Kitos mainų galimybės - MRU

Kitos mainų galimybės

Kitos mainų galimybės

 
Dalyvauk mainuose pagal dvišales sutartis!

MRU Studentai gali teikti paraišką vykti mainams į MRU partnerinį universitetą pagal dvišalę sutartį!

Atkreipiame dėmesį, kad dalyvaujant mainuose pagal dvišales sutartis, partneris universitetas atleidžia nuo studijų įmokos (gali būti taikomas nedidelis registracijos mokestis), tačiau visas su mobilumu susijusias išlaidas (kelionės, vizos, sveikatos draudimo, apgyvendinimo, pragyvenimo ir kitas nenumatytas) apmoka pats mainų dalyvis.  Primename, kad mainuose dalyvaujantis studentas nustatytą studjų įmoką moka siunčiančiam universitetui (MRU) pagal studijų sutarties su MRU sąlygas.   

Universitetų sąrašą gali rasti čia: https://www.mruni.eu/tarptautiskumas/partnerystes/   (Dvišalio bendradarbiavimo (MoU) partneriai) 

Teik paraišką mainams pagal dvišales universiteto sutartis:

rugsėjo 1- spalio 15 dienomis pavasario semestro studijoms užsienyje pagal dvišales sutartis

vasario 1- vasario 28 dienomis rudens semestro studijoms užsienyje pagal dvišales sutartis

Paraišką gali pildyti   čia !

Studentai, dalyvaujantys mainuose (pagal dvišales universiteto sutartis) gali gauti Valstybės remiamą paskolą. Paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis siekia iki 2400 eurų per metus. Valstybės remiamos paskolos sąlygos ir prašymų terminai: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos 
 

Lauksime paraiškos!

Visuomet gali pasiteirauti daugiau informacijos ar patarimo Tarptautiškumo tarnyboje.
Kontaktinis el. paštas: outgoing@mruni.eu 

Stažuotės ES institucijose

Šumano stažuotės Europos parlamente. Išsami informacija čia

Blue Book stažuotė Europos Komisijoje. Išsami informacija čia.

Įvairių stažuočių galimybes galite rasti Europos personalo atrankos tarnybos puslapyje čia.

Apie mokomąją praktiką Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje čia

Prieš teikiant paraišką stažuotėms rekomenduojame labai atidžiai perskaityti taisykles bei dažniausiai užduodamų klausimų skiltį bei kreiptis į  Europos Parlamento biuro,  arba Europos informacijos centro darbuotojus.

Tapus stažuotės ES institucijose atrinktu studentu/studente, dėl išvykimo į stažuotę studijų MRU metu įforminimo kreiptis į Tarptautiškumo tarnybos Tarptautinių mainų ir studentų skyrių traineeshisp@mruni.eu

Kiti pasiūlymai:

Europos centrinis bankas ieško praktikanto. Plačiau.

Vasaros mokyklos

  • Lenkija

Paskelbtas kvietimas dalyvauti „Female Leadership in the Digital Age” vasaros mokykloje Lenkijoje. Informacija ir terminai apie vasaros mokyklą čia

  • Latvija

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas Rygos technikos universiteto organizuojamose vasaros mokyklose.

 

 

Tarptautinės praktikos lituanistinio švietimo įstaigose

Švietimo mainų paramos fondas skelbia konkursus studentams atlikti praktiką lietuviškose bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose užsienyje (įskaitant lietuvių bendruomenes) ir lituanistikos (baltistikos) centruose, bendrai – Lituanistinio švietimo įstaigose.

Kvietimai skelbiami čia.

 Praktikos vietų sąrašas

Informacinio seminaro „Dėl 2024 m. Tarptautinių praktikų (lituanistinio švietimo įstaigose) paraiškų teikimo” pateiktys

Kilusius  klausimus  dėl paraiškų teikimo kviečiame adresuoti  Šveitimo mainų paramos fondo atsakingiems darbuotojams el. paštu tarptautinespraktikos@smpf.lt

Programos koordinatorius: Dovydas Buslavičius, dovydas.buslavicius@smpf.lt , +370 6 857 2356

Tapus ŠMPF atrinktu dalyviu,  dėl išvykimo įforminimo kilusius  klausimus kviečiame adresuoti Tarptautiškumo tarnybai el. paštu traineeships@mruni.eu

Atsiliepimu apie praktiką Australijoje dalinasi Jurgita

Kitos stipendijų užsienyje programos

  • Taivanas

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas Nacionalinio Taivano universiteto stipendijoms gauti  Plačiau

  • Kinija

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas Kinijos Xiamen universiteto stipendijoms gauti Plačiau

  • Jungtinėse Amerikos valstijose (JAV)

Baltijos-Amerikos Laisvės fondas skelbia naują kvietimą teikti paraiškas į BAFF Profesinės praktikos JAV programą ir kviečia paskutinio kurso bakalauro programos studentus, magistrantus ir doktorantus pasinaudoti šia unikalia galimybe patobulinti savo profesinius įgūdžius ir pasisemti profesinės patirties JAV. Informacija išsamiai  Apie BAFF Profesinės praktikos JAV programą teikiamos plačiau Baltijos-Amerikos Laisvės fondas

  • Turkijoje

Turkijos stipendijų programa „Türkiye Scholarships” užsieniečiams. Stipendijos Bakalauro, Magistrantūros, Doktorantūros studijoms Turkijoje.  Nuoroda į Programą   Informacija lankstinuke 

  • Vokietijoje

– Vokietijos DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) siūlo stipendijas studentams ir mokslininkams iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Paraiškos įvairioms stipendijų programoms teikiamos DAAD Informacija išsamiai

– Vokietijos aplinkosaugos fondas (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU)– kviečia atlikti 6-12 mėnesių stažuotę Vokietijos mokslinių tyrimų centruose, universitetuose, pramonės įmonėse, ministerijose, įstaigose bei nevyriausybinėse organizacijose. Laukiamos paraiškos iš VISŲ mokslo sričių atstovų. Temoms ribojimų nėra. Svarbiausia, kad stažuotės projekto tema būtų aktuali aplinkosauginiu/ tvarumo aspektu. DBU laukia paraiškų du kartus per metus: iki kovo 5 d. ir iki rugsėjo 5 d. Paraiškas gali teikti: bakalauro programų absolventai, paskutinio kurso magistrantai, magistro programų absolventai, doktorantai. Trumpa (apie 4 min.) informacija apie stipendijų programą Detali informacija lietuvių kalba  bei video su išsamia informacija.

  • Dubajuje

Kvietimas atlikti tarptautinę praktiką Dubajuje. Informacija išsamiai

NATO

Dalinamės kvietimu teikti paraiškas NATO stažuočių programai. Paraiškas teikti iki 2024 m. gegužės 20 d. Atrinktų kandidatų stažuotės pradžia – 2025 m.

Paraiškos formą rasite čia: https://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm

Papildoma informacija –  šiame kvietime esančiose nuorodose.

Tapus NATO stažuotei atrinktu studentu/studente, dėl išvykimo į stažuotę studijų MRU metu įforminimo kreiptis į Tarptautiškumo tarnybos Tarptautinių mainų ir studentų skyrių traineeshisp@mruni.eu