Doktorantūros studijos

Priėmimo informacija
Mykolo Romerio universiteto 2021 m. doktorantūros vietų skaičius
Mokslo kryptis   Valstybės finansuojamų vietų skaičius*
  Iš viso Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos
Filologija (H 004)
Teisė (S 001) 11 4 7
Vadyba (S 003) 5 3 2
Ekonomika (S 004) 4 2 2
Psichologija (S 006) 3 3
Edukologija (S 007) 2 1 1
Iš viso 25 13 12

* Valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V-1153. 

Mykolo Romerio universiteto doktorantūros studijų kainos

 

Nuolatinės studijos

Ištęstinės studijos

Už vienus doktorantūros studijų metus

4770 Eur

3180 Eur

Už doktorantūros studijas eksternu

4000 Eur

Metinė studijų kaina nustatyta Universiteto Senato 2021 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 1SN-53.