Doktorantūra | Mykolo Romerio universitetas

Doktorantūra

Doktorantūra – tai trečiosios pakopos studijos, o doktorantas yra ne tik studentas, bet ir tyrėjas. Pagrindinis doktorantūros tikslas – parengti ateities mokslininkus, kurie toliau galėtų gilintis į norimą mokslo kryptį, atlikti įvairaus masto mokslinius tyrimus, vykdyti projektus ir spręsti kylančias mokslo problemas. Apgynęs daktaro disertaciją ir daktaro mokslo laipsnį įgijęs asmuo įgyja pažangiausių mokslinio tiriamojo darbo ir profesinių žinių, yra pasiruošęs jas pritaikyti naujų idėjų ar procesų kūrimui ir panaudojimui akademinėje ir neakademinėje veikloje.

Mykolo Romerio universiteto vienas pagrindinių tikslų yra užtikrinti, kad doktorantūros studijos būtų aukštos kokybės, sektų naujausiomis mokslo tendencijomis bei žiniomis ir atitiktų tarptautinį lygį. MRU skatina doktorantus kelti mokslinę kvalifikaciją, remia jų mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą bei siekia didinti tarptautinį mobilumą. Doktorantams sudaromos galimybės vykti į trumpalaikes ir ilgalaikes stažuotes užsienio mokslo ir studijų institucijose, dalyvauti tarptautiniuose mokslo renginiuose ar doktorantų mokymuose. Doktorantai taip pat aktyviai įtraukiami teikiant projektines paraiškas ir įgyvendinant finansuotus projektus, jiems suteikiamos galimybės įgyti pedagoginio darbo patirties. Produktyviausi doktorantai kiekvienais metais yra paskatinami MRU stipendijomis už aktyvią mokslinę, visuomeninę veiklą bei aukštus pasiekimus mokslinėje veikloje.

MRU, skatindamas doktorantų mobilumą, tarptautiškumą, bendradarbiavimą Europos mokslinių tyrimų erdvėje, pirmasis Lietuvoje prisijungė prie Europos (Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Prancūzijos, Vokietijos) universitetų, išduodančių Europos daktaro sertifikatus. Nuo 2019 m. pabaigos MRU doktorantai gali įgyti Europos daktaro (Doctor Europaeus) sertifikatą. Tai doktorantūros tarptautiškumą liudijantis dokumentas, išduodamas kartu su mokslo daktaro diplomu.

Mykolo Romerio universitete šiuo metu vykdomos doktorantūros studijos šešiose mokslo kryptyse: teisės, vadybos, ekonomikos, psichologijos, edukologijos ir filologijos. Doktorantūros studijų trukmė priklauso nuo pasirinktos studijų formos: nuolatinės studijos trunka 4 metus, ištęstinės studijos – 6 metus. Asmenys, savarankiškai parengę daktaro disertaciją (arba monografiją) ir turintys mokslinių publikacijų, gali įgyti daktaro mokslo laipsnį eksternu (per 1 metus).

Detalesnę informaciją apie doktorantūros studijas, jų organizavimą, eigą ir keliamus reikalavimus galima rasti prie atitinkamos mokslo krypties studijų.

Lietuvos mokslo tarybos vykdomo mokslo doktorantūrų vertinimo išvados (2020-2023 m.)

Kontaktai

Doktorantūros klausimais konsultuoja Mokslo ir inovacijų centro Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla.

Adresas: Didlaukio g. 55 (MRU LAB), LT-08303 Vilnius 
Kab. 404  
Tel. +370 5 271 4469; 8 659 510 30.
El. paštas phd@mruni.eu
Facebook https://www.facebook.com/mrudoctoralschool   

Vadovė Loreta Paukštytė   
El. paštas paukstyte@mruni.eu

Vyresnioji vadybininkė Radvilė Lapinskaitė
El. paštas radvile.lapinskaite@mruni.eu