Tarptautinės organizacijos ir tinklai - MRU

Tarptautinės organizacijos ir tinklai

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS YRA ŠIŲ TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ IR TINKLŲ NARYS / MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY IS A MEMBER OF THESE INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND NETWORKS:

ASEF (Asia-Europe Foundation) – Azijos-Europos asociacija

AUF (The Agence Universitaire de la Francophonie) – Frankofoniškų universitetų agentūra

BCC (British Chamber of Commerce in Lithuania) – Britanijos prekybos rūmai Lietuvoje

EUA (European University Association) – Europos universitetų asociacija

EASSW (European Associacion of Schools of Social Work) – Europos mokyklų socialinio darbo asociacija

EDAMBA (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration) – Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros studijų asociacija

ERUA (European Reform University Alliance) – Europos reformų universiteto aljansas

 

The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe

ELFA (European Law Faculties Association) – Europos teisės fakultetų asociacija

ENAI (European Network for Academic Integrity) – Europos akademinio sąžiningumo tinklas

EOSE (European Observatoire of Sport and Employment) – Europos sporto ir užimtumo observatorija

IAU (International Association of Universities) – Pasaulio universitetų asociacija

ICAI (International Center for Academic Integrity) – Tarptautinis akademinio sąžiningumo centras

EMUNI (Euro-Mediterranean University) – Europos-Viduržemio jūros regiono universitetas

UNAI (United Nations Academic Impact) – Jungtinių Tautų akademinio poveikio Programa

European Women Rectors Association (EWORA) – Europos rektorių moterų asociacija

 

International Association of University Presidents (IAUP) – Tarptautinė universitetų rektorių asociacija

 

Baltic Universities Program (BUP) – Baltijos universitetų programa

  Norwegian-Lithuanian Association „Norwegian-Lithuanian Chamber of Commerce” (NLCC) – Norvegijos ir Lietuvos asociacija “Norvegijos-Lietuvos prekybos rūmai”
  Association „American Chamber of Commerce in Lithuania” (AmCham Lithuania) – Asociacija “Amerikos prekybos rūmai Lietuvoje”
  European Lexicography Association (ELEXIS) – Europos leksikografijos asociacija
  The Foundation for Legal Knowledge Systems (JURIX)