Skelbiamos kandidatų į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjus ir šio teismo generalinius advokatus atrankos - MRU
Naujienos

31 rugpjūčio, 2023
Skelbiamos kandidatų į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjus ir šio teismo generalinius advokatus atrankos
Teisės mokykla

Šiandien, rugpjūčio 31 dieną, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija paskelbė kandidatų į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) teisėjus ir generalinius advokatus, kuriuos į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, atrankos.

Teisingumo Teismą sudaro 27 teisėjai ir 11 generalinių advokatų. Jie skiriami valstybių narių bendru sutarimu šešerių metų kadencijai.

2024 m. baigsis dalies Teisingumo Teismo teisėjų ir generalinių advokatų kadencijos. Atsižvelgiant į tai, Lietuva turi pasiūlyti kandidatus į dvi pozicijas: Teisingumo Teismo teisėjo ir generalinio advokato. Tai bus pirmasis kartas nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą, kai Lietuva siūlys savo kandidatą į generalinius advokatus.

Nacionalinė atrankos procedūra pradedama nuo pretendentų atrankos, kurią vykdys Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryta darbo grupė. Atlikusi pretendentų vertinimą, darbo grupė sudarys du sąrašus: 1) Teisingumo Teismo  teisėjams keliamus reikalavimus atitinkančių kandidatų sąrašą ir 2) Teisingumo Teismo generaliniams advokatams keliamus reikalavimus atitinkančių kandidatų sąrašą. Į sąrašus bus įrašomi pretendentai, surinkę ne mažiau kaip 8 vertinimo balus iš 10.

Sąrašai bus teikiami Ministrei Pirmininkei, kad ji, įvertinusi kandidatūras, Vyriausybei galėtų pateikti motyvuotą siūlymą dėl vieno kandidato į Teisingumo Teismo teisėjus ir vieno kandidato į Teisingumo Teismo generalinius advokatus. Vyriausybė, Respublikos Prezidentui pritarus, siūlydama kandidatus į Teisingumo Teismo teisėjus ir generalinius advokatus konsultuojasi su Seimu.

Atrankoje dalyvaujantys asmenys turi atitikti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nustatytus reikalavimus. Teisingumo Teismo teisėjai ir generaliniai advokatai parenkami iš asmenų, kurių nepriklausomumas nekelia abejonių ir kurie tenkina jų šalies reikalavimus, keliamus aukščiausioms teisėjo pareigoms, arba yra pripažintos kompetencijos teisės specialistai.

Norintieji dalyvauti atrankoje iki rugsėjo 29 d. imtinai turi pateikti šiuos dokumentus:

 pasirašytą motyvacinį laišką;

  • viešai skelbtiną gyvenimo aprašymą lietuvių kalba;
  • gyvenimo aprašymą anglų arba prancūzų kalbomis pagal nustatytą formą.

Taip pat iki spalio 13 d. imtinai privalu pateikti galiojančias akredituotų asmenų išduotas prancūzų ir anglų kalbų mokėjimą patvirtinančias pažymas (vienos kalbos mokėjimas ne mažesniu nei C1 lygiu, kitos – ne mažesniu nei A2 lygiu).

Dokumentai darbo grupei teikiami per Teisingumo ministeriją – tiesiogiai, registruotu laišku arba el. paštu kandidatai@tm.lt. Telefonas pasiteirauti +370 (611) 27 135. 

Siekiant užtikrinti atrankos skaidrumą ir viešumą, Teisingumo ministerijos interneto svetainėje bus skelbiami pretendentų, pateikusių dokumentus, sąrašai, nurodant jų vardus ir pavardes bei pateikiant nuorodas į šių asmenų gyvenimo aprašymus lietuvių kalba.

Detalesnė informacija pateikta skelbimuose apie atranką. Teisingumo Teismo teisėjo atrankos skelbimas pateiktas čia. Teisingumo Teismo generalinio advokato atrankos skelbimas – čia. Atranką reglamentuojantį aprašą galima rasti čia.

Daugiau informacijos galima rasti: https://shorturl.at/dyW56