Viešai skelbiama informacija - MRU

Viešai skelbiama informacija

Patalpų nuomos skelbimai

Mykolo Romerio universitetas viešojo nuomos konkurso būdu išnuomoja patalpas, esančias Studentų namuose, adresu Didlaukio g. 57, plotas 10,29 m2, savitarnos skalbyklos veiklai vykdyti.

Pradinis nuomojamų patalpų nuompinigių dydis už 1 m² yra 15,00 Eur (be PVM) 18,00 Eur (su PVM) per mėnesį.

 Numatomas sutarties terminas 5 metų laikotarpiui su galimybe pratęsti, ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

Konkurso sąlygos išduodamos bei paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2023 m. gruodžio 12 d.  9.30 val.  adresu: V-028 kab., Ateities g. 20, Vilnius, atsakingas asmuo Aura Cirkinienė, tel. (8 5) 2714 643, el. paštas: aurac@mruni.eu; kiekvieną darbo dieną nuo 8.30 val. iki 15.30 val.

Nuomojamų patalpų apžiūra vyks: 2023 m. gruodžio 4-6 d. nuo 10.00 val. iki 14.00 val. (kontaktinis asmuo – Audrius Preikša, tel. +370 52714559, mob. +370 61823398, el. paštas: audrius.preiksa@mruni.eu );

Komisijos posėdis vyks 2023 m. gruodžio 12 d. 10.00 val. C-V-028 kab., Ateities g. 20, Vilnius.

Konkurso dalyvis privalo pradinį įnašą, lygų 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, pervesti į Mykolo Romerio universiteto (įmonės kodas 111951726, PVM mokėtojo kodas LT119517219) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT32 7300 0100 0249 2574,  AB bankas „Swedbankas“, banko kodas 73000.

Viešojo nuomos konkurso sąlygos
 

 

 

Kviečiame organizuoti konferencijas, seminarus, mokymus. MRU renginių erdvės:

  • MRU LAB. Patalpas galite apžiūrėti per virtualų erdvių turą čia. Apžiūra galima keliomis dimensijomis – tiek pasivaikštant po 3D formatu atvaizduotas erdves, tiek matant bendrą vaizdą iš viršaus, leidžiantį įsivertinti aukštų planus ir planuoti renginio logistines detales.
  • MRU Centriniai rūmai. Patalpas galite apžiūrėti per virtualų erdvių turą čia. Apžiūra galima keliomis dimensijomis – tiek pasivaikštant po 3D formatu atvaizduotas erdves, tiek matant bendrą vaizdą iš viršaus, leidžiantį įsivertinti aukštų planus ir planuoti renginio logistines detales.

Dėl MRU patalpų nuomos kreipkitės į Ūkio tarnybos Turto administravimo grupės vadovą Mindaugą Paliulį el. paštu minpal@mruni.eu arba telefonu +370 5 271 4614.

Nuomos paraiškos forma (išsinuomoti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą ne konkurso būdu) nuomos_paraiskos forma_2020_04_16

Mykolo Romerio universiteto patalpų trumpalaikės nuomos fiksuotos kainos dydžiai Nuomos kainos_22-09

Informacija apie nuomojamas MRU sporto sales

Nuomojamos MRU salės:

Eil. Nr.

Sporto patalpa su persirengimo patalpomis (privatiems ir juridiniams asmenims)

Kaina

1.
CR SPORTO SALĖ I-116 (Ateities g. 20) (DIDŽIOJI)
6.00-17.00 val.
35,00 Eur – 1 val.
17.00-22.00 val.
45,00 Eur –1 val.
Šeštadienis, sekmadienis
45,00 Eur –1 val.
2.
CR SPORTO SALĖ II-105 (Ateities g. 20) (MAŽOJI)
8.00-17.00 val.
25,00 Eur –1 val.
17.00-21.30 val.
35,00 Eur –1 val.

 Šeštadienis, sekmadienis

35,00 Eur –1 val.

1.     Didžioji salė I-116:

2.     Mažoji salė II-105:

Norintiems išsinuomoti salę:

1.     Rezervuokite norimus laikus pasirinktoje salėje el. paštu spc@mruni.eu

2.     Suderintus laikus įrašykite į nuomos_paraiskos forma ją pasirašykite ir skenuotą persiųskite minpal@mruni.eu

3.     Prie paraiškos kartu pridedami šie dokumentai: 

  • dokumentus, kuriais patvirtinama, kad pelno nesiekiančių subjektų pagrindinis veiklos tikslas atitinka bent vieną iš Įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų (tokie dokumentai yra įstatai, laisvos formos veiklos ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie suorganizuotus renginius, jų datas, dalyvių skaičių, ir panašaus pobūdžio dokumentai);
  • dokumentus, kuriais patvirtinama, kad subjekto veiklos pobūdis atitinka valstybės turto paskirtį;
  • kitus turto valdytojo prašomus pateikti dokumentus ir (ar) informaciją, kurie patvirtintų šiame punkte nurodytuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą.