Misija ir vizija - MRU

Misija ir vizija

Misija

  • Siūlyti studentams turtingą ir įvairialypę aplinką, kurioje taikomas bendras pedagoginis požiūris, orientuotas į projektais grindžiamą mokymąsi ir kritinį mąstymą.
  • Daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje plėtoti individualizuotus mokymosi būdus.
  • Steigti sistemą ir struktūras, leidžiančias studentams iš skirtingų aplinkų tapti bendros europinės patirties dalimi.
  • Didinti mokslinių tyrimų kompetencijas, skatinant laisvą mąstymą, principą „iš apačios į viršų“ ir atvirą mokslą.
  • ERUA edukacinėmis programomis ir mokslinių tyrimų projektais daryti poveikį visuomenei: remiantis supančia įvairove skatinti bendruomenę dalyvauti ateities universiteto kūrime.

Vizija

  • Universitetas – tai kūrybinių erdvių vizija, o eksperimentiniai metodai  ir įvairovė – ateities universitetų potencialas.
  • Siekiant spręsti šiandienos iššūkius ir problemas,  suburti mokslininkus ir studentus iš visos Europos, įvairių socialinių sluoksnių, iš kaimo ir miesto vietovių ir taip prisidėti prie teisingesnės, atviresnės ir įtraukesnės visuomenės kūrimo.