Teisingumo tyrimų laboratorija

Misija

Būti tarptautiškai orientuotų, iniciatyvių mokslininkų ir tyrėjų sambūriu, vykdančiu inovatyvius, modernius, tarpdisciplininius fundamentinius ir taikomuosius tyrimus Laboratorijos veiklos kryptyse, turinčius komercinę ir (arba) išliekamąją vertę.

Vertybės:

  • Aukštos mokslininkų kvalifikacijos ugdymas/palaikymas;
  • Tarptautiškumo Laboratorijos veikloje didinimas;
  • Tarpdiscipliniškumas;
  • Mokslinių tyrimų rezultatų publikavimas prestižiniuose žurnaluose;
  • Doktorantų ir magistrantų didesnis įtraukimas;
  • Aktyvi projektinė veikla nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu;
  • Užsakomieji tyrimai ir mokymai.

 

Kontaktai

Teisingumo tyrimų laboratorijos vadovė
Doc. dr. Salvija Mulevičienė
El. paštas kavalne@mruni.eu