Personalo valdymo centras - MRU

Personalo valdymo centras

Mykolo Romerio universiteto Personalo valdymo centro siekis – saugi, skaidri, atvira ir tvari organizacija, besirūpinanti darbuotojų „profesine kelione“, motyvavimu ir ugdymu bei atliepianti darbuotojų ir studentų individualiuosius poreikius.
Kontaktinis asmuo – Laura Daučiūnienė, el. paštas laura.dauciuniene@mruni.eu

Personalo valdymo centro Personalo apskaitos skyrius
Kontaktinis asmuo – Ramutė Pukienė, el. paštas rpukiene@mruni.eu  

Personalo valdymo centro Darbuotojų veiklos skyrius
Kontaktinis asmuo – Anželika Vėžienė, el. paštas anzelika.veziene@mruni.eu  

Personalo valdymo centro Darnios plėtros skyrius
Kontaktinis asmuo – dr. Nomeda Gudelienė, el. paštas ngudel@mruni.eu

Nežinote, kur kreiptis Jums aktualiu klausimu? Rašykite el. paštu pvc@mruni.eu, o mes džiaugsimės, galėdami Jums pagelbėti!