Zuzana Vasiliauskaitė apgynė psichologijos mokslo krypties disertaciją - MRU
Naujienos

18 balandžio, 2023
Zuzana Vasiliauskaitė apgynė psichologijos mokslo krypties disertaciją
Doktorantūra
Disertacijos gynimas | PhD

Sveikiname Zuzaną Vasiliauskaitę (Psichologijos institutas), 2023 m. kovo 23 d. apgynusią psichologijos mokslo krypties (S 006) daktaro disertaciją ,,The Role of Disclosure, Social Support and Social Constraints for Posttraumatic Growth in Women Survivors of Intimate Partner Violence“ (liet. k. ,,Smurtinės patirties atskleidimo, socialinės paramos ir socialinių apribojimų vaidmuo intymaus partnerio smurtą patyrusių moterų potrauminiam augimui").

Mokslinė vadovė:
prof. Dr. Aistė Diržytė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, psichologija, S 006).

Gynimo taryba:
prof. dr. Danielius Serapinas (Mykolo Romerio universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina, M 001).
Nariai:
prof. dr. Rita Bandzevičienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, psichologija – S 006);
prof. dr. Elizabeth Gilchrist (Edinburgo universitetas, socialiniai mokslai, psichologija, S 006);
doc. dr. Loreta Gustainienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, psichologija, S 006);
doc. dr. Paulina Želvienė (Vilniaus Universitetas, socialiniai mokslai, psichologija, S 006).

Mokslinėje literatūroje vis dar trūksta žinių apie tai, kokie veiksniai potrauminį augimą (PTA) skatina, o kokie jam trukdo, ypač intymaus partnerio smurtą (IPS) patyrusių moterų atveju. Taigi pagrindinis šios disertacijos tikslas – ištirti tiesiogines ir netiesiogines IPS ir PTA sąsajas per socialinius veiksnius, tokius kaip smurtinės patirties atskleidimas (barjerų, stabdančių moteris nuo trauminės patirties atskleidimo, skaičius, įvairių šaltinių, kuriems moterys atskleidžia patiriančios smurtą, skaičius), socialinė parama (materialinė, emocinė ir informacinė parama) ir socialiniai apribojimai. Išanalizavus 244 IPS patyrusių moterų atsakymus, atlikus struktūrinių lygčių modeliavimą, buvo nustatyti du potrauminio augimo keliai: apsunkintasis ir pozityvusis. Apsunkintasis IPS patyrusių moterų kelias į PTA veda per socialinių apribojimų patirtį. Tuo tarpu pozityvusis kelias į PTA veda per išplėstą atskleidimo šaltinių ratą, tai yra per IPS patirties atskleidimą didesnei potencialiai pagalbą suteikti galinčių asmenų grupei. Taigi, platesnis atskleidimas skatina augimą, o socialinius apribojimus moterys galbūt suvokia kaip dar vieną neigiamą patirtį, su kuria turėtų susidoroti, ir tai tikriausiai skatina didesnį PTA. Remiantis šio tyrimo rezultatais, pateikti pasiūlymai naujausiam PTA modeliui (Tedeschi ir kt., 2018) papildyti, pateikiamos praktinės rekomendacijos sprendimų priėmėjams, įvairiems specialistams ir moterims, išgyvenusioms IPS.

Very little is known about posttraumatic growth (PTG) in women survivors of intimate partner violence (IPV) and what factors promote or hinder it. Thus, the main aim of this dissertation was to explore direct and indirect links between intimate partner violence and posttraumatic growth through disclosure (the number of barriers to disclosure the women face, the number of different sources the women disclose the abuse to), social support (tangible, emotional, informational support) and social constraints. By analyzing 244 responses from women survivors of different forms of IPV through structural equation modelling, two paths to growth were determined: challenging and positive. The challenging path to PTG for the women survivors of IPV would be accruing through social constraints. While a positive path to PTG occurs through increased disclosure to a wider circle of potential help providers. Thus, wider disclosure facilitates growth, and social constraints appear to be another difficult experience that IPV survivors must overcome that contributes to the experience of greater PTG. Based on the findings of the dissertation, improvements to the latest Model of PTG (Tedeschi et al., 2018), as well as practical recommendations and implications for decision-makers, various specialists, and the women survivors of IPV, are offered.

Susipažinti su disertacija