Žmogaus teisių laboratorija

Tikslas

Užtikrinti, kad žmogaus teisės būtų visiems suprantamos, o pagrindiniai valstybės, verslo ar visuomenės sprendimai būtų grindžiami žmogaus teisėmis.

Misija

Siekti, kad žmogaus teisės būtų realus asmens, verslininko ar tarnautojo veiklos pamatas, o jų vertę pajustų kiekvienas.

Uždaviniai:

  • Vykdyti žmogaus teisių poveikio vertinimus;
  • Vykdyti mokslinius tyrimus žmogaus teisių srityje;
  • Inicijuoti novatoriškus žmogaus teisių apsaugos projektus;
  • Teikti įrodymais pagrįstus pasiūlymus valstybės ir verslo politikos formuotojams bei įgyvendintojams, kurie leistų priimti žmogaus teisių apsauga grindžiamus sprendimus;
  • Rengti ir siūlyti veiksmingus žmogaus teisių problemų sprendimus;
  • Bendradarbiauti su žmogaus teisių apsaugos organizacijomis, kitais socialiniais partneriais informuojant visuomenę ir sprendimų priėmėjus apie žmogaus teisių turinį, jų įgyvendinimo problemas ir galimybes ginti pažeistas teises.

 

Kontaktai

Žmogaus teisių laboratorijos vadovė
Doc. dr. Katažyna Mikša
El. paštas kbogdzevic@mruni.eu