Taikomosios psichologijos tyrimų laboratorija

Misija

Analizuoti psichologinės gerovės socialinius, ekonominius, demografinius, geopolitinius, kultūrinius, religinius, komunikacinius, edukacinius, biologinius ir psichologinius veiksnius, siekiant paskatinti asmens ir visuomenės klestėjimą.

Vizija

Tapti kompleksiniu psichologinės gerovės nacionalinių ir tarptautinių mokslinių tyrimų bei paslaugų visuomenei centru, tarnaujančiu inovacijas diegiančios, saugios, įtraukios, tvarios ir atjaučiančios visuomenės kūrimui.

Uždaviniai:

  • Plėtoti ES ir pasaulyje sprendžiamų asmens ir visuomenės psichologinės gerovės užtikrinimo uždavinių įgyvendinimą;
  • Padidinti Lietuvos tarptautinį mokslinį patrauklumą psichologinės gerovės ir su ja susijusių veiksnių tyrimų srityje;
  • Lietuvoje įgyvendinti moksliniu ir viešojo intereso požiūriu tinkamas psichologinės gerovės stiprinimo iniciatyvas.

Prioritetinės mokslinių tyrimų kryptys:

  • psichologinių veiksnių, susijusių su įvairaus pobūdžio smurtu pažinimas/prevencija; 
  • įvairaus amžiaus vaikų adaptacijos, pozityvios raidos ir tėvystės praktikų sąveikų pažinimas.

 

Aplinkos psichologijos tyrimų centras (APTC)

Prioritetinės aplinkos psichologijos tyrimų centro mokslinių tyrimų kryptys:

  • aplinką tausojančio elgesio pažinimas/skatinimas;
  • žmogaus-aplinkos sąveikų pažinimas ir klimato kaitos bei ekologines krizės švelninimas per elgesio pokytį;
  • esant poreikiui APTC gali vykdyti ir kitus visuomenei aktualius tyrimus susijusius su aukščiau minėtais.

Kontaktai

Taikomosios psichologijos tyrimų laboratorijos vadovė
Prof. dr. Rita Žukauskienė
El. paštas rzukausk@mruni.eu