Teisė

Studijų programos kryptis
Teisė
Valstybinis kodas
S 001
Suteikiama kvalifikacija
Mokslo daktaro laipsnis
Studijų trukmė
Nuolatinės – 4 m., ištęstinės – 6 m.
Studijų kaina
Nuolatinės - 4590 Eur, ištęstinės - 3060 Eur.

Teisės doktorantūros studijos – tai trečiosios pakopos studijos, skirtos būsimiems mokslininkams, norintiems pagilinti turimas teisės ar socialinių mokslų žinias, atliekant mokslinius tyrimus, praktiškai taikant efektyvius metodus ir inicijuojant įvairių sričių teisės aktų pakeitimus.

Doktorantūros studijos ir jų trukmė priklauso nuo jūsų pasirinktos studijų formos: nuolatinės studijos (4 m.) ar ištęstinės studijos (6 m.). Asmenys, savarankiškai parengę daktaro disertaciją (arba monografiją) ir turintys mokslinių publikacijų, gali įgyti daktaro mokslo laipsnį eksternu (per 1 metus). 

Tam, kad sėkmingai baigtumėte doktorantūros studijas ir, apgynę daktaro disertaciją, įgytumėte mokslo daktaro laipsnį, studijų metu jums reikės išlaikyti doktorantūros dalykų egzaminus, publikuoti mažiausiai du mokslinius straipsnius mokslo leidiniuose,  mokslinius tyrimus pristatyti bent dviejose tarptautinėse konferencijose, stažuotis užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Rinkdamiesi būsimos disertacijos temą, galite nagrinėti konkrečią teisės problemą ar tirti teisės sritį filosofiniu aspektu. Jūsų disertacijos rengimui ir moksliniams tyrimams vadovaus paskirtas mokslinis vadovas, kuris yra savo srities specialistas.

Karjeros galimybės: Baigę doktorantūros studijas, galėsite tęsti karjerą mokslinėje akademinėje srityje, atliekant įvairius teisės srities mokslinius tyrimus ar sėkmingai dirbti privačiame sektoriuje: teisininku, ekspertu, partneriu ar konsultantu.

Doktorantūros klausimais konsultuoja Mokslo ir inovacijų centro Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla.

Aktuali informacija
Doktorantūros komitetas

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO SU VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETU
TEISĖS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS KOMITETAS

Pirmininkas – prof. dr. Virginijus Bitė, Mykolo Romerio universitetas.
Nariai:
prof. dr. Rima Ažubalytė, Mykolo Romerio universitetas;
prof. dr. Darijus Beinoravičius, Mykolo Romerio universitetas;
doc. dr. Tomas Berkmanas, Vytauto Didžiojo universitetas;
prof. dr. Eglė Bilevičiūtė, Mykolo Romerio universitetas;
prof. dr. Edita Gruodytė, Vytauto Didžiojo universitetas;
doc. dr. Natalija Kaminskienė, Mykolo Romerio universitetas;
prof. dr. Vytautas Sinkevičius, Mykolo Romerio universitetas;
prof. dr. Regina Valutytė, Mykolo Romerio universitetas;
prof. dr. Justinas Žilinskas, Mykolo Romerio universitetas.