Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorija | Mykolo Romerio universitetas

Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorija

Mykolo Romerio universiteto Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorija vienija daugiau nei 10 mediacijos ir kitų alternatyvaus ginčų sprendimo būdų taikymo ekspertų. Čia susivienija skirtingų sričių ir patirties, lyties ir amžiaus specialistus, kurie yra motyvuoti plėtoti mediacijos ir kitų alternatyvaus ginčų sprendimo būdų taikymą Lietuvoje. Didelė dalis narių yra praktikuojantys mediatoriai, savo paslaugas teikiantys besiginčijantiems asmenims įvairiose ginčų kategorijose. Keletas mediatorių yra patyrę tarptautinių ginčų sprendimo specialistai ir praktikuoja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Du laboratorijos nariai turi CEDR mediatorių akreditaciją.

Laboratorijos išskirtinumas – vykdomų tyrimų ir kitų veiklų tarpdiscipliniškumas. Atsižvelgiant į mediacijos ir kitų alternatyvaus ginčų sprendimo būdų prigimtį – siekį taikiai išspręsti kilusį konfliktą – laboratorija buria teisininkus, psichologus, sociologus, edukologus, vadybininkus, finansininkus ir kitų sričių specialistus.

MRU Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorija – stipriausių ir Lietuvoje pripažintų mediacijos teoretikų ir praktikų komanda, kuri aktyviai dalyvauja šviečiant visuomenę, vykdydama mokslinius tyrimus, formuojant, tobulinant ir įgyvendinant valstybės politiką mediacijos srityje.

 

Tikslas, uždaviniai

Tikslas:

Tapti lyderiu regione, vykdant aukšto lygio tarpdisciplininius mokslinius tyrimus bei vykdant kitas susijusias veiklas darnaus ginčų sprendimo srityje, kuris savo kompetencijos ribose darytų realią įtaką valstybės valdymo institucijoms ir verslui, priimant sprendimus, susijusius su ginčų sprendimo procesų tobulinimu bei inovatyvių metodų plačiu pritaikymu.

Uždaviniai:

  • Dalyvauti rengiant ir įgyvendinat tarptautines ir nacionalines mokslo programas ir projektus, susijusius su mediacija ir darnių ginčų sprendimu;
  • Rengti mokslo produkciją įvairiais darnaus ginčų sprendimo klausimais;
  • Dalyvauti viešojo ir privataus sektoriaus mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo specialistų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programų rengime ir įgyvendinime;
  • Teikti visuomenei ir verslo subjektams ginčų sprendimo mediacijos ir alternatyvaus teismui ginčų sprendimo paslaugas, konsultacijas, ekspertinį vertinimą;
  • Bendradarbiauti su socialiniais partneriais įgyvendinant laboratorijos tikslą bei padedant jiems savo veikloje plėtoti taikesnio ginčų sprendimo kultūrą;
  • Organizuoti renginius, dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo ir praktinėse konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose susijusiuose su laboratorijos veiklos sritimis;
  • Dalyvauti visuomenės informavimo ir švietimo mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo taikymo klausimais procese;
  • Dalyvauti mokslininkų tinkluose, dalintis ir rinkti gerąją praktiką.

Pagrindiniai įgyvendinti ir įgyvendinami projektai bei veiklos

 

1. Pavadinimas: Mediacijos įgyvendinimas Probacijos tarnybose (MIPT) Nr. NOR-LT14-TM-01-K-01-001.

Finansavimo šaltinis: Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojama programa Nr. LT14 „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2014 m. spalio mėn. – 2016 m. kovo mėn.

Projekto vykdytojas: Vilniaus apygardos probacijos tarnyba.

Projekto partneriai: Mykolo Romerio universitetas; Kauno apygardos probacijos tarnyba; Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba; Panevėžio apygardos probacijos tarnyba; Šiaulių apygardos probacijos tarnyba.

 

2. Pavadinimas: Teisminės mediacijos taikymo mokymai teisėjams.

Finansavimo šaltinis: Norvegijos finansinio mechanizmo programa LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“, projektas „Teismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir NTA atstovų) kompetencijos gerinimas (mokymas)“.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2015 m. rugpjūčio – 2016 m. sausio mėn. (apmokyta apie 600 teisėjų, teisėjų padėjėjų ir teismų administracijos atstovų).

Projekto vykdytojas: UAB „Person Premier“ (viešojo pirkimo laimėtojas).

Projekto partneriai: Mykolo Romerio universitetas; UAB „Person Premier“.

3. Pavadinimas: Projekto „Vartotojų teisių informacinės sistemos sukūrimas“ veikla „Vartotojų teisių informacinės sistemos (VTIS) ekspertinis įvertinimas“.

Finansavimo šaltinis: ES struktūriniai fondai

Projekto / veiklos vykdymo laikotarpis: 2015 m. rugpjūčio – 2016 m. sausio mėn.

Projekto / veiklos vykdytojas: Mykolo Romerio universitetas (viešojo pirkimo laimėtojas).

4. Pavadinimas: Mediacijos mokymai (nuo 2014 m. rudens iki 2019 m. pradžios) organizuoti mokymai „GINČŲ SPRENDIMAS BE TEISMO – „ŠEŠTADIENIO“ MEDIACIJOS MOKYKLA“.

Finansavimo šaltinis: Dalyvių mokestis.

Projekto vykdymo laikotarpis: Nuo 2014 m. iki 2019 m. sausio. Apmokyta virš 600 žmonių.

Projekto vykdytojas: MRU Socialinių technologijų fakulteto Mediacijos katedra (2014 m. Komunikacijos ir mediacijos institutas), nuo 2015 m. rugsėjo mėn. MRU Mediacijos ir darnaus ginčų  sprendimo  laboratorija.

5. Pavadinimas: NORDPLUS intensyvūs mokymai „Mediacija civilinėse ir baudžiamosiose bylose“.

Finansavimo šaltinis: NORDPLUS.

Projekto vykdymo laikotarpis: Nuo 2016 m. iki 2018 m.

Projekto vykdytojas: Turibos universitetas (Latvija).

Projekto partneriai: Mykolo Romerio universitetas; Talino technologijos universitetas;  Turku ekonomikos mokykla.

Daugiau informacijos: https://www.turiba.lv/en/university/projects/nordplus-higher-education-program-s-intensive-course-mediation-in-civil-and-criminal-cases

6. Pavadinimas: Mediacijos nuotolinių studijų platformos sukūrimas (OSPM).

Finansavimo šaltinis: Erasmus+ Strateginės partnerystės programa. Projekto numeris: 2016-1-LV01-KA203-022660.

Projekto vykdymo laikotarpis: Nuo 2016 m. iki 2019 m.

Projekto vykdytojas: Turibos universitetas.

Projekto partneriai: Mykolo Romerio universitetas; Genujos universitetas (Italija);  Nacionalinės ir Pasaulio ekonomikos universitetas (Bulgarija);  Graco universitetas (Austrija);  Ekonomikos universitetas (Čekija).

Daugiau informacijos: https://mediation.turiba.lv/index.php?id=10

7. Pavadinimas: Mediatorių kvalifikacinio egzamino programos rengimas.

Finansavimo šaltinis: LR Teisingumo ministerijos lėšos.

Projekto vykdymo laikotarpis: Nuo 2017 m. lapkričio iki 2018 m. kovo mėn.

Projekto vykdytojas: Mykolo Romerio universitetas (viešojo pirkimo laimėtojas).

Daugiau informacijos: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dbf272d00cc911e9a5eaf2cd290f1944

8. Pavadinimas: Praktinio vadovo mediatoriams rengimas.

Finansavimo šaltinis: LR Teisingumo ministerijos lėšos.

Projekto vykdymo laikotarpis: Nuo 2019 m. birželio iki 2019 m. lapkričio mėn.

Projekto vykdytojas: Mykolo Romerio universitetas (viešojo pirkimo laimėtojas).

Daugiau informacijos: https://tm.lrv.lt/uploads/tm/documents/files/Mediatoriaus%20vadovas_%20Metodinis%20leidinys%20TM%20(pdf)(1).pdf

9. Pavadinimas: „Mediacijos mokymai pradedantiems“, 40 akad. val. bazinių mediacijos mokymų kursas.

Finansavimo šaltinis: Dalyvių mokestis.

Projekto vykdymo laikotarpis: Nuo 2019 m. sausio iki dabar. Apmokyta virš 1000 dalyvių.

Projekto vykdytojas: MRU Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorija. 

10. Pavadinimas: Mediacijos mokymai pažengusiems.

Finansavimo šaltinis: Dalyvių mokestis

Projekto vykdymo laikotarpis: Nuo 2019 m. sausio iki dabar. Apmokyta virš 200 pažengusių mediatorių. Mokymai organizuojami įvairiomis temomis.

Projekto vykdytojas: MRU Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorija.

11. Pavadinimas: Užsakomieji mediacijos mokymai.

Finansavimo šaltinis: Užsakovų lėšos.

Projekto vykdymo laikotarpis: Nuo 2019 m. sausio iki dabar. Apmokyta virš 500 žmonių (notarų, antstolių, advokatų, mediatorių, Lietuvos administracinių ginčų komisijos narių, socialinių darbuotojų, socialinių pedagogų, savivaldybių administracijų specialistų, Šiaulių Respublikinės ligoninės vadovų ir t. t.).

Projekto vykdytojas: MRU Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorija.

12. Pavadinimas: Bendradarbiavimo tarp teisininkų ir mediatorių skatinimas (CODEMAL).

Finansavimo šaltinis: JUST/2018/Action grants.

Projekto vykdymo laikotarpis: Nuo 2019 m. iki 2022 m.

Projekto vykdytojas: Turibos universitetas.

Projekto partneriai: Mykolo Romerio universitetas;  Genujos universitetas (Italija); Graco universitetas (Austrija).

Daugiau informacijos: http://codemal.turiba.lv/index.php?id=12

13. Pavadinimas: Tarpdisciplininių įgūdžių tobulinimas bendradarbiavimui ir konfliktų valdymui skatinti (DISCOM).

Finansavimo šaltinis: Erasmus+ Strateginės partnerystė  Project nr.2019-1-LV01-KA203-060423.

Projekto vykdymo laikotarpis: Nuo 2019 m. iki 2022 m.

Projekto vykdytojas: Turibos universitetas

Projekto partneriai: Mykolo Romerio universitetas; Jogailaičių universitetas (Lenkija);  Genujos universitetas (Italija); Graco universitetas (Austrija); Nyderlandų verslo akademija (Nyderlandai)

Daugiau informacijos: http://skills.turiba.lv/

14. Pavadinimas: Tinklalaidės „Mediatoriau, kavos?“.

Finansavimo šaltinis: MRU Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos lėšos.

Projekto vykdymo laikotarpis: Nuo 2019 m. sausio iki dabar.

Projekto vykdytojas: MRU Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorija.

Tinklalaidės:

 

Pagrindiniai įvykę renginiai

Pavadinimas: Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas mediacijos plėtrai

Pavadinimas: XX Pasaulinis mediacijos kongresas (II diena, Vilnius)

https://www.youtube.com/watch?v=xzHmZwmT7Cw&t=1614s&ab_channel=INADRYouTube

 

 

Pagrindiniai Laboratorijos ekspertai

Prof. dr. Agnė Tvaronavičienė

Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos vadovė nuo 2022 m.

Mykolo Romerio teisės mokyklos Viešosios teisės instituto profesorė, teisės mokslų daktarė.

Nuo 2011 m. nuolat veda seminarus advokatams ir advokatų padėjėjams, teisėjams, teisėjų padėjėjams, teisininkams mediacijos tema (virš 300 val.). Nuo 2012 m. veda „Mediacijos pagrindų“, „Mediacijos šeimos ginčuose“, „Alternatyvaus ginčų sprendimo“ paskaitas bei seminarus lietuvių ir anglų kalbomis bakalauro ir magistro studijų studentams Lietuvoje ir užsienio universitetuose. Nuo 2013 m. vasario iki 2019 m. kovo buvo Lietuvos arbitražo teismo pirmininke. 2013 m. išleisto vadovėlio „Mediacija“ ir 2019 m. išleisto metodinio leidinio „Mediatoriaus vadovas“ bendraautorė, mokslinių publikacijų mediacijos ir kitų alternatyvių ginčų sprendimo būdų tematika autorė. Nuo 2014 m. spalio mediatorė – ekspertė projekte „Mediacijos įgyvendinimas probacijos įstaigose“. 2014 m. Agnė Tvaronavičienė buvo LR Teisingumo ministro sudarytos Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) civiliniame procese tobulinimo darbo grupės narė. 2015 m. rugpjūčio – 2016 m. sausio mėnesiais vedė mokymus Lietuvos Respublikos teisėjams ir teisėjų padėjėjams teisminės mediacijos tematika. Nuo 2018 m. vasario mėn. – CEDR Didžiojoje Britanijoje akredituota mediatorė. Nuolat veda mediacijos mokymus Šeštadieninėje mediacijos mokykloje. 2019 m. birželio 18 d. Teisingumo ministro įsakymu yra paskirta Mediatorių kvalifikacinio egzamino komisijos pirmininke. Lietuvos mediatorių rūmų steigėja ir  tarybos narė. Mediatorių veikos vertinimo komisijos narė nuo 2021 m.

 

Prof. dr. Natalija Kaminskienė

MRU Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos vadovė 2015–2021 m.

Nacionalinės teismų administracijos direktorė, Mykolo Romerio teisės mokyklos Privatinės teisės instituto profsorė.

Iki 2019 m. birželio buvusi advokate,  arbitrė. Specializacijos sritys – verslo ir šeimos ginčų taikus sprendimas (derybos, mediacija, arbitražas). Nuo 2010 m. dėsto teisinių derybų, mediacijos ir alternatyvaus ginčų sprendimo dalykus lietuvių ir anglų kalba Mykolo Romerio universitete, nuolat veda seminarus advokatams ir advokatų padėjėjams, teisėjams, teisėjų padėjėjams, teisininkams teisinių derybų ir mediacijos temomis (virš 300 val.). 2011 m. išleido monografiją „Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas“, 2013 m. vadovėlį „Mediacija“ kartu su bendraautoriais, 2019 m. monografiją „Teisinės derybos“, 2019 m. buvo metodinio leidinio „Mediatoriaus vadovas“ bendraautorė. Nuo 2012 m. yra nuolatinės Teisminės mediacijos komisijos narė. 2014-2016 m. dirbo LR Teisingumo ministro sudarytos Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtros koncepcijos įgyvendinimo grupėje. Nuo 2016 m. tarpininkauja LR Kultūros ministerijos organizuojamose derybose tarp autorių teisių kolektyvinio administravimo institucijų. Nuo 2018 m. vasario mėn. – CEDR Didžiojoje Britanijoje akredituota mediatorė. Nuolat veda mediacijos mokymus. MRU Mediacijos magistrantūros programos kūrėja ir vadovė, Lietuvos mediatorių rūmų steigėja ir  narė.

 

Odeta Intė

Mykolo Romerio universiteto Privatinės teisės instituto doktorantė.

Turinti daugiau, kaip 15 metų darbo vaiko teisių apsaugos ir šeimos teisės srityje. Nuo 2008 m. yra įtraukta į teismo mediatorių sąrašą ir vykdo teisminę mediacija; nuo 2010 m. priklauso tarptautiniam mediatorių tinklui ir teikia mediacijos paslaugas tarptautinį elementą turinčiuose šeimos ginčuose. Nuo 2016 m. birželio mėn. yra įtraukta į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos neteisminio taikinamojo tarpininkavimo paslaugas teikiančių mediatorių sąrašą. Specializacija – šeimos ginčų taikus sprendimas. Lietuvos mediatorių rūmų steigėja ir  tarybos narė.

 

Roberta Petkevičiūtė

Mediatorė, psichologė. Buvusi Lietuvos probacijos tarnybos mediatorė, MRU taikomosios kriminalinės psichologijos magistrė, Lietuvos mediatorių rūmų tarybos narė Šeimos konferencijos koordinatorių supervizorė.

 

 

 

Prof. dr. Rokas Uscila

Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius. Mediatorius-teisininkas, dirbantis baudžiamosios justicijos srityje. Lietuvos Respublikos teisingumo ministrės patarėjas.

Specializuojasi mediacijos procesų vedime teismuose, policijoje, probacijos tarnybose, taip pat bendruomenėse. 10 metų mediatoriaus patirtis, 5 metai mediatoriaus-eksperto praktika (mokymų ir supervizijų vedimas, konsultacijų, ekspertinių išvadų rengimas). 2014-2015 m. mediatorius–ekspertas projekte „Mediacijos įgyvendinimas probacijos įstaigose“. Nuolat mediacijos mokymus. Vienas iš MRU Mediacijos magistrantūros programos kūrėjų. Lietuvos mediatorių rūmų steigėjas ir pirmininkas.

 

Prof. dr. Jolanta Sondaitė

Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto profesorė, nuo 2002 m. dėsto dalykus, susijusius su mediacija, derybomis.

Nuo 2012 m. yra Tarpvalstybinių  šeimos mediatorių tinklo narė (Network of Cross-Border Family Mediators), reguliariai dalyvaujanti šio tinkle organizuojamuose mediacijos mokymuose ir supervizijose. Nuo 2012 m. atlieka mediacijas šeimos ginčuose Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriuje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje. Vokietijos Centrinės institucijos kvietimu atlikinėjo tarpvalstybinę šeimos mediaciją Vokietijoje (2013 m.). Nuo 2014 m. yra Vilniaus komercinio arbitražo teismo mediatorė. Nuolat rašo mokslines publikacijas ir skaito pranešimus konferencijose konfliktų ir mediacijos tema. Yra vedusi daug mokymų mediacijos, konfliktų, streso valdymo klausimais (virš 200 val.). 2015 m. vedė teisėjų ir teisėjų padėjėjų mokymus mediacijos tema. Lietuvos mediatorių rūmų steigėja ir  narė.

 

Egidijus Langys

Mykolo Romerio Universiteto Teisės mokyklos Privatinės teisės instituto lektorius, doktorantas.

Nuo 2011 m. Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitras. Nuo 2012 m. teismo mediatorius, Advokatų profesinės bendrijos AVOCAD advokatas, partneris. 2013 m. išleisto vadovėlio „Mediacija“ bendraautorius, mokslinių publikacijų mediacijos tematika autorius. 2014 m. buvo LR Teisingumo ministro sudarytos Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) civiliniame procese tobulinimo darbo grupės narys. 2015 m. vedė teisėjų ir teisėjų padėjėjų mokymus teisminės mediacijos tema. Nuolat veda mediacijos mokymus Šeštadieninėje mediacijos mokykloje. Lietuvos mediatorių rūmų steigėjas ir  tarybos narys.

 

Daiva Račelytė

Vytauto Didžiojo universiteto lektorė, buvusi MRU lektorė, psichologė, nuo 2002 m. MRU dėsto studijų dalykus konfliktų valdymo, mediacijos, derybų tematika.

Yra psichodramos terapeutė. Mediacijos pagrindus įgijo pagal „Partners for Democratic Change“ organizuotą programą, dalyvaudama JAV, Kanados, kitų šalių patyrusių mediatorių ir mediacijos trenerių mokymuose. Ji yra publikavusi mokslinių straipsnių bei mokymo priemonių konfliktų ir konfliktų valdymo tematika, taip pat yra keleto vadovėlių (tarp jų ir vadovėlio „Mediacija“) bendraautorė. Turi ilgametę patirtį kaip mokymų įvairių profesijų darbuotojams vedėja (iš jų daugiau kaip 500 val. konfliktų sprendimo, mediacijos, derybų temomis). 2015 m. vedė teisėjų ir teisėjų padėjėjų mokymus mediacijos tema.

Kontaktai

Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos vadovė
Prof. dr. Agnė Tvaronavičienė
El. paštas a.tvaronaviciene@mruni.eu