Tarptautiškumas - MRU

Tarptautiškumas

Mykolo Romerio universiteto Tarptautiškumo tarnyba padeda plėtoti Universiteto tarptautiškumą ir konkurencingumą Lietuvos, Europos ir pasaulio aukštojo mokslo erdvėje, koordinuoja Universiteto tarptautinį bendradarbiavimą ir partnerystes su užsienio šalių aukštojo mokslo institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, tinklais, diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio lietuvių bendruomenėmis, Universiteto dalyvavimą tarptautinių akademinių mainų programose („Erasmus+“ studentų ir darbuotojų judumo (mobilumo), Valstybinių stipendijų, užsienio valstybių arba universiteto dvišalių sutarčių pagrindu inicijuotų), konsultuoja atvykstančius iš užsienio studentus ir darbuotojus neakademinės paramos, laikino gyvenimo Lietuvoje (migracijos), integracijos į Universiteto akademinę bendruomenę klausimais, informuoja Universiteto studentus ir darbuotojus apie studijas, stipendijas, stažuotes užsienyje bei teikia Universiteto padaliniams metodinę, administracinę ir informacinę pagalbą.

Tarptautiškumo tarnybą sudaro Tarptautinių mainų ir studentų skyrius (kuruojantis studentų klausimus) bei Tarptautinių partnerysčių skyrius (kuruojantis darbuotojų ir partnerysčių klausimus).

Adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Kab.: I-317, I-302, I-305, I-322
Tel. +370 5 271 4695  
El. p.: erasmus@mruni.eu; io@mruni.eu

 

Erasmus Aukštojo Mokslo Chartija 2021-2027 metams

 

 

 

 

Mykolo Romerio universitetui suteikta Erasmus Aukštojo Mokslo Chartija 2021-2027 metams, įgalinanti Universitetą dalyvauti bei įgyvendinti naujausiojo „Erasmus+“ programos etapo projektus.

 

Universiteto Erasmus politikos nuostatos (Erasmus Policy Statement – EPS)

Universiteto Erasmus politikos nuostatose (Erasmus Policy Statement – EPS) aprašyta Universiteto tarptautiškumo plėtros strategija, kuria numatyta vadovautis teikiant paraiškas pagal „Erasmus+“ programos kvietimus.

Tarptautiškumo tarnybos darbuotojų kontaktai

Audra Dargytė Burokienė (Tarptautiškumo tarnybos vadovė, Institucinė „Erasmus+“ koordinatorė)
Kab. I-317; Tel. (8 5) 271 4695
El. p.: adb@mruni.euerasmus@mruni.eu

Paulina Dainiūtė (TMSS vyresn. vadybininkė, atsakinga už atvykstančių studentų judumą)
Kab. I-302; Tel. +370 5 271 4603; Mobilusis tel. (WhatsApp) +370 659 73278
El. p. incoming@mruni.eu

Anastasija Semenej (TMSS vadybininkė, atsakinga už išvykstančių studentų judumą (studijoms))
Kab. I-302; Tel. (8 5) 271 4579
El. p. outgoing@mruni.eu

Laura Jakubsevičienė (TMSS vadybininkė, atsakinga už tarptautines praktikas)
El. p. traineeships@mruni.eu; Mobilusis tel. +370 659 60704

Simona Balčiūnienė (TMSS vadybininkė, atsakinga už tarptautinių studentų socialinius reikalus)
Kab. I-322; Tel. +370 5 2714578; Mobilusis tel. +370 659 73280
El. p. student.support@mruni.eu

Žaneta Savickienė (TMSS vyr. vadybininkė, atsakinga už užsienio kvalifikacijų pripažinimą)
Kab. II-151
El. p.: zaneta.s@mruni.eu; recognition@mruni.eu

Eglė Šimkutė (TPS vadybininkė, atsakinga už susirašinėjimo su tarptautinėmis organizacijomis dokumentų rengimą, tarptautinių partnerių duomenų bazės priežiūrą, delegacijų vizitus, Frankofoniškų šalių studijų centro administravimą) 
Kab. I-322; Tel. +370 5 271 4621
El. p.: io@mruni.eu; frankofonija@mruni.eu

Karolina Zakarauskaitė (TPS vyresn.vadybininkė, atsakinga už Azijos centro ir Karaliaus Sedžiongo instituto veiklų administravimą)
Kab. I-305; Tel. (8 5) 2714543
El. p.: asiancentre@mruni.eu; ksi.vilnius@mruni.eu

Eglė Šimkutė (TPS vadybininkė, atsakinga už personalo judumą)
El. p. io@mruni.eu