Tarptautiškumas - MRU

Tarptautiškumas

Mykolo Romerio universiteto Tarptautiškumo tarnyba padeda plėtoti Universiteto tarptautiškumą ir konkurencingumą Lietuvos, Europos ir pasaulio aukštojo mokslo erdvėje, koordinuoja Universiteto tarptautinį bendradarbiavimą ir partnerystes su užsienio šalių aukštojo mokslo institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, tinklais, diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio lietuvių bendruomenėmis, Universiteto dalyvavimą tarptautinių akademinių mainų programose („Erasmus+“ studentų ir darbuotojų judumo (mobilumo), Valstybinių stipendijų, užsienio valstybių arba universiteto dvišalių sutarčių pagrindu inicijuotų), konsultuoja atvykstančius iš užsienio studentus ir darbuotojus neakademinės paramos, laikino gyvenimo Lietuvoje (migracijos), integracijos į Universiteto akademinę bendruomenę klausimais, informuoja Universiteto studentus ir darbuotojus apie studijas, stipendijas, stažuotes užsienyje bei teikia Universiteto padaliniams metodinę, administracinę ir informacinę pagalbą.

Tarptautiškumo tarnybą sudaro Tarptautinių mainų ir studentų skyrius (kuruojantis studentų klausimus) bei Tarptautinių partnerysčių skyrius (kuruojantis darbuotojų ir partnerysčių klausimus).

Adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Kab.: I-317, I-302, I-305, I-322
Tel. +370 5 271 4695  
El. p.: erasmus@mruni.eu; io@mruni.eu

 

Erasmus Aukštojo Mokslo Chartija 2021-2027 metams

 

 

 

 

Mykolo Romerio universitetui suteikta Erasmus Aukštojo Mokslo Chartija 2021-2027 metams, įgalinanti Universitetą dalyvauti bei įgyvendinti naujausiojo „Erasmus+“ programos etapo projektus.

 

Universiteto Erasmus politikos nuostatos (Erasmus Policy Statement – EPS)

Universiteto Erasmus politikos nuostatose (Erasmus Policy Statement – EPS) aprašyta Universiteto tarptautiškumo plėtros strategija, kuria numatyta vadovautis teikiant paraiškas pagal „Erasmus+“ programos kvietimus.

Tarptautiškumo tarnybos darbuotojų kontaktai

Audra Dargytė Burokienė (Tarptautiškumo tarnybos vadovė, Institucinė „Erasmus+“ koordinatorė)
Kab. I-317; Tel. (8 5) 271 4695
El. p.: adb@mruni.euerasmus@mruni.eu

Vardas Pavardė  (TMSS vyresn. vadybininkė, atsakinga už atvykstančių studentų judumą)
Kab. I-302; Tel. +370 5 271 4603; Mobilusis tel. (WhatsApp) +370 659 73278
El. p. incoming@mruni.eu

Anastasija Varna (TMSS vadybininkė, atsakinga už išvykstančių studentų judumą (studijoms))
Kab. I-302; Tel. (8 5) 271 4579; Mobilusis tel. (WhatsApp) +370 610 69397
El. p. outgoing@mruni.eu

Laura Jakubsevičienė (TMSS vadybininkė, atsakinga už tarptautines praktikas)
El. p. traineeships@mruni.eu; Mobilusis tel. +370 659 60704

Simona Barisevičiūtė (TMSS vadybininkė, atsakinga už tarptautinių studentų socialinius reikalus)
Kab. I-322; Tel. +370 5 2714578; Mobilusis tel. +370 659 73280
El. p. student.support@mruni.eu

Žaneta Savickienė (TMSS vyr. vadybininkė, atsakinga už užsienio kvalifikacijų pripažinimą)
Kab. II-151
El. p.: zaneta.s@mruni.eu; recognition@mruni.eu

Eglė Šimkutė (TPS vadybininkė, atsakinga už susirašinėjimo su tarptautinėmis organizacijomis dokumentų rengimą, tarptautinių partnerių duomenų bazės priežiūrą, delegacijų vizitus, Frankofoniškų šalių studijų centro administravimą) 
Kab. I-322; Tel. +370 5 271 4621
El. p.: io@mruni.eu; frankofonija@mruni.eu

Karolina Zakarauskaitė (TPS vyresn.vadybininkė, atsakinga už Azijos centro ir Karaliaus Sedžiongo instituto veiklų administravimą)
Kab. I-305; Tel. (8 5) 2714543
El. p.: asiancentre@mruni.eu; ksi.vilnius@mruni.eu

Eglė Šimkutė (TPS vadybininkė, atsakinga už personalo judumą)
El. p. io@mruni.eu

Renata Žukovska – Valančienė, (TMSS vyr. vadybininkė, atsakinga už užsienio kvalifikacijų pripažinimą)
Kab. II-151
El. p.: recognition@mruni.eu

Mykolo Romerio universitetas dalyvauja Erasmus+ tarptautinio bendradarbiavimo renginyje "Let's talk about the ECHE"

Erasmus+  aukštojo mokslo chartija  (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) Mykolo Romerio universitetui buvo suteikta 2020 metų pabaigoje ir leidžia dalyvauti visose Erasmus+ programos 2021-2027 kvietimų projektuose bei veiklose.

Kartu su ECHE chartija, kiekviena aukštojo mokslo institucija prisiima svarbų įsipareigojimą laikytis 35 pagrindinių ECHE principų, aprėpiančių kokybišką mobilumo veikų įgyvendinimą bei kitų Erasmus+ Europinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektų vykdymą, taipogi jų rezultatų sklaidą ir tolesnį naudojimą.  

Olandijos Erasmus+ Nacionalinė Agentūra pakvietė Erasmus+ programos Nacionalines agentūras, aukštąsias mokyklas ir kitas suinteresuotas šalis į renginį 2023 m. gegužės 31- birželio 2 dienomis „Let’s talk about the Erasmus Charter for Higher Education: what about the implementation of the ECHE principles?“ pasidalinti patirtimi ir kartu diskutuoti kaip Nacionalinės Agentūros stebės ECHE principų laikymąsi bei kokie praktiškai taikomi ECHE principų įgyvendinimo stebėsenos modeliai.

Renginyje dalyvavo 3 Lietuvos atstovai, tarp kurių buvo ir MRU Tarptautiškumo tarnybos vadovė Audra Dargytė Burokienė. Konferencijos metu vis dalyviai išsamiai susipažino su esama ECHE principų įvendinimo Europos aukštosiose mokyklose padėtimi, pasidalino patirtimi apie iššūkius, su kuriais susiduria universitetai juos įgyvendindami, sužinojo apie ECHE principų taikymo stebėsenos gaires, kurias taikys Nacionalinės agentūros nacionaliniu lygmeniu ir jas rekomenduoja aukštojo mokslo institucijoms. Renginio dirbtuvių metu dalyviai kartu mokėsi formuluoti savo universitetų ECHE principų įgyvendinimo stebėsenos planus.