Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorija

Tikslas

Tapti lyderiu regione, vykdant aukšto lygio tarpdisciplininius mokslinius tyrimus bei vykdant kitas susijusias veiklas darnaus ginčų sprendimo srityje, kuris savo kompetencijos ribose darytų realią įtaką valstybės valdymo institucijoms ir verslui, priimant sprendimus, susijusius su ginčų sprendimo procesų tobulinimu bei inovatyvių metodų plačiu pritaikymu.

Uždaviniai:

  • Dalyvauti rengiant ir įgyvendinat tarptautines ir nacionalines mokslo programas ir projektus, susijusius su mediacija ir darnių ginčų sprendimu;
  • Rengti mokslo produkciją įvairiais darnaus ginčų sprendimo klausimais;
  • Dalyvauti viešojo ir privataus sektoriaus mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo specialistų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programų rengime ir įgyvendinime;
  • Teikti visuomenei ir verslo subjektams ginčų sprendimo mediacijos ir alternatyvaus teismui ginčų sprendimo paslaugas, konsultacijas, ekspertinį vertinimą;
  • Bendradarbiauti su socialiniais partneriais įgyvendinant laboratorijos tikslą bei padedant jiems savo veikloje plėtoti taikesnio ginčų sprendimo kultūrą;
  • Organizuoti renginius, dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo ir praktinėse konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose susijusiuose su laboratorijos veiklos sritimis;
  • Dalyvauti visuomenės informavimo ir švietimo mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo taikymo klausimais procese;
  • Dalyvauti mokslininkų tinkluose, dalintis ir rinkti gerąją praktiką.

 

Kontaktai

Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos vadovė
Prof. dr. Agnė Tvaronavičienė
El. paštas a.tvaronaviciene@mruni.eu