Skaitmeniniai ženkliukai - MRU

SKAITMENINIAI ŽENKLIUKAI

Skaitmeniniai ženkliukai

Kaip studijų metu visapusiškai tobulėti ir įgyti naujų kompetencijų? Kaip lengviau ir greičiau pasiekti savo karjeros tikslus? Tu gali daugiau, nei galvoji!  

Skaitmeninių ženkliukų programa – karjeros, tobulėjimo studijuojamoje srityje ir bendrųjų kompetencijų ugdymo programa, kuri sudaro sąlygas MRU studentams įgyti ir tobulinti žinias ir gebėjimus  dalyvaujant akademinėse, savanorystės, mentorystės, karjeros vystymo, papildomo mokymosi bei kitose veiklose ir įgyti tai patvirtinantį skaitmeninį ženkliuką – įgytų žinių ir gebėjimų įrodymą. Siek savo karjeros tikslų, tobulėk ir drąsiai ženk savo svajonių link!  

Dalyvaudamas MRU skaitmeninių ženkliukų programoje, Tu: 

  • Visapusiškai tobulėsi ir gausi savo įgytų kompetencijų patvirtinimą; 
  • Rengsi savo skaitmeninį kompetencijų aplanką; 
  • Atskleisi savo gebėjimus ir juos pristatysi darbdaviams ar švietimo įstaigai, dalinsiesi savo pasiekimais socialiniuose tinkluose; 
  • Padėsi tvirtus pagrindus savo karjerai arba karjeros pokyčiams. 

 

Programa įgyvendinama platformoje www.edu.mruni.eu. Kviečiame registruotis ir kaupti Tavo kompetencijas patvirtinančius ženkliukus!  

  

Skaitmeninį veiklų ženkliuką, kaip patvirtinimą gali gauti už: 

Studentų atstovavimasMykolo Romerio universiteto Studentų atstovybė –  turi idėjų, kaip kurti studentų gerovę universitete ar už jo ribų, nori būt išgirstas, atstovauti kursiokus ir išsakyti nuomone įvairiausiose srityse? Tapk studentų atstovu ir būk išgirstas. Atstovauk studentus MRUSA veiklose, auk, tobulėk ir keisk!

Karjera– karjeros centro organizuojamos Karjeros dienos, susitikimai su įmonių atstovais ir alumnais, seminarai karjeros tema – tai galimybės Tau geriau pažinti save, įvairius karjeros kelius, organizacijas, užmegzti profesinius kontaktus, rasti praktikos ar darbo vietą, sekti tendencijas darbo rinkoje. Dalyvauk karjeros centro renginyje ar mokymuose, įgyk šį skaitmeninį ženkliuką!

MokymaiMRU organizuojamų mokymų tikslas – suteikti tam tikros srities žinių, ugdyti gebėjimus. Domiesi tvarumu, o gal nori išmokti tekti pirmąją pagalbą? Pagal savo domėjimosi sritį dalyvauk mokymuose ir įgyk skaitmeninį sėkmingai baigtų mokymų patvirtinimą.  

Mentorystė – dalyvauk mentorystės programoje ne trumpiau nei 6 mėnesius ir įgyk mentorystės programos skaitmeninį ženkliuką! Mentorystė – tai mentoriaus ir studento bendradarbiavimas siekiant ugdyti studentą ir parengti jį ateities karjerai. Tai puikus būdas gauti atsakymus į studijų kelyje kylančius klausimus, auginti savo asmenybę ir plėtoti savo gebėjimus.

Savanorystė -savanorystė universitete suteiks tau galimybe sudalyvauti įvairiausiuose universiteto ir partnerių renginiuose, konferencijose, mokymuose ar bendruomenės veiklose. Čia ne tik prisidėsi prie renginio įgyvendinimo, bet surasi ateities perspektyvoms naudingų kontaktų, įgysi naudingos patirties iš įvairiausių specialistų.

Sportas – aktyviai dalyvauji universiteto sporto veiklose – komandinėse ar individualiose sporto šakose, atstovauji universitetą ir garsini jo vardą? Už aktyvų sporto veiklų vykdymą įgysi ženkliuką, kuris parodys gebėjimą dirbti komandoje, valdyti savo laiką ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Mokslinė veikla – šį ženkliuką gausi dalyvaudamas mokslinėje veikloje. Įsitrauk į mokslo tiriamąją veiklą – parenk straipsnį, tapk pranešėju konferencijoje, dalyvauk kitose mokslo iniciatyvose.   

Meninė ir kultūrinė veikla – aktyviai dalyvauk universiteto kultūros ir meno veiklose –  šokių kolektyve arba atrask save teatre. Taip pat atstovauk universitetą vokaliniame ansamblyje ar tobulėk dainavimo studijoje! Kultūros ir meno skyrius siūlo ugdyti kūrybiškumą ir pasitikėjimą savimi!

Tarptautiškumas – ženkliuką gausi įsitraukdamas į universiteto tarptautiškumo veiklas: dalyvaudamas užsienio profesorių vedamose paskaitose ir seminaruose, diplomatų ir kitų ekspertų vedamuose užsiėmimuose. Tai suteiks galimybę naujai pažvelgti į savo akademinę discipliną, praplėsti tarpkultūrines ir tarpdalykines žinias ar įgyti praktinių įgūdžių ateičiai. 

 

Skaitmeniniai ženkliukai įgyjami:   

  • Savarankiškai – skenuok veiklos/renginio QR kodą ir atsiimant ženkliuką;   
  • Gauk programos koordinatorių kvietimą atsiimti skaitmeninį ženkliuką už vykdytas tęstines veiklas.   

Studentui pageidaujant, baigiant studijas jam išduodamas  pažymėjimas, kuriame atvaizduojami įgyti ženkliukai kaip veiklos rezultatų patvirtinimas.     

Dalyvauk programoje, tobulink savo lyderystės, komandinio darbo, planavimo, bendravimo, kūrybiškumo ir kitus įgūdžius, kaupk savo skaitmeninį kompetencijų aplanką!