Partneriams - MRU

Partneriams

Projektai

Mykolo Romerio universitetas aktyviai dalyvauja tiek nacionalinių programų ir fondų, tiek tarptautinių programų ir fondų skelbiamuose konkursuose, nuolat vykdo naujus tyrimus, stiprina ir užmezga vis naujus bendradarbiavimo ryšius su nacionaliniais ir užsienio partneriais. Įvairių institucijų paramos pagalba MRU darbuotojai vykdo aukšto lygio mokslinius tyrimus, dalyvauja programų kūrime, rengia mokslines publikacijas ir leidinius, pristato atliktus tyrimus ir rezultatus nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo konferencijose, keičiasi įžvalgomis, rezultatais, patirtimis su užsienio kolegomis.

Mokymų Lab

Mokymų LAB – tai Mykolo Romerio universiteto mokymų ir užsakomųjų mokslo tyrimų portalas, kuriame pateikiama išsami informacija apie universitete organizuojamus socialinių mokslų srities mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus ir seminarus.

Studentų labdaros ir paramos fondas

Fondo lėšos skiriamos remti: Mykolo Romerio universiteto studentus, kurie atstovauja universitetą įvairiuose tarptautiniuose konkursuose, praktiniuose – moksliniuose seminaruose, projektuose, forumuose, dalyvauja stažuotėse, tikslinėse vasaros stovyklose, tarptautinėse konferencijose, mokslinių draugijų, meno, sporto ar kitoje akademinėje veikloje.

Mokymų ir užsakomųjų mokslo tyrimų portalas www.mokymulab.eu
Studijų paieška