Viešai skelbiama informacija

Mykolo Romerio universitetas, viešojo konkurso būdu išnuomoja patalpas:

1.1.    2 m2 dalį patalpos, indeksas  A-3, esančios adresu Didlaukio g. 57, Vilnius, pastato unikalus numeris 1099-6022-5001; žym. plane 1N12/p –  įrengti kavos, šaltųjų gėrimų ir užkandžių automatus. Pradinis nuomojamų patalpų nuompinigių dydis už 1 m² yra 90,00 Eur/mėn. (be PVM);

1.2.    2 m2 dalį patalpos, indeksas a-2, esančios adresu Didlaukio g. 86, Vilnius, pastato unikalus numeris 1098-5002-2010; žym. plane 1N9/p –  įrengti kavos, šaltųjų gėrimų ir užkandžių automatus. Pradinis nuomojamų patalpų nuompinigių dydis už 1 m² yra 90,00 Eur/mėn. (be PVM);

1.3.   4 m2 dalį patalpos, indeksas 1-68, esančios adresu Ateities g. 20, Vilnius, pastato unikalus numeris 1098-2000-7012; žym. plane 1C3p – paštomato veiklai vykdyti. Pradinis nuomojamų patalpų nuompinigių dydis už 1 m² yra 2,00 Eur/mėn. (be PVM).

Numatomas sutarties terminas 3 metų laikotarpiui su galimybe pratęsti, ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

Konkurso sąlygos išduodamos bei paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2021 m. rugsėjo 29 d.  9.30 val.  adresu: V-028 kab., Ateities g. 20, Vilnius, atsakingas asmuo Aura Cirkinienė, tel. (8 5) 2714 643, el. paštas: aurac@mruni.eu; kiekvieną darbo dieną nuo 8.30 val. iki 15.30 val.

Nuomojamų patalpų apžiūra vyks: adresu Didlaukio g. 57 ir Didlaukio g. 86, Vilnius – 2021 m. rugsėjo 14-16 d. nuo 10.00 val. iki 14.00 val. (kontaktiniai asmenys: Audrius Preikša, tel. +370 52714559, mob. +370 61823398, el. paštas: audrius.preiksa@mruni.eu;  adresu Ateities g. 20,  Vilnius – 2021 m. rugsėjo 14-15 d. nuo 10.00 val. iki 14.00 val. (kontaktinis asmuo – Janė Navickaitė, tel. +370 52714511, mob. +370 68616157, el. paštas: jane@mruni.eu;).

Komisijos posėdis vyks 2021 m. rugsėjo 29 d. 10.00 val. C-V-028 kab., Ateities g. 20, Vilnius.

Konkurso dalyvis privalo pradinį įnašą, lygų 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, pervesti į Mykolo Romerio universiteto (įmonės kodas 111951726, PVM mokėtojo kodas LT119517219) atsiskaitomąją sąskaitą LT857300010002492590, AB bankas „Swedbankas“, banko kodas 73000.

 

Patalpų nuomos skelbimai

Kviečiame organizuoti konferencijas, seminarus, mokymus. MRU renginių erdvės:

  • MRU LAB. Patalpas galite apžiūrėti per virtualų erdvių turą čia. Apžiūra galima keliomis dimensijomis – tiek pasivaikštant po 3D formatu atvaizduotas erdves, tiek matant bendrą vaizdą iš viršaus, leidžiantį įsivertinti aukštų planus ir planuoti renginio logistines detales.
  • MRU Centriniai rūmai. Patalpas galite apžiūrėti per virtualų erdvių turą čia. Apžiūra galima keliomis dimensijomis – tiek pasivaikštant po 3D formatu atvaizduotas erdves, tiek matant bendrą vaizdą iš viršaus, leidžiantį įsivertinti aukštų planus ir planuoti renginio logistines detales.

Dėl MRU patalpų nuomos kreipkitės į Ūkio tarnybos Turto administravimo grupės vadovą Mindaugą Paliulį el. paštu minpal@mruni.eu arba telefonu +370 5 271 4614.

Nuomos paraiškos forma (išsinuomoti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą ne konkurso būdu) nuomos paraiškos forma

Mykolo Romerio universiteto patalpų trumpalaikės nuomos fiksuotos kainos dydžiai  fiksuotos nuomos kainos

 

 

 

Informacija apie nuomojamas MRU sporto sales

Nuomojamos MRU salės:

Eil. Nr.

Sporto patalpa su persirengimo patalpomis (privatiems ir juridiniams asmenims)

Kaina

1.

CR SPORTO SALĖ I-116 (Ateities g. 20) (DIDŽIOJI)

6.00-13.00 val.

15,00 Eur – 1 val.

13.00-18.30 val.

20,00 Eur – 1 val.

18.30-22.00 val.

30,00 Eur – 1 val.

2.

CR SPORTO SALĖ II-105 (Ateities g. 20) (MAŽOJI)

8.00-13.00 val.

9,5 Eur – 1 val.

13.00-18.30 val.

15,00 Eur – 1 val.

18.30-21.30 val.

22,00 Eur – 1 val.

1.     Didžioji salė I-116:

2.     Mažoji salė II-105:

Norintiems išsinuomoti salę:

1.     Rezervuokite norimus laikus pasirinktoje salėje el. paštu spc@mruni.eu

2.     Suderintus laikus įrašykite į paraiškos formą, ją pasirašykite ir skenuotą persiųskite minpal@mruni.eu

3.     Prie paraiškos kartu pridedami šie dokumentai: 

  • dokumentus, kuriais patvirtinama, kad pelno nesiekiančių subjektų pagrindinis veiklos tikslas atitinka bent vieną iš Įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų (tokie dokumentai yra įstatai, laisvos formos veiklos ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie suorganizuotus renginius, jų datas, dalyvių skaičių, ir panašaus pobūdžio dokumentai);
  • dokumentus, kuriais patvirtinama, kad subjekto veiklos pobūdis atitinka valstybės turto paskirtį;
  • kitus turto valdytojo prašomus pateikti dokumentus ir (ar) informaciją, kurie patvirtintų šiame punkte nurodytuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą.