MRU Karjeros centras | Mykolo Romerio universitetas

Karjeros centras

MRU vizija ir tikslai yra tiesiogiai susiję su aukšta studijų kokybe, kurią užtikrina teigiami Lietuvos ir užsienio ekspertų vertinimai. Tai sukuria galimybes ir padeda ugdyti studentų gebėjimą geriau adaptuotis konkurencingoje darbo rinkoje. 

MRU studentų/absolventų karjeros klausimais rūpinasi MRU Karjeros centras. 

Karjeros centro pagrindinės veiklos: 

  • Teikiame informaciją, metodinę ir konsultacinę pagalbą studentams darbo rinkos ir užimtumo klausimais; 
  • Teikiame karjeros konsultavimo paslaugas; 
  • Palaikome ir plėtojame ryšius su MRU socialiniais partneriais; 
  • Padedame organizuoti įmonių, organizacijų pristatymus ir seminarus studentams aktualiais darbo rinkos klausimais; 
  • Atliekame absolventų integracijos į darbo rinką analizę; 
  • Koordinuojame MRU Alumni veiklas. 

      

     

Artėjantys renginiai, mokymai

Rengiame CV: kaip patraukti dėmesį ir sėkmingai prisistatyti        2 ak. val. mokymai      2022 spalio 6 d.

Darbo pokalbis: stresas ar galimybė?                                                  2 ak. val. mokymai       2022 spalio 11 d.

Karjeros valdymo informacinė sistema (KVIS)

KVIS yra informacinė sistema, įgyvendinanti studentų karjeros valdymo paslaugas. Pagrindinis jos tikslas yra suteikti studentams automatizuotas asmeninės karjeros valdymo priemones ir paslaugas.  

KVIS teikia šias elektronines karjeros valdymo paslaugas: 
•    karjeros valdymui reikalingų kompetencijų ugdymas; 
•    individualios konsultacijos karjeros klausimais; 
•    karjeros galimybių pažinimas: įmonių prisistatymai, darbo ir praktikos pasiūlymai; 
•    karjeros vertinimas bei savęs pažinimo testai; 

Jūs, studentai, esate pagrindiniai KVIS  paslaugų gavėjai. Jūs galite: 
•    kurti ir valdyti asmeninės karjeros planus; 
•    ugdytis karjeros valdymui reikalingas kompetencijas; 
•    įvertinti asmenybei svarbius karjeros aspektus: savo interesus, vertybes, talentus ir kt.; 
•    rasti karjeros problemų ar sunkumų sprendimus; 
•    rasti patikimą informaciją apie karjerą, profesijas ir pareigas, organizacijas, mokymąsi, praktikas ir įsidarbinimo galimybes; 
•    užmegzti ir palaikyti ryšius su potencialiais darbdaviais, dominančių profesijų atstovais, karjeros specialistais; 
•    ieškoti ir naudoti karjeros valdymo informacijos šaltinius; 
•    rasti praktikos ir darbo vietas.  

Prisijungimas prie KVISČia 

Pirmoji registracija vyksta per elektroninius valdžios vartus (banką, elektroninį parašą ar asmens tapatybės kortelę). Vėliau prisijungimas vyksta el. paštu, kurį nurodėte registracijos metu.   

 

Kontaktai

Bendras Karjeros centro el. p.: karjera@mruni.eu 

Karjeros centro vadovė Laimutė Kodienė, el. p.: l.kodiene@mruni.eu, tel. +370 52 714 580