Sveikatos tyrimų laboratorija | Mykolo Romerio universitetas

Sveikatos tyrimų laboratorija

Tikslas

Tapti modernia ir dinamiška, žinoma Baltijos ir Šiaurės Europos šalyse mokslinių tyrimų laboratorija, besivadovaujančia šiuolaikinių sveikatos ir socialinių mokslų žiniomis bei kuriančia palankią aplinką tarpdisciplininių mokslinių žinių kūrimui ir jų integravimui į sveikatos sistemos funkcionavimo procesus, turinčia aiškias tyrimų kryptis ir programą, periodiškai aktualizuojamą, atsižvelgiant į išorinius ir vidinius poreikius.

Uždaviniai:

  • Analizuoti ir vertinti sveikatos sistemos funkcionavimo procesus integruojant ir sisteminant fundamentinius ir taikomuosius sveikatos mokslų tyrimus;
  • Stiprinti sveikatos tyrimų mokslinį potencialą, kuriant sveikatos tyrėjų tinklus bei dalyvaujant tarptautinių organizacijų ir jų tinklų veikloje;
  • Glaudžiai bendradarbiauti su visomis suinteresuotomis sveikatos sistemos pusėmis: valdžios institucijomis, sveikatos priežiūros įstaigomis bei socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje, siekiant naujomis mokslo žiniomis grįstų sprendimų sveikatos sistemoje;
  • Tyrimais ir vertinimais prisidėti prie viešosios politikos tikslų ir priemonių pagrindimo bei pasekmių vertinimo, siekiant stiprinti sveikatos sistemos funkcionavimo kokybę.

 

Prioritetinės mokslinių tyrimų kryptys

  • E. sveikatos integruotos transformacijos;
  • Sveikatos politikos inovacijos ir transformacijos sveikatos organizacijų lygmenyje;
  • Integruotos sveikatos priežiūros modeliavimas;
  • Suinteresuotųjų sveikatos sistemoje įtrauktis ir įgalinimas;
  • Sveikatinimo technologijos ir sporto bei aktyvaus poilsio industrija socioekonominėse transformacijose.

Projektinės veiklos

Pavadinimas: Ekonominis savanoriškos veiklos sporte aspektas.

Projekto numeris: 613227-EPP-1-2019-1-HR-SPO-SCP.

Projekto partneris: prof. dr. Vilma Čingienė.

 

Pavadinimas: Pacientų įtraukties instrumentai sveikatos paslaugų kokybei gerinti (PĮI).

Projekto numeris: 01.2.2-LMT-K-718-03-0068.

Projekto koordinatorius: D. Jankauskienė.

 

Pavadinimas: Laisvalaikio ir sporto valdymas ir administravimas.

Projekto numeris: 101050239.

Projekto partneris: Prof. dr. Vilma Čingienė.

 

Kontaktai

Sveikatos tyrimų laboratorijos vadovė
Prof. dr. Birutė Mockevičienė
El. paštas: birute.mockeviciene@mruni.eu