Karjera | MRU darbo skelbimai

Karjera

Mykolo Romerio universitetas – dinamiškas ir tarptautiškas, žmogaus, visuomenės ir valstybės universitetas.

Siekiame stiprinti demokratinę valstybę, skatinti darnią novatorišku mokslu grįstą visuomenės pažangą. Ugdome laisvas, kūrybingas, atsakingas, kritiškai mąstančias ir visą gyvenimą besimokančias asmenybes, kiekvienam bendruomenės nariui norime atverti kelius į asmeninę ir profesinę sėkmę.

Šiame puslapyje  komunikuojame visus  darbo skelbimus. Neradote pageidaujamo, Jums patrauklaus ir kompetencijas atitinkančio darbo pasiūlymo, tačiau norėtumėte įgyvendinti savo veiklas ir tobulėti, prisijungęs prie MRU bendruomenės, laukiame Jūsų  gyvenimo aprašymo el.paštu laura.dauciuniene@mruni.eu.

Akademinis personalas

             Su minimaliais kvalifikaciniais dėstytojų pareigybių reikalavimais, konkurso reikalavimais ir konkursą reglamentuojančiais teisės aktais galite susipažinti universiteto  svetainėje: https://www.mruni.eu/karjera-konkursai/.

 

Dėl informacijos dėl konkursų, dokumentų pateikimo  ir įdarbinimo kreiptis į Personalo tarnybos vadovę Ramutę Pukienę el.paštu: rpukiene@mruni.eu .

Neakademinis personalas

Dėl  informacijos skelbimų komunikavimo,  atrankos poreikio į administracijos ir kitas pareigas,  kreiptis į rektorės patarėją žmogiškųjų išteklių valdymui, Socialinių reikalų skyriaus vadovę Laurą Daučiūnienę el.paštu: laura.dauciuniene@mruni.eu

Ieškome naujo komandos nario  – Akademinių reikalų centro KARJEROS CENTRO VADYBININKO (-ĖS)

Šiose pareigose:

 • Organizuosite MRU karjeros renginius;
 • Palaikysite ryšius tarp Universiteto ir išorės institucijų studentų įsidarbinimo ir praktikos klausimais;
 • Rengsite, kaupsite ir analizuosite informaciją, susijusią su absolventų karjera bei įsidarbinimu, teiksite ją universiteto atsakingiems asmenims;
 • Koordinuosite MRU absolventų tinklo veiklą;
 • Koordinuosite MRU Mentorystės programą;
 • Vykdysite kitus vadovo pavedimus, susijusius su Centro funkcijų įgyvendinimu.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą (arba esate paskutinio kurso studentas);
 • Turite darbo patirties karjeros valdymo srityje – būtų privalumas;
 • Gebate sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu, turite geras anglų kalbos žinias B2 lygiu;
 • Turite puikius darbo kompiuteriu įgūdžius, dirbate su MS Office programomis, gebate naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 • Gebate savarankiškai vykdyti ir spręsti su darbu susietas užduotis, dirbti komandoje;
 • Esate atsakingas, organizuotas, kruopštus, komunikabilus, lankstus, iniciatyvus;
 • Turite gebėjimų organizuoti renginius.

Mes Jums siūlome:

 • Iššūkių kupiną, dinamišką ir įdomų darbą profesionalų komandoje;
 • Galimybę kelti kvalifikaciją ir tobulinti savo profesinę kompetenciją;
 • Galimybę naudotis ITIC kortele, sudarančia puikias sąlygas tobulėti profesinėje srityje, keliauti, ilsėtis, dalyvauti kultūriniuose renginiuose, teatruose.
 • Išskirtines sveikatinimosi galimybes: nemokamą Psichologinio konsultavimo skyriaus pagalbą, prisijungti prie įvairių sporto komandų ir sporto veiklų.

Mėnesinis atlyginimas 1264-1487 EUR neatskaičius mokesčių. Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu: l.kodiene@mruni.eu iki 2022 m. rugsėjo 5 d. Informuosime pokalbiui pakviestus kandidatus.

Ieškome naujo komandos nario –

Akademinių reikalų centro STUDIJŲ SKYRIAUS STUDIJŲ PROGRAMŲ IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO GRUPĖS VYRESNIOJO (-IOSIOS) VADYBININKO (-ĖS)

Šiose pareigose:

 • Prižiūrėsite Universiteto vykdomų ir ketinamų vykdyti studijų krypčių (programų) rengimo, tobulinimo, išorinio vertinimo, akreditavimo procesus;
 • Prižiūrėsite Universiteto studijų programų, studijų dalykų aprašų, studijų planų rengimo ir tikslinimo procesus;
 • Tvarkysite Universiteto studijų programų informacinį žinyną Universiteto studijų informacinėje sistemoje;
 • Rengsite studentų pateikto grįžtamojo ryšio apie studijų kokybę duomenų analizę ir suvestines;
 • Palaikysite ryšius su Universiteto akademiniais padaliniais, Informacinių technologijų centru ir išorės institucijomis studijų kokybės ir studijų krypčių (programų) tobulinimo klausimais;
 • Seksite aukštojo mokslo studijų kokybės užtikrinimo srities nacionalinę ir tarptautinę patirtį, teiksite siūlymus dėl naujovių diegimo Universitete.

Tikimės, kad Jūs: 

 • Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • Turite darbo patirties studijų kokybės užtikrinimo srityje –  būtų privalumas;
 • Puikiai mokate lietuvių kalbą ir gerai mokate anglų kalbą;
 • Puikiai dirbate su MS Office programomis, gebate naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 • Gebate kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, teikti išvadas;
 • Išmanote dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei elektroninių dokumentų valdymo taisykles;
 • Gebate savarankiškai analizuoti ir spręsti su darbu susietas užduotis bei dirbti komandoje;
 • Esate atsakingas, organizuotas, kruopštus, komunikabilus, lankstus, iniciatyvus.

Mes Jums siūlome:

 • Iššūkių kupiną, dinamišką ir įdomų darbą profesionalų komandoje;
 • Galimybę kelti kvalifikaciją ir tobulinti savo profesinę kompetenciją;
 • Galimybę naudotis ITIC kortele, sudarančia puikias sąlygas tobulėti profesinėje srityje, keliauti, ilsėtis, dalyvauti kultūriniuose renginiuose, teatruose.
 • Išskirtines sveikatinimosi galimybes: nemokamą Psichologinio konsultavimo skyriaus pagalbą, prisijungti prie įvairių sporto komandų ir sporto veiklų.

Mėnesinis atlyginimas 1000-1500 EUR neatskaičius mokesčių. Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu: ingajp@mruni.eu iki 2022 m. rugsėjo 1 d. Informuosime pokalbiui pakviestus kandidatus.

Ieškome naujo komandos nario 

Viešojo valdymo ir verslo fakulteto PRODEKANO (-ĖS)  STUDUJOMS (pedagoginės pareigos)

Atsakomybės sritys:

 • Universiteto strategijos įgyvendinimas fakultete studijų veiklų apimtyje;
 • Strateginių ir metinių fakulteto veiklos tikslų formavimas ir stebėsena;
 • Fakulteto studijų proceso organizavimas;
 • Vadovavimas Fakulteto Studentų skyriui ir jo vykdomai veiklai bei jos koordinavimas;
 • Akademinės etikos kodekso laikymosi Fakultete kontroliavimas;
 • Studijų kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimo procesų Fakultete koordinavimas.
 • Dalyvavimas rengiant studijų programų savianalizes;
 • Fakulteto Erasmus+ mobilumo veiklų administravimas.

Tikimės kad Jūs:

 • Turite daktaro laipsnį socialinių mokslų srityje;
 • Gebate teikti siūlymus, koordinuoti, įgyvendinti studijų veiklos procesus, nustatyti prioritetus bei prisiimti atsakomybę;
 • Turite vadovaujamo darbo patirties, galėtumėte būti motyvuotu lyderiu ir komandos nariu;
 • Gebate sutelkti, įtikinti ir motyvuoti komandą bendriems tikslams ir užduotims įgyvendinti, skatinant tarpusavio supratimą, pasitikėjimą ir pagalbą;
 • Turite puikius organizacinius įgūdžius;
 • Bendraujate anglų kalba.

Mes Jums siūlome:

 • Neįkainojamą darbo patirtį intelektualioje, brandžioje profesionalų komandoje, dirbant akademinėje aplinkoje;
 • Galimybę kelti kvalifikaciją ir tobulėti;
 • Priedus už pasiektus veiklos rezultatus;
 • Galimybę naudotis ITIC kortele, sudarančia puikias sąlygas tobulėti profesinėje srityje, keliauti, ilsėtis, dalyvauti kultūriniuose renginiuose, teatruose.
 • Išskirtines sveikatinimosi galimybes: nemokamą Psichologinio konsultavimo skyriaus pagalbą, prisijungti prie įvairių sporto komandų ir sporto veiklų.

Mėnesinis atlyginimas 2660-2880 EUR neatskaičius mokesčių.

Dokumentų pateikimas:
Motyvacinį laišką ir detalų gyvenimo aprašymą (CV), įskaitant pasiektus mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatus bei įgytą akademinę, vadybinę ir kitą svarbią patirtį, prašome siųsti el. paštu vvvf@mruni.eu iki 2022 m. rugsėjo 15 d.

Aktualūs dokumentai

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI DĖSTYTOJŲ, MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ REIKALAVIMAI, REIKALAVIMAI PER KADENCIJĄ

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.          Mykolo Romerio universiteto minimalūs kvalifikaciniai dėstytojų, mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimai, reikalavimai per kadenciją bei reikalavimai, siekiantiems gauti pedagoginį vardą (toliau – Reikalavimai) reglamentuoja Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universitetas) minimalius kvalifikacinius reikalavimus asmenims, siekiantiems eiti Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas, reikalavimus per kadenciją ir reikalavimus siekiantiems gauti pedagoginį vardą.

2.          Pagal šiuos Reikalavimus:

2.1.     tarptautiniu mastu pripažinta mokslo leidykla (leidėjas) – leidykla (leidėjas), nuolat leidžianti ir tarptautiniu mastu platinanti daugelio šalių mokslininkų mokslo (kultūros, profesinius) darbus, periodinius ir tęstinius mokslo leidinius, teikianti informaciją apie leidyklos pobūdį ir tarptautinį pripažinimą internetu. Tarptautiniu mastu pripažįstamų mokslo leidyklų (leidėjų) sąrašą sudaro ir reguliariai peržiūri Universiteto Mokslo ir inovacijų komitetas, tvirtina rektorius.

2.2.     tarptautinio lygio mokslo straipsnis humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – straipsnis, paskelbtas Lietuvos ar užsienio mokslo leidinyje, turinčiame cituojamumo rodiklį arba kurio redakcinę kolegiją sudaro įvairių šalių mokslininkai, kuriame skelbiami įvairių šalių mokslininkų tyrimų rezultatai ir (ar) kurio sudarytojai ar redaktoriai yra pripažinti mokslo srities (krypties) atstovai.

2.3.     vertinant atitikimą IV skyriuje numatytiems reikalavimams, tarptautinio lygio mokslo straipsnis humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, paskelbtas humanitarinių ir socialinių mokslų srities Clarivate Analytics Web of Science (toliau – CA WoS) ir (arba) Elsevier Scopus (toliau – Scopus) duomenų bazių pirmo, antro arba trečio kvartilio (Q1–Q3) žurnaluose, prilyginamas:

2.3.1.                                           Q1 kvartilio krypties žurnale – 3, o tarpkryptiniame žurnale – 2,5 tarptautinio lygio mokslo straipsnio humanitarinių ir socialinių mokslų srityse;

2.3.2.                                           Q2 kvartilio krypties žurnale – 3, o tarpkryptiniame žurnale – 2 tarptautinio lygio mokslo straipsniams humanitarinių ir socialinių mokslų srityse;

2.3.3.                                           Q3 kvartilio krypties žurnale – 2, o tarpkryptiniame žurnale – 1,5 tarptautinio lygio mokslo straipsnio humanitarinių ir socialinių mokslų srityse.

2.4.     vertinant atitikimą IV skyriuje numatytiems reikalavimams, vadovavimas tarptautiniam aukšto lygio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ar mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) projektui ar jo daliai Universitete, kai Universitetas atsakingas bent už vieno darbo paketo ar veiklos įgyvendinimą, ir kai projekto bendra vertė arba Universiteto dalies, kuriai vadovaujama, vertė, ne mažesnė nei 35 000 eurų, prilyginamas 2 tarptautinio lygio mokslo straipsniams humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, o kai esant toms pačioms sąlygoms vertė mažesnė nei 35 000 eurų – 1,5 tarptautinio lygio mokslo straipsnio humanitarinių ir socialinių mokslų srityse.

2.5.     tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistų mokslo monografijų ir (ar) monografijų, įtrauktų į CA WoS ir (arba) Scopus duomenų bazes, 1 autorinio lanko dalis, tenkanti vienam Universiteto2. dėstytojui ar mokslo darbuotojui, prilyginama 1 mokslo straipsniui, publikuotam užsienio mokslo leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir (arba) Scopus duomenų bazes be citavimo rodiklio ir, vertinant atitikimą IV skyriuje numatytiems reikalavimams, gali būti prilyginama 1 tarptautiniam mokslo straipsniui humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, jeigu tenkina 2.2 papunkčio reikalavimus;

2.6.     tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistų mokslo studijų, recenzuotų knygų (angl. edited book) ir (ar) mokslo studijų, recenzuotų knygų (angl. edited book), įtrauktų į CA WoS ir (arba) Scopus duomenų bazes, 1 autorinio lanko dalis, tenkanti vienam Universiteto dėstytojui ar mokslo darbuotojui, prilyginama 1 mokslo straipsniui, publikuotam užsienio mokslo leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir (arba) Scopus duomenų bazes be citavimo rodiklio ir, vertinant atitikimą IV skyriuje numatytiems reikalavimams, gali būti prilyginama 1 tarptautiniam mokslo straipsniui humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, jeigu tenkina 2.2 papunkčio reikalavimus;

2.7.     kitų monografijų, mokslo studijų, recenzuotų knygų (angl. edited book), vadovėlių, naudojamų tiesioginiame studijų procese ir susijusiame su pretendento dėstomais studijų dalykais, 1 autorinio lanko dalis, tenkanti vienam Universiteto dėstytojui ar mokslo darbuotojui, prilyginama 1 mokslo straipsniui recenzuojamame mokslo leidinyje ir, vertinant atitikimą IV skyriuje numatytiems reikalavimams, gali būti prilyginama 1 tarptautiniam mokslo straipsniui humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, jeigu tenkina 2.2 papunkčio reikalavimus.

3.         Priimant dėstytojus ir mokslo darbuotojus atsižvelgiama į dėstytojų ir mokslo darbuotojų atitikimą minimaliems kvalifikaciniams atitinkamos pareigybės reikalavimams (šių Reikalavimų II, III ir IV skyrius). Atestuojant dėstytojus ir mokslo darbuotojus vertinami jų pasiekimai per kadenciją (šių Reikalavimų V skyrius), atsižvelgiant į jų užimamo etato dydį. Sprendžiant dėl pedagoginių vardų suteikimo, atsižvelgiama į dėstytojų atitikimą reikalavimams pagal šių Reikalavimų VI skyrių.

4.         Reikalavimas per kadenciją, numatytas 21.6-21.7, 21.11, 22.6, 22.10, 23.4, 23.8, 24.4, 24.7, 25.5, 25.9, 26.5, 26.9 punktų papunkčiuose, yra laikomas įvykdytu, jeigu Universiteto vardu ar vykdant Universiteto veiklas įgyvendinama bent viena papunktyje nurodytos veiklos rūšies veikla. Vertinant reikalavimus per kadenciją, numatytus 21.1-21.5, 22.1-22.5, 23.1-23.3, 24.1-24.3, 25.1-25.4, 26.1-26.4 papunkčiuose, įskaitomi tik tie mokslo darbai, kuriuose yra naudojama Universiteto institucinė prieskyra.

5.         Asmens, siekiančio eiti mokslo darbuotojo pareigas, atitikimą nustatytiems mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikaciniams reikalavimams vertina Universiteto Personalo komisija ir Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo į pagrindines pareigas komisija pagal Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų parinkimo, vertinimo ir atestacijų tvarką, atsižvelgdama į Mokslo ir inovacijų centro pateiktą informaciją ir vertinimą.

6.         Šiuose Reikalavimuose vartojamos santrumpos:

6.1.    EPO – Europos patentų tarnyba (angl. European Patent Office);

6.2.    IF – žurnalo cituojamumo rodiklis (angl. Impact Factor);

6.3.    JPO – Japonijos patentų tarnyba (angl. Japan Patent Office);

6.4.    SJR – SCImago žurnalų rodiklis, leidžiantis įvertinti ir palyginti žurnalus (angl. SCImago Journal Rank);

6.5.    SNIP – pagal šaltinį normuotas žurnalo citavimo rodiklis (angl. Source Normalized Impact per Paper) Scopus duomenų bazėje;

6.6.    USPTO – Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų tarnyba (angl. United States Patent and Trademark Office);

6.7.    VPB – Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras.

 

II. MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI VIEŠO KONKURSO BŪDU IŠRINKTŲ DĖSTYTOJŲ REIKALAVIMAI

 

7.          Šiame skyriuje nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, siekiantiems eiti viešo konkurso būdu išrinkto profesoriaus, docento, lektoriaus, asistento pareigas.

8.          Į viešo konkurso būdu išrinkto profesoriaus pareigas gali pretenduoti mokslininkas, turintis daktaro laipsnį ir po disertacijos gynimo įgijęs ne mažesnį nei 5 metų pedagoginio darbo universitete stažą, ir po disertacijos gynimo įvykdęs bent vieną iš šių reikalavimų:

Pastaba. Reikalavimas darbo stažą įgyti po disertacijos gynimo įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

8.1.     paskelbė ne mažiau kaip 15 tos srities, kurioje pretenduoja eiti pareigas, mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių per paskutinius 5 metus publikavo bent 5 mokslo straipsnius mokslo leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes (bent 2 iš jų turinčiuose nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą), o iš jų – bent 3 straipsnius užsienio mokslo leidiniuose arba su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų;

Pastaba. Reikalavimas rezultatus būti pasiekus per paskutinius 5 metus įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

8.2.     sukūrė bent 1 tarptautinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas, užregistruotas EPO, USPTO arba JPO ir ne mažiau kaip 10 tos srities, kurioje pretenduoja eiti pareigas, mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių per paskutinius 5 metus publikavo bent 3 straipsnius mokslo leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir/arba Scopus duomenų bazes (bent 1 iš jų turinčiame nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą), o iš jų – bent 2 straipsnius užsienio mokslo leidiniuose arba su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų;

Pastaba. Reikalavimas rezultatus būti pasiekus per paskutinius 5 metus įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

8.3.     sukūrė bent 1 nacionalinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas, užregistruotas VPB, ir ne mažiau kaip 10 tos srities, kurioje pretenduoja eiti pareigas, mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių per paskutinius 5 metus bent 5 straipsnius leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes (bent 2 iš jų turintys nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą), o iš jų bent 3 straipsniai publikuoti užsienio mokslo leidiniuose arba su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų.

Pastaba. Reikalavimas rezultatus būti pasiekus per paskutinius 5 metus įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

9.          Į viešo konkurso būdu išrinkto docento pareigas gali pretenduoti mokslininkas, turintis daktaro laipsnį, įgijęs ne mažesnį nei 2 metų pedagoginio darbo universitete stažą po disertacijos gynimo ir įvykdęs bent vieną iš šių reikalavimų:

9.1.     paskelbė ne mažiau kaip 7 tos srities, kurioje pretenduoja eiti pareigas, mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių per paskutinius 5 metus bent 3 mokslo straipsnius mokslo leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes (bent 1 iš jų turinčiame nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą), o iš jų – bent 1 straipsnį, publikuotą užsienio mokslo leidinyje arba su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų;

Pastaba. Reikalavimas rezultatus būti pasiekus per paskutinius 5 metus įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

9.2.     sukūrė bent 1 tarptautinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas, užregistruotas EPO, USPTO arba JPO ir per paskutinius 5 metus paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslo straipsnius mokslo leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes (bent 1 iš jų turinčiame nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą), o iš jų – bent 1 straipsnis publikuotas užsienio mokslo leidinyje arba su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų;

Pastaba. Reikalavimas rezultatus būti pasiekus per paskutinius 5 metus įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

9.3.     sukūrė bent 1 nacionalinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas, užregistruotas VPB ir ne mažiau kaip 2 tos srities, kurioje pretenduoja eiti pareigas, mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių per paskutinius 5 metus paskelbė ne mažiau kaip 3 tos srities, kurioje pretenduoja eiti pareigas, mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes (bent 1 iš jų turintis nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą), o iš jų bent 1 straipsnis publikuotas užsienio mokslo leidinyje arba su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų.

Pastaba. Reikalavimas rezultatus būti pasiekus per paskutinius 5 metus įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

10.      Į viešo konkurso būdu išrinkto lektoriaus pareigas gali pretenduoti asmuo, kuris turi ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą ir yra įvykdęs bent vieną iš šių reikalavimų:

10.1. turi daktaro laipsnį;

10.2. turi ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo universitete stažą ir bent 2 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių per paskutinius 5 metus publikavo bent 1 mokslo straipsnį mokslo leidinyje, įtrauktame į CA WoS arba Scopus duomenų bazes;

Pastaba. Reikalavimas rezultatus būti pasiekus per paskutinius 5 metus įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

10.3. turi ne mažesnį kaip 5 metų profesinės veiklos stažą numatomo(ų) dėstyti studijų dalyko(ų) srityje.

11.      Į viešo konkurso būdu išrinkto asistento pareigas gali pretenduoti asmuo, kuris turi ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą.

 

V. MINIMALŪS VIEŠO KONKURSO BŪDU IŠRINKTŲ DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAI PER KADENCIJĄ

 

12.      Šiame skyriuje nustatyti minimalūs reikalavimai per kadenciją asmenims, dirbantiems viešo konkurso būdu išrinkto profesoriaus, docento, lektoriaus, asistento pareigose.

13.      Viešo konkurso būdu išrinktas profesorius per kadenciją turi būti įvykdęs dėstytojo krūvio normas ir įvykdęs vieną iš 21.1-21.5 papunkčių reikalavimų ir 21.6-21.11 papunkčiuose numatytus reikalavimus:

13.1. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes (bent 2 iš jų – turinčiuose nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą), iš jų – bent 3 publikuoti užsienio mokslo leidiniuose arba su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų;

13.2. paskelbė ne disertacijos pagrindu parengtą recenzuotą ne mažiau kaip 8 autorinių lankų apimties monografiją, išleistą pripažintoje tarptautinėje leidykloje ir (ar) įtrauktą į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes, kurioje autoriui tenka ne mažiau nei 4 autoriniai lankai;

13.3. sukūrė bent 1 tarptautinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas, užregistruotas EPO, USPTO arba JPO;

13.4. paskelbė ne disertacijos pagrindu parengtą recenzuotą ne mažiau kaip 8 autorinių lankų apimties mokslo monografiją, kurioje autoriui tenka ne mažiau nei 4 autoriniai lankai, arba tos pat apimties vadovėlį, naudojamą tiesioginiame studijų procese, ir paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslo straipsnius leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes (bent 1 iš jų – turinčiame nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą), iš kurių bent 1 publikuotas užsienio mokslo leidinyje arba su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų;

13.5. sukūrė bent 1 nacionalinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas, užregistruotas VPB ir paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslo straipsnius leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes (bent 1 iš jų – turinčiame nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą), iš kurių bent 1 publikuotas užsienio mokslo leidinyje arba su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų.

13.6.      įvykdė ne mažiau kaip 4 iš šių reikalavimų:

13.6.1.          vadovavo studijų programai;

13.6.2.          parengė ir dėstė studijų dalykus (modulius) užsienio kalba;

13.6.3.          dalyvavo studijų kokybės veikloje (studijų programų komiteto veikloje, studijų programos (studijų krypties) vertinimo procedūrose ir pan.);

13.6.4.          parengė vadovėlių, mokomųjų knygų, metodinių priemonių aukštosioms mokykloms;

13.6.5.          vadovavo sėkmingai apgintiems bakalauro ar magistro darbams;

13.6.6.          dalyvavo studentų mentorystės veiklose;

13.6.7.          koordinavo studentų neformaliojo ugdymo veiklas;

13.6.8.          skaitė paskaitas užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijose (8 ir daugiau akademinių valandų).

13.7. Įvykdė bent 1 iš šių reikalavimų:

13.7.1.          vadovavo disertaciniam darbui;

13.7.2.          buvo disertacinio darbo mokslinis konsultantas;

13.7.3.          buvo disertacinio darbo gynimo tarybos narys;

13.7.4.          buvo doktorantūros komiteto narys;

13.7.5.          buvo pretendentų į doktorantūros studijas mokslinių tyrimų projektų recenzentas;

13.7.6.          buvo parengto disertacinio darbo slaptas recenzentas;

13.7.7.          dėstė doktorantams;

13.7.8.          vadovavo podoktorantūros stažuotei.

13.8. Skaitė pranešimus ne mažiau kaip 5 tarptautiniuose mokslo renginiuose.

13.9. Dalyvavo bent 1 akademiniame (mokslo, studijų, plėtros ir kt.) projekte arba vykdė bent 1 viešojo arba privataus sektoriaus institucijų finansuotą užsakomąjį mokslo tyrimą, arba vykdė bent 1 užsakomuosius mokymus.

13.10.            Bent 4 kartus dalyvavo mokslinėse stažuotėse ir (ar) Universiteto vykdomų projektų lėšomis finansuojamose akademinėse išvykose užsienyje ir (ar) akademinių mainų programose.

13.11.            Įvykdė bent 3 iš šių reikalavimų:

13.11.1.       dalyvavo Universiteto sudarytose darbo grupėse ar komisijose;

13.11.2.       dalyvavo valstybės valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir organizacijų, verslo subjektų, nevyriausybinių organizacijų sudarytose darbo grupėse ar komisijose;

13.11.3.       Universiteto vardu raštu teikė konsultacijas (išvadas, rekomendacijas) visuomenei ar ūkio subjektams;

13.11.4.       organizavo mokslines konferencijas ir renginius (buvo mokslinio ir (ar) organizacinio komiteto narys);

13.11.5.       buvo mokslinių žurnalų redakcinės ar mokslinės kolegijos narys, atsakingasis ar mokslinis redaktorius;

13.11.6.       recenzavo mokslinius straipsnius, pateiktus publikavimui mokslo leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir (arba) Scopus duomenų bazes, turinčiuose nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą;

13.11.7.       dalyvavo nario teisėmis tarptautinėse ekspertų darbo grupėse, asociacijose;

13.11.8.       vykdė mokslo populiarinimo veiklas;

13.11.9.       Universiteto vardu išsakė ekspertinę nuomonę viešoje erdvėje.

14.      Viešo konkurso būdu išrinktas docentas per kadenciją turi būti įvykdęs dėstytojo krūvio normas, vieną iš 22.1-22.5 papunkčių reikalavimų ir 22.6-22.10 papunkčiuose numatytus reikalavimus:

14.1. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes (bent 2 iš jų – turinčiuose nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą), iš jų – bent 1 mokslo straipsnį užsienio mokslo leidinyje arba su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų;

14.2. paskelbė ne disertacijos pagrindu parengtą recenzuotą ne mažiau kaip 8 autorinių lankų apimties monografiją, išleistą pripažintoje tarptautinėje leidykloje ir (ar) įtrauktą į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes, kurioje autoriui tenka ne mažiau nei 4 autoriniai lankai;

14.3. sukūrė bent 1 tarptautinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas, užregistruotas EPO, USPTO arba JPO;

14.4. paskelbė ne disertacijos pagrindu parengtą recenzuotą ne mažiau kaip 8 autorinių lankų apimties mokslo monografiją, kurioje autoriui tenka ne mažiau nei 4 autoriniai lankai, arba tos pat apimties vadovėlį, naudojamą tiesioginiame studijų procese, ir paskelbė ne mažiau kaip 1 mokslo straipsnį užsienio leidinyje (arba su bendraautoriais iš užsienio studijų ir (ar) mokslo institucijų), įtrauktame į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes, turinčiame nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą;

14.5. sukūrė bent 1 nacionalinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas, užregistruotas VPB, ir paskelbė ne mažiau kaip 1 mokslo straipsnį užsienio leidinyje (arba su bendraautoriais iš užsienio studijų ir (ar) mokslo institucijų), įtrauktame į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes, turinčiame nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą.

14.6.      įvykdė ne mažiau kaip 3 iš šių reikalavimų:

14.6.1.          vadovavo studijų programai;

14.6.2.          parengė ir dėstė studijų dalykus (modulius) užsienio kalba;

14.6.3.          dalyvavo studijų kokybės veikloje (dalyvavo studijų programų komiteto veikloje, studijų programos (studijų krypties) vertinimo procedūrose ir pan.);

14.6.4.          parengė vadovėlių, mokomųjų knygų, metodinių priemonių aukštosioms mokykloms;

14.6.5.          vadovavo sėkmingai apgintiems bakalauro ar magistro darbams;

14.6.6.          dalyvavo studentų mentorystės veiklose;

14.6.7.          koordinavo studentų neformaliojo ugdymo veiklas;

14.6.8.          skaitė paskaitas užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijose (8 ir daugiau akademinių valandų).

14.7. Skaitė pranešimus ne mažiau kaip 4 tarptautiniuose mokslo renginiuose.

14.8. Dalyvavo bent 1 akademiniame (mokslo, studijų, plėtros ir kt.) projekte arba vykdė bent 1 viešojo arba privataus sektoriaus institucijų finansuotą užsakomąjį mokslo tyrimą, arba vykdė bent 1 užsakomuosius mokymus.

14.9. Bent 3 kartus dalyvavo mokslinėse stažuotėse ir (ar) Universiteto vykdomų projektų lėšomis finansuojamose akademinėse išvykose užsienyje ir (ar) akademinių mainų programose.

14.10.            Įvykdė bent 2 iš šių reikalavimų:

14.10.1.       dalyvavo Universiteto sudarytose darbo grupėse, komisijose;

14.10.2.       dalyvavo valstybės valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir organizacijų, verslo subjektų, nevyriausybinių organizacijų sudarytose darbo grupėse ar komisijose;

14.10.3.       Universiteto vardu raštu teikė konsultacijas (išvadas, rekomendacijas) visuomenei ar ūkio subjektams;

14.10.4.       organizavo mokslines konferencijas ir renginius (buvo mokslinio ir (ar) organizacinio komiteto narys);

14.10.5.       buvo mokslinių žurnalų redakcinės ar mokslinės kolegijos narys, atsakingasis ar mokslinis redaktorius;

14.10.6.       recenzavo mokslinius straipsnius, pateiktus publikavimui mokslo leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir (arba) Scopus duomenų bazes, turinčiuose nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą;

14.10.7.       dalyvavo nario teisėmis tarptautinėse ekspertų darbo grupėse, asociacijose;

14.10.8.       vykdė mokslo populiarinimo veiklas;

14.10.9.       Universiteto vardu išsakė ekspertinę nuomonę viešoje erdvėje.

15.      Viešo konkurso būdu išrinktas lektorius per kadenciją turi būti įvykdęs dėstytojo darbo krūvio normas ir bent vieną iš 23.1 – 23.3 papunkčių reikalavimų ir 23.4-23.8 papunkčiuose numatytus reikalavimus:

15.1. paskelbė ne mažiau kaip 1 mokslo straipsnį leidinyje, įtrauktame į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes, turinčiame nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą;

15.2. paskelbė ne disertacijos pagrindu parengtą recenzuotą monografiją, kurioje autoriui tenka ne mažiau nei 4 autoriniai lankai, arba tos pat apimties vadovėlį (jo dalį), naudojamą tiesioginiame studijų procese ir kuris yra susijęs su dėstomais studijų dalykais;

15.3. parengė mokslo daktaro disertaciją ir ją apgynė.

15.4.      įvykdė ne mažiau kaip 2 iš šių reikalavimų:

15.4.1.          vadovavo studijų programai;

15.4.2.          parengė ir dėstė studijų dalykus (modulius) užsienio kalba;

15.4.3.          dalyvavo studijų kokybės veikloje (dalyvavo studijų programų komiteto veikloje, studijų programos (studijų krypties) vertinimo procedūrose ir pan.);

15.4.4.          parengė vadovėlių, mokomųjų knygų, metodinių priemonių aukštosioms mokykloms;

15.4.5.          vadovavo sėkmingai apgintiems bakalauro ar magistro darbams;

15.4.6.          dalyvavo studentų mentorystės veiklose;

15.4.7.          koordinavo studentų neformaliojo ugdymo veiklas;

15.4.8.          skaitė paskaitas užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijose (8 ir daugiau akademinių valandų).

15.5. Skaitė pranešimus ne mažiau kaip 3 tarptautiniuose arba nacionaliniuose mokslo renginiuose.

15.6. Dalyvavo rengiant bent 2 projektines paraiškas arba įgyvendinant bent 1 akademinį (mokslo, studijų, plėtros ir kt.) projektą, arba vykdė bent 1 viešojo arba privataus sektoriaus institucijų finansuotą užsakomąjį mokslo tyrimą, ar bent 1 užsakomuosius mokymus.

15.7. Bent 2 kartus dalyvavo mokslinėse stažuotėse ir (ar) Universiteto vykdomų projektų lėšomis finansuojamose akademinėse išvykose užsienyje ir (ar) akademinių mainų programose.

15.8. Įvykdė bent 1 iš šių reikalavimų:

15.8.1.          dalyvavo Universiteto sudarytose darbo grupėse, komisijose;

15.8.2.          dalyvavo valstybės valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir organizacijų, verslo subjektų, nevyriausybinių organizacijų sudarytose darbo grupėse ar komisijose;

15.8.3.          Universiteto vardu raštu konsultacijas (išvadas, rekomendacijas) visuomenei ar ūkio subjektams;

15.8.4.          organizavo mokslines konferencijas ir renginius (buvo mokslinio ir (ar) organizacinio komiteto narys);

15.8.5.          buvo mokslinių žurnalų redakcinės ar mokslinės kolegijos narys, atsakingasis ar mokslinis redaktorius;

15.8.6.          recenzavo mokslinius straipsnius, pateiktus publikavimui recenzuojamuose mokslo leidiniuose

15.8.7.          dalyvavo nario teisėmis nacionalinėse ar tarptautinėse ekspertų darbo grupėse, asociacijose;

15.8.8.          vykdė mokslo populiarinimo veiklas;

15.8.9.          Universiteto vardu išsakė ekspertinę nuomonę viešoje erdvėje.

16.      Viešo konkurso būdu išrinktas asistentas per kadenciją turi būti įvykdęs dėstytojo darbo krūvio normas ir bent vieną iš 24.1 – 24.3 papunkčių reikalavimų ir 24.4-24.8 papunkčiuose numatytus reikalavimus:

16.1. paskelbė ne mažiau kaip 1 mokslo straipsnį leidinyje, įtrauktame į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes;

16.2. paskelbė ne mažiau kaip 3 tos srities, kurioje eina pareigas, mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose;

16.3. parengė mokslo daktaro disertaciją ir ją apgynė.

16.4.      įvykdė ne mažiau kaip 1 iš šių reikalavimų:

16.4.1.          parengė ir dėstė studijų dalykus (modulius) užsienio kalba;

16.4.2.          dalyvavo studijų kokybės veikloje (dalyvavo studijų programų komiteto veikloje, studijų programos (studijų krypties) vertinimo procedūrose ir pan.);

16.4.3.          parengė vadovėlių, mokomųjų knygų, metodinių priemonių aukštosioms mokykloms;

16.4.4.          vadovavo sėkmingai apgintiems bakalauro darbams;

16.4.5.          dalyvavo studentų mentorystės veiklose;

16.4.6.          koordinavo studentų neformaliojo ugdymo veiklas.

16.5. Skaitė pranešimą ne mažiau kaip 1 tarptautiniame ar nacionaliniame mokslo renginyje.

16.6. Dalyvavo rengiant bent 1 projektinę paraišką arba įgyvendinant bent 1 akademinį (mokslo, studijų, plėtros ir kt.) projektą, arba vykdė bent 1 viešojo arba privataus sektoriaus institucijų finansuotą užsakomąjį mokslo tyrimą, ar bent 1 užsakomuosius mokymus.

16.7. Įvykdė bent 1 iš šių reikalavimų:

16.7.1.          dalyvavo Universiteto sudarytose darbo grupėse, komisijose;

16.7.2.          dalyvavo valstybės valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir organizacijų, verslo subjektų, nevyriausybinių organizacijų sudarytose darbo grupėse ar komisijose;

16.7.3.          Universiteto vardu raštu teikė konsultacijas (išvadas, rekomendacijas) visuomenei ar ūkio subjektams;

16.7.4.          organizavo mokslines konferencijas ir renginius (buvo mokslinio ir (ar) organizacinio komiteto narys);

16.7.5.          buvo mokslinių žurnalų redakcinės ar mokslinės kolegijos narys, atsakingasis ar mokslinis redaktorius;

16.7.6.          recenzavo mokslinius straipsnius, pateiktus publikavimui recenzuojamuose mokslo leidiniuose,

16.7.7.          dalyvavo nario teisėmis nacionalinėse ar tarptautinėse ekspertų darbo grupėse, asociacijose;

16.7.8.          vykdė mokslo populiarinimo veiklas;

16.7.9.          Universiteto vardu išsakė ekspertinę nuomonę viešoje erdvėje.

17.      Viešo konkurso būdu išrinktas vyriausiasis mokslo darbuotojas per kadenciją turi būti įvykdęs mokslo darbuotojo krūvio normas ir įvykdęs vieną iš 25.1-25.4 papunkčių reikalavimų ir 25.5-25.9 papunkčiuose numatytus reikalavimus:

17.1. paskelbė ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes (bent 5 iš jų turinčius nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą), iš jų – bent 5 mokslo straipsnius užsienio mokslo leidiniuose arba su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų;

17.2. paskelbė ne disertacijos pagrindu parengtą recenzuotą ne mažiau kaip 8 autorinių lankų apimties monografiją, išleistą pripažintoje tarptautinėje leidykloje ir (ar) įtrauktą į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes, kurioje autoriui tenka ne mažiau nei 8 autoriniai lankai, ir paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslo straipsnius užsienio leidiniuose (arba kartu su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų), įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes, turinčiuose nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą;

17.3. sukūrė bent 1 tarptautinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas, užregistruotas EPO, USPTO arba JPO, ir paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslo straipsnius užsienio leidiniuose (arba kartu su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų), įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes, turinčius nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą;

17.4. sukūrė bent 1 nacionalinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas, užregistruotas VPB ir paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius užsienio leidiniuose (arba su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų), įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes, turinčiuose nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą.

17.5.      įvykdė ne mažiau kaip 2 iš šių reikalavimų:

17.5.1.          dalyvavo mokslo kokybės veikloje;

17.5.2.          dalyvavo mokslo doktorantūros išoriniame vertinime;

17.5.3.          vadovavo sėkmingai apgintiems bakalauro ar magistro darbams;

17.5.4.          koordinavo studentų neformaliojo ugdymo veiklas;

17.5.5.          vadovavo disertaciniam darbui;

17.5.6.          buvo disertacinio darbo mokslinis konsultantas;

17.5.7.          buvo disertacinio darbo gynimo tarybos narys;

17.5.8.          buvo doktorantūros komiteto narys;

17.5.9.          buvo pretendentų į doktorantūros studijas mokslinių tyrimų projektų recenzentas;

17.5.10.       buvo parengto disertacinio darbo slaptas recenzentas;

17.5.11.       dėstė doktorantams;

17.5.12.       vadovavo podoktorantūros stažuotei.

17.6. Skaitė pranešimus ne mažiau kaip 7 tarptautiniuose mokslo renginiuose.

17.7. Dalyvavo bent 2 akademiniuose (mokslo, studijų, plėtros ir kt.) projektuose arba vykdė bent 2 viešojo arba privataus sektoriaus institucijų finansuotus užsakomuosius mokslo tyrimus, arba bent 2 užsakomuosius mokymus.

17.8. Bent 5 kartus dalyvavo mokslinėse stažuotėse ir (ar) Universiteto vykdomų projektų lėšomis finansuojamose akademinėse išvykose užsienyje ir (ar) akademinių mainų programose.

17.9. Įvykdė bent 3 iš šių reikalavimų:

17.9.1.          dalyvavo Universiteto sudarytose darbo grupėse, komisijose;

17.9.2.          dalyvavo valstybės valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir organizacijų, verslo subjektų, nevyriausybinių organizacijų sudarytose darbo grupėse ar komisijose;

17.9.3.          Universiteto vardu raštu teikė konsultacijas (išvadas, rekomendacijas) visuomenei ar ūkio subjektams;

17.9.4.          organizavo mokslines konferencijas ir renginius (buvo mokslinio ir (ar) organizacinio komiteto narys);

17.9.5.          buvo mokslinių žurnalų redakcinės ar mokslinės kolegijos narys, atsakingasis ar mokslinis redaktorius;

17.9.6.          recenzavo mokslinius straipsnius, pateiktus publikavimui mokslo leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir (arba) Scopus duomenų bazes, turinčiuose nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą;

17.9.7.          dalyvavo nario teisėmis tarptautinėse ekspertų darbo grupėse, asociacijose;

17.9.8.          vykdė mokslo populiarinimo veiklas;

17.9.9.          Universiteto vardu išsakė ekspertinę nuomonę viešoje erdvėje.

18.      Viešo konkurso būdu išrinktas vyresnysis mokslo darbuotojas per kadenciją turi būti įvykdęs mokslo darbuotojo krūvio normas, vieną iš 26.1-26.4 papunkčių reikalavimų ir 26.5-26.9 papunkčiuose numatytus reikalavimus:

18.1. paskelbė ne mažiau kaip 8 mokslo straipsnių leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes (bent 4 iš jų turinčiuose nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą), iš jų – bent 4 mokslo straipsnius užsienio mokslo leidiniuose arba su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų;

18.2. paskelbė ne disertacijos pagrindu parengtą recenzuotą ne mažiau kaip 8 autorinių lankų apimties monografiją, išleistą pripažintoje tarptautinėje leidykloje ir (ar) įtrauktą į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes, kurioje autoriui tenka ne mažiau nei 6 autoriniai lankai, ir paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius užsienio leidiniuose (arba kartu su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų), įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes, turinčiuose nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą;

18.3. sukūrė bent 1 tarptautinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas, užregistruotas EPO, USPTO arba JPO, ir paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius užsienio leidiniuose (arba kartu su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų), įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes, turinčiuose nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą;

18.4. sukūrė bent 1 nacionalinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas, užregistruotas VPB ir paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslo straipsnius užsienio leidiniuose (arba su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų), įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes, turinčius nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą.

18.5.      įvykdė ne mažiau kaip 2 iš šių reikalavimų:

18.5.1.          dalyvavo mokslo kokybės veikloje;

18.5.2.          dalyvavo mokslo doktorantūros išoriniame vertinime;

18.5.3.          vadovavo sėkmingai apgintiems bakalauro ir magistro darbams;

18.5.4.          koordinavo studentų neformaliojo ugdymo veiklas;

18.5.5.          vadovavo disertaciniam darbui;

18.5.6.          buvo disertacinio darbo mokslinis konsultantas;

18.5.7.          buvo disertacinio darbo gynimo tarybos narys;

18.5.8.          buvo doktorantūros komiteto narys;

18.5.9.          buvo pretendentų į doktorantūros studijas mokslinių tyrimų projektų recenzentas;

18.5.10.       buvo parengto disertacinio darbo slaptas recenzentas;

18.5.11.       dėstė doktorantams;

18.5.12.       vadovavo podoktorantūros stažuotei.

18.6. Skaitė pranešimus ne mažiau kaip 5 tarptautiniuose mokslo renginiuose.

18.7. Dalyvavo bent 1 akademiniame (mokslo, studijų, plėtros ir kt.) projekte arba vykdė bent 1 viešojo arba privataus sektoriaus institucijų finansuotą užsakomąjį mokslo tyrimą, arba vykdė bent 1 užsakomuosius mokymus.

18.8. Bent 3 kartus dalyvavo mokslinėse stažuotėse ir (ar) Universiteto vykdomų projektų lėšomis finansuojamose akademinėse išvykose užsienyje ir (ar) akademinių mainų programose.

18.9. Įvykdė bent 2 iš šių reikalavimų:

18.9.1.          dalyvavo Universiteto sudarytose darbo grupėse, komisijose;

18.9.2.          dalyvavo valstybės valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir organizacijų, verslo subjektų, nevyriausybinių organizacijų sudarytose darbo grupėse ar komisijose;

18.9.3.          Universiteto vardu raštu teikė konsultacijas (išvadas, rekomendacijas) visuomenei ar ūkio subjektams;

18.9.4.          organizavo mokslines konferencijas ir renginius (buvo mokslinio ir (ar) organizacinio komiteto narys);

18.9.5.          buvo mokslinių žurnalų redakcinės ar mokslinės kolegijos narys, atsakingasis ar mokslinis redaktorius;

18.9.6.          recenzavo mokslinius straipsnius, pateiktus publikavimui mokslo leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir (arba) Scopus duomenų bazes, turinčiuose nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą;

18.9.7.          dalyvavo nario teisėmis tarptautinėse ekspertų darbo grupėse, asociacijose;

18.9.8.          vykdė mokslo populiarinimo veiklas;

18.9.9.          Universiteto vardu išsakė ekspertinę nuomonę viešoje erdvėje.

 

___________________________

 

Kontaktai

Personalo tarnybos vadovė Ramutė Pukienė
Kab. I-401, tel. +370 5 271 4666, el. paštas rpukiene@mruni.eu

Rektorės patarėja žmogiškųjų išteklių valdymui,

Socialinių reikalų skyriaus vadovė Laura Daučiūnienė

Kab. IV-210, el.paštas laura.dauciuniene@mruni.eu

 

Dokumentų pateikimo, įdarbinimo ir kitais klausimais:

Vyresnioji  personalo specialistė Dalė Miliuvienė
Kab. I-204
Tel. +370 5 271 4541
El. paštas dale@mruni.eu

Vyriausioji personalo specialistė Jovita Palevičienė   
Kab. I-204
Tel. +370 5 271 4541
El. paštas jovita@mruni.eu

Vyresnioji personalo specialistė Jurgita Linartienė   
Kab. I-204
Tel. +370 5 271 4541
El. paštas j.linartiene@mruni.eu

Vyresnioji personalo specialistė Jolanta Kudarauskienė (VSA)
Kab. K-204
Tel. +370 37 281404
El. paštas jolantak@mruni.eu