Misija ir vizija - MRU

Misija ir vizija

Misija

Kaip Europos universitetų iniciatyva mes siūlome studentams turtingą ir įvairialypę aplinką, kurioje taikomas bendras pedagoginis požiūris, orientuotas į projektais grindžiamą mokymąsi, visuomenės iššūkius ir kritinį mąstymą. Daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje plėtojame individualizuotus mokymosi būdus. Siūlome sistemą ir struktūras, leidžiančias studentams iš skirtingų aplinkų tapti bendros europinės patirties dalimi.

Siekiame mokslinių tyrimų kompetencijos skatindami laisvą mąstymą, principą „iš apačios į viršų“ ir atvirą mokslą. Mūsų veikla apima daugumą disciplinų, o ypač stipriai išsiskiria humanitariniai, socialiniai mokslai ir menai. Tai leidžia mums kurti originalius tarpdisciplininius metodus ir naujus sprendimus šiuolaikinėms problemoms bei iššūkiams spręsti.

ERUA edukacinėmis programomis ir mokslinių tyrimų projektais siekiame daryti poveikį visuomenei. Remdamiesi mus supančia įvairove, skatiname bendruomenę dalyvauti kuriant universiteto ateitį.

Kaip institucija, siekianti tapti reformų universitetu, mes siekiame pokyčių  vertinant universiteto veiklas bei plėtojant alternatyvius modelius. Tai darome remdamiesi mūsų universiteto bendruomenės gilia patirtimi, skatiname ir leidžiame visiems dalyvauti formuojant universiteto ateitį.

Vizija

Mus vienija universitetų, kaip kūrybinių erdvių, vizija, supratimas apie eksperimentinių metodų galią ir įvairovės perspektyvų suvokimas.

Siekdami spręsti šiandienos iššūkius ir problemas, norime suburti mokslininkus iš visos Europos ir įvairių socialinių sluoksnių studentus iš kaimo ir miesto vietovių, iš vietinės ir pasaulinės aplinkos. Kartu siekiame kurti teisingesnę, atviresnę ir įtraukesnę visuomenę.