Darnus vystymasis - MRU

Darnus vystymasis

Darnaus vystymosi tikslai

2015 m. Niujorke 150 pasaulio šalių vadovų susitikime patvirtinta Darbotvarkė 2030, numatanti 17 Darnaus vystymosi tikslų. Tai ilgalaikis raidos kelias, kurio pagrindą sudaro trys ramsčiai: ekonominis vystymasis, socialinis vystymasis ir aplinkosauga.

Darnaus vystymosi tikslai - Klaipėdos valstybinė kolegija

MRU 2021-2023 m. Darnios veiklos strategija

MRU Lygių galimybių ir įvairovės politika

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Studijuokime ir dirbkime tvariai!

Kiekvieną šių mokslo metų mėnesį didesnį dėmesį skirsime konkrečių Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui. Rugsėjo mėnesį dėmesio centre bus skurdas ir badas, spalį  – sveikata, gerovė ir kokybiškas švietimas, lapkritį – lyčių lygybė, švarus vanduo ir sanitarija, gruodžio mėnesį –  prieinama ir švari energetika bei gerai apmokamas darbas ir ekonomikos augimas, sausį – pramonė, inovacijos ir infrastruktūra bei nelygybės mažinimas, vasario mėnesį – tvarūs miestai ir infrastruktūra bei atsakingas vartojimas ir gamyba, kovo mėnesį – klimato kaita ir vandens telkiniai, balandį  – žemė ir gyvybė, gegužės mėnesį – taika, teisingumas ir stiprios institucijos bei partnerystė siekiant šių tikslų.

  1. Taupykime elektros energiją, šilumą ir vandenį. Išjunkime nereikalingus elektros prietaisus. Sumažinkime kompiuterio ekrano ryškumą. 
  2. Sumažinkime popieriaus vartojimą. Spausdinkime tik būtiniausius dokumentus ir ant abiejų lapo pusių. Naudokime perdirbtą spausdinimo popierių.
  3. Sveikai maitinkimės. Valgykime Lietuvoje išaugintą ir sezoninį maistą. Išbandykime naujus augalinės mitybos receptus. Atsisakykime vienkartinių indų.
  4. Sumažinkime transporto poveikį. Į Universitetą atvažiuokime dviračiu ar viešuoju transportu. Kooperuokimės su kolegomis. Dalį kelio eikime pėsčiomis.
  5. Pirkime mažiau, dalinkimės, rūšiuokime. Prieš įsigydami naują daiktą gerai pagalvokime, ar mums tikrai jo reikia, ar reikia pakuotės. Dalinkimės su šeimos nariais, draugais ir kaimynais. Meskime sau gilesnį rūšiavimo iššūkį.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Akademinis poveikis

MRU – Official Member of UN Academic Impact (UNAI) Initiative - MRU

Jungtinių Tautų Akademinio poveikio agentūra įvertinto MRU Aplinkos psichologijos tyrimų centro projektą: GoGreen Project: University Studies Environmental Psychology in Young People | United Nations. Sveikiname prof. dr. Ritos Žukauskienės vadovaujamą projekto komandą. 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tarptautinė partnerystė ir reitingai

The IAU Global Cluster on Higher Education and Research for Sustainable  Development (HESD)Sustainable Development Goal 11 - Wikipedia

MRU dalyvauja Pasaulio universitetų asociacijos klasterių „Aukštasis mokslas darniai plėtrai” veiklose ir kartu su partneriais įgyvendina 11 DVT „Darnūs miestai ir bendruomenės”. Kviečiame susipažinti su 2023 m. klasterių veiklos ataskaita čia.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

OSU's Sustainable Development Goals Rankings | Oklahoma State UniversityPrestižinė pasaulio universitetų reitingų agentūra „Times Higher Education“ kasmet atlieka didžiausią poveikį darniam visuomenės ir aplinkos vystymuisi darančias aukštojo mokslo institucijas, sėkmingai įgyvendinančias Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (DVT). „THE Impact Rankings 2023“ reitinguose jau antrą kartą aukštai įvertintas ir Mykolo Romerio universitetas (MRU).  Universitetas vertintas visose 17 Darnaus vystymosi tikslų tematinėse srityse, o aukščiausiai įvertintas lyčių lygybės (DVT5), nelygybės mažinimo (DVT10), atsakingo vartojimo ir gamybos (DVT12), gyvybės žemėje (DVT15) ir taikos, teisingumo ir stiprių institucijų (DVT16) kūrimo srityse.  MRU yra vienintelis iš Lietuvos universitetų reitinguotas taikos, teisingumo ir stiprių institucijų kūrimo srityje. 2023 m. „THE Impact Rankings 2023“ reitinguose, kurie vykdomi nuo 2018 m., dalyvavo 1591 universitetai iš 112 valstybių. Išsamesnę informaciją apie naujausius darnios visuomenės ir aplinkos vystymosi reitingus rasite čia.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

GreenMetric Report 2021 available now - check it out! | Adam Mickiewicz  University, Poznań, Poland„UI Greenmetric“ kasmet skelbia pasaulio universitetų pagal įvairius tvarumo rodiklius reitingą. 2023 m. buvo reitinguojama 1182 pasaulio universitetų iš 85 šalių pagal jų indėlį ir poveikį tokioms sritims kaip mokslas ir studijos, infrastruktūra, energetika, klimato kaita, atliekų rūšiavimas, vandens ir transporto naudojimas.  MRU užima 151 poziciją tarp tvariausių Europos universitetų ir 547 poziciją tarp pasaulio universitetų. Išsamesnę informaciją rasite čia 


Image result for qs sustainability rankings 2023

Tarptautinė universitetų reitingavimo agentūra „QS World University Rankings: Sustainability“ skelbia pasaulio aukštojo mokslo institucijų tvarumo rodiklių reitingus, kuriuose pirmą kartą įvertintas ir MRU. Šiais metais buvo reitinguojami 1397 pasaulio universitetai, iš jų 493 Europos universitetai pagal indėlį tokioms sritims kaip aplinkosauginis poveikis (institucinis tvarumas, moksliniai tyrimai ir studijos), socialinis poveikis (lygios galimybės, švietimo poveikis, sveikata ir gerovė, įsidarbinimas, žinių perdavimas) ir universiteto valdymas. MRU skirta 268 vieta Europoje ir 637 vieta pasaulyje. Aukščiausiai vertintos tokios sritys kaip moksliniai tyrimai ir studijos aplinkosaugos srityje, lygios galimybės, švietimo poveikis, sveikata ir gerovė, universiteto valdymas. Išsamesnė informacija pateikiama čia.   

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Image result for SOS UKKviečiame MRU studentus jungtis prie organizacijos Students Organizing for Sustainability tarptautinės iniciatyvos Responsible Futures, kurios metu kartu su tarptautiniais partneriais išmoksite, kaip atlikti pilotinį MRU tvarumo veiklų auditą.  Registruokitės el. p. shuhani@mruni.eu. 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Kvalifikacijos kėlimo galimybės:

Kontaktai:

Studentų darnios plėtros klubas

Jari Bouwman, vadovas

jabouwman@stud.mruni.eu

Darnios plėtros skyrius

Dr. Nomeda Gudelienė, vicerektoriaus patarėja darnios plėtros klausimais

ngudel@mruni.eu

Yuliana Shuhani, vadybininkė

shuhani@mruni.eu

Tel. +370 5 2714628

Ateities g. 20, LT-08303

IV-209 kab.