Viešai skelbiama informacija - MRU

Viešai skelbiama informacija

Reorganizavimas

PRANEŠIMAS

APIE BŪSIMĄ MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS REORGANIZAVIMĄ PRIJUNGIMO PRIE MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO BŪDU

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2024 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 364 nusprendė reorganizuoti nuo 2024 m. spalio 1 d. Marijampolės kolegiją jungimo būdu prijungiant ją prie Mykolo Romerio universiteto ir patvirtino Marijampolės kolegijos reorganizavimo sąlygas. Šiuo nutarimu Lietuvos Respublikos Seimui taip pat teikiamas tvirtinti Mykolo Romerio universiteto statuto projektas.

Reorganizavimo tikslas – siekiant išsaugoti aukštojo mokslo studijas Marijampolės regione, sudaryti palankesnes sąlygas studijų ir mokslo taikomosios veiklos kokybei ir jų atitikčiai miesto ir regiono visuomenės ir darbo rinkos poreikiams gerinti, reorganizuoti Marijampolės kolegiją jungimo būdu prijungiant ją prie Mykolo Romerio universiteto ir įsteigiant Mykolo Romerio universiteto padalinį Marijampolėje.

Reorganizavimo būdas – Marijampolės kolegija reorganizuojama jungimo būdu prijungiant ją prie Mykolo Romerio universiteto.

Reorganizuojama įstaiga – Marijampolės kolegija, juridinio asmens kodas – 211967140, buveinės adresas – Marijampolė, P. Armino g. 92-4.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Mykolo Romerio universitetas, juridinio asmens kodas – 111951726, buveinės adresas – Vilnius, Ateities g. 20.

Po reorganizavimo veiksianti įstaiga – Mykolo Romerio universitetas.

Po reorganizavimo veiksiančio Mykolo Romerio universiteto savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Su aktualiais teisės aktais, galite susipažinti čia:

Vyriausybės nutarimas

Reorganizavimo sąlygos

Nekilnojamojo turto, perduodamo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį, sąrašas

Mykolo Romerio universiteto finansinės ataskaitos

Patalpų nuomos skelbimai

Mykolo Romerio universitetas viešojo nuomos konkurso būdu išnuomojama šiuos plotus – kavos aparatų įrengimui:

  1. 2 mdalį patalpos esančios Ateities g. 20, Vilnius;
  2. 1 mdalį patalpos esančios Maironio g. 27, Kaunas.

Pradinis nuomojamų patalpų nuompinigių dydis už 1 m² yra 10,00 Eur (be PVM) 12,10 Eur (su PVM) per mėnesį.

 Numatomas sutarties terminas 4 metų laikotarpiui su galimybe pratęsti, ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

Konkurso sąlygos išduodamos bei paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2024 m. balandžio 30 d.  9.30 val.  adresu: V-028 kab., Ateities g. 20, Vilnius, atsakingas asmuo Aura Cirkinienė, tel. (8 5) 2714 643, el. paštas: aurac@mruni.eu; kiekvieną darbo dieną nuo 8.30 val. iki 15.30 val.

Nuomojamų patalpų apžiūra vyks: nuomojamų patalpų, esančių Ateities g. 20, Vilnius – 2024 m. balandžio  15-18 d. nuo 10.00 val. iki 14.00 val. (kontaktinis asmuo -Jane Navickaitė, mob. +370 686 16157, el.p. jane@mruni.eu); nuomojamų patalpų, esančių Maironio g. 27, Kaunas -2024 m. balandžio 15-18 d. nuo 10.00 val. iki 14.00 val. (kontaktinis asmuo-Gintaras Sikorskis , mob.+370 685 66887, el.p. gintaras@mruni.eu;

Komisijos posėdis vyks 2024 m. balandžio 30 d. 10.00 val. C-V-028 kab., Ateities g. 20, Vilnius.

Konkurso dalyvis privalo pradinį įnašą, lygų 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, pervesti į Mykolo Romerio universiteto (įmonės kodas 111951726, PVM mokėtojo kodas LT119517219) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT32 7300 0100 0249 2574,  AB bankas „Swedbankas“, banko kodas 73000.

Višojo nuomos konkurso sąlygos
 

 

 

Kviečiame organizuoti konferencijas, seminarus, mokymus. MRU renginių erdvės:

  • MRU LAB. Patalpas galite apžiūrėti per virtualų erdvių turą čia. Apžiūra galima keliomis dimensijomis – tiek pasivaikštant po 3D formatu atvaizduotas erdves, tiek matant bendrą vaizdą iš viršaus, leidžiantį įsivertinti aukštų planus ir planuoti renginio logistines detales.
  • MRU Centriniai rūmai. Patalpas galite apžiūrėti per virtualų erdvių turą čia. Apžiūra galima keliomis dimensijomis – tiek pasivaikštant po 3D formatu atvaizduotas erdves, tiek matant bendrą vaizdą iš viršaus, leidžiantį įsivertinti aukštų planus ir planuoti renginio logistines detales.

Dėl MRU patalpų nuomos kreipkitės į Ūkio tarnybos Turto administravimo grupės vadovą Mindaugą Paliulį el. paštu minpal@mruni.eu arba telefonu +370 5 271 4614.

Nuomos paraiškos forma (išsinuomoti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą ne konkurso būdu) nuomos_paraiskos forma_2020_04_16

Mykolo Romerio universiteto patalpų trumpalaikės nuomos fiksuotos kainos dydžiai Nuomos kainos_22-09

 

Viešųjų nuomos konkursų archyvas:

konkurso sąlygos 2023-12-12

konkurso sąlygos 2023-09-06

konkurso sąlygos 2022-11-30

konkurso sąlygos 2022-08-09

konkurso salygos 2021-07-19

konkurso sąlygos_2019-02-01

konkurso salygos_2019-08-22

konkurso salygos_2019-09_03

konkurso sąlygos_2019-01-03

Informacija apie nuomojamas MRU sporto sales

Nuomojamos MRU salės:

Eil. Nr.

Sporto patalpa su persirengimo patalpomis (privatiems ir juridiniams asmenims)

Kaina

1.
CR SPORTO SALĖ I-116 (Ateities g. 20) (DIDŽIOJI)
6.00-17.00 val.
35,00 Eur – 1 val.
17.00-22.00 val.
45,00 Eur –1 val.
Šeštadienis, sekmadienis
45,00 Eur –1 val.
2.
CR SPORTO SALĖ II-105 (Ateities g. 20) (MAŽOJI)
8.00-17.00 val.
25,00 Eur –1 val.
17.00-21.30 val.
35,00 Eur –1 val.

 Šeštadienis, sekmadienis

35,00 Eur –1 val.

1.     Didžioji salė I-116:

2.     Mažoji salė II-105:

Norintiems išsinuomoti salę:

1.     Rezervuokite norimus laikus pasirinktoje salėje el. paštu spc@mruni.eu

2.     Suderintus laikus įrašykite į nuomos_paraiskos forma ją pasirašykite ir skenuotą persiųskite minpal@mruni.eu

3.     Prie paraiškos kartu pridedami šie dokumentai: 

  • dokumentus, kuriais patvirtinama, kad pelno nesiekiančių subjektų pagrindinis veiklos tikslas atitinka bent vieną iš Įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų (tokie dokumentai yra įstatai, laisvos formos veiklos ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie suorganizuotus renginius, jų datas, dalyvių skaičių, ir panašaus pobūdžio dokumentai);
  • dokumentus, kuriais patvirtinama, kad subjekto veiklos pobūdis atitinka valstybės turto paskirtį;
  • kitus turto valdytojo prašomus pateikti dokumentus ir (ar) informaciją, kurie patvirtintų šiame punkte nurodytuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą.