Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo - MRU

Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo

Data Pirkimo būdas Pirkimo pavadinimas Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo
2019-07-24 Skelbiama apklausa Leidinių parengimo spaudai ir elektroninės leidybos paslaugų pirkimas Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2019-08-22 Skelbiama apklausa Keleivinių liftų techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2019-08-26 Skelbiama apklausa Profilinių dalykų (jų dalies) dėstymo paslaugų pirkimas Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra

2019-08-30 Skelbiama apklausa Kontaktinio mokymo savaitės organizavimo paslaugų pirkimas Reikiamų paslaugų CPO
kataloge nėra
2019-09-30 Neskelbiama apklausa MRU klipas Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2019-10-21 Skelbiama apklausa Kompiuterinės technikos pirkimas Reikiamų techninių specikacijų prekių CPO kataloge nėra
2019-10-31 Skelbiama apklausa Vaizdo projektorių pirkimas Reikiamų techninių specifikacijų prekių CPO kataloge nėra
2019-12-04 Skelbiama apklausa Vaizdo projektoriai Reikiamų techninių specifikacijų prekių CPO kataloge nėra
2019-12-16 Skelbiama apklausa Deratizacijos, dezinsekcijos ir dezinfekcijos paslaugos Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-01-10 Skelbiama apklausa Vaizdo projektoriai Reikiamų techninių specifikacijų prekių CPO kataloge nėra
2020-02-10 Skelbiama apklausa Kiekybinio sociologinio tyrimo (apklausos raštu) atlikimo paslaugos Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-02-14 Skelbiama apklausa Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijų nuomos pirkimas Reikiamų prekių CPO kataloge nėra
2020-03-12 Skelbiama apklausa Mažatiražės spaudos paslaugos Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-05-07 Skelbiama apklausa Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos produktų pirkimas Reikiamų prekių CPO kataloge nėra
2020-05-22 Skelbiama apklausa Turinio projekto skirtingiems straipsniams paslaugos Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-06-17 Skelbiama apklausa Mykolo Romerio universiteto Studentų namų valdymo ir praėjimo kontrolės sistema ir jos montavimo darbai Reikiamų prekių ir darbų CPO kataloge nėra
2020-06-17 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Mykolo Romerio universiteto Studentų namų Didlaukio g. 57, Vilniuje, inžinerinių tinklų (šalto/karšto vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų) avarinės
būklės likvidavimo 3-ojo etapo darbai
Reikiamų pirkimo objektui techninių specifikacijų CPO kataloge nėra
2020-07-07 Skelbiama apklausa Planšetiniai kompiuteriai Reikiamų techninių parametrų prekių CPO kataloge nėra
2020-07-07 Skelbiama apklausa Moodle virtualių studijų aplinkų mokymulab.mruni.eu ir vma.mruni.eu dizaino atnaujinimo paslaugos Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-07-09

Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Mykolo Romerio universiteto Studentų namų Didlaukio g. 57, Vilniuje, inžinierinių tinklų (šalto/karšto vandientiekio, buitinių ir lietaus nuotekų) avarinės būklės likvidavimo 3 – ojo etapo darbai Reikiamų pirkimo objektui techninių specifikacijų CPO kataloge nėra
2020-09-04 Skelbiama apklausa Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos paslaugų pirkimas Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-09-09 Skelbiama apklausa Programinės įrangos 12 mėnesių prenumerata Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-09-15 Skelbiama apklausa Mykolo Romerio universiteto Studentų namų Didlaukio g. 86, Vilniuje, paprastojo remonto darbų pirkimas CPO kataloge nėra reikalingų pirkimo objektui techninių specifikacijų
2020-09-28 Skelbiama apklausa Apklausų atlikimo paslaugos Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-10-05 Skelbiama apklausa Leidinių teksto redagavimo ir leidinių maketavimo paslaugos Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-11-06 Skelbiama apklausa

Aukštos garso ir vaizdo raiškos kameros su tvirtinimo stovais paskaitų transliacijai

Reikiamų prekių CPO katalogė nėra
2020-11-06 Skelbiama apklausa

Windows remote dekstop services all language device cal(academic) licencijos arba lygiaverčių teisių licencijos pirkimas

Reikiamų prekių CPO kataloge nėra
2020-11-06 Skelbiama apklausa

Mobili kompiuterinė darbo vieta

Prekės nėra perkamos iš CPO, kadangi siekiant optimizuoti kompiuterinės įrangos aptarnavimo, remonto procesus ir kaštus planuojama pirkti analogiškų dabar naudojamiems parametrų kompiuterius.

2020-11-09 Skelbiama apklausa Serverio pirkimas Reikiamų prekių CPO kataloge nėra
2020-11-20 Skelbiama apklausa Mobilios kompiuterinės darbo vietos

Prekės nėra perkamos iš CPO, kadangi siekiant optimizuoti kompiuterinės įrangos aptarnavimo, remonto procesus ir kaštus planuojama pirkti analogiškų dabar naudojamiems parametrų kompiuterius.

2020-11-23 Skelbiama apklausa

Leidinių teksto redagavimo paslaugos

Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-12-07 Skelbiama apklausa Personalo atrankos paslaugos Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-12-07 Skelbiama apklausa Kompiuterių tinklo įrangos pirkimas Reikiamų prekių CPO kataloge nėra
2020-12-09 Skelbiama apklausa Kiekybinio sociologinio tyrimo paslaugos Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-12-15 Skelbiama apklausa Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos pirkimas Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2020-12-22 Skelbiama apklausa Dronas (skraidyklė), duomenų rinkimo bei apdorojimo techninė ir programinė įranga Reikiamų prekių CPO kataloge nėra
2021-01-14 Skelbiama apklausa Mobilios kompiuterinės darbo vietos Prekės nėra perkamos iš CPO, kadangi siekiant optimizuoti kompiuterinės įrangos aptarnavimo, remonto procesus ir kaštus planuojama pirkti analogiškų dabar naudojamiems parametrų kompiuterius.
2021-02-12 Skelbiama apklausa Mažatiražės spaudos paslaugos Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2021-02-26 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Leidinių teksto redagavimo lietuvių ir anglų kalbomis paslaugos

Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2021-03-01 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Programinės įrangos licencijų nuoma pagal Microsoft universitetams skirtą programa Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2021-03-04 Skelbiama apklausa Tęstinė jaunuolių (19-29 m. asmenų) elektroninės apklausos atlikimo paslauga Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2021-03-17 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) Mykolo Romerio universiteto studentų namų Didlaukio g. 57, Vilniuje inžinerinių tinklų avarinės būklės likvidavimo darbų, statybos ir remonto darbai (IV etapas) Reikiamų darbų CPO kataloge nėra
2021-03-24 Skelbiama apklausa Kompiuterių tinklo ugniasienė Reikiamų prekių CPO kataloge nėra
2021-04-20

Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

 

Sociologinio tyrimo atlikimo paslaugos

 

Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2021-04-23 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

MRU reklaminių skydelių, garso ir vaizdo takelių publikavimo distribucijos skaitmeniniais turinio pristatymo kanalais paslaugos

Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2021-05-13 Skelbiama apklausa

Dronas (skraidyklė) ir duomenų rinkimo kameros

Reikiamų prekių CPO kataloge nėra
2021-05-28 Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

FC SAN „All flash“ tipo modulinė diskinė duomenų saugykla

Reikiamų prekių CPO kataloge nėra
2021-06-09
 
Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Apklausos atlikimo paslaugos

 

Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra
2021-06-17
Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Mykolo Romerio universiteto Studentų namų Didlaukio g. 86 Vilniuje inžinerinių tinklų (šalto / karšto vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų) avarinės būklės likvidavimo, statybos ir remonto darbai ( IV- as etapas)

Reikiamų darbų CPO kataloge nėra

 

2021-07-15
Skelbiama apklausa

Studento sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimo paslaugos

Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra

2021-07-27
Skelbiama apklausa

Kompiuterinės įrangos pirkimas

Reikiamų prekių CPO kataloge nėra

2021-08-02
Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Mykolo Romerio universiteto gyvenamosios paskirties (6.4) pastato, esančio Didlaukio g. 86, Vilniuje, vidaus paprastojo remonto ir atnaujinimo darbų techniniam – darbo projektas

Reikiamų darbų CPO kataloge nėra

2021-08-03
Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

MRU Studentų namų Didlaukio g. 86, Vilniuje inžinerinių tinklų (šalto / karšto vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų) avarinės būklės likvidavimo, statybos ir remonto darbai (IV etapas)

Reikiamų darbų CPO kataloge nėra

2021-09-30
Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Stacionarių kompiuterių ir monitorių pirkimas

Reikiamų prekių CPO kataloge nėra

2021-10-21 Skelbiama apklausa

Programinės įrangos Adobe Creative Cloud (ar lygiavertės) akademinės licencijos naudotojui

Reikiamų prekių CPO kataloge nėra

2021-10-27
Skelbiama apklausa

Leidinių spaudos paslaugos

 

Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra

2021-10-28
Skelbiama apklausa

 Privalomasis darbuotojų sveikatos patikrinimas

Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra

2021-11-16
Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Nešiojami kompiuteriai su monitoriais

Reikiamų prekių CPO kataloge nėra

2021-11-16
Skelbiama apklausa

Leidinių maketavimo paslaugos

Reikiamų paslaugų CPO kataloge nėra