Darnių inovacijų laboratorija

Vizija

Tarpdisciplininė ir daugiakultūrinė verslo bei mokslo bendradarbiavimo erdvė, kurioje skirtingas veiklos sritis bei kultūras atstovaujantys studentai, mokslininkai ir verslininkai kartu ieškotų būdų kaip kurti, palaikyti ir didinti verslo inovacinį potencialą skaitmeninės ekonomikos sąlygomis.

Misija

Apjungiant universitete vykdomų skirtingų sričių studijų procesus ir verslo inovacijų mokslinius tyrimus, skatinti nacionalinio ir globalaus verslo efektyvumą bei socialinę atsakomybę skaitmeninės ekonomikos amžiuje, ugdant mokslininkus ir ruošiant verslo lyderius, kurie geba veikti nuolatos besikeičiančioje daugiakultūrinėje aplinkoje, pasižymi sisteminiu mąstymu ir siekia nuolatinio savo žinių atnaujinimo.

Vertybės

Vykdyti įvairaus lygmens ir sudėtingumo mokslinius tyrimus, nagrinėjančius, kaip pažanga skaitmeninių technologijų vystymo srityje galėtų:

  • padidinti jau egzistuojančio verslo inovatyvumą,
  • skatinti verslumą ir IRT taikymo bei inovacijų kūrimo priemonių pagalba lyderiaujančių naujų verslo įmonių bei darbo vietų steigimąsi,
  • įgalinti universitetą ruošti specialistus, disponuojančius tiek šiuolaikinei, tiek ir ateities darbo rinkai reikalingomis profesinėmis žiniomis bei inovacijų kūrimo ir valdymo kompetencijomis.

Prioritetinės mokslinių tyrimų kryptys:

  1. Skaitmeninimo poveikis darnumui;
  2. Grėsmių visuomenės saugumui tyrimas ir prevencija;
  3. Žmogiškųjų išteklių valdymas;
  4. Energetinis darnumas;
  5. Socialinis verslas.

 

Kontaktai

Darnių inovacijų laboratorijos vadovė
Prof. dr. Žaneta Simanavičienė
El. paštas zasiman@mruni.eu