Taikomosios psichologijos tyrimų laboratorija | Mykolo Romerio universitetas

Taikomosios psichologijos tyrimų laboratorija

Misija

Analizuoti psichologinės gerovės socialinius, ekonominius, demografinius, geopolitinius, kultūrinius, religinius, komunikacinius, edukacinius, biologinius ir psichologinius veiksnius, siekiant paskatinti asmens ir visuomenės klestėjimą.

Taikomųjų psichologinių tyrimų laboratorija (TPTL) specializuojasi taikomuosiuose psichologiniuose tyrimuose, kurie prisideda prie naujų žinių kūrimo mokslo plėtrai, o taip pat žinių,  aktualių visuomenei, praktikams, politikos formuotojams ir platesnei bendruomenei, kūrimo. TPTL veikla siekiama užpildyti atotrūkį tarp teorinių tyrimų ir taikomosios praktikos, pateikiant įrodymais pagrįstus realių problemų sprendimus.

Vizija

Tapti kompleksiniu psichologinės gerovės nacionalinių ir tarptautinių mokslinių tyrimų bei paslaugų visuomenei centru, tarnaujančiu inovacijas diegiančios, saugios, įtraukios, tvarios ir atjaučiančios visuomenės kūrimui.

 

Uždaviniai ir prioritetinės mokslinių tyrimų kryptys

Uždaviniai:

 1. Tyrinėti aplinką tausojančio elgesio paplitimą Lietuvos populiacijoje; tyrinėti ryšius tarp aplinką tausojančio elgesio bei kontekstinių, moralinių, asmeninių veiksnių, įpročių, intencijų (pvz.: įsitikinimų, vertybių, normų, tapatumo ir kt.) Lietuvos populiacijoje; kurti ir įgyvendinti intervencines programas, skirtas aplinką tausojančio elgesio stiprinimui;
 2. Tyrinėti seksualinės prievartos, patirtos vaikystėje, paplitimą Lietuvos populiacijoje; rengti instrumentus, skirtus gerinti vaikų apklausų kokybę, vesti mokymus praktikams, dirbantiems su smurtą patiriančiais vaikais.
 3. Analizuoti moterų, patyrusių smurtą artimoje aplinkoje, potrauminį augimą ir su juo susijusius veiksnius, teikti rekomendacijas praktikams, konsultuojantiems  smurtą patiriančias moteris.
 4. Analizuoti moksleivių, perėjusių iš pradinės į vidurinę mokyklą individualius draugystės nestabilumo rizikos ir pasekmių skirtumus, siekiant atskleisti su draugystės iširimu susijusius veiksnius, ir tai, kaip jie veikia vaiko socialinę ir akademinę sėkmę.
 5. Rengti seminarus, diskusijų grupes, skirtas mokslo žinių sklaidai mokslinei bendruomenei ir praktikams; rengti mokslines publikacijas, skelbiant jas aukšto lygio tarptautiniuose leidiniuose; bendradarbiauti su kitais tyrimų centrais Lietuvoje ir užsienyje, nagrinėjančiais laboratorijos interesams artimus klausimus,  kartu su bendradarbiaujančiomis institucijomis rengti ir įgyvendinti TPTL  veiklos tikslus atitinkančias programas ir projektus.

 

Prioritetinės mokslinių tyrimų kryptys:

 1. Veiksnių, susijusių su aplinką tausojančiu elgesiu, analizė bei intervencijų tokio elgesio stiprinimui kūrimas bei diegimas 
 2. Psichologinių veiksnių, susijusių su įvairaus pobūdžio smurtu pažinimas/prevencija; 
 3. Įvairaus amžiaus vaikų adaptacijos, pozityvios raidos ir tėvystės praktikų sąveikų pažinimas.

Aplinkos psichologijos tyrimų centras (APTC)

Prioritetinės aplinkos psichologijos tyrimų centro mokslinių tyrimų kryptys:

 • aplinką tausojančio elgesio pažinimas/skatinimas;
 • žmogaus-aplinkos sąveikų pažinimas ir klimato kaitos bei ekologines krizės švelninimas per elgesio pokytį;
 • esant poreikiui APTC gali vykdyti ir kitus visuomenei aktualius tyrimus susijusius su aukščiau minėtais.

Taikomosios psichologijos tyrimų laboratorijos projektinė veikla

Pavadinimas: Vaiko psichosocialinė raida perėjus į vidurinę mokyklą: draugų ir tėvų vaidmuo (NAVIGATE).

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-17-0009.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-05-01   –   2023-04-30.

Finansavimo šaltinis: ES investiciniai fondai.

Daugiau informacijos: http://navigate.mruni.eu/

 

Pavadinimas: Seksualinės prievartos, patirtos vaikystėje, atskleidimas: paplitimo vertinimas ir lietuviškos simuliuotos interviu platformos (EIT) versijos kūrimas (UNCOVABUSE).  

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0067.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2020-07-15-2023-08-15.

Finansavimo šaltinis: ES investiciniai fondai.

Daugiau informacijos: http://uncovabuse.mruni.eu/

 

Pavadinimas: Paauglių lytinio tapatumo ir psichosocialinio funkcionavimo sąsajos vienerių metų laikotarpiu.

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0210.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:   2021-06-22 2023-06-21.

Finansavimo šaltinis: ES investiciniai fondai.

 

Pavadinimas: Elkis tvariai: psichologiniai aplinką tausojančio elgesio mechanizmai.

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0017.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:   2017-12-27   –  2021-06-26.

Finansavimo šaltinis: ES investiciniai fondai.

Daugiau informacijos: http://gogreen.mruni.eu/

 

Pavadinimas: Moterų, patyrusių smurtą artimuose santykiuose, tapatumas ir potrauminis augimas: atsparumo, įveikos ir socialinės paramos vaidmuo. 

Projekto Nr. S-MIP-17-132.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:   2017-10-12   – 2019-09-30.

Finansavimo šaltinis: LMT,  Mokslininkų grupės.

 

Pavadinimas: Lietuvos ir Japonijos paauglių ir jaunų suaugusių tapatumo raida.

Projekto Nr. LJB-5/2015  LJB-15-001.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2015-10-01-  2017-09-31.

Finansavimo šaltinis: LMT,  Lietuvos-Japonijos programa.

 

Pavadinimas: Vadovų saviugda organizacinių pokyčių kontekste: transformuojančio ugdymosi patirtys ir sąmoningas asmeninis bei profesinis augimas.

Projekto numeris: 09.3.3-LMT-K-712-19-0217.

Projekto koordinatoriai: dr. Aušra Kolbergytė ir prof. dr. Valdonė Indrašienė.

 

Pavadinimas: Psichologiniai kontakto užmezgimo ypatumai įtariamųjų nusikaltimų tyrimo apklausose.

Projekto numeris: 09.3.3-LMT-K-712-19-0216.

Projekto koordinatoriai: dr. Aleksandras Izotovas ir prof. dr. Rita Bandzevičienė.

 

Pavadinimas: Veiksmingo mokymo(si) paieška: Mokinius (ne)motyvuojančio mokytojo elgesio žiedinio profilio vertinimas ir pasekmės.

Projekto numeris: S-GEV-21-2.

Projekto koordinatorius: Ingrida Gabrialavičiūtė.

 

Pavadinimas: Aplinkosauginio pilietiškumo ugdymo psichologiniai mechanizmai.

Projekto numeris: S-MIP-21-60.

Projekto koordinatorius: Mykolas Simas Poškus.

Kontaktai

Taikomosios psichologijos tyrimų laboratorijos vadovė
Prof. dr. Rita Žukauskienė
El. paštas rzukausk@mruni.eu

Aplinkos psichologijos tyrimų centras (APTC) vadovė

Dr. Audra Balundė

El. paštas audra.balunde@mruni.eu