamų dalykų tvarkaraštis

Bakalauro studijos

Teisės programa

I kurso 2016/2017 s.m. rudens (1) semestras (pakeista 2016-10-31)
II kurso 2016/2017 s.m. rudens (3) semestras (pakeista 2016-09-19)
III kurso 2016/2017 s.m. rudens (5) semestras (pakeista 2016-09-21)
IV kurso 2016/2017 s.m. rudens (7) semestras (pakeista 2016-11-17)
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016-2017 s.m. rudens semestras
II kurso 2016-2017 s.m. rudens semestras
III kurso 2016-2017 s.m. rudens semestras

Teisės ir muitinės veiklos programa

I kurso 2016/2017 s.m. rudens (1) semestras (pakeista 2016-09-06)
II kurso 2016/2017 s.m. rudens (3) semestras (pakeista 2016-09-08)
III kurso 2016/2017 s.m. rudens (5) semestras (pakeista 2016-10-19)
IV kurso 2016/2017 s.m. rudens (7) semestras (pakeista 2016-11-16)
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016-2017 s.m. rudens semestras
II kurso 2016-2017 s.m. rudens semestras
III kurso 2016-2017 s.m. rudens semestras

Teisės ir penitencinės veiklos programa

I kurso 2016/2017 s.m. rudens (1) semestras (pakeista 2016-09-06)
II kurso 2016/2017 s.m. rudens (3) semestras (pakeista 2016-09-08)
III kurso 2016/2017 s.m. rudens (5) semestras (pakeista 2016-09-21)
IV kurso 2016/2017 s.m. rudens (7) semestras. Atnaujinta 2016-10-06
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016/2017 s.m. rudens (1) semestras
II kurso 2016/2017 s.m. rudens (3) semestras
III kurso 2016/2017 s.m. rudens (5) semestras

Teisės ir valdymo programa

I kurso 2016/2017 s.m. rudens (1) semestras (pakeista 2016-10-17)
II kurso 2016/2017 s.m. rudens (3) semestras (pakeista 2016-09-07)
III kurso 2016/2017 s.m. rudens (5) semestras (pakeista 2016-11-07)
IV kurso 2016/2017 s.m. rudens (7) semestras. Atnaujinta 2016-11-17
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016/2017 s.m. rudens (1) semestras
II kurso 2016/2017 s.m. rudens (3) semestras
III kurso 2016/2017 s.m. rudens (5) semestras. Atnaujinta 2016-12-28

Magistrantūros studijos

Administracinės teisės programa

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija

I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-09-29
II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras)

Bioteisės programa

I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-12-19
II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 09.05

Civilinės teisės specializacija

I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-10-31
II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras)

Darbo ir socialinio aprūpinimo teisės programa

II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras)

Europos Sąjungos teisės programa

European and International Business Law

I course 2016-2017 autumn semester. Updated 20-12-2016

Finansų teisės programa

International Law

I course 2016-2017 autumn semester. Updated 20-12-2016

Tarptautinės teisės specializacija

I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-12-20
II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-09-10

Tarptautinės žmogaus, vartotojų, intelektinės nuosavybės apsaugos programa

Verslo teisės programa

I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-12-20
II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras)

Civilinės justicijos programa

European Union Law and Governance

II course (2016-2017 academic year autumn semester). Updated 2016-09-10

Europos verslo teisė

Legal Regulation of Public Administration and Human Rights

II course (2016-2017 academic year autumn semester)

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

Bakalauro studijos

Teisės programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
IV kurso (priimti 2016 m. Marijampolėje) 7 semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 2016-09-26
V kurso (priimti 2015 m. Marijampolėje) 10 semestro įžanginės paskaitos. Patikslinta 2016-11-16
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
I kurso (priimti 2016 m. Vilniuje) 1 semestro egzaminų sesijos tvarkaraštis
V kurso (priimti 2015 m. Utenoje) 10 semestro egzaminų tvarkarštis
V kurso (priimti 2015 m. Marijampolėje) 10 semestro egzaminų tvarkaraštis

Teisės ir valdymo programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 1 semestro įžanginių paskaitų tvarkaraštis, atnaujintas 10.05
I kurso 1 semestro egzaminų sesijos tvarkaraštis
II kurso 3 semestro egzaminų tvarkaraštis. Atnaujinta 2016-11-07
III kurso 5 semestro egzaminų sesijos tvarkaraštis. Atnaujinta 2016-10-27
V kurso 9 semestro egzaminų tvarkaraštis
V kurso (priimti 2012 m.) 9 semestro egzaminų sesijos ir 10 semestro įžanginių paskaitų tvarkaraštis. Atnaujinta 2016-12-13
V kurso (priimti 2015 m.) 10 semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 2016-12-05

Teisės ir muitinės veiklos programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 1 semestro egzaminų sesijos tvarkaraštis
II kurso 3 semestro egzaminų tvarkaraštis. Atnaujinta 2016-11-07
III kurso 5 semestro egzaminų sesijos tvarkaraštis. Atnaujinta 2016-10-27
IV kurso 7 semestro egzaminų tvarkaraštis
V kurso 9 semestro egzaminų sesijos tvarkaraštis. Atnaujinta 2016 11 22

Teisės ir penitencinės veiklos programa

Magistrantūros studijos

Administracinės teisės programa (Vilnius)

Administracinė teisė (Klaipėda)

2 kurso 3 semestro egzaminų sesijos tvarkaraštis

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija

Civilinės teisės specializacija

Mediacijos programa

I kurso 2016/2017 s.m. rudens (1) semestras. Atnaujinta 2016-11-11

Verslo teisės programa

Papildomosios studijos

2016-2017 m. RUDENS EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016-2017 m. rudens 1 semestro egzaminų tvarkaraštis papildomųjų studijų Kaune. Atnaujintas 2016 12 30
I kurso 2016-2017 m. rudens 1 semestro egzaminų tvarkaraštis papildomųjų studijų Vilniuje. Atnaujintas 2016 01 04


Adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) 271 4561 , 865976782 (tik darbo valandomis)
Faks.: 271 4561
El. p.: tf@mruni.eu


Dekanė: prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Kab.: V-342
Tel.: (8 5) 271 4624
El. p.: tf@mruni.eu
Priėmimo valandos: Ketvirtadieniais 15-16 val. (būtina išankstinė registracija el. paštu tf@mruni.eu , pasikeitus priėmimo laikui informuosime)


Prodekanė: (studijoms) prof. dr. Snieguolė Matulienė
Kab.: V-341
Tel.: (8 5) 271 4663
El. p.: m.sniega@mruni.eu


Prodekanė: (tarptautiniams ryšiams ir studijoms) doc. dr. Dovilė Gailiūtė (Erasmus koordinatorė)
Kab.: V-344
Tel.: (8 5) 271 4597
El. p.: dgailiute@mruni.eu


Vyresnioji metodininkė: Rasa Deltuvienė
Kab.: IV-302
Tel.: (8 5) 2714 649
El. p.: raseled@mruni.eu

Dekano padėjėja (viešiesiems ryšiams ir tęstinėms studijoms): Inga Mickevičiūtė
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) 2714 561
El. p.: inga.mick@mruni.eu

Vyresnioji metodininkė: Eglė Radzevičiūtė
Kab.: V-308
Tel.: (8 5) 2714659
El. p.: egle_ra@mruni.eu

 Teisės fakulteto Studentų skyrius

Tvarkaraščiai
 • Andželika Norkienė (Teisės programos bakalauro ištęstinių studijų; magistrantūros nuolatinių studijų ir ERASMUS tvarkaraščiai)
  kab. I-402,
  tel (8 5) 2714 576,
  E. paštas andzelika@mruni.eu
 • Gražina Kačinskienė (bakalaurų nuolatinių studijų; Teisės ir valdymo bei Teisės ir muitinės veiklos programų bakalauro ištęstinių studijų; magistrantūros ištęstinių studijų ir papildomųjų studijų tvarkaraščiai) kab.I-402, tel. (85) 2714 706, el. p.: grazina.kacinskiene@mruni.eu    

Nuolatinės studijos 

 • Vyr. metodininkė Rasa Deltuvienė (Teisės, Teisės ir valdymo, Teisės ir penitencinės veiklos programų bakalauro nuolatinės studijos)
kab. IV-302,
tel. (8 5) 271 4649,
E. paštas raseled@mruni.eu
 • Vadybininkė Jolita Radionovienė (Teisės ir muitinės veiklos bakalauro nuolatinės studijos, nuotolinės studijos ir magistrantūros nuolatinių studijų I kurso programos)
kab. IV-305,
tel. (8 5) 271 4664,
E. paštas j.radionoviene@mruni.eu
 • Vyr. metodininkė Eglė Radzevičiūtė (Teisės magistrantūros nuolatinių studijų II kurso programos, jungtinės studijų programos, Erasmus studijos)
kab.IV-308,
tel.(8 5) 271 4659,
E. paštas egle_ra@mruni.eu


Ištęstinės studijos 
 • Vadybininkė Virginija Bilinskienė (Teisės, Teisės ir penitencinės veiklos bakalauro ištęstinės studijos, Administracinės teisės , Baudžiamosios teisės ir kriminologijos magistrantūros ištęstinės studijų programos)
kab.IV-304,
tel. (8 5) 271 4636,
E. paštas virginija@mruni.eu
 
 • Vadybininkė Kristina Bernatavičienė (Teisės ir valdymo, Teisės ir muitinės veiklos programų bakalauro ištęstinės studijos,  teisės ir valdymo nuolatinės (vakarinės), papildomos studijos, Civilinės teisės, Verslo teisės, Mediacijos magistrantūros ištęstinės studijų programos)

kab. IV-306,
tel. (8 5) 271 4595,
E. paštas b.kristina@mruni.eu


Studentų priėmimo laikas
Pirmadienis      8.00 - 16.30
Antradienis      8.00 - 16.30
Trečiadienis     8.00 - 16.30
Ketvirtadienis  9.00 - 16.30
Penktadienis    8.00 - 15.30
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

_________________________________________________________________________________________________
       Teisės fakulteto dekanato nariai 2013-2014 m. m.

 

Teisės fakulteto dekanato nariai 2012-2013 m.m.

Teisės fakulteto dekanato nariai 2010-2011 m.m.

Iš kairės į dešinę: Diana Kodis, Birutė Kunigėlytė-Žiūkienė, Jurgita Valeikienė, doc. Dalia Vasarienė, Rasa Deltuvienė, dr. Linas Baublys, doc. Inga Žalėnienė, prof. Egidijus Jarašiūnas, Eglė Radzevičiūtė, Virginija Bilinskienė, Regina Gelumbauskienė, Gražina Ašembergaitė

Teisės fakulteto dekanato nariai 2010 - 2011 m.