Kitos mainų galimybės - MRU

Kitos mainų galimybės

Kitos mainų galimybės

 
Dalyvauk mainuose pagal dvišales sutartis!

MRU Studentai gali teikti paraišką vykti mainams į MRU partnerinį universitetą pagal dvišalę sutartį!

Atkreipiame dėmesį, kad dalyvaujant mainuose pagal dvišales sutartis, partneris universitetas atleidžia nuo studijų įmokos (gali būti taikomas nedidelis registracijos mokestis), tačiau visas su mobilumu susijusias išlaidas (kelionės, vizos, sveikatos draudimo, apgyvendinimo, pragyvenimo ir kitas nenumatytas) apmoka pats mainų dalyvis.  Primename, kad mainuose dalyvaujantis studentas nustatytą studjų įmoką moka siunčiančiam universitetui (MRU) pagal studijų sutarties su MRU sąlygas.   

Universitetų sąrašą gali rasti čia: https://www.mruni.eu/tarptautiskumas/partnerystes/   (Dvišalio bendradarbiavimo (MoU) partneriai) 

Teik paraišką mainams pagal dvišales universiteto sutartis:

rugsėjo 1- spalio 15 dienomis pavasario semestro studijoms užsienyje pagal dvišales sutartis

vasario 1- vasario 28 dienomis rudens semestro studijoms užsienyje pagal dvišales sutartis

Paraišką gali pildyti   čia !

Studentai, dalyvaujantys mainuose (pagal dvišales universiteto sutartis) gali gauti Valstybės remiamą paskolą. Paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis siekia iki 2400 eurų per metus. Valstybės remiamos paskolos sąlygos ir prašymų terminai: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos 
 

Lauksime paraiškos!

Visuomet gali pasiteirauti daugiau informacijos ar patarimo Tarptautiškumo tarnyboje.
Kontaktinis el. paštas: outgoing@mruni.eu 

Stažuotės ES institucijose

1. Šumano stažuotės Europos parlamente. Išsami ir patikima informacija čia.  Stažuočių pasiūlymai bus skelbiami čia. Papildoma informacija pateikiama čia.

2. Blue Book stažuotė Europos Komisijoje.  Paraiškos teikimui nuoroda  iki sausio 31 d. 12 val. (Briuselio laiku). Kandidatas  turi iIšsirinkti ir pildant paraišką prioriteto tvarka nurodyti  dominančius Europos Komisijos generalinius direktoratus pagal šią informaciją.

3. Informacija apie stažuotes kitose ES institucijose pateikiama čia. Išsirinkus labiausiai dominančią įstaigą ar agentūrą ir detalesnę informaciją apie siūlomas stažuotes rekomenduojame tikrinkis oficialiose šių institucijų svetainėse.

Prieš teikiant paraišką stažuotėms rekomenduojame labai atidžiai perskaityti taisykles bei dažniausiai užduodamų klausimų skiltį bei kreiptis į  Europos Parlamento biuro,  arba Europos informacijos centro darbuotojus.

Dėl išvykimo į stažuotes studijų MRU metu įforminimo kreiptis į Tarptautiškumo tarnybos Tarptautinių mainų ir studentų skyrių traineeshisp@mruni.eu

 

Tarptautinės praktikos lituanistinio švietimo įstaigose

Kvietimas teikti paraiškas tarptautinėms praktikoms lituanistinio švietimo įstaigose 2022–2023 m. m.

Informuojame, kad  www.stipendijos.lt yra paskelbtas kvietimas teikti paraiškas tarptautinėms praktikoms lituanistinio švietimo įstaigose 2022–2023 m. m.:

Praktikos 2022–2023 m. m. galimos tik šiose lituanistinio švietimo įstaigose ir gali vykti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. gegužės 31 d.

Užpildyta paraiška kartu su prisegtais reikalaujamais dokumentais turi būti pateikta per el. sistemą apply.scholarships.lt iki 2022 m. balandžio 1 dienos įskaitytinai.

Kilusius  klausimus  dėl paraiškų teikimo kviečiame adresuoti  Šveitimo mainų paramos fondo atsakingiems darbuotojams.

Tapus atrinktu dalyviu, kilusius  klausimus dėl  išvykimo įforminimo studijų MRU metu kviečiame adresuoti Tarptautiškumo tarnybai el. paštu traineeships@mruni.eu

Kitos stipendijų užsienyje programos

  • Čekijoje

ŠMPF paskelbė kvietimą dėl Valstybinės stipendijos čekų kalbos vasaros kursų 2022 m.  Lietuvos Respublikos studentai kviečiami teikti paraiškas vasaros čekų kalbos kursams, kurie vyks 2022 m. liepos 11-29 d. Pilzeno Vakarų Čekijos universitete

Aktuali informacija apie siūlomas stipendijas, reikalavimus kandidatams ir paraiškų teikimo tvarką skelbiama Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerijos interneto svetainėje

  • Latvijoje

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dalinėms studijoms, latvių kalbos ir kultūros vasaros kursams Latvijoje 2022-2023 m. m. Teikti paraiškas galima nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2022 m. balandžio 1 d. Informacija išsamiai

  • Turkijoje

Turkijos stipendijų programa užsieniečiams. Informacija išsamiai

  • Vokietijoje

Vokietijos aplinkosaugos fondas (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU)– kviečia atlikti 6-12 mėnesių stažuotę Vokietijos mokslinių tyrimų centruose, universitetuose, pramonės įmonėse, ministerijose, įstaigose bei nevyriausybinėse organizacijose. Laukiamos paraiškos iš VISŲ mokslo sričių atstovų. Temoms ribojimų nėra. Svarbiausia, kad stažuotės projekto tema būtų aktuali aplinkosauginiu/ tvarumo aspektu. DBU laukia paraiškų du kartus per metus: iki kovo 5 d. ir iki rugsėjo 5 d. Paraiškas gali teikti: bakalauro programų absolventai, paskutinio kurso magistrantai, magistro programų absolventai, doktorantai. Trumpa (apie 4 min.) informacija apie stipendijų programą Detali informacija lietuvių kalba  bei video su išsamia informacija.

  • Dubajuje

Kvietimas atlikti tarptautinę praktiką Dubajuje. Informacija išsamiai