Kviečiame dalyvauti Lietuvos Mokslų Akademijos Jaunosios akademijos narių rinkimuose - MRU
Naujienos

30 rugpjūčio, 2023
Kviečiame dalyvauti Lietuvos Mokslų Akademijos Jaunosios akademijos narių rinkimuose
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Viešojo saugumo akademija
Bendruomenė
Mokslas
Teisės mokykla

 Lietuvos mokslų akademija (LMA) skelbia Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos (LMAJA) narių rinkimus šiose srityse:

  • humanitarinių ir socialinių mokslų – 2 vietos;
  • matematikos, fizikos ir chemijos mokslų – 2 vietos;
  • biologijos, medicinos ir geomokslų – 2 vietos;
  • žemės ūkio ir miškų mokslų – 2 vietos;
  • technologijos mokslų – 2 vietos.

LMAJA nariais konkurso tvarka renkami mokslininkai, pasiekę reikšmingų mokslo rezultatų ir aktyvūs profesinėje bei socialinėje veikloje, įgiję daktaro laipsnį ne daugiau kaip prieš 10 metų ir ne vyresni kaip 40 metų amžiaus iki paskutinės dokumentų priėmimo dienos.

Kandidatus iškelti gali Lietuvos mokslo ir studijų institucijų senatai ir mokslo tarybos, LMA akademikai, Lietuvos mokslininkų asociacijos, kandidatais gali išsikelti ir patys jaunieji mokslininkai.

Rinkimai organizuojami vadovaujantis:

LMAJA nuostatais ir LMAJA rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu

Paraiškos priimamos 2023 m. rugsėjo 11 d. – spalio 13 d. LMA elektroninėje paraiškų registravimo sistemoje adresu https://konkursai.lma.lt.

Kandidatai kartu su paraiška turi pateikti šiuos dokumentus:

– užpildytą prašymą;

– mokslo institucijos senato, mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos posėdžio protokolo išrašą, kuriame nurodyti kandidato iškėlimo motyvai (jei kandidatą kelia institucija);

– motyvuotą raštą dėl keliamo kandidato (jei kandidatą kelia LMA tikrieji nariai ar nariai emeritai);

– užpildytą kandidato į LMAJA narius paraišką;

– motyvacinį laišką (iki 2 psl.) su trumpai pristatyta savo planuojama veikla LMAJA;

– kitus su paraiška susijusius dokumentus (diplomų, pažymėjimų, straipsnių kopijas ir kt.).