Teisės fakultetas

# • Naujienos

 • Vieša doc. dr. Ievos Deviatnikovaitės paskaita

  Mykolo Romerio universiteto Viešosios teisės instituto doc. dr. Ieva Deviatnikovaitė skaitys paskaitą JAV ambasados ir Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos organizuojamoje Tarptautinėje demokratijos stovykloje (angl. International Democracy Camp 2017) šių metų liepos 18 d. 14 val. Dvarčėnų dvare, Alytaus rajone. Paskaita bus apie Baltijos šalių konstitucijas bei jose įtvirtintus žmogaus teisių katalogus. Daugiau informacijos: http://www.lakmaonline.lt/index.php/let-s-go-camping-2015

  Išsamiau
 • Vilniuje vyks aštuntoji pasaulinė „Transparency International“ Skaidrumo mokykla

  Pirmadienį, liepos 10 d., Mykolo Romerio universitete prasideda aštuntoji pasaulinė „Transparency International“ Skaidrumo mokykla, kurioje dalyvaus 140 jaunimo lyderių iš beveik 70 pasaulio šalių. Per mokyklos atidarymą dalyviai susitiks su „Transparency International“ įkūrėju Peter Eigen.

  Mokyklos tikslas – supažindinti jaunus žmones su naujausiomis skaidrumo ir antikorupcijos tendencijomis bei įkvėpti juos imtis iniciatyvos savo šalyse.
  Savaitės trukmės mokykloje jauni profesionalai lankys intensyvius antikorupcijos kursus, kurių metu sužinos apie korupciją viešame, gynybos, farmacijos ir kasybos sektoriuose, taip pat – sporte, politinėse partijose bei versle. Kartu su mokyklos lektoriais dalyviai ieškos būdų, kaip siekti skaidrumo ir kokiais konkrečiai būdais pasipriešinti korupcijai kasdieniame gyvenime savo šalyse. Ypač daug dėmesio bus skiriama praktiniams dalyvių įgūdžiams lavinti.

  Išsamiau
 • Lietuvos mokslo taryba finansuos dr. Jolantos Bieliauskaitės ir dr. Vaido Jurkevičiaus mokslines išvykas

  Lietuvos mokslo taryba (LMT) paskelbė kvietimų mokslinėms išvykoms konkurso rezultatus. Šiemet buvo pateiktos 553 paraiškos, iš jų humanitarinių ir socialiniams mokslų sričių finansuota 190 paraiškų. Iš šio skaičiaus bus finansuojama ir 17 Mykolo Romerio universiteto mokslininkų mokslinės išvykos, tarp kurių ir 2 Teisės fakulteto dėstytojų.

  Išsamiau
 • Iškilmingai įteikti diplomai teisės fakulteto absolventams

  Š. m. birželio 27 d. Teisės fakultete įteikti 149 bakalauro ir 181 magistro diplomas. Teisės absolventus sveikino Lietuvos Respublikos Seimo, Teisingumo ministerijos, kitų socialinių partnerių atstovai. Sėkmingos karjeros istorijomis dalinosi 2007 m. laidos MRU teisės absolventai – Rytis Valūnas, AB "Klaipėdos nafta", Teisės ir administravimo tarnybos direktorius, ir Dovilė Pranckevičienė, Užsienio kalbų mokyklos "Language club" įkūrėja ir vadovė, panaudojusi teisines žinias ir įkūrusi sėkmingai veikiantį verslą. Sveikindama absolventus Teisės fakulteto dekanė Lyra Jakulevičienė akcentavo asmenybės augimo ir tobulėjimo svarbą, kuri neturėtų pasibaigti kartu su studijomis; linkėjo iniciatyvumo ir kūrybiškumo dirbant teisinį darbą, nesustoti susidūrus su pirmomis nesėkmėmis, bet kryptingai ir nuosekliai siekti savo tikslų ir svajonių. Pabrėždama teisinio išsilavinimo universalumą dekanė išreiškė viltį, kad šis išsilavinimas bus naudingas ne tik klasikinėse teisinėse pareigybėse, bet padės būti sėkmingesniais verslininkais, valstybės tarnautojais ar mokslininkais, kur teisinės žinios ypač reikalingos.

  Išsamiau
 • Monografijos apie tarptautines sutartis pristatymas

  Lietuvos teisės instituto mokslininkė dr. Agnė Limantė kartu su kolege Aiste Augustauskaite pristatys monografiją „Tarptautinių sutarčių ir kitų tarptautinio pobūdžio susitarimų sudarymas: praktiniai aspektai ir poreikio tobulinti reguliavimą Lietuvoje vertinimas“.
  Monografijos pristatymas vyks birželio 28 d. 16 val. Mykolo Romerio universitete (Ateities g. 20, Vilnius) I-220 auditorijoje.

  Išsamiau
 • Kviečiame studentus dalyvauti atrankoje į Tarptautinę mediacijos vasaros mokykla Turibos universitete

  Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas kviečia studentus dalyvauti atrankoje į Tarptautinę mediacijos vasaros mokyklą, kuri vyks 2017 m. liepos 27 – rugpjūčio 8 dienomis Turibos universitete (Latvijoje).

  Vasaros mokykloje dalyvaus studentai ir dėstytojai iš Lietuvos, Latvijos, Suomijos ir Estijos.

  Užsiėmimai vyks anglų kalba. Už sėkmingą kurso baigimą universitetų studentai gauna sertifikatus ir 3 ECTS.

  Daugiau informacijos apie mediacijos vasaros mokyklą.

  Išsamiau
Naujienų archyvas

Kodėl MRU Teisės fakultetas?

 • Patyrę dėstytojai – praktikai

Fakultete dėsto daugelis žymių teisės mokslininkų bei praktikų: Lietuvos Konstitucinio, Aukščiausiojo, Apeliacinio teismų, apygardų bei apylinkių teismų teisėjai, advokatai, prokurorai, notarai, mediatoriai.

 • Absolventų įsidarbinamumas

71,10 proc. MRU absolventų, baigusių teisę įsidarbina per pirmuosius 6 mėn., 74,66 proc. - per pirmuosius 12 mėn. Dalis absolventų tęsia studijas magistro studijose. MRU yra vienintelis universitetas Lietuvoje, turintis socialinių mokslų laboratorijas, kur studentai gali įgyti pirmą darbinę patirtį, kurios dažnai reikia įsidarbinti.

 • Studentų pasitenkinimas studijomis

2016 m. tarptautinis studijų portalas “StudyPortals”, vertinantis užsienio studentų pasitenkinimą studijomis įvertino MRU “Excellent” kategorijos apdovanojimu.

 • Tarptautiškumas

7 magistro programos įgyvendinamos kaip tarptautinės/jungtinės/dvigubo diplomo anglų kalba su Bordeaux IV ir Savoie Mont Blanc universitetais (Prancūzija) bei Ukrainos universitetais. Virš 100 Erasmus sutarčių su užsienio universitetais ir organizacijomis dėl studijų bei praktikos užsienyje. Fakultetas koordinuoja NORDPLUS programą, fakultete dėsto JAV ir kitų užsienio šalių dėstytojai.

 • Infrastruktūra

2016 m. tarptautinių ekspertų, vertinančių Teisės bakalauro studijų programas, nuomone MRU infrastruktūra yra viena geriausių Vidurio ir Rytų Europoje - studentams sudarytos visos galimybės naudotis kompiuterizuotomis auditorijomis, puikiai įrengtomis darbo vietomis bibliotekoje, veikiančioje 24/7 darbo laiku, gausiais bibliotekos fondais: spausdintais ir elektroniniai šaltiniais, kurie pasiekiami ir nuotoliniu būdu.


Fakulteto istorija

1997 m. rugsėjo 1 d. studijas pradėjo pirmieji teisės programos dieninių bakalauro studijų 124 studentai.
1998 m. kovo 17 d. Senato patvirtintoje naujojoje Teisės akademijos struktūroje tarp penkių fakultetų įsteigtas ir Teisės fakultetas, kurio sudėtyje buvo 10 katedrų (Tarptautinės teisės ir žmogaus teisių apsaugos katedra, Civilinės ir komercinės teisės katedra, Darbo teisės ir socialinės saugos katedra, Kriminologijos katedra, Teisės filosofijos katedra, Baudžiamosios teisės katedra, Baudžiamojo proceso katedra, Kriminalistikos katedra, Finansų ir mokesčių teisės katedra, Teisės medicinos katedra). 1998 m. gegužės mėnesį Teisės akademijos senatas, atsižvelgdamas į Konkurso ir atestacijos komisijos rekomendacijas, konkurso tvarka išrinko fakulteto dekaną ir katedrų vedėjus, mokslinius, mokslinius pedagoginius ir pedagoginius darbuotojus. Fakulteto dekanu buvo išrinktas dr. Kęstutis Stungys, katedrų vedėjais: Baudžiamojo proceso – prof. dr. Eugenijus Palskys, Baudžiamosios teisės – prof. habil.dr. Vytautas Piesliakas, Civilinės ir komercinės teisės – doc. dr. Dangutė Ambrasienė (iki 1999-04-20), prof. habil. dr. P. V. Rasimavičius (nuo 1999-04-21), Darbo teisės ir socialinės saugos – doc. dr. Genovaitė Dambrauskienė (nuo 1999 m. rugpjūčio 2 d.), Finansų ir mokesčių teisės – dr. Algirdas Miškinis, Kriminalistikos – doc. dr. Hendryk Malevski, Kriminologijos – doc. dr. Genovaitė Babachinaitė, Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės – doc. dr. Saulius Katuoka, Teisės filosofijos – doc. dr. Alfonsas Vaišvila, Teisės medicinos – prof. habil. dr. Gediminas Žukauskas. Iš viso fakultete dirbo 86 pedagogai ir 32 doktorantai. Fakultete buvo 43 mokslo daktarai, iš jų 12 profesorių, 20 docentų.
    Nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. be teisės bakalauro studijų programos dar startavo ir magistrantūros studijų teisės programos trys specializacijos: baudžiamosios teisės ir kriminologijos, civilinės teisės ir tarptautinės teisės.
2000 m. birželio 8 d. rektoriaus įsakymu Nr. 371 K Teisės fakulteto dekanu paskirtas dr. Juozas Žilys. Rektoriaus 2000 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 181K fakulteto prodekanu paskirtas doc. dr. Olegas Fedosiukas, o 2005 m. įvedus antrą prodekano pareigybę vasario 10 d. rektoriaus įsakymu Nr. 4I-279 į šias pareigas paskirta dr. Dalia Vasarienė. Nuo 2007 m. liepos mėnesio Teisės fakulteto dekanu paskirtas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas, o prodekaną doc. dr. Olegą Fedosiuką pakeitė dr. Linas Baublys. Taip pat įsteigta prodekano pareigybė mokslui, į kurią paskirta dr. Agnė Tikniūtė. Nuo 2009 m. birželio prodekanės mokslui ir projektams pareigas ėjo doc. dr. Inga Žalėnienė, kurią 2010 m. pakeitė doc. dr. Asta Dambrauskaitė. 2010 m. spalio 19 d. prof. dr. Egidijų Jarašiūną, paskirtą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėju, pakeitė profesorė dr. Rima Ažubalytė.  2010 m. prodekanę tarptautiniams ryšiams ir studijoms, Erasmus koordinatorę doc. dr. Dalią Vasarienę pakeitė dr. Regina Valutytė, o 2012 m. prodekaną doc. dr. Lina Baublį pakeitė doc. dr. Snieguolė Matulienė. 2014 m. dekanę prof. dr. Rimą Ažubalytę laikinai pakeitė prof. dr. Snieguolė Matulienė, o 2015 m. birželio 1 d. Teisės fakulteto dekane buvo paskirta prof. dr. Lyra Jakulevičienė.
  Šiuo metu dekanatą sudaro dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė bei dvi prodekanės – prof. dr. Snieguolė Matulienė - prodekanė studijoms bei doc. dr. Dovilė Gailiūtė - prodekanė tarptautiniams ryšiams ir studijoms (Erasmus koordinatorė).dr. Kęstutis Stungys
Teisės fakulteto dekanas
1998-2000 metais
prof. Juozas Žilys
Teisės fakulteto dekanas
2000-2007 metais
prof. Egidijus Jarašiūnas
Teisės fakulteto dekanas
2007 - 2010 metais
prof. dr. Rima Ažubalytė
Teisės fakulteto dekanė 2010-2014 metais
prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Teisės fakulteto dekanė nuo 2015 m.


Gretutinės studijos

Mykolo Romerio universiteto studentai gali pasirinkti gretutines krypties studijas, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Gretutinės krypties studijų pasirinkimas studentams suteikia galimybę įgyti platesnį išsilavinimą, stoti į tos krypties magistrantūrą, praplėsti savo įsidarbinimo galimybes.

Gretutinės krypties studijų programą gali pasirinkti pirmosios pakopos studijų studentai, kurių studijų programoje tokia galimybė yra numatyta. Studentai pasirenka gretutinės krypties studijas ir į jas registruojasi elektroniniu būdu per individualią prieigą prie savo elektroninės studijų knygelės informacinėje sistemoje STUDIJOS. Pasirinkdami gretutinės krypties studijas studentai elektroniniu būdu užpildo prašymą fakulteto, kuriame studijuoja pagrindinės krypties studijų programą, dekanui ir bendra registracijos į studijas tvarka pasirenka gretutinės krypties studijų programos dalykus. Gretutinės krypties studijų programos vykdymas prasideda studentui pasirašius gretutinės krypties studijų sutartį. Gretutinės krypties studijų programą pasirinkę studentai į programos dalykų studijas registruojasi kartu su tuos dalykus studijuojančiais atitinkamos pagrindinės krypties studijų programos studentais.

Daugiau informacijos galima rasti čia:

Gretutinės krypties studijų vykdymo reikalavimai ir gretutinių studijų sutarčių formos

Gretutinės krypties studijų programos

Eil. Nr.

Gretutinės krypties studijų programos

Fakultetas

1

Ekonomika

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

2

Verslas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

3

Dalykinė anglų kalba (šaka) (filologija)

Politikos ir vadybos fakultetas

4

Dalyko (anglų kalbos) pedagogika (šaka)

Politikos ir vadybos fakultetas

5

Filosofija

Politikos ir vadybos fakultetas

6

7

Vertimas

Viešoji istorija

Politikos ir vadybos fakultetas

8

Viešasis administravimas

Politikos ir vadybos fakultetas

9

Informatika

Socialinių technologijų fakultetas

10

Psichologija

Socialinių technologijų fakultetas

11

Socialinis darbas

Socialinių technologijų fakultetas

12

Socialinė pedagogika (šaka)

Socialinių technologijų fakultetas

13

Sociologija

Socialinių technologijų fakultetas

14

Švietimas ir ugdymas

Socialinių technologijų fakultetas

15

Teisė

Teisės fakultetas

16

Teisė (tik studijų programos Policijos veikla studentams)

Viešojo saugumo fakultetas

17

Visuomenės saugumas

Viešojo saugumo fakultetas


2017-2018 s. m. KALENDORIUS

2017-2018 s. m. akademinis kalendorius
2017-2018 s. m. rudens semestro savaičių pasiskirstymas
2017-2018 s. m. pavasario semestro savaičių pasiskirstymas

STUDIJŲ GRAFIKAI

2017/2018 s.m. bakalauro nuolatinių studijų grafikas (PROJEKTAS)
2017/2018 s.m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas (PROJEKTAS)
2017/2018 s.m. magistrantūros nuolatinių studijų grafikas (PROJEKTAS)
2017/2018 s.m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas (PROJEKTAS)
2017/2018 s.m. papildomų studijų grafikas (PROJEKTAS)

ERASMUS TIMETABLE

ERASMUS timetable 2016-2017 spring semester. Updated 2017-03-03
ERASMUS EXAM timetable 2016-2017 spring semester

NUOLATINĖS STUDIJOS

2016-2017 s.m. pavasario semestro laisvai pasirenkamų dalykų tvarkaraštis. Atnaujinta 2017 02 09

BAKALAURO STUDIJOS

Teisės programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016-2017 s.m. pavasario semestras (Atnaujinta 2017.02.10)
II kurso 2016-2017 s.m. pavasario semestras (Atnaujinta 2017.02.03)
III kurso 2016-2017 s.m. pavasario semestras (Atnaujinta 2017.02.03)
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016-2017 s.m. pavasario semestras
II kurso 2016-2017 s.m. pavasario semestras
III kurso 2016-2017 s.m. pavasario 6 semestro egzaminų tvarkaraštis. Atnaujinta 2017 04 26 d.
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS. Atnaujinta 2017-04-19
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Teisės ir muitinės veiklos programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016-2017 s.m. pavasario semestras. (Atnaujinta 2017.02.14)
II kurso 2016-2017 s.m. pavasario semestras (Atnaujinta 2017.02.04)
III kurso 2016-2017 s.m. pavasario semestras (Atnaujinta 2017.02.09)
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016/2017 s.m. pavasario semestras
II kurso 2016/2017 s.m. pavasario semestras
III kurso 2016-2017 s.m. pavasario semestro egzaminų tvarkaraštis
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Teisės ir penitencinės veiklos programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016/2017 s.m. pavasario semestras (Atnaujinta 2017.02.07)
II kurso 2016/2017 s.m. pavasario semestras. (Atnaujinta 2017.02.14)
III kurso 2016/2017 s.m. pavasario semestras (Atnaujinta 2017.02.13)
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016/2017 s.m. pavasario semestras
II kurso 2016/2017 s.m. pavasario semestras
III kurso 2016/2017 s.m. pavasario semestras
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS. Atnaujinta 2017-04-19
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Teisės ir valdymo programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016/2017 s.m. pavasario semestras (Atnaujinta 2017.02.08)
II kurso 2016/2017 s.m. pavasario semestras (Atnaujinta 2017.02.09)
III kurso 2016/2017 s.m. pavasario semestras (Atnaujinta 2017.01.30)
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016/2017 s.m. pavasario semestras
II kurso 2016/2017 s.m. pavasario semestras
III kurso 2016/2017 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 2017 04 26
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS. Atnaujinta 2017-04-19
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija

I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2017-05-16

Bioteisės programa

I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2017-05-16

Civilinės teisės specializacija

I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2017-05-16

European and International Business Law

I course 2016-2017 spring semester. Updated 2017-05-16

International Law

I course 2016-2017 spring semester. Updated 2017-05-16

Tarptautinės teisės specializacija

I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2017-06-01

Tarptautinės žmogaus, vartotojų, intelektinės nuosavybės apsaugos programa

Verslo teisės programa

I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2017-05-16

European Union Law and Governance

II course (2016-2017 academic year autumn semester). Updated 2016-09-10

Legal Regulation of Public Administration and Human Rights

I course (2016-2017 academic year spring semester). Updated 2017-05-23
II course (2016-2017 academic year spring semester). Updated 2017-04-14

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

BAKALAURO STUDIJOS

Teisės programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
II kurso (priimti 2015 m. Vilniuje) 4 semestro įžanginės paskaitos
III kurso (priimti 2014 ir 2015 m.) 6 semestro įžanginės paskaitos
IV kurso (priimti 2013 ir 2014 m.) 8 semestro įžanginės paskaitos. Patikslinta 2017-02-14
IV kurso (priimti 2016 m. Marijampolėje) 8 semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 2017-02-10
IV kurso (priimti 2016 m. Vilniuje) 8 semestro įžanginės paskaitos. Patikslinta 2017-02-13
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
I kurso (priimti 2016 m. Vilniuje) 2 semestro egzaminų tvarkaraštis
II kurso (priimti 2015 m. Vilniuje) 4 semestro egzaminų tvarkaraštis
III kurso (priimti 2014 ir 2015 m. Vilniuje) 6 semestro egzaminų tvarkaraštis. Patikslinta 2017-06-09
IV kurso (priimti 2013 ir 2014 m.) 8 semestro egzaminų tvarkaraštis
IV kurso (priimti 2016 m. Vilniuje) 8 semestro egzaminų tvarkaraštis
IV kurso (priimti 2016 m. Marijampolėje) 8 semestro egzaminų tvarkaraštis
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS. Atnaujinta 2017-04-19
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Teisės ir valdymo programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016-2017 s.m. 2 semestro pavasario sesijos egzaminų tvarkaraštis
II kurso 2016-2017 s.m. 4 semestro pavasario sesijos egzaminų tvarkaraštis
III kurso 2016-2017 s.m. 6 semestro pavasario sesijos egzaminų tvarkaraštis. Atnaujinta 2017 06 06 d.
IV kurso 2016-2017 s.m. 8 semestro pavasario sesijos egzaminų tvarkaraštis. Atnaujinta 2017 04 13 d.
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS. Atnaujinta 2017-04-19
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Teisės ir muitinės veiklos programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016-2017 s.m. 2 semestro pavasario sesijos egzaminų tvarkaraštis. Atnaujinta 2017 04 20 d.
II kurso 2016-2017 s.m. 4 semestro pavasario sesijos egzaminų tvarkaraštis.
III kurso 2016-2017 s.m. 6 semestro pavasario sesijos egzaminų tvarkaraštis. Atnaujinta 2017 06 05 d.
IV kurso 2016-2017 s.m. 8 semestro pavasario sesijos egzaminų tvarkaraštis. Atnaujinta 2017 04 13; 04 24 d.
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS. Atnaujinta 2017-03-16
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Teisės ir penitencinės veiklos programa

BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Administracinės teisės programa (Vilnius)

I kurso 2016/2017 s.m. 2 semestro pavasario paskaitų bei egzaminų tvarkaraštis. Atnaujinta 2017 02 09; 04 14 d.

Administracinė teisė (Klaipėda)

2 kurso 3 semestro egzaminų sesijos tvarkaraštis

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija

I kurso 2016-2017 s.m. 2 semestro pavasario paskaitų bei egzaminų tvarkaraštis

Civilinės teisės specializacija

I kurso 2016-2017 s.m. 2 semestro pavasario paskaitų bei egzaminų tvarkaraštis. Atnaujintas 2017 02 07; 03 17 d.

Mediacijos programa

I kurso 2016/2017 s.m. pavasario 2 semestro paskaitų ir egzaminų tvarkaraštis. Atnaujinta 2017 03 03; 03 08; 03 15; 04 11; 04 13; 05 11 d.
II kurso 2016/2017 s.m. pavasario 4 semestro paskaitų bei egzaminų tvarkaraštis

Verslo teisės programa

Papildomosios studijos

2016-2017 m. ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016-2017 m. pavasario 2 semestro paskaitų tvarkaraštis papildomųjų studijų Vilniuje. Atnaujinta 2017 03 06; 03.07; 03.10; 03.17 d.
I kurso 2016-2017 m. pavasario 2 semestro paskaitų tvarkaraštis papildomųjų studijų Kaune. Atnaujinta 2017 03 08; 03.30 d.
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016-2017 m. pavasario 2 semestro egzaminų tvarkaraštis papildomųjų studijų Vilniuje. Atnaujinta 2017 05 26 d.
I kurso 2016-2017 m. pavasario 2 semestro egzaminų tvarkaraštis papildomųjų studijų Kaune. Atnaujintas 2017 05 02; 05 12; 05 18; 05 23; 05 24; 26 d.


Adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) 271 4561 , 865976782 (tik darbo valandomis)
Faks.: 271 4561
El. p.: tf@mruni.eu


Dekanė: prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Kab.: V-342
Tel.: (8 5) 271 4624
El. p.: tf@mruni.eu
Priėmimo valandos: Ketvirtadieniais 15-16 val. (būtina išankstinė registracija el. paštu tf@mruni.eu , pasikeitus priėmimo laikui informuosime)


Prodekanė: (studijoms) prof. dr. Snieguolė Matulienė
Kab.: V-341
Tel.: (8 5) 271 4663
El. p.: m.sniega@mruni.eu


Prodekanė: (tarptautiniams ryšiams ir studijoms) doc. dr. Dovilė Gailiūtė (Erasmus koordinatorė)
Kab.: V-344
Tel.: (8 5) 271 4597
El. p.: dgailiute@mruni.eu


Vyresnioji metodininkė: Rasa Deltuvienė
Kab.: IV-302
Tel.: (8 5) 2714 649
El. p.: raseled@mruni.eu

Dekano padėjėja (viešiesiems ryšiams ir tęstinėms studijoms): Inga Mickevičiūtė
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) 2714 561
El. p.: inga.mick@mruni.eu

Vyresnioji metodininkė: Eglė Radzevičiūtė
Kab.: V-308
Tel.: (8 5) 2714659
El. p.: egle_ra@mruni.eu

 Teisės fakulteto Studentų skyrius

Tvarkaraščiai
 • Andželika Norkienė (Teisės programos bakalauro ištęstinių studijų; magistrantūros nuolatinių studijų ir ERASMUS tvarkaraščiai)
  kab. I-402,
  tel (8 5) 2714 576,
  E. paštas andzelika@mruni.eu
 • Gražina Kačinskienė (bakalaurų nuolatinių studijų; Teisės ir valdymo bei Teisės ir muitinės veiklos programų bakalauro ištęstinių studijų; magistrantūros ištęstinių studijų ir papildomųjų studijų tvarkaraščiai) kab.I-402, tel. (85) 2714 706, el. p.: grazina.kacinskiene@mruni.eu    

Nuolatinės studijos 

 • Vyr. metodininkė Rasa Deltuvienė (Teisės, Teisės ir valdymo, Teisės ir penitencinės veiklos, Teisės ir muitinės veiklos programų bakalauro nuolatinės studijos)
kab. IV-302,
tel. (8 5) 271 4649,
E. paštas raseled@mruni.eu
 • Vyr. metodininkė Eglė Radzevičiūtė (Teisės magistrantūros nuolatinių studijų programos, jungtinės studijų programos, Erasmus studijos)
kab.IV-308,
tel.(8 5) 271 4659,
E. paštas egle_ra@mruni.eu


Ištęstinės studijos 
 • Vadybininkė Virginija Bilinskienė (Teisės, Teisės ir penitencinės veiklos bakalauro ištęstinės studijos, Administracinės teisės , Baudžiamosios teisės ir kriminologijos magistrantūros ištęstinės studijų programos)
kab.IV-304,
tel. (8 5) 271 4636,
E. paštas virginija@mruni.eu
 
 • Vadybininkė Kristina Bernatavičienė (Teisės ir valdymo, Teisės ir muitinės veiklos programų bakalauro ištęstinės studijos,  teisės ir valdymo nuolatinės (vakarinės), papildomos studijos, Civilinės teisės, Verslo teisės, Mediacijos magistrantūros ištęstinės studijų programos)

kab. IV-306,
tel. (8 5) 271 4595,
E. paštas b.kristina@mruni.eu


Studentų priėmimo laikas
Pirmadienis      8.00 - 16.30
Antradienis      8.00 - 16.30
Trečiadienis     8.00 - 16.30
Ketvirtadienis  9.00 - 16.30
Penktadienis    8.00 - 15.30
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

_________________________________________________________________________________________________
   Teisės fakulteto dekanato nariai 2015-2016 m. m.