Kitos mainų galimybės

Kitos mainų galimybės

 
Dalyvauk mainuose pagal dvišales sutartis!

MRU Studentai gali teikti paraišką vykti mainams į MRU partnerinį universitetą pagal dvišalę sutartį!

Atkreipiame dėmesį, kad dalyvaujant mainuose pagal dvišales sutartis, partneris universitetas atleidžia nuo studijų įmokos (gali būti taikomas nedidelis registracijos mokestis), tačiau visas su mobilumu susijusias išlaidas (kelionės, vizos, sveikatos draudimo, apgyvendinimo, pragyvenimo ir kitas nenumatytas) apmoka pats mainų dalyvis.  Primename, kad mainuose dalyvaujantis studentas nustatytą studjų įmoką moka siunčiančiam universitetui (MRU) pagal studijų sutarties su MRU sąlygas.   

Universitetų sąrašą gali rasti čia: https://www.mruni.eu/tarptautiskumas/partnerystes/   (Dvišalio bendradarbiavimo (MoU) partneriai) 

Teik paraišką mainams pagal dvišales universiteto sutartis:

rugsėjo 1- spalio 15 dienomis pavasario semestro studijoms užsienyje pagal dvišales sutartis

vasario 1- vasario 28 dienomis rudens semestro studijoms užsienyje pagal dvišales sutartis

Paraišką gali pildyti   čia !

Studentai, dalyvaujantys mainuose (pagal dvišales universiteto sutartis) gali gauti Valstybės remiamą paskolą. Paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis siekia iki 2400 eurų per metus. Valstybės remiamos paskolos sąlygos ir prašymų terminai: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos 
 

Lauksime paraiškos!

Visuomet gali pasiteirauti daugiau informacijos ar patarimo Tarptautiškumo tarnyboje.
Kontaktinis el. paštas: outgoing@mruni.eu 

Stažuotės ES institucijose

1. Šumano stažuotės Europos parlamente. Išsami ir patikima informacija čia.  Stažuočių pasiūlymai bus skelbiami čia. Papildoma informacija pateikiama čia.

2. Blue Book stažuotė Europos Komisijoje.  Paraiškos teikimui nuoroda  iki sausio 31 d. 12 val. (Briuselio laiku). Kandidatas  turi iIšsirinkti ir pildant paraišką prioriteto tvarka nurodyti  dominančius Europos Komisijos generalinius direktoratus pagal šią informaciją.

3. Informacija apie stažuotes kitose ES institucijose pateikiama čia. Išsirinkus labiausiai dominančią įstaigą ar agentūrą ir detalesnę informaciją apie siūlomas stažuotes rekomenduojame tikrinkis oficialiose šių institucijų svetainėse.

Prieš teikiant paraišką stažuotėms rekomenduojame labai atidžiai perskaityti taisykles bei dažniausiai užduodamų klausimų skiltį bei kreiptis į  Europos Parlamento biuro,  arba Europos informacijos centro darbuotojus.

Dėl išvykimo į stažuotes studijų MRU metu įforminimo kreiptis į Tarptautiškumo tarnybos Tarptautinių mainų ir studentų skyrių traineeshisp@mruni.eu

 

Kitos stipendijų užsienyje programos

Turkijos stipendijų programa užsieniečiams. Informacija išsamiai