Mokslo laboratorijos | Mykolo Romerio universitetas

Tarpdisciplininės mokslininkų, tyrėjų, studentų ir kitų suinteresuotųjų asmenų grupės, kurios įgyvendina MRU mokslo programas ir kuria aukšto lygio žiniomis, naujausiomis technologijomis, mokslo, verslo, valdžios institucijų ir visuomenės bendradarbiavimu bei tinkliniu valdymu grindžiamą ekosistemą.

Socialinių inovacijų laboratorijų tinklas MRU LAB rengia ir įgyvendina tarptautinius bei nacionalinius projektus, užsakomuosius verslo bei viešojo sektoriaus tyrimus, veda mokymus ir teikia konsultacijas įvairioms visuomenės grupėms.

MRU LAB atviras ne tik MRU, bet ir kitų institucijų mokslininkams, tyrėjams, studentams, verslo, valdžios institucijų, nevyriausybinių organizacijų partneriams, su kuriais bendradarbiaujant ieškoma inovatyvių sprendimų svarbiausiems šiuolaikinės visuomenės iššūkiams.

Socialinių inovacijų laboratorijų tinklo MRU LAB nuostatai

Europos Komisijos finansuoto „Erasmus+“ projekto „Socialinių inovacijų kultūros kūrimas aukštajame moksle“ (angl. Building the Culture of Social Innovation in Higher Education) tyrimo rezultatai parodė, kad Mykolo Romerio universitetas užima lyderio pozicijas kuriant, įgyvendinant ir palaikant socialines inovacijas Centrinėje ir Rytų Europoje. Tyrimą įgyvendino Jungtinės Karalystės Northamptono universiteto, Islandijos universiteto, Lenkijos Collegium Civitas universiteto ir asociacijos „Ashoka“ mokslininkai ir tyrėjai.