Mykolo Romerio universitetas | Teisės mokykla

Teisės mokykla

Tel. +370 5 271 4561
El. paštas: tm@mruni.eu

Mob. tel. +370 65634775 (bendrais klausimais)

Mob. tel. +370 659 89177  (studijų klausimais)