Tarptautinė praktika - MRU

Tarptautinė praktika

ERASMUS+ PRAKTIKA – KAS TAI? 

Tai studijų metu, ar iškart pasibaigus studijoms, studento/doktoranto ar absolvento atliekama praktika įmonėje arba organizacijoje, esančioje kitoje ERASMUS+ programos šalyje. Praktikos/stažuotės pagal ERASMUS+ programą metu padedama prisitaikyti prie visos Europos Bendrijos rinkos reikalavimų, įgyti tarptautinės darbo patirties, konkrečių įgūdžių, susijusių su studijuojama sritimi.  Tarptautinė ERASMUS+ praktika/stažuotė leidžia studentui patirti  užsienio šalies, kurioje atliekama praktika, ekonominę ir socialinę kultūrą, atveria kelius sėkmingai ateities karjerai. ERASMUS+ praktika Mykolo Romerio universitete pripažįstama kaip studento studijų programos sudedamoji dalis. Siekiant vykti į praktiką būtina teikti paraišką. Vykstant į praktiką, skiriama stipendija. ERASMUS+ praktikos minimalus laikotarpis 60 dienų (2 mėn).

 Pasirinkite, kokia informacija jus domina. 

Atrankos sąlygos

Mykolo Romerio universiteto studentų judumo praktikai pagal ERASMUS+ programą atrankos sąlygos ir patarimai, ieškant praktikos vietos trumpai

Erasmus+ studento chartija

DĖMESIO!! Atrankoje judumui praktikai pagal Erasmus+ programą gali dalyvauti ir tie universiteto studentai, kurie anksčiau jau buvo išvykę pagal Erasmus programą studijoms ir/ar praktikai, jeigu bendras jų studijų ir/ar praktikos pagal Erasmus programą laikotarpis sudėjus su nauju planuojamu judumo praktikai laikotarpiu toje pačioje studijų pakopoje (įskaičiuojant absolventų praktiką) neviršys 12 mėnesių. 

ATRANKOJE JUDUMUI PRAKTIKAI GALI DALYVAUTI, JEIGU: 

 1. Jau baigei bent pirmą bakalauro studijų kursą; 
 2. Ypač (bet, nebūtinai) jei tavo studijų programoje numatyta praktika (stažuotė) /jeigu nėra pakankamai kitų kandidatų paraiškų, fakultetų atrankos komisija gali skirti stipendiją studentui, kurio studijų programoje praktika nenumatyta. Šiuo atveju judumas praktikai įtraukiamas į diplomo priedėlį kaip papildomas dalykas;
 3. Esi pažangus studentas: 
  • visų semestrų svertinis vidurkis ne mažesnis kaip 7 balai; 
  • turi pakankamas užsienio kalbos žinias bendrauti ir atlikti praktiką užsienio kalba; 
  • turi ne daugiau kaip 1 akademinę skolą; 
 1. Neturi jokių finansinių įsiskolinimų universitetui; 
 2. Turi patvirtintą ir studijų kryptį atitinkančią praktikos vietą užsienyje tinkamoje įmonėje judumui praktikai. Judumo praktikai vietos patvirtinimo laisvą formą atsisiųsti galima čia

DĖMESIO!! Atrankoje judumui praktikoms gali dalyvauti visų pakopų laipsnį suteikiančių nuolatinių ir ištęstinių studijų universiteto studentai, studijuojantys paskutinį studijų semestrą, kurių praktika (ne ilgesnė negu 4 mėnesių trukmės*) vyks pabaigus studijas universitete. Plačiau apie absolventų praktiką buklete.

KAIP ATRENKAMI STUDENTAI? 

Studentai judumui praktikai atrenkami pagal konkursinio balo dydį,  
t.y. vykti atlikti praktiką atrenkami aukščiausius konkursinio balo dydžius 
surinkę studentai iš visų, pateikusių paraiškas. 

Konkursinis (atrankos) balas = A+B+C 

A – Bendras visų semestrų svertinis vidurkis;
B – praktikos programos atitikimas studijų programoje numatytos praktikos rezultatams;
C – motyvacijos atlikti praktiką užsienyje įvertinimas.  

Mėnesio stipendijos dydis priklauso nuo šalies, kurioje atliekama praktika.  Vykstant į Erasmus+ praktiką nuo 2023 m. balandžio 1 d. taikomi  2022  m. KA131 veiklos projektams nustatyti studentų stipendijų dydžiai:

Šalių grupės

Praktikų mobilumui,

EUR/ mėn.

1 grupė (šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausios):

Airija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija.

Trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės 14 regionas – Farerų salos, Šveicarija (tik vykstant atlikti praktikos į universitetus MRU partnerius), Jungtinė Karalystė (ribotas kiekis stipendijų)

750 EUR/ mėn.

2 grupė (šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinės):

Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Vokietija.

750 EUR/ mėn.

3 grupė (šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausios):

Bulgarija, Šiaurės Makedonija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija, Serbija.

690 EUR/ mėn.

!!Vykdant 2022  m. KA131 veiklos projektus  dalyviams bus teikiama papildoma finansinė parama, kad jie mobilumui rinktųsi labiau aplinką tausojantį  transportą- Europos žaliuoju kursu, pagal „Erasmus+“. Daugiau informacijos galite rasti programos „Erasmus+“ vadove 2022 metų KA131 veiklos projektams.

  * Studentai iš socialiai remtinų grupių, kurie atlieka praktiką turi teisę gauti dar 20 eur/mėn didesnę stipendiją.  Socialiai remtinu Erasmus+ studentu laikoma, jeigu Studentas yra iš nepasiturinčios šeimos ar vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir/arba yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę. PAŽYMĄ iš Valstybinio studijų fondo (jeigu socialinė stipendija mokama dėl 1 arba 3 šio fondo puslapyje išvardinto kriterijaus) arba iš Jūsų savivaldybės ar seniūnijos socialinės paramos skyriaus (jeigu jūs ar jūsų šeima gaunate socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą) privalote pristatyti į Tarptautiškumo tarnybą (I-302 kab.) likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki praktikos užsienyje pradžios. 

!!Atkreipiame dėmesį, kad atrinkti Erasmus+ praktikai studentai praktikos metu toliau moka įprastus mokesčius savo siunčiančioje institucijoje. T.y. valstybės nefinansuojamų studijų studentai praktikos užsienyje pagal „Erasmus+“ programą metu moka jiems nustatytą studijų įmoką Mykolo Romerio universitetui.  

Etapai ir terminai

Universiteto studentai, radę praktikos vietą užsienyje tinkamoje įmonėje, turi:

 • iš priimančiosios organizacijos gauti patvirtinimą apie praktikos vietą užsienyje (praktikos vietos patvirtinimo formą galite atsisiųsti čia);
 • prisijungti prie savo elektroninės studijų knygelės ir užpildyti nustatytos formos elektroninę paraišką Erasmus+ praktikai;
 • el. paštu  traineeships@mruni.eu  atsiųsti užbaigtą ir PDF formatu suformuotą paraišką Erasmus+ praktikai kartu su patvirtinimu apie praktikos vietą užsienyje.

Prašome teikti paraišką bent vieną mėnesį iki planuojamos praktikos pradžios laikantis žemiau lentelėje pateiktų terminų:

Atrankos etapas 

Paraiškų pateikimo terminas (imtinai) 

Rezultatų paskelbimo data 

I etapas 

2023/2024 a.m.

iki 2023 m. rugsėjo 10 d.

23:59 val. 

iki 2023 m. rugsėjo 17 d.

18:00 val. 

II etapas 

2023/2024 a.m.

iki 2023 m. spalio 10 d.

23:59 val.  

iki 2023 m. spalio 17 d.

18:00 val. 

III etapas 

2023/2024 a.m.

iki 2023 m. lapkričio 10 d.

23:59 val.  

iki 2023 m. lapkričio 17 d. 

18:00 val.   

IV etapas 

2023/2024 a.m.

iki 2023 m. gruodžio 10 d.

23:59 val.  

iki 2023 m. gruodžio 17 d.

18:00 val. 

V etapas 

2023/2024 a.m.

iki 2024 m. sausio 10 d.

23:59 val.   

iki 2024 m. sausio 17 d.

18 val. 

VI etapas 

2023/2024 a.m.

būsimiems absolventams būtina užpildyti paraišką

iki 2024 m. sausio 20 d.

23:59 val.  

iki 2024 m. sausio 24 d. 

18 val. 

VII etapas 

2023/2024 a.m.

iki 2024 m. vasario 10 d.

23:59 val. 

iki 2024 m. vasario 19 d. 

18 val. 

VIII etapas 

2023/2024 a.m.

iki 2024 m. kovo 10 d.

23:59 val.  

iki 2024 m. kovo 17 d. 

18 val.   

IX etapas 

2023/2024 a.m.

iki 2024 m. balandžio 11 d.

23:59 val.    

iki 2024 m. balandžio 17 d. 

18 val. 

X etapas

2023/2024 a.m.

iki 2024 m. gegužės 10 d.

23:59 val.  

iki 2024 m. gegužės 17 d. 

18 val. 

XI etapas 

2023/2024 a.m.

iki 2024 m. birželio 10 d.

23:59 val.  

iki 2024 m. birželio 17 d. 

18 val.    

XII etapas 

2023/2024 a.m.

būsimiems absolventams būtina užpildyti paraišką

iki 2024 m. birželio 16 d.

23:59 val.  

iki 2024 m. birželio 27 d. 

18 val.  

XIII etapas

2023/2024 a.m. 

iki 2024 m. liepos 10 d.

23:59 val.  

iki 2024 m. liepos 17 d. 

18 val.  

XIV etapas 

2023/2024 a.m.

iki 2024 m. rugpjūčio 10 d.

23:59 val.  

iki 2024 m. rugpjūčio 17 d. 

18 val.  

Studentai, radę  praktikos vietą, bet negalintys laikytis nustatytų terminų, kviečiami susisiekti el. paštu  traineeships@mruni.eu dėl individualios atrankos ne vėliau nei 10 darbo dienų iki praktikos pradžios.

 

 

 

D.U.K. ir patarimai

Trumpai apie Erasmus+ praktikos vietos paiešką

Norėdamas dalyvauti atrankoje ir gauti stipendiją Erasmus+ judumui praktikai studentas privalo pats susirasti praktikos vietą. Praktikos metu atlyginimas studentui užsienio įmonėje nemokamas, tačiau Mykolo Romerio universitetas, naudodamas Europos Bendrijos biudžeto, LR valstybės biudžeto ar ES struktūrinių fondų lėšas, studentams skiria stipendiją. Stipendija praktikai skiriama tik papildomoms judumo išlaidoms padengti, t. y. kelionės ir draudimo išlaidoms, prireikus užsienio kalbos mokymuisi ir didesnėms pragyvenimo priimančiojoje šalyje išlaidoms kompensuoti.     

Kas gali padėti rasti praktikos vietą? 

 • Peržiūros nuolat atnaujinamų praktikos vietų pasiūlymų Tarptautiškumo Tarnybos Facebook paskyroje
 • Peržiūros nuolat atnaujinamo  Mykolo Romerio universiteto Karjeros centro  praktikos vietų sąrašo
 • Organizacijų, padedančių susirasti praktikos vietą tinklapių peržiūros;
 • Užsienio universitetų,  MRU partnerių pagal Erasmus+ programą pasiūlymų peržiūros;
 • Individualūs praktikos pasiūlymai;
 • Studentų patarimai.
 • Draugai, dėstytojai ir praktikos vadovai, kurie palaiko ryšius su užsienio įmonėmis ir organizacijomis; 
 • Dėstytojai, draugai ir pažįstami, kuriuos sutikote Erasmus+ studijų ar kitų tarptautinių projektų metu; 
 • Naudojimasis paieškos sistemomis (pvz. google); 
 • Registravimasis el. paštu traineeships@mruni.eu  dėl naujausių praktikos pasiųlymų atsiuntimo į Jūsų nurodytą el. paštą

Kokioje šalyje galima atlikti praktiką? 

Vienoje iš šių šalių: Danija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija, Airija, Austrija, Italija, Nyderlandų Karalystė, Makedonija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Belgija, Graikija, Islandija, Ispanija, Liuksemburgas, Vokietija, Kroatija, Slovėnija, Serbija, Kipras, Malta, Portugalija, Čekija, Slovakija, Turkija, Vengrija, Bulgarija, Estija, Latvija, Lenkija, Rumunija. 

Kokios įmonės/organizacijos tinka judumui praktikai? 

Tinkama įmonė judumui praktikai – tai organizacija, esanti kitoje Erasmus+ programoje dalyvaujančioje šalyje ir vykdanti ekonominę veiklą valstybiniame ar privačiame sektoriuose, nepriklausomai nuo jos teisinio statuso, dydžio ar ekonominio sektoriaus, kuriame ji veikia, įskaitant ir socialinę sferą. Šis apibrėžimas be verslo įmonių taikomas ir aukštojo mokslo institucijoms, mokslo tyrimo centrams, besiverčiantiems privačia praktika, šeimos verslo įmonėms, partnerystėms ir asociacijoms reguliariai vykdančioms ekonominę veiklą. Jeigu priimančioji įmonė praktikai yra aukštojo mokslo institucija, studentas negali vykti į šią instituciją ir studijų laikotarpiui – t.y. studentas vyksta išskirtinai tik įgyti darbinės patirties. Studentą siunčiančios šalies viešosios įstaigos užsienyje (kultūriniai institutai ir pan.) gali būti traktuojamos kaip tinkamos įmonės Erasmus praktikai atlikti, jeigu jose užtikrinamas praktikos tarptautiškumo principas (t.y. vykdamas į užsienį praktikantas įgyja papildomos vertės lyginant su panašia praktika savo šalyje). Studentas gali vykti atlikti praktikos ir į savo šalies konsulines ar diplomatines atstovybes (atkreipiame dėmesį, kad LR piliečiai, norintys atlikti praktiką LR ambasadoje ar konsulate privalo gauti leidimą iš Užsienio reikalų ministerijos Apsaugos skyriaus, vadovaujantis Praktikos ir stažuočių atlikimo LR diplomatinėse atstovybėse, konsultinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų tvarkos aprašu ) 

Kokios įmonės/organizacijos negali būti Erasmus+ praktikos vieta? 

Kokia galima praktikos trukmė? 

Erasmus+ praktikos trukmė – nuo 2 iki 12 mėn. Praktika gali vykti ir vasaros mėnesiais, tačiau studentų praktika privalo baigtis iki rugsėjo 30 d. (absolventų – per 12 mėnesių nuo studijų baigimo) Minimalus 2 mėnesių (60 dienų) trukmės judumo praktikai laikotarpis negali būti trumpinamas nei viena diena. Erasmus+ praktikos laikotarpis negali persidengti su judumo studijoms laikotarpiu. 

Absolventų praktika

Erasmus+ absolventų praktikatai po studijų baigimo atliekama, ne trumpesnė negu 2 mėn ir ne ilgesnė negu 4  mėnesių trukmės praktika „Erasmus+“ programoje dalyvaujančios šalies užsienio įmonėje ar organizacijoje.

Atrankoje absolvento praktikoms gali dalyvauti visų pakopų laipsnį suteikiančių nuolatinių ir ištęstinių studijų MRU studentai, studijuojantys paskutinį studijų semestrą, arba jau sėkmingai apsigynę baigiamuosius darbus, išlaikę baigiamuosius egzaminus ir laukiantys diplomo įteikimo.

Siekiantys atlikti praktiką po studijų baigimo, paraišką turi pateikti kol dar yra  registruoti Mykolo Romerio universitete, po sėkmingai išlaikytų baigiamųjų egzaminų ir teigiamu įvertinimu apgintų baigiamųjų darbų, bet ne vėliau nei likus 7 darbo dienoms iki diplomo gavimo.

SVARBU studijas baigiantys MRU studentai, turi praktikai paraišką užpildyti kol dar yra studentai.

Baigus studijas, atrankoje dalyvauti ir/ar būti atrinktiems bei vykti kaip absolventams atlikti Erasmus+ praktikos nebebus galima. 

Praktika gali prasidėti tik po studijų baigimo ir turi baigtis per 12 mėnesių po studijų baigimo arba iki naujų studijų pradžios. Praktika negali prasidėti / baigtis savaitgaliais ar švenčių dienomis.

Trumpiausias praktikos laikotarpis 2 mėnesiai (60 dienų).

Svarbu! Absolvento išvykimas į praktiką įforminamas kaip ir kitiems atrankoje dalyvavusiems studentams. Po praktikos baigimo absolventai atsiskaito už praktiką pagal įsipareigojimus finansinėje sutartyje ir aprašymą “Grįžtantiems studentams“. Apie praktikos atlikimą būtinai pažymi savo CV.

Erasmus+ praktika – prasminga investicija į ateitį ir tarptautinę karjerą.

Praktikų vietų pasiūlymai

DĖMESIO!  Praktikos vietą, tinkančią jūsų studijų programai turite susirasti ar pasirinkti patys. Trumpai apie Erasmus+ praktikos vietos paiešką.

Praktikos vietų paieškai palengvinti siūlome:

 • Nuolat atnaujinamus praktikos vietų pasiūlymus Tarptautiškumo Tarnybos Facebook paskyroje
 • Nuolat atnaujinamą  Mykolo Romerio universiteto Karjeros centro  praktikos vietų sąrašą
 • Organizacijas, padedančias susirasti praktikos vietą;
 • Užsienio universitetų,  MRU partnerių pagal Erasmus+ programą pasiūlymus;
 • Individualius praktikos pasiūlymus;
 • Studentų patarimus.

Pateikiami galimų praktikos vietų pasiūlymai nebūtinai atitinka konkrečią studijų kryptį (sąrašas pildomas pradedant naujausiu praktikos pasiūlymu). Organizacijos nebūtinai yra bendradarbiaujančios su Universitetu:


Organizacijos, padedančios susirasti praktikos vietą

 • ErasmusIntern.org: Praktikos pasiūlymai įvairių studijų krypčių studentams;
 • Erasmus Generation Napoli organizacija (Italija) teikia praktikų pasiūlymus komunikacijos, administravimo, žmogiškųjų išteklių srityse;
 • Internship in Spain pasiūlymai įvairių studijų krypčių studentams;
 • Spain Internship organizacija (Ispanija, Italija) teikia praktikų pasiūlymus prekybos, IT, inžinerijos ir dizaino, turizmo, mokslo, komunikacijos srityse;
 • WorkSpace Europe (Slovakija): Praktikos pasiūlymas įvairių studijų krypčių studentams (atnaujinti kvietimai);
 • ETN Bulgaria Gateway (Bulgarija): Praktikos pasiūlymas įvairių studijų krypčių studentams.
 • BALTIC UNION (Kipras): Konsultuoja ir padeda susirasti praktikos bei darbo vietas studentams;
 • Stage (Malta): Praktikos pasiūlymas įvairių studijų krypčių studentams;
 • LETravel (Malta): Praktikos pasiūlymas įvairių studijų krypčių studentams (trukmė: nuo 1 mėn.);  
 • Partnership International (Airija, Jungtinė Karalystė): Tarpininkauja ieškant praktikos įvairiose srityse (trukmė: nuo 4 iki 26 savaičių);
 • Educa International (Čekijos Respublika): Padeda susirasti praktikos vietą studentams, galintiems dirbti mokymo, turizmo, verslo ir IT srityse (trukmė: nuo 2 iki 12 mėnesių);
 • Rhodeshow (Visame pasaulyje):Siūlo praktikų ir stažuočių galimybes (trukmė: nuo 2 iki 18 mėnesių);
 • At Almond Vocational Link Ltd (Jungtinė Karalystė): Padeda surasti praktiką apskaitos, administravimo, komunikacijos, IT, marketingo, turizmo srityse;  
 • Erasmus Studentų Tinklas/Erasmus Student Network (ESN): Siūlo praktikos vietų duomenų bazę;
 • Animafest Experience organisation (Ispanija): Tarpininkauja ieškant praktikos turizmo sektoriuje (trukmė: nuo 3 iki 6 mėn.);
 • „Training experience” arba kitaip TX organizacija (Ispanija):Siūlo praktikos vietas ir padeda susirasti tinkamas praktikų vietas. Teirautis apie praktikos vietas galima ir elektroniniu paštu: internship@trainingexperience.org ;  
 • „European Student Placement Agency Ltd” (Didžioji Britanija): Organizacija  siūlo praktikų vietas (trukmė: 6 mėn);
 • „Globalplacement.com” (Visame pasaulyje): Gali padėti nemokamai susirasti praktikos vietą visame pasaulyje;
 • „Stageplaza.nl” (Nyderlandai): Skelbimų portalas (olandų kalba) ieškantiems praktikos Nyderlandų Karalystėje;  
 • Paragon Europe (Malta): Padeda susirasti praktiką tarptautinio verslo ir komunikacijos, ekonomikos, žmogiškųjų išteklių, prekybos ir kt. srityse (trukmė: nuo 3 mėn.);
 • Easy JobBridge (Malta): Tarpininkauja ieškant praktikos įvairiose srityse (pardavimai, administravimas, turizmas, veterinarija, inžinerija, teisė, sportas ir daugybė kitų);
 • Placement in Portugal (Portugalija): Tarpininkauja ieškant praktikos Portugalijoje;
 • PIC Management (Prancūzija, Vokietija, Airija, Ispanija, JK ir kitos šalys): Organizacija padeda susirasti praktikos vietą pagal kiekvieno studento poreikius ir dauguma praktikos vietų yra apmokamos (Organizacija ima paslaugos mokestį pagal pageidaujamos praktikos trukmę).

MRU Erasmus+ programos partnerių praktikos vietų pasiūlymai:

Norintys atlikti praktiką užsienio universitetuose, kviečiami aplankyti MRU partnerių Erasmus+ Programos šalyse (KA103) interneto puslapius. 

Čia skelbiame el. paštu Tarptautiškumo tarnybai siunčiamus naujausius pasiūlymus:

Individualūs praktikos pasiūlymai:

 • NDB Europe Ltd (Londonas, Jungtinė Karalystė) ir Nima OU (Tallinas, Estija) organizacijos pasiūlymas IT, komunikacijos, teisės, marketingo, vadybos ir kt. srityse.
 • AGIFODENT  praktikos pasiūlymas Ispanijoje. Pasiūlymai tapti anglų kalbos mokytojo asistentu, tarptautinių projektų rengimo asistentu,  darbas su „wordperess” dizainu ir 3D dizainu ir kt.
 • SEK tarptautinė mokykla (SEK International School), siūlo edukologijos krypties studentams praktikos vietas.
 • Praktika LR piliečiams LR ambasadoje Švedijoje arba LR ambasadose ar konsulatuose kitose ES šalyse;
 • Obelis SA (Belgija): Nuolat ieško praktikantų viešojo administravimo, apskaitos, marketingo ir klientų aptarnavimo srityse;
 • DVAG (Vokietija): Praktikos pasiūlymas patarėjui finansų klausimais. Reikalinga gera vokiečių kalba. Trukmė: nuo 3 iki 6 mėn.;
 • Tarptautinis Telematikos universitetas UNINETTUNO (Italija): Nuolat ieško praktikantų. Susidomėjusieji gali susisiekti el. paštu: erasmus@uninettunouniversity.net
 • Trade Inn (Ispanija): Siūlo praktikos vietas studentams, kurie moka anglų, vokiečių, ispanų, prancūzų ir (ar) italų kalbas. Darbas su internetiniais sporto įrangos pardavimais;
 • Italijos ir Lietuvos prekybos rūmai (Roma, Italija): Ieško italų filologijos, vertimo, ekonomikos, vadybos, marketingo, tarptautinės prekybos, finansų ir politikos sričių studentų (trukmė: nuo 3 mėn.);
 • International Management Group (IMG): Praktikos vieta viešojo administravimo srityje;
 • StartUp (Bratislava, Slovakija): Praktikos vietų pasiūlymas administravimo, kūrybinių industrijų srityse (trukmė 2-3 mėnesiai);
 • Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade (Barselosas, Portugalija): Praktikos vietų pasiūlymai administracijos srityje;   
 • UN City (Kopenhaga, Danija): Praktikos vietų pasiūlymai įvairiose srityse (trukmė 2-6 mėnesiai). Kontaktinis asmuo: margrete.eilertsen@undp.org;
 • The Apartamentos Marromar (Lanzarotė, Ispanija): Praktikos vietų pasiūlymai turizmo srityje (trukmė 3, 6, 9 mėnesiai);
 • International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA) (Briuselis, Belgija): Praktikos vietų pasiūlymai verslo arba viešojo administravimo srityse;
 • BizPartner Group (Slovakija): Siūlo praktikos vietą marketingo, verslo vadybos, medijos, komunikacijos, ekonomikos, viešųjų ryšių studentams (trukmė 3-6 mėnesiai);
 • Videoplugger (Londonas, Jungtinė Karalystė): Praktikos pasiūlymas pardavimų, marketingo srityje;
 • Rochus and Beatrice Mummert Foundation (Vokietija): Praktikos pasiūlymas ekonomikos, verslo administravimo, turizmo srityse (trukmė 4-5 mėn.);
 • DOREA Educational Institute (Kipras ): Praktikos vietos tinkamos verslo, ekonomikos ir informatikos, taip pat anglų kalbos studijų studentams;
 • Zone Residential (Londonas, Jungtinė Karalystė): Praktikos pasiūlymas verslo,vadybos srityje;
 • Resourcing Ltd. (Londonas, Jungtinė Karalystė): Praktikos vietų pasiūlymai žmogiškųjų išteklių srityje (trukmė 16 savaičių);
 • Įvairios įmonės / Various companies (Graikija): Praktikos vietų pasiūlymai IT, komunikacijos, pardavimų, turizmo, marketingo, vadybos, vertimo ir kt. srityse (trukmė įvairi: nuo 3-12 mėnesių);
 • Language Trainers (Braitonas, Jungtinė Karalystė): Praktikos vietų pasiūlymas marketingo, filologijos srityse (trukmė – ne mažiau kaip 4 mėnesiai);
 • Transporeon (Vokietija): Praktikos pasiūlymas filologijos, komercinės kalbos, verslo administravimo ar logistikos studentams;
 • PGS (Žešuvas, Lenkija): Praktikos pasiūlymas IT srityje (trukmė 3-12 mėnesių);
 • Association of European Elections Officials (Vengrija): Praktikos pasiūlymai administracijos, renginių organizavimo, vertimo srityse (trukmė 3-12 mėnesių);
 • Zagroda (Krokuva, Lenkija): Praktikos pasiūlymai filologijos, logistikos, tarptautinės komunikacijos srityse;
 • SAP (Dublinas, Golvėjus, Airija): Praktikos pasiūlymai IT srityje (trukmė 6 mėnesiai);

Studentų patarimai

 • Studentų patarimai kaip susirasti vietą  Erasmus+ praktikai eurobloge;

 Praktikų skelbimus nuolat atnaujina MRU Tarptautiškumo tarnyba   
El. paštas: traineeships@mruni.eu

Dalyvauti atrankoje!

Norėdami dalyvauti atrankoje Erasmus+ judumui praktikoms, turite būti susiradę praktikai tinkamą įmonę. Galite pasinaudoti pasiūlymais, kuriuos yra gavusi Tarptautiškumo tarnyba arba paieškos sistemomis internete. 

Erasmus+ praktikos institucija privalo užpildyti praktikos priėmimo sutikimo formą, kurią atsisiųsti galite čia.

Turėdami Erasmus+ praktikos organizacijos patvirtintą praktikos sutikimo formą, prisijungę prie  el.studijų knygelės užpildykite paraišką.

Užbaigtą pildyti ir PDF formatu suformuotą paraišką kartu su patvirtinimu apie praktikos vietą užsienyje tinkamoje įmonėje praktikai pagal ERASMUS+ programą pateikiate Tarptautiškumo tarnybai siųsdami el. paštu: traineeships@mruni.eu

Individuali atranka

STUDENTŲ INDIVIDUALIOS ATRANKOS ERASMUS+ PRAKTIKAI TVARKA 

Studentai, atitinkantys visus konkurso sąlygose kandidatams keliamus reikalavimus ir išskirtinai tik tais atvejais, kai tinkama Erasmus+ praktikai įmonė patvirtino priėmimą į praktikos vietą pasibaigus bendros atrankos terminui, gali teikti paraišką bei dokumentus Individualiai atrankai:

 1. paraišką kartu su
 2. įmonės priėmimo laišku ir
 3. suderintą Erasmus+ praktikos programą (Learning agreement)

Pildant praktikos sutartį bendradarbiaujama su organizacija bei fakulteto prodekanu/-e. 

Individualiai atrankai studentas dokumentus turi pateikti likus bent 7 darbo dienoms iki planuojamos praktikos pradžios.

Fakulteto atrankos komisija organizuos atskirą individualią atranką bei pateiks atrankos rezultatus, patvirtintus fakulteto atrankos komisijos protokolu Tarptautiškumo tarnybai.  

Tarptautiškumo tarnyba informuos studentą apie individualios atrankos rezultatus studentui el. paštu, kurį nurodė paraiškoje.

Atrankos rezultatai

Atrankų rezultatai pirmiausia pranešami elektroniniu paštu visiems atrankose dalyvavusiems studentams.  

Tik atrinkti studentai turi teisę vykti atlikti praktikos pagal Erasmus+ programą bei gauti Erasmus+ stipendiją praktikai.  

Atrinktiems studentams

Po atrankos rezultatų paskelbimo, atrinktas studentas kviečiamas:

Išvykimo įforminimas ir Erasmus+ stipendijos sutartis:

Ruošiantis Erasmus+ praktikai susipažinkite su skaidrėmis apie pasirengimą išvykimui į Erasmus+ praktiką.

Atrinktam Erasmus+ praktikai studentui siunčiamas laiškas, skelbiantis atrankos rezultatą. Studentas, atsakydamas į laišką per tris dienas nuo jo gavimo, turi  išreikšti savo poziciją dėl atrankos rezultato. Studentui sutikus, toliau vykdomi šie išvykimo į Erasmus+ praktiką įforminimo žingsniai:

Po atrankos rezultatų paskelbimo kiekvienas atrinktas studentas  gauna pakvietimą kalbos testui OLS (OLS – online language support test) atlikti. Testui atlikti skiriama iki 14 d. Kalbos yra tarpusavio supratimo pagrindas, todėl labai svarbu, kad „Erasmus+“ mobilumo programos dalyviai būtų skatinami mokytis kalbų, tobulinti kalbos žinias. Šiam tikslui yra  sukurta internetinės kalbinės paramos priemonė OLS (OLS – online language support test).  

Kiti svarbūs dokumentai, kuriuos atrinkti studentai turi užpildyti bei pateikti Tarptautiškumo tarnybai prieš išvykstant į praktiką:

 1. Trišalė sutartis (Learning agreement for Training – Before the mobility dalis). Sutarties forma pateikiama čia. Trišalė sutartis turi būti užpildyta bei pasirašyta studento, akademinio padalinio (mokyklos/fakulteto) prodekano/ės, bei priimančios organizacijos. Šalims pasirašius, atsiunčiama PDF formatu.
 2. Prašymas rektoriui siųsti atlikti praktiką. Suderinus praktikos turinį, studentas rengia prašymą. Prašymo forma atsisiuntimui pateikiama čia.  Prašyme nurodytos datos turi atitikti datas suderintas Trišalėje sutartyje bei priėmimo laiške. Pastaba: Jei praktikos pradžia yra šeštadienis ar sekmadienis praktikos/stažuotės pagal Erasmus+ negali prasidėti ir baigtis savaitgaliais ar švenčių dienomis, todėl praktikos pražios ar pabaigos datos turi būti keičiamos, ir nurodomos artimiausios darbo dienos.  Studento dotacija (stipendija) Erasmus+ praktikai skaičiuojama remiantis prašyme nurodytomis datomis. Prašymą taip pat turi pasirašyti pats studentas ir akademinio padalinio (mokyklos/fakulteto) prodekanė/as. Studentui ir prodekanui pasirašius, atsiunčiama PDF formatu.
 3. Informaciją apie banko sąskaitą, kartu su Trišale sutartimi bei prašymu siunčiami studento bei banko duomenys. Forma pateikiama čia, užpildoma ir siunčiama docx formatu.
 4. Draudimo kopija siunčiama PDF formatu. Erasmus+ praktikos laikotarpiu studentas privalo turėti praktikos vietos šalyje galiojantį sveikatos draudimą (studentams – Europos sveikatos draudimo kortelė) taip pat civilinės atsakomybės ir draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.
 5.  Kalbos testo (OLS – online language support test) patvirtinimo kopija PDF formatu. OLS rekomenduojame atlikti prieš pasirašant dotacijos (stipendijos) Erasmus+ praktikai sutartį.
 6. Diplomo kopiją, jei studentas vyksta absolvento praktikai.

Visus šiuos dokumentus būtina atsiųsti traineeships@mruni.eu bent 5 d. prieš praktikos pradžią. Nesant galimybei, informuoti.

Tarptautiškumo tarnybai gavus Jūsų dokumentus,  parengiama finansinė dotacijos (stipendijos) Erasmus+ praktikai sutartis ir siunčiama el. paštu  studentui pasirašyti.

Toliau pateikiama (arba paaiškinama) dotacijos sutarties forma bei priedai, kurie išvardinti sutartyje:
I priedas:  Mokymosi trišalė sutartis (Learning agreement for Training) Erasmus+ praktikos mobilumui - tai studento trišalė Erasmus+ praktikos sutartis pasirašyta visų trijų šalių ((1) studento, (2)  studijų fakulteto prodekano ir (3)  priimančios organizacijos atstovo iki studentui pasirašant finansinę dotacijos (stipendijos) Erasmus+ praktikai sutartį. II priedas: BENDROSIOS SĄLYGOS 
III priedas: Erasmus+ studento chartija

NUVYKUS į praktikos šalį

Mokėjimas, lygus 90%  finansinės dotacijos (stipendijos) Erasmus+ praktikai sutartyje nurodytos sumos,  studentui atliekamas gavus patvirtinimą apie studento atvykimą į praktikos šalį. Atvykimo patvirtinimo forma užpildoma, patvirtinama  priimančiosios organizacijos ir atsiunčiama  traineeships@mruni.eu tą pačią dieną, kai atvykstama į organizaciją.

Studentas, pasirašęs finansinę dotacijos (stipendijos) Erasmus+ praktikai sutartį,  prieš išvykstant, kviečiamas užsukti į Tarptautiškumo tarnybą, Mykolo Romerio universitete Ateities g. 20, LT-08303, Vilnius, Lietuva I-302 kab. pasiimti reprezentacinių marškinėlių.

Grįžtantiems studentams

Pasibaigus praktikos užsienyje laikotarpiui, studentai privalo atsiskaityti bei pristatyti Tarptautiškumo tarnybai toliau išvardintus dokumentus:

 1. Priimančioji institucija studentui, atlikusiam praktiką pagal Erasmus+ programą, išduoda dokumentą apie atliktos praktikos turinį (angl. Traineeship certificate). ”Traineeship certificate” forma yra studento trišalės praktikos sutarties trečioji dalis – t.y. „Section to be completed after the Mobility“).

 2. Pažymėjimą, patvirtinantį faktinį praktikos laikotarpį . Ji turi būti užpildyta ir pasirašyta priimančios institucijos.

DĖMESIO!! Jeigu nustatoma, kad Erasmus+ praktika truko trumpiau nei 2 mėn., studentas privalo grąžinti visą jam skirtą ir išmokėtą stipendiją praktikai.

 1. Pasibaigus praktikai studentas privalo užpildyti ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey).  Kvietimą užpildyti ES internetinės apklausos anketą gausite elektroniniu paštu paskutinę praktikos laikotarpio dieną.

 2. Studentas privalo atlikti kalbos žinių vertinimą (angl. online language assessment test – OLS). Kvietimą atlikti kalbos žinių vertinimo testą gausite elektroniniu paštu po mobilumo laikotarpio pabaigos.

Pagal studento įsipareigojimus dotacijos sutartyje, studentas privalo pateikti visus galutinę ataskaitą sudarančius atsiskaitymo dokumentas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo praktikos užbaigimo dienos. Universitetas per 45 dienas sumoka likusią Erasmus+ stipendijos praktikai dalį (dažniausiai tai likę 10%) arba pareikalauja grąžinti lėšas, jeigu jos tampa grąžintinomis (pvz. jeigu faktinis praktikos laikotarpis buvo trumpesnis, negu numatytas dotacijos sutartyje).

Jeigu aukščiau išvardintų dokumentų pateikimas neįmanomas laiku (per 30 kalendorinių dienų nuo praktikos užbaigimo dienos), studentas privalo Universitetui raštu nurodyti vėlavimo priežastį. Studentas neprivalo Mykolo Romerio universitetui pateikti išlaidas pateisinančių dokumentų ir finansinės ataskaitos apie Erasmus+ stipendijos praktikai panaudojimą. Laiku nepateikus atsiskaitymo dokumentų ir nepaprašius atidėti termino, Universitetas gali pareikalauti grąžinti išmokėtą Erasmus+ stipendiją praktikai.