Tarptautinė praktika

ERASMUS+ PRAKTIKA – KAS TAI? 

Tai (ne trumpesnis negu 2 mėnesių) laikotarpis įmonėje arba organizacijoje, esančioje kitoje ERASMUS+ programos šalyje, kurio metu padedama prisitaikyti prie visos Europos Bendrijos rinkos reikalavimų, įgyti tarptautinės darbo patirties, konkrečių įgūdžių bei išplėsti savo žinias apie užsienio šalies, kurioje atliekama praktika, ekonominę ir socialinę kultūrą. Judumas praktikai Mykolo Romerio universitete pripažįstamas kaip studento studijų programos sudedamoji dalis. 

 Pasirinkite, kokia informacija jus domina. 

Atrankos sąlygos

Mykolo Romerio universiteto studentų judumo praktikai pagal ERASMUS+ programą atrankos sąlygos ir patarimai, ieškant praktikos vietos trumpai

Erasmus+ studento chartija

DĖMESIO!! Atrankoje judumui praktikai pagal Erasmus+ programą gali dalyvauti ir tie universiteto studentai, kurie anksčiau jau buvo išvykę pagal Erasmus programą studijoms ir/ar praktikai, jeigu bendras jų studijų ir/ar praktikos pagal Erasmus programą laikotarpis sudėjus su nauju planuojamu judumo praktikai laikotarpiu toje pačioje studijų pakopoje (įskaičiuojant absolventų praktiką) neviršys 12 mėnesių. 

ATRANKOJE JUDUMUI PRAKTIKAI GALI DALYVAUTI, JEIGU: 

 1. Jau baigei bent pirmą bakalauro studijų kursą; 
 2. Ypač (bet, nebūtinai) jei tavo studijų programoje numatyta praktika (stažuotė) /jeigu nėra pakankamai kitų kandidatų paraiškų, fakultetų atrankos komisija gali skirti stipendiją studentui, kurio studijų programoje praktika nenumatyta. Šiuo atveju judumas praktikai įtraukiamas į diplomo priedėlį kaip papildomas dalykas;
 3. Esi pažangus studentas: 
  • visų semestrų svertinis vidurkis ne mažesnis kaip 7 balai; 
  • turi pakankamas užsienio kalbos žinias bendrauti ir atlikti praktiką užsienio kalba; 
  • turi ne daugiau kaip 1 akademinę skolą; 
 1. Neturi jokių finansinių įsiskolinimų universitetui; 
 2. Turi patvirtintą ir studijų kryptį atitinkančią praktikos vietą užsienyje tinkamoje įmonėje judumui praktikai. Judumo praktikai vietos patvirtinimo laisvą formą atsisiųsti galima čia

DĖMESIO!! Atrankoje judumui praktikoms gali dalyvauti visų pakopų laipsnį suteikiančių nuolatinių ir ištęstinių studijų universiteto studentai, studijuojantys paskutinį studijų semestrą, kurių praktika (ne ilgesnė negu 4 mėnesių trukmės*) vyks pabaigus studijas universitete.

KAIP ATRENKAMI STUDENTAI? 

Studentai judumui praktikai atrenkami pagal konkursinio balo dydį,  
t.y. vykti atlikti praktiką atrenkami aukščiausius konkursinio balo dydžius 
surinkę studentai iš visų, pateikusių paraiškas. 

Konkursinis (atrankos) balas = A+B+C 

A – Bendras visų semestrų svertinis vidurkis;
B – praktikos programos atitikimas studijų programoje numatytos praktikos rezultatams;
C – motyvacijos atlikti praktiką užsienyje įvertinimas.  

NUMATOMI ERASMUS+ STIPENDIJŲ PRAKTIKAI DYDŽIAI 2019/2020 S. M. (taikoma studentams, dalyvaujantiems antrankose nuo 2019 m. rugsėjo mėn.) 

Mėnesinis stipendijos priklauso nuo šalies, kurioje atliekama praktika. 

Šalių grupė 

Šalys 

Erasmus+ stipendijos praktikai dydis per mėn. 

1. 

 Danija, Suomija, Islandija, Airija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Švedija, Jungtinė Karalystė 

700 eurų 

2. 

Austrija, Belgija, Kipras, Prancūzija, Italija, Vokietija, Graikija, Nyderlandai, Malta, Portugalija, Ispanija 

650 eurų 

3. 

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija 

600 eurų 

       * Studentai iš socialiai remtinų grupių, kurie atlieka praktiką turi teisę gauti dar 20 eur/mėn didesnę stipendiją.  Socialiai remtinu Erasmus+ studentu laikoma, jeigu Studentas yra iš nepasiturinčios šeimos ar vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir/arba yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę. PAŽYMĄ iš Valstybinio studijų fondo (jeigu socialinė stipendija mokama dėl 1 arba 3 šio fondo puslapyje išvardinto kriterijaus) arba iš Jūsų savivaldybės ar seniūnijos socialinės paramos skyriaus (jeigu jūs ar jūsų šeima gaunate socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą) privalote pristatyti į Tarptautiškumo tarnybą (I-302 kab.) likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki praktikos užsienyje pradžios. 

Etapai ir terminai

Atrankoje konkurso būdu norintys dalyvaujanti universiteto studentai turi prisijungti prie savo elektroninės studijų knygelės ir užpildyti nustatytos formos elektroninę paraišką. Užbaigtą pildyti ir PDF formatu suformuotą paraišką kartu su patvirtinimu apie praktikos vietą užsienyje tinkamoje įmonėje praktikai pagal ERASMUS+ programą (praktikos vietos patvirtinimo formą galite atsisiųsti čia) pateikiate Tarptautiškumo tarnybai siųsdami el. paštu  traineeships@mruni.eu laikydamiesi žemiau lentelėje pateiktų terminų: 

Liepos -  rugpjūčio mėn. studentai Erasmus+ praktikai atrenkami individualios atrankos metu. 

Atrankos etapas 

Paraiškų pateikimo terminas (imtinai) 

Rezultatų paskelbimo data 

I etapas 

iki 2020 m. rugsėjo 10 d., 23:59 val. 

2020 m. rugsėjo 17 d. iki 18:00 val. 

II etapas 

iki 2020 m. spalio 10 d. 23:59 val.  

2020 m. spalio 17 d. iki 18:00 val. 

III etapas 

iki 2020 m. lapkričio 10 d. 23:59 val.  

2020 m. lapkričio 17 d. iki 18:00 val.   

IV etapas 

iki 2020 m. gruodžio 10 d. 23:59 val.  

2020 m. gruodžio 17 d. iki 18:00 val. 

V etapas 

iki 2021 m. sausio 10 d. 23:59 val.   

2021 m. sausio 17 d. iki 18 val. 

VI etapas 

iki 2021 m. sausio 20 d. 23:59 val.  

2021 m. sausio 24 d. iki 18 val. 

VII etapas 

iki 2021 m. vasario 10 d. 23:59 val. 

2021 m. vasario 17 d. iki 18 val. 

VIII etapas 

iki 2021 m. kovo 10 d. 23:59 val.  

2021 m. kovo 17 d. iki 18 val.   

IX etapas 

iki 2021 m. balandžio 10 d. 23:59 val.    

2021 m. balandžio 17 d. iki 18 val. 

X etapas 

iki 2021 m. gegužės 10 d. 23:59 val.  

2021 m. gegužės 17 d. iki 18 val. 

XI etapas 

iki 2021 m. birželio 10 d. 23:59 val.  

2021 m. birželio 17 d. iki 18 val.    

XII etapas 

iki 2021 m. birželio 20 d. 23:59 val.  

2021 m. birželio 27 d. iki 18 val.  

 

D.U.K. ir patarimai

Trumpai apie Erasmus+ praktikos vietos paiešką

Norėdamas dalyvauti atrankoje ir gauti stipendiją Erasmus+ judumui praktikai studentas privalo pats susirasti praktikos vietą. Praktikos metu atlyginimas studentui užsienio įmonėje nemokamas, tačiau Mykolo Romerio universitetas, naudodamas Europos Bendrijos biudžeto, LR valstybės biudžeto ar ES struktūrinių fondų lėšas, studentams skiria stipendiją. Stipendija praktikai skiriama tik papildomoms judumo išlaidoms padengti, t. y. kelionės ir draudimo išlaidoms, prireikus užsienio kalbos mokymuisi ir didesnėms pragyvenimo priimančiojoje šalyje išlaidoms kompensuoti.     

Kas gali padėti rasti praktikos vietą? 

 • Draugai, dėstytojai ir praktikos vadovai, kurie palaiko ryšius su užsienio įmonėmis ir organizacijomis; 
 • Dėstytojai, draugai ir pažįstami, kuriuos sutikote Erasmus+ studijų ar kitų tarptautinių projektų metu; 
 • Naudojimasis paieškos sistemomis (pvz. google); 
 • Praktikos pasiūlymai www.mruni.eu tinklalapyje

Kokioje šalyje galima atlikti praktiką? 

Vienoje iš šių šalių: Danija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija, Airija, Austrija, Italija, Nyderlandų Karalystė, Makedonija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Belgija, Graikija, Islandija, Ispanija, Liuksemburgas, Vokietija, Kroatija, Slovėnija, Serbija, Kipras, Malta, Portugalija, Čekija, Slovakija, Turkija, Vengrija, Bulgarija, Estija, Latvija, Lenkija, Rumunija. 

Kokios įmonės/organizacijos tinka judumui praktikai? 

Tinkama įmonė judumui praktikai – tai organizacija, esanti kitoje Erasmus programoje dalyvaujančioje šalyje ir vykdanti ekonominę veiklą valstybiniame ar privačiame sektoriuose, nepriklausomai nuo jos teisinio statuso, dydžio ar ekonominio sektoriaus, kuriame ji veikia, įskaitant ir socialinę sferą. Šis apibrėžimas be verslo įmonių taikomas ir aukštojo mokslo institucijoms, mokslo tyrimo centrams, besiverčiantiems privačia praktika, šeimos verslo įmonėms, partnerystėms ir asociacijoms reguliariai vykdančioms ekonominę veiklą. Jeigu priimančioji įmonė praktikai yra aukštojo mokslo institucija, studentas negali vykti į šią instituciją ir studijų laikotarpiui – t.y. studentas vyksta išskirtinai tik įgyti darbinės patirties. Studentą siunčiančios šalies viešosios įstaigos užsienyje (kultūriniai institutai ir pan.) gali būti traktuojamos kaip tinkamos įmonės Erasmus praktikai atlikti, jeigu jose užtikrinamas praktikos tarptautiškumo principas (t.y. vykdamas į užsienį praktikantas įgyja papildomos vertės lyginant su panašia praktika savo šalyje). Studentas gali vykti atlikti praktikos ir į savo šalies konsulines ar diplomatines atstovybes (atkreipiame dėmesį, kad LR piliečiai, norintys atlikti praktiką LR ambasadoje ar konsulate privalo gauti leidimą iš Užsienio reilaų ministerijos Apsaugos skyriaus, vadovaujantis Praktikos ir stažuočių atlikimo LR diplomatinėse atstovybėse, konsultinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų tvarkos aprašu ) 

Kokios įmonės/organizacijos negali būti Erasmus+ praktikos vieta? 

Kokia galima praktikos trukmė? 

Erasmus+ praktikos trukmė – nuo 2 iki 12 mėn. Praktika gali vykti ir vasaros mėnesiais, tačiau studentų praktika privalo baigtis iki rugsėjo 30 d. (absolventų – per 12 mėnesių nuo studijų baigimo) Minimalus 2 mėnesių trukmės judumo praktikai laikotarpis negali būti trumpinamas nei viena diena. Erasmus+ praktikos laikotarpis negali persidengti su judumo studijoms laikotarpiu. 

Praktikų vietų pasiūlymai

DĖMESIO!  Praktikos vietą, tinkančią jūsų studijų programai turite susirasti ar pasirinkti patys. Trumpai apie Erasmus+ praktikos vietos paiešką.

Praktikos vietų paieškai palengvinti siūlome:

 • Organizacijas, padedančias susirasti praktikos vietą;
 • Užsienio universitetų,  MRU partnerių pagal Erasmus+ programą pasiūlymus;
 • Individualius praktikos pasiūlymus;
 • Studentų patarimus.

Žemiau pateikiami galimų praktikos vietų pasiūlymai nebūtinai atitinka konkrečią studijų kryptį (sąrašas pildomas pradedant naujausiu praktikos pasiūlymu):


Organizacijos, padedančios susirasti praktikos vietą

 • Spain Internship organizacija (Ispanija, Italija) teikia praktikų pasiūlymus prekybos, IT, inžinerijos ir dizaino, turizmo, mokslo, komunikacijos srityse;
 • ErasmusIntern.org: Praktikos pasiūlymai įvairių studijų krypčių studentams;
 • BALTIC UNION (Kipras): Konsultuoja ir padeda susirasti praktikos bei darbo vietas studentams;
 • Slovakia (Slovakija): Praktikos pasiūlymas įvairių studijų krypčių studentams;
 • Stage (Malta): Praktikos pasiūlymas įvairių studijų krypčių studentams;
 • LETravel (Malta): Praktikos pasiūlymas įvairių studijų krypčių studentams (trukmė: nuo 1 mėn.);  
 • Partnership International (Airija, Jungtinė Karalystė): Tarpininkauja ieškant praktikos įvairiose srityse (trukmė: nuo 4 iki 26 savaičių);
 • Educa International (Čekijos Respublika): Padeda susirasti praktikos vietą studentams, galintiems dirbti mokymo, turizmo, verslo ir IT srityse (trukmė: nuo 2 iki 12 mėnesių);
 • Rhodeshow (Visame pasaulyje):Siūlo praktikų ir stažuočių galimybes (trukmė: nuo 2 iki 18 mėnesių);
 • At Almond Vocational Link Ltd (Jungtinė Karalystė): Padeda surasti praktiką apskaitos, administravimo, komunikacijos, IT, marketingo, turizmo srityse;  
 • Erasmus Studentų Tinklas/Erasmus Student Network (ESN): Siūlo praktikos vietų duomenų bazę;
 • Animafest Experience organisation (Ispanija): Tarpininkauja ieškant praktikos turizmo sektoriuje (trukmė: nuo 3 iki 6 mėn.);
 • „Training experience“ arba kitaip TX organizacija (Ispanija):Siūlo praktikos vietas ir padeda susirasti tinkamas praktikų vietas. Teirautis apie praktikos vietas galima ir elektroniniu paštu: internship@trainingexperience.org ;  
 • „European Student Placement Agency Ltd“ (Didžioji Britanija): Organizacija  siūlo praktikų vietas (trukmė: 6 mėn);
 • „Globalplacement.com“ (Visame pasaulyje): Gali padėti nemokamai susirasti praktikos vietą visame pasaulyje;
 • „Stageplaza.nl“ (Nyderlandai): Skelbimų portalas (olandų kalba) ieškantiems praktikos Nyderlandų Karalystėje;  
 • Paragon Europe (Malta): Padeda susirasti praktiką tarptautinio verslo ir komunikacijos, ekonomikos, žmogiškųjų išteklių, prekybos ir kt. srityse (trukmė: nuo 3 mėn.);
 • Easy JobBridge (Malta): Tarpininkauja ieškant praktikos įvairiose srityse (pardavimai, administravimas, turizmas, veterinarija, inžinerija, teisė, sportas ir daugybė kitų);
 • Placement in Portugal (Portugalija): Tarpininkauja ieškant praktikos Portugalijoje;
 • PIC Management (Prancūzija, Vokietija, Airija, Ispanija, JK ir kitos šalys): Organizacija padeda susirasti praktikos vietą pagal kiekvieno studento poreikius ir dauguma praktikos vietų yra apmokamos (Organizacija ima paslaugos mokestį pagal pageidaujamos praktikos trukmę).

MRU Erasmus+ programos partnerių praktikos vietų pasiūlymai:

Individualūs praktikos pasiūlymai:

 • Asociatyvus Europinis radijas EURADIO, siūlo komunikacijos krypties studentams praktikos vietas. Pasiūlymo aprašas. Audio įrašo reikalavimai.
 • SEK tarptautinė mokykla (SEK International School), siūlo edukologijos krypties studentams praktikos vietas. Terminas: 2021 m. gegužės 27 d. 
 • Praktika LR piliečiams LR ambasadoje Švedijoje arba LR ambasadose ar konsulatuose kitose ES šalyse;
 • Obelis SA (Belgija): Nuolat ieško praktikantų viešojo administravimo, apskaitos, marketingo ir klientų aptarnavimo srityse;
 • DVAG (Vokietija): Praktikos pasiūlymas patarėjui finansų klausimais. Reikalinga gera vokiečių kalba. Trukmė: nuo 3 iki 6 mėn.;
 • Tarptautinis Telematikos universitetas UNINETTUNO (Italija): Nuolat ieško praktikantų. Susidomėjusieji gali susisiekti el. paštu: erasmus@uninettunouniversity.net
 • Trade Inn (Ispanija): Siūlo praktikos vietas studentams, kurie moka anglų, vokiečių, ispanų, prancūzų ir (ar) italų kalbas. Darbas su internetiniais sporto įrangos pardavimais;
 • Italijos ir Lietuvos prekybos rūmai (Roma, Italija): Ieško italų filologijos, vertimo, ekonomikos, vadybos, marketingo, tarptautinės prekybos, finansų ir politikos sričių studentų (trukmė: nuo 3 mėn.);
 • International Management Group (IMG): Praktikos vieta viešojo administravimo srityje;
 • StartUp (Bratislava, Slovakija): Praktikos vietų pasiūlymas administravimo, kūrybinių industrijų srityse (trukmė 2-3 mėnesiai);
 • Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade (Barselosas, Portugalija): Praktikos vietų pasiūlymai administracijos srityje;   
 • UN City (Kopenhaga, Danija): Praktikos vietų pasiūlymai įvairiose srityse (trukmė 2-6 mėnesiai). Kontaktinis asmuo: margrete.eilertsen@undp.org;
 • The Apartamentos Marromar (Lanzarotė, Ispanija): Praktikos vietų pasiūlymai turizmo srityje (trukmė 3, 6, 9 mėnesiai);
 • International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA) (Briuselis, Belgija): Praktikos vietų pasiūlymai verslo arba viešojo administravimo srityse;
 • BizPartner Group (Slovakija): Siūlo praktikos vietą marketingo, verslo vadybos, medijos, komunikacijos, ekonomikos, viešųjų ryšių studentams (trukmė 3-6 mėnesiai);
 • Videoplugger (Londonas, Jungtinė Karalystė): Praktikos pasiūlymas pardavimų, marketingo srityje;
 • Rochus and Beatrice Mummert Foundation (Vokietija): Praktikos pasiūlymas ekonomikos, verslo administravimo, turizmo srityse (trukmė 4-5 mėn.);
 • DOREA Educational Institute (Kipras ): Praktikos vietos tinkamos verslo, ekonomikos ir informatikos, taip pat anglų kalbos studijų studentams;
 • Zone Residential (Londonas, Jungtinė Karalystė): Praktikos pasiūlymas verslo,vadybos srityje;
 • Resourcing Ltd. (Londonas, Jungtinė Karalystė): Praktikos vietų pasiūlymai žmogiškųjų išteklių srityje (trukmė 16 savaičių);
 • Įvairios įmonės / Various companies (Graikija): Praktikos vietų pasiūlymai IT, komunikacijos, pardavimų, turizmo, marketingo, vadybos, vertimo ir kt. srityse (trukmė įvairi: nuo 3-12 mėnesių);
 • Language Trainers (Braitonas, Jungtinė Karalystė): Praktikos vietų pasiūlymas marketingo, filologijos srityse (trukmė – ne mažiau kaip 4 mėnesiai);
 • Transporeon (Vokietija): Praktikos pasiūlymas filologijos, komercinės kalbos, verslo administravimo ar logistikos studentams;
 • PGS (Žešuvas, Lenkija): Praktikos pasiūlymas IT srityje (trukmė 3-12 mėnesių);
 • Association of European Elections Officials (Vengrija): Praktikos pasiūlymai administracijos, renginių organizavimo, vertimo srityse (trukmė 3-12 mėnesių);
 • Zagroda (Krokuva, Lenkija): Praktikos pasiūlymai filologijos, logistikos, tarptautinės komunikacijos srityse;
 • SAP (Dublinas, Golvėjus, Airija): Praktikos pasiūlymai IT srityje (trukmė 6 mėnesiai);

Studentų patarimai

 • Studentų patarimai kaip susirasti vietą  Erasmus+ praktikai eurobloge;

 Praktikų skelbimus nuolat atnaujina MRU Tarptautiškumo tarnyba   
El. paštas: traineeships@mruni.eu

Dalyvauti atrankoje!

Norėdami dalyvauti atrankoje Erasmus+ judumui praktikoms, turite būti susiradę praktikai tinkamą įmonę. Galite pasinaudoti pasiūlymais, kuriuos yra gavusi Tarptautiškumo tarnyba arba paieškos sistemomis internete. 

Erasmus+ praktikos institucija privalo užpildyti praktikos priėmimo sutikimo formą, kurią atsisiųsti galite čia.

Turėdami Erasmus+ praktikos organizacijos patvirtintą praktikos sutikimo formą, prisijungę prie  el.studijų knygelės užpildykite paraišką.

Užbaigtą pildyti ir PDF formatu suformuotą paraišką kartu su patvirtinimu apie praktikos vietą užsienyje tinkamoje įmonėje praktikai pagal ERASMUS+ programą pateikiate Tarptautiškumo tarnybai siųsdami el. paštu: traineeships@mruni.eu

Individuali atranka

STUDENTŲ INDIVIDUALIOS ATRANKOS ERASMUS+ PRAKTIKAI TVARKA 

Studentai, atitinkantys visus konkurso sąlygose kandidatams keliamus reikalavimus ir išskirtinai tik tais atvejais, kai tinkama Erasmus+ praktikai įmonė patvirtino priėmimą į praktikos vietą, gali teikti savo dokumentus:

 1. paraišką kartu su
 2. įmonės priėmimo laišku ir
 3. suderinta Erasmus+ praktikos programa (Learning agreement)

Pildant praktikos sutartį bendradarbiaujama su organizacija bei fakulteto prodekanu/-e. 

Fakulteto atrankos komisija organizuos atskirą individualią atranką bei pateiks atrankos rezultatus, patvirtintus fakulteto atrankos komisijos protokolu Tarptautiškumo tarnybai (I-302 kab.). 

Tarptautiškumo tarnyba skelbs atrankos rezultatus kiekvienam studentui el. paštu, kurį nurodė paraiškoje.

Atrinktiems studentams

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus po atrankos Erasmus+ praktikai  (skaidres apie pasirengima isvykimui i praktikas_2018) .

Jeigu Jūs buvote atrinktas praktikai dalyvaujant bendroje atrankoje, visų pirma turite pasirūpinti trišalės Erasmus+ praktikos sutarties rengimu (angl. Learning Agreement for Traineeships). Pildant sutartį bendradarbiaujama su organizacija bei fakulteto prodekanu/-e. Sutarties formą atsisiųsti galite čia.

SVARBU! Studentai, dalyvavę individualioje atrankoje, jau turi suderintas praktikos sutartis. Tolimesnė veiksmų eiga tiek dalyvavusiems bendrojoje atrankoje, tiek individualioje, išlieka ta pati.

Kiekvienas Erasmus+ praktikai atrinktas studentas turi užpildyti prašymą rektoriui išsiųsti atlikti praktiką. Prašymo forma atsisiuntimui pateikiama čia.  Kartu su savo ir fakulteto prodekano parašu studentas pristato prašymą į Tarptautiškumo tarnybą, ne vėliau nei likus 15 d.  iki Erasmus+ praktikos pradžios!

NEPAMIRŠKITE, kad Erasmus+ praktikos laikotarpiu jūs privalote turėti praktikos vietos šalyje galiojantį sveikatos draudimą (studentams – Europos sveikatos draudimo kortelė) taip pat civilinės atsakomybės ir draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. Juo apsidrausti galite bet kurioje draudimo įmonėje, o draudimo kopiją (arba originalą) pristatote Tarptautiškumo tarnybai.

DOKTORANTŲ DĖMESIUI: Jeigu turite darbo santykius su universitetu, privalote informuoti MRU Personalo skyrių, jog išvykstate praktikai pagal Erasmus+ programą.

Paskutinė praktikos įforminimo dalis - finansinis susitarimas (dotacijos sutartis). Ją studentui parengia Tarptautiškumo tarnybos darbuotojas ir atsiunčia el. paštu. Studentas el. paštu traineeships@mruni.eu  privalo atsiųsti duomenis finansinei sutarčiai (formą atsisiųsti galite čia . Šios formos spausdinti nereikia). 

Žemiau pateikiami (arba paaiškinti) dotacijos sutarties priedai, kurie išvardinti sutartyje:

I priedas:  Mokymosi sutartis Erasmus+ praktikos mobilumui - tai Jūsų trišalis Erasmus+ praktikos susitarimas (angl. Learning agreement for Traineeship) ir jis privalo būti pasirašytas visų trijų šalių ((1) jūsų, (2) jūsų studijų fakulteto prodekano ir (3) jus priimančios organizacijos atstovo) iki jums pasirašant dotacijos sutartį.

II priedas: BENDROSIOS SĄLYGOS 

III priedas: Erasmus+ studento chartija

Grįžtantiems studentams

Pasibaigus praktikos užsienyje laikotarpiui, studentai privalo atsiskaityti bei pristatyti Tarptautiškumo tarnybai toliau išvardintus dokumentus:

 1. Priimančioji institucija studentui, atlikusiam praktiką pagal Erasmus+ programą, išduoda dokumentą apie atliktos praktikos turinį (angl. Traineeship certificate). Traineeship certificate forma yra jūsų praktikos sutarties trečioji dalis – t.y. „Section to be completed after the Mobility“).

 2. Pažymėjimą, patvirtinantį faktinį praktikos laikotarpį . Ji turi būti užpildyta ir pasirašyta priimančios institucijos.

DĖMESIO!! Jeigu nustatoma, kad Erasmus+ praktika truko trumpiau nei 2 mėn., studentas privalo grąžinti visą jam skirtą ir išmokėtą stipendiją praktikai.

 1. Pasibaigus praktikai studentas privalo užpildyti ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey).  Kvietimą užpildyti ES internetinės apklausos anketą gausite elektroniniu paštu paskutinę praktikos laikotarpio dieną.

 2. Studentas privalo atlikti kalbos žinių vertinimą (angl. online language assessment test – OLS). Kvietimą atlikti kalbos žinių vertinimo testą gausite elektroniniu paštu po mobilumo laikotarpio pabaigos.

Pagal studento įsipareigojimus dotacijos sutartyje, studentas privalo pateikti visus galutinę ataskaitą sudarančius atsiskaitymo dokumentas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo praktikos užbaigimo dienos. Universitetas per 45 dienas sumoka likusią Erasmus+ stipendijos praktikai dalį (dažniausiai tai likę 10%) arba pareikalauja grąžinti lėšas, jeigu jos tampa grąžintinomis (pvz. jeigu faktinis praktikos laikotarpis buvo trumpesnis, negu numatytas dotacijos sutartyje).

Jeigu aukščiau išvardintų dokumentų pateikimas neįmanomas laiku (per 30 kalendorinių dienų nuo praktikos užbaigimo dienos), studentas privalo Universitetui raštu nurodyti vėlavimo priežastį. Studentas neprivalo Mykolo Romerio universitetui pateikti išlaidas pateisinančių dokumentų ir finansinės ataskaitos apie Erasmus+ stipendijos praktikai panaudojimą. Laiku nepateikus atsiskaitymo dokumentų ir nepaprašius atidėti termino, Universitetas gali pareikalauti grąžinti išmokėtą Erasmus+ stipendiją praktikai.