Viešai skelbiama informacija - MRU

Viešai skelbiama informacija

Mykolo Romerio universitetas, viešojo konkurso būdu išnuomoja patalpas:

  1.   2 m2 dalį patalpos, esančios adresu Didlaukio g. 57, Vilnius, pastato unikalus numeris 1099-6022-5001; žym. plane 1N12/p – įrengti kavos, šaltųjų gėrimų ir užkandžių automatus. Pradinis nuomojamų patalpų nuompinigių dydis už 1 m² yra 25,20 Eur/mėn. (be PVM);
  2. 2 m2 dalį patalpos, esančios adresu Didlaukio g. 86, Vilnius, pastato unikalus numeris 1098-5002-2010; žym. plane 1N9/p – įrengti kavos, šaltųjų gėrimų ir užkandžių automatus. Pradinis nuomojamų patalpų nuompinigių dydis už 1 m² yra 25,20 Eur/mėn. (be PVM);

 

Numatomas sutarties terminas 5 metų laikotarpiui su galimybe pratęsti, ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

Konkurso sąlygos išduodamos bei paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2022 m. lapkričio 30 d.  9.30 val.  adresu: V-028 kab., Ateities g. 20, Vilnius, atsakingas asmuo Aura Cirkinienė, tel. (8 5) 2714 643, el. paštas: aurac@mruni.eu; kiekvieną darbo dieną nuo 8.30 val. iki 15.30 val.

Nuomojamų patalpų apžiūra vyks: adresu Didlaukio g. 57 ir Didlaukio g. 86, Vilnius – 2022 m. lapkričio 14-17 d. nuo 10.00 val. iki 14.00 val. (kontaktiniai asmenys: Audrius Preikša, tel. +370 52714559, mob. +370 61823398, el. paštas: audrius.preiksa@mruni.eu;

Komisijos posėdis vyks 2022 m. lapkričio 30 d. 10.00 val. C-V-028 kab., Ateities g. 20, Vilnius.

Konkurso dalyvis privalo pradinį įnašą, lygų 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, pervesti į Mykolo Romerio universiteto (įmonės kodas 111951726, PVM mokėtojo kodas LT119517219) atsiskaitomąją sąskaitą LT857300010002492590, AB bankas „Swedbankas“, banko kodas 73000.

 

Patalpų nuomos skelbimai

Kviečiame organizuoti konferencijas, seminarus, mokymus. MRU renginių erdvės:

  • MRU LAB. Patalpas galite apžiūrėti per virtualų erdvių turą čia. Apžiūra galima keliomis dimensijomis – tiek pasivaikštant po 3D formatu atvaizduotas erdves, tiek matant bendrą vaizdą iš viršaus, leidžiantį įsivertinti aukštų planus ir planuoti renginio logistines detales.
  • MRU Centriniai rūmai. Patalpas galite apžiūrėti per virtualų erdvių turą čia. Apžiūra galima keliomis dimensijomis – tiek pasivaikštant po 3D formatu atvaizduotas erdves, tiek matant bendrą vaizdą iš viršaus, leidžiantį įsivertinti aukštų planus ir planuoti renginio logistines detales.

Dėl MRU patalpų nuomos kreipkitės į Ūkio tarnybos Turto administravimo grupės vadovą Mindaugą Paliulį el. paštu minpal@mruni.eu arba telefonu +370 5 271 4614.

Nuomos paraiškos forma (išsinuomoti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą ne konkurso būdu) nuomos_paraiskos forma_2020_04_16

Mykolo Romerio universiteto patalpų trumpalaikės nuomos fiksuotos kainos dydžiai Nuomos kainos_22-09

 

 

 

Informacija apie nuomojamas MRU sporto sales

Nuomojamos MRU salės:

Eil. Nr.

Sporto patalpa su persirengimo patalpomis (privatiems ir juridiniams asmenims)

Kaina

1.
CR SPORTO SALĖ I-116 (Ateities g. 20) (DIDŽIOJI)
6.00-17.00 val.
35,00 Eur – 1 val.
17.00-22.00 val.
45,00 Eur –1 val.
Šeštadienis, sekmadienis
45,00 Eur –1 val.
2.
CR SPORTO SALĖ II-105 (Ateities g. 20) (MAŽOJI)
8.00-17.00 val.
25,00 Eur –1 val.
17.00-21.30 val.
35,00 Eur –1 val.

 Šeštadienis, sekmadienis

35,00 Eur –1 val.

1.     Didžioji salė I-116:

2.     Mažoji salė II-105:

Norintiems išsinuomoti salę:

1.     Rezervuokite norimus laikus pasirinktoje salėje el. paštu spc@mruni.eu

2.     Suderintus laikus įrašykite į nuomos_paraiskos forma ją pasirašykite ir skenuotą persiųskite minpal@mruni.eu

3.     Prie paraiškos kartu pridedami šie dokumentai: 

  • dokumentus, kuriais patvirtinama, kad pelno nesiekiančių subjektų pagrindinis veiklos tikslas atitinka bent vieną iš Įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų (tokie dokumentai yra įstatai, laisvos formos veiklos ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie suorganizuotus renginius, jų datas, dalyvių skaičių, ir panašaus pobūdžio dokumentai);
  • dokumentus, kuriais patvirtinama, kad subjekto veiklos pobūdis atitinka valstybės turto paskirtį;
  • kitus turto valdytojo prašomus pateikti dokumentus ir (ar) informaciją, kurie patvirtintų šiame punkte nurodytuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą.