Žmogaus teisių laboratorija | Mykolo Romerio universitetas

Žmogaus teisių laboratorija

Tikslas

Užtikrinti, kad žmogaus teisės būtų visiems suprantamos, o pagrindiniai valstybės, verslo ar visuomenės sprendimai būtų grindžiami žmogaus teisėmis.

Misija

Siekti, kad žmogaus teisės būtų realus asmens, verslininko ar tarnautojo veiklos pamatas, o jų vertę pajustų kiekvienas.

Uždaviniai ir projektinė veikla

Uždaviniai:

  • Vykdyti žmogaus teisių poveikio vertinimus;
  • Vykdyti mokslinius tyrimus žmogaus teisių srityje;
  • Inicijuoti novatoriškus žmogaus teisių apsaugos projektus;
  • Teikti įrodymais pagrįstus pasiūlymus valstybės ir verslo politikos formuotojams bei įgyvendintojams, kurie leistų priimti žmogaus teisių apsauga grindžiamus sprendimus;
  • Rengti ir siūlyti veiksmingus žmogaus teisių problemų sprendimus;
  • Bendradarbiauti su žmogaus teisių apsaugos organizacijomis, kitais socialiniais partneriais informuojant visuomenę ir sprendimų priėmėjus apie žmogaus teisių turinį, jų įgyvendinimo problemas ir galimybes ginti pažeistas teises.

Projektinė veikla:

Pavadinimas: Europos teisinio švietimo modernizavimas.

Projekto numeris: 2020-1-DE01-KA203-005715.

Projekto partneris: Dovilė Gailiūtė.

 

Pavadinimas: Prieglobsčio sistemos vertinimas.

Projekto numeris: PMIF-1.2.3-K-01-001.

Projekto koordinatorius: Lyra Jakulevičienė.

Kontaktai

Žmogaus teisių laboratorijos vadovė
Prof. dr. Katažyna Bogdzevič
El. paštas kbogdzevic@mruni.eu