Parama Ukrainai - MRU

Parama Ukrainos akademinei bendruomenei

Studijų organizavimo klausimai:
El. paštas: arc@mruni.eu

Studentų priėmimo klausimai:
El. paštas: study@mruni.eu
Telefonas: +370 5 271 4700
WhatsApp: +370 6 564 6682

Benduomenės gerovės centras:
El. paštas: bgc@mruni.eu

Parama Ukrainai

Mykolo Romerio universitetas (MRU) reikšdamas palaikymą agresiją patiriančiai Ukrainos tautai parengė humanitarinės, teisinės ir kitokios pagalbos priemones tiek universitete studijuojantiems ukrainiečiams, tiek partneriams Ukrainoje. MRU pasirengęs dalintis turimais universiteto ištekliais bei telkiama asmeninė darbuotojų ir studentų savanoriška pagalba. Universitetas taip pat jau inicijavo tarptautinę akademinės bendruomenės paramą Ukrainai. 

 „Universiteto bendruomenės vardu reiškiu tvirtą paramą Ukrainos žmonėms, kurie kovoja už savo nepriklausomą valstybę ir teisę gyventi laisvoje, demokratiškoje ir taikioje šalyje. Mes tvirtai palaikome jus – mūsų ilgamečius akademinius partnerius – ir visą Ukrainos akademinę bendruomenę. Esame pasiruošę dalintis duona, druska ir pastoge su studentais, alumnais, akademiniu personalu, jų šeimos nariais iš Ukrainos, kurie jau priklauso MRU bendruomenei, ir su tais, kurie nori prisijungti prie mūsų – ateityje“, – kreipimesi į Ukrainos universitetus partnerius pareiškė MRU rektorė, prof. dr. Inga Žalėnienė. 

  • Ukrainos akademinės bendruomenės atstovai ir jų šeimų nariai bus apgyvendindami pagal poreikį MRU bendrabučiuose Vilniuje ir Kaune – tam jau numatyta ir paruošta 100 kambarių, kuriuose būtų galima priimti 290 žmonių.  Prireikus, šios patalpos bus panaudojamos ir kitų Ukrainos piliečių apgyvendinimui, kuriems reikalingas prieglobstis.
  • Ukrainos dėstytojai ir jų šeimos nariai būdami Lietuvoje galės tęsti darbą nuotoliniu būdu – universitetas suteiks laikinas tam skirtas kompiuterines vietas, organizuos asmenų atvežimą nuo Lenkijos sienos.
  • Į Lietuvą atvykę Ukrainos universitetų studentai galės tęsti savo studijas saugioje MRU aplinkoje, jeigu studijos jų universitetuose bus organizuojamos nuotoliniu būdu.
  • MRU pasiruošęs pasiūlyti nemokamas studijas bei laikiną finansinę pagalbą Ukrainos piliečiams, kurių studijos jau dabar yra sutrikdytos ar kuriems aukštojo mokslo siekis Ukrainoje taps neįmanomas. 
  • Ukrainos piliečiai, kurie negali tęsti studijų savo šalies universitetuose, gali kreiptis į MRU galimybės tęsti studijas, taikant Ukrainos universitetuose įgytų studijų rezultatų įskaitymo procedūrą. 
  • Finansinių sunkumų patiriantiems MRU studentams iš Ukrainos įmokos už studijas bei apgyvendinimą bendrabutyje galės būti atidedamos 3 mėnesiams, taip pat taikomos ir socialinės paramos priemonės. 
  • Universitete dirbantys psichologai prireikus teiks paslaugas visiems akademinės bendruomenės nariams. 

MRU kviečia bendruomenės narius, alumnus, socialinius ir akademinius partnerius Lietuvoje ir užsienyje pervesti lėšas Ukrainos akademinei bendruomenei paremti. Visi kviečiami prisidėti prie pagalbos karo niokojamos šalies žmonėms. Visos surinktos lėšos bus skiriamos ukrainiečių studentų ir dėstytojų socialinei paramai, apgyvendinimui, socialinėms ir skatinamosioms stipendijoms.

Lėšas šiam projektui galima pervesti į specialią AB „Swedbank“ banko sąskaitą:
 
Sąskaitos numeris LT52 7300 0101 5380 3290 
Gavėjas: VšĮ Mykolo Romerio universitetas 
Mokėjimo paskirtis: Parama Ukrainai 

MRU šiuo metu studijuoja beveik 100 studentų iš Ukrainos, MRU plėtoja partnerystę su 26 Ukrainos universitetais.

Mykolo Romerio universiteto bendruomenės surinkta humanitarinė pagalba – negendantys maisto produktai, vaistai, drabužiai, avalynė, palapinės, miegmaišiai ir kiti būtiniausi daiktai išgyvenimui karo sąlygomis gegužės 11 d. iškeliavo į Ukrainą. Tarptautinis labdaros ir paramos fondas „Pagalbos sparnas“ kas mėnesį nuveža MRU studentų ir darbuotojų, karo pabėgėlių mokyklos mokinių bei aplinkinių bendruomenių surinktą paramą į frontą ir išdalina pakeliui į jį esantiems vaikų namams, karo nuniokotų miestų ir miestelių gyventojams.

Priminsime, kad MRU Senatas 2023 m. paskelbė Ukrainos metais.

MRU įdarbina Ukrainos universitetų dėstytojus ir mokslo darbuotojus – šiuo metu universitete dirba 11 dėstytojų ir mokslo darbuotojų iš Ukrainos. Studentams iš Ukrainos skiriame socialinę, psichologinę ir finansinę paramą – iki šiol valstybinė finansinė parama skirta 63 ukrainiečiams studentams. Suprasdami moralinio ir finansinio palaikymo svarbą Ukrainos mokslininkams skatiname MRU dėstytojus įtraukti Ukrainos partnerius į projektus, tarptautines profesines organizacijas, rengti kartu publikacijas. 

MRU bendruomenės dalimi tapo ir karo pabėgėlių mokykla „Gravitas Schola“.  Pernai MRU patalpose mokėsi apie 500 įvairaus amžiaus vaikų, šiemet dalinamės savo auditorijomis, sporto salėmis ir laisvalaiko erdvėmis su 130 vyresniųjų 8-11 klasių moksleivių ir mokytojų.  MRU erdvėse ir vidiniame kieme vyksta edukaciniai renginiai ir šventės. Jaunesni mokiniai mokosi šalia MRU esančiose patalpose (per gatvę nuo MRU centrinių rūmų) ir naudojasi MRU parku bei lauko sporto aikštynais bei įrenginiais. Suteikiame Ukrainos karo pabėgėlių vaikams saugią parko erdvę mokytis, žaisti ir sportuoti.

Jau pirmąją karo savaitę MRU studentų namuose apgyvendinti iš Ukrainos atvykę studentai ir dėstytojai, mokiniai ir mokytojai, pabėgėlių šeimos. MRU  bendruomenės nariai rinko ir teikė jiems humanitarinę pagalbą, padėjo įsikurti Lietuvoje. Didlaukio akademiniame miestelyje įsikūręs turbūt didžiausias karo pabėgėlių centras (apie 600 žmonių), kuriame MRU bendruomenės nariai iki šiol nuolat savanoriauja, organizuoja vaikams ir jų šeimos nariams edukacines ir pramogines veiklas.

Rusijai atakuojant Ukrainos energetikos objektus MRU pirmasis Lietuvoje pradėjo gaminti šildančias apkasų žvakes ir siųsti jas į Ukrainą kariams ir civiliams. Šios žvakės padėjo žmonėms šiek tiek sušilti, pasišildyti maistą ar arbatą, išsidžiovinti drabužius. MRU pirmasis Lietuvoje pradėjo gaminti apkasų žvakes, rinkome panaudotas skardines ir vašką, bendradarbiavome su bitininkais ir kitais geros valios žmonėmis, kelių Lietuvos regionų savivaldybės skyrė automobilius atvežti priemones į Vilnių. Vėliau šildančių apkasų žvakių iniciatyva paplito per visą Lietuvą.

Suprasdami, kad ukrainiečiai kovoja ir mūsų laisvę bei taiką, kviečiame MRU bendruomenės narius ir toliau padėti šalia mūsų esantiems karo pabėgėliams ar Ukrainoje kovojantiems kariams ir civiliams. MRU bendruomenės paramos Ukrainai procesus koordinuoja vicerektoriaus patarėja darnios plėtros klausimais dr. Nomeda Gudelienė (el. p. ngudel@mruni.eu; tel. 2714628).

Galerija