„Erasmus+“ studijos

Džiaugiamės, jog domitės „Erasmus+“  judumo studijoms galimybėmis! Pasirinkite, kokia informacija jus domina. 

Atrankos sąlygos

Atrankos eiga: 

1. 

Paraiškų teikimas: 
Užpildoma paraiška „Erasmus+“ studijoms MRU studijų knygelėje ir atsiunčiama paštu: erasmus@mruni.eu 

nuo 2021-09-01 iki 2021-09-26 23:59 val.

nuo 2021-10-11 iki 2021-10-24 23:59 val. 

Organizuojami 2 atrankų konkursai (atsižvelgiant į užsienio universitetų paraiškų teikimo terminus) 

2. 

Atranka fakultete: 
Paraiškos perduodamos fakulteto atrankos komisijai. Šiame etape fakulteto atstovai gali jus pasikviesti pokalbiui. 

nuo 2021-09-27 iki 2021-10-04

nuo 2021-10-25 iki 2021-11-03

 

3. 

Rezultatų skelbimas: 
Studentai informuojami apie atrankos rezultatus el. paštu 

Studento atsakymas: 
Gavęs atsakymą, kad yra priimtas į tam tikrą universitetą privalo atsakyti ar sutinka būti nominuojamas 

 

2021-10-05

2021-11-04

Gavęs atsakymą, kad yra priimtas į tam tikrą universitetą privalo atsakyti ar sutinka būti nominuojamas 

4. 

Siunčiama nominacija partneriams 

 

 

Kas gali dalyvauti atrankoje „Erasmus+“ studijoms? 

 • Studijuojine žemesniame negu antrame bakalauro studijų pakopos kurse; 
 • Neturi jokių finansinių įsiskolinimų universitetui ; 
 • Esi pažangus studentas: 
  • Svertinis vidurkis – 7 balai ir daugiau; 
  • Užsienio kalbos žinios – 8 balai ir daugiau; 
  • Turi ne daugiau kaip 1 akademinę skolą. 

Konkursinis Balas 

Studentai „Erasmus+“ studijoms atrenkami pagal konkursinio balo dydį,  
t.y. vykti į konkretų universitetą atrenkami aukščiausius konkursinio balo dydžius  
surinkę studentai iš visų, pasirinkusių tą patį universitetą. 

Konkursinis (atrankos) balas = A+B+C+D+E 

A - Bendras visų semestrų svertinis vidurkis; 
B - Užsienio kalbos žinių įvertinimas; 
C - Studijų užsienyje motyvacijos įvertinimas; 
D - Aktyvus dalyvavimas Erasmus studentų kuratorių arba MRU studentų mokslinėje, visuomeninėje, sportinėje veikloje; 
E - Užsienio aukštojo mokslo institucijų pasiūlytos studijų programos pasirinkimas, studijų programos organizavimo plano aprašymas. 

Stipendijų dydžiai 

Erasmus+ programos stipendijų dydžiai pagal šalių grupes KA103 ir KA107.

Šalių grupė 

Šalys 

Stipendija studijoms eur/mėn 

(nuo 2020/2021 m.m. ) 

1. 

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Švedija, JK 

520 

2. 

Austrija, Belgija, Kipras, Prancūzija, Italija, Vokietija, Graikija, Nyderlandai, Malta, Portugalija,  Ispanija  

500

3. 

Bulgarija, Kroatija,  Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija, Serbija 

450

4. (KA107) 

 Šalys Partnerės ( JAV, Izraelis, Malaizija, Rusija, Ukraina, Indonezija ir kt.) 

700 **  

SEMP 

Šveicarija (Swiss-European Mobility Programme) 

SEMP stipendija papildoma iki 700 eur 

** Papildomai skiriama dotacija kelionės išlaidoms pagal atstumą nuo Vilniaus iki priimančio universiteto miesto (JAV- 820 eur; Izraelis – 360 eur;  Malaizija – 1500 eur; Serbija – 275 eur.) 

MRU studentų judumo studijoms pagal „Erasmus+“ programą atrankos sąlygas galite rasti čia.   

!!!! Atkreipiame dėmesį, kad tiek gavę, tiek negavę stipendijos „Erasmus+“ studentai priimančioje institucijoje yra atleisti nuo mokesčių už mokslą, registracijos mokesčio, mokesčių už egzaminus, laboratorijų ir bibliotekų mokesčių, tačiau moka įprastus mokesčius savo siunčiančioje institucijoje. T.y. valstybės nefinansuojamų studijų studentai studijų užsienyje pagal „Erasmus+“ programą metu moka jiems nustatytą studijų įmoką Mykolo Romerio universitetui.  

Priimanti institucija gali priskaičiuoti nedidelius mokesčius atvykstantiems studentams, susijusius, pvz., su draudimu, studentų sąjungomis ir įvairiomis medžiagomis, kaip antai fotokopijų, laboratorinių produktų, naudojimu, tokiu pat pagrindu kaip ir vietos studentams.

Dalyvauti atrankoje!

Pagrindinė atranka „Erasmus+“ studijoms Mykolo Romerio universitete vyksta 2 etapais: 

 • I-sis ETAPAS. Paraiškos teikiamos į visus Programos šalių (KA103) ir Partnerinių valstybių (KA107) universitetus. (Paraiškos priimamos nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 26 d. 23:59 val.)  

Erasmus+ MRU partnerinių universitetų programos šalyse (KA103) sąrašas
Erasmus+ MRU partnerinių universitetų šalyse partnerėse (KA107) sąrašas

 • II-sis ETAPAS. Paraiškos teikiamos į visus likusius Programos šalių (KA103) ir Partnerinių valstybių (KA107) universitetus. (Paraiškos priimamos nuo 2021 m. spalio 11 d. iki spalio 24 d.)  

Erasmus+ MRU partnerinių universitetų programos šalyse (KA103) sąrašas
Erasmus+ MRU partnerinių universitetų šalyse partnerėse (KA107) sąrašas

 

NORINTIEMS DALYVAUTI ATRANKOJE: 

1. Išsirink 2 užsienio universitetus (prioriteto tvarka), kuriuose norėtumei studijuoti pagal „Erasmus+“ programą bei susipažink su jų studijų dalykų pasiūla (ar tikrai ji tinka tavo studijų programai).

2. Prisijunk prie savo studijų knygelės ir užpildyk paraišką dalyvauti konkurse. 

Svarbu! Studentai, kurie jau vyko „Erasmus+“ studijoms į šalį partnerę (pagal KA107 veiklą), antrą kartą važiuoti mainams į partnerę šalį nebegali. Tačiau gali vykti mainams į programos šalį (pagal KA103 veiklą). 

3. Užbaigtą pildyti paraišką su papildomais dokumentais (jeigu jų reikia) tame pačiame laiške atsiųsk el. paštuerasmus@mruni.eu.

SVARBU! 

Informacija kaip pasirinkti tinkamą universitetą:  

 • Norėdami tinkamai pasirinkti universitetą ir studijų dalykus,  konsultuokitės su savo fakulteto prodekanu (judumo koordinatoriumi) 
 • Atkreipkite dėmesį, ar Jūsų užsienio kalbos mokėjimo lygis atitinka užsienio universiteto keliamus reikalavimus. 
 • Jei norėtumėte bakalauro, magistrantūros baigiamąjį darbą arba doktorantūros darbą rengti užsienio universitete, klauskite ir derinkite dėl šios galimybės su baigiamojo darbo vadovu bei fakulteto/instituto prodekanu (judumo koordinatoriumi).  Baigiamieji darbai ginami MRU grįžus po studijų mainų.
 • Sklandų „Erasmus+“ studijų suderinimą tarp siunčiančios ir priimančios institucijų bei jų užskaitymą po „Erasmus+“ studijų laikotarpio reguliuoja Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (angl. European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS). 

Studentai konsultuojami Tarptautiškumo tarnyboje (I-302 kab.) pirmadieniais-penktadieniais. Konsultacijai prašome užsiregistruoti iš anksto. 

„Erasmus+“ programos dalyviai dalijasi įspūdžiais MRU Erasmus+ Facebook paskyroje 

Atrankos rezultatai

Atrankų rezultatai pirmiausia pranešami elektroniniu paštu visiems atrankose dalyvavusiems studentams.  

Baigus visas papildomas atrankas, atrinktų studentų suvestinė tvirtinama rektoriaus įsakymu. 

Tik atrinkti studentai turi teisę vykti studijuoti pagal „Erasmus+“ programą bei gauti „Erasmus+“ stipendiją studijoms.  

Atrinktiems studentams

Pasiruoškite „Erasmus+“ studijoms su  mobilumo gido pagalba!

Jūs jau esate Mykolo Romerio universiteto „Erasmus+“  judumo studijoms programos dalyviai, tačiau užsienio universitetas gali Jūsų nepriimti, jei neįvykdysite jo keliamų reikalavimų. Dėl šios priežasties atidžiai susipažinkite su šiame puslapyje pateikta informacija. Pažymime, kad studentų mainų programose gautinį žodį visuomet taria priimantis universitetas. Priimantis universitetas patvirtina – sutinka priimti nominuotą studentą, ar ne.  

Informacija „Erasmus+“  judumui studijoms atrinktiems studentams:

Po atrankos „Erasmus+“ judumui studijoms rezultatų paskelbimo ir studentų sutikimo būti nominuotiems (su kiekvienu studentu susisiekiama asmeniškai), rengiamas rektoriaus įsakymas, kuriuo tvirtinama „Erasmus+“ studijoms atrinktų studentų suvestinė. Tuo pačiu metu užsienio aukštosioms mokykloms/partneriams siunčiami nominacijų laiškai su studentų duomenimis.

Paraiškos dokumentų pildymas užsienio universitetui: gavęs duomenis apie studentą, užsienio universitetas susisiekia su atrinktu studentu ir praneša svarbiausią informaciją;

Užsienio universitetas greitu metu turėtų informuoti, jog gavo mūsų siųstus duomenis apie Jus ir atsiųsti paraiškos formą (angl.  Application Form) bei kitą svarbią informaciją (pvz. apie apgyvendinimo galimybes). Tai gali būti: 

 •     kvietimas užsiregistruoti užsienio universiteto sistemoje online; 
 •     prašymas užpildyti tam tikrą paraiškos formą.

Kiekvienas užsienio universitetas yra nustatęs griežtus paraiškos teikimo terminus (ieškokite universiteto tinklalapiuose). Nesulaukdami jokio patvirtinimo laiško, nepabijokite susisiekti su atsakingu asmeniu priimančioje institucijoje; taip pat susipažinkite su informacija internete – galbūt jų tinklalapyje paraiškų teikimo procesas jau yra detaliai aprašytas, pateiktos reikiamų dokumentų formos. 

Užsienio universitetas gali reikalauti pateikti pažymių išklotinę (angl. Transcript of Records) – ją Mykolo Romerio universiteto fakultetai išduoda anglų kalba (kreipkitės į savo fakulteto metodininkes/studentų vadybininkes).   

DĖMESIO! Paraiškos formos kopiją (jeigu įmanoma) privalote atsiųsti  Tarptautiškumo tarnybai.

Toliau tarptautiškumo tarnybai turite pateiktu žemiau išvardintus dokumentus:

1. Trišalė Studijų sutartis (angl.  Learning Agreement for Studies)

Trišalę studijų sutartįgalite atsisiųsti čia.
Sutarties rengimas vyksta šiais etapais: 

 • Dalykų pasirinkimas ir jų derinimas 

Iš užsienio universitetų tinklalapiuose pateiktų disciplinų būtina pasirinkti Jums tinkančius, Jūsų studijų krypčiai ir studijų programai artimus, studijų dalykus. Nuolatinių studijų studentų minimalus darbo krūvis yra 30 ECTS kreditų . Mažesnis kreditų skaičius galimas tik suderinus su fakulteto prodekanu. Pasirinkę dalykus, klausiate fakulteto prodekanų, ar Jūsų pasirinkti dalykai tinkami Jūsų studijų programai. 

PASTABA: Vadovaujantis Mykolo Romerio universiteto Studijų tvarkos Finansavimo taisyklių 125 punktu, griežtai rekomenduojama Erasmus+ studijų metu nesirinkti dalykų, kurių įvertinimai bus žymimi pass/fail. Kalbos disciplinos: išskyrus studentus, studijuojančius kalbas, visų kitų specialybių studentams yra užskaitomi tik specialybės (pvz. teisės, verslo) kalbos disciplinos kreditai. 

 • Studijų sutarties tvirtinimas 

Nuo šių metų pradedame naudoti „Online Learning agreement. Pirmiausiai, tam, kad užpildyti trišalę sutartį (toliau – OLA), gausite nuorodą į savo el. paštą. 

Gave nuorodą, užsiregistruokite ir užpildykite visą reikiamą informaciją bei įrašykite studijų dalykus, kuriuos planuojate studijuoti užsienio universitete. Užpildę bei pasirašę sutartį, ją turės pasirašyti Jūsų fakulteto prodekanas, taip patvirtindamas, kad Jūsų pasirinkti studijų dalykai yra tinkami Jūsų studijų programai ir bus užskaityti. Prodekanas gaus pakvietimą sutarčiai pasirašyti į savo elektroninį paštą, kurį nurodysite prie sending responsible person. Prodekanui pasirašius sutartį, ją gaus ir atsakingas asmuo priimančiame universitete. Kai dokumentas bus pasirašytas visų trijų pusių: Jūsų, fakulteto prodekano bei užsienio universiteto, sutartį išsaugokite PDF formatu bei atsiųskite į outgoing@mruni.eu . 

DĖMESIO!Jeigu nuvykus į užsienio universitetą paaiškėja, kad dalykas nėra dėstomas ar dalyko aprašyme buvo nurodytas kitas turinys, nei iš tikro dėstomas, studijų sutartį galima keisti tik per pirmą mėnesį nuo studijų užsienyje pradžios. Tam pildomas studijų sutarties pakeitimas (Learning Agreement for Studies skiltis „Section to be completed DURING THE MOBILITY“  ). Atliekant pakeitimus būtina nurodyti atsisakomus (angl. deleted component) ir pridedamus (angl. addedcomponent) dalykus bei ECTS skaičių. Tam, kad grįžus iš studijų dalykai būtų užskaityti, tiek pradinis trišalės sutarties dokumentas, tiek ir pakeitimas turi būti patvirtintas visų trijų šalių. 

2. Priėmimo patvirtinimas – užsienio universitetas galutinai patvirtina, jog Jus priima Erasmus+ studijų semestrui; 

Gavęs visus reikalingus Jūsų siųstus dokumentus, užsienio universitetas priima sprendimą - priimti Jus studijuoti ar ne. 

Kaip sutikimas dažniausiai atsiunčiamas priėmimo laiškas / el. laiškas (angl. Acceptance Letter) ir patvirtinta trišalė studijų sutartis (angl. Learning Agreement). 

3. Prašymas  – jūsų išvykimo įforminimui, turite užpildyti prašymą siųsti studijuoti į užsienio universitetą ir pristatyti su jūsų fakulteto prodekano parašu į Tarptautiškumo tarnybą (I-302kab.);

Jūs turite parengti vieną iš 2 prašymų formų:  

 1. Paprasta „Erasmus+“ studento prašymo forma;  
 2. „Erasmus+“ studentų prašymo forma doktorantams. 

Prašymą turi pasirašyti fakulteto  prodekanas (tuo patvirtindami, kad Jūsų pažangumo statusas nepasikeitė ir nėra prieštaraujama jūsų išvykimui). 

Doktorantai, ant prašymo dar turi gauti ir MRU Personalo skyriaus vizą, jeigu prašymo teikimo metu dirba MRU pagal darbo sutartį. Doktorantai, kurie dirba Universitete pagal darbo sutartis, išvykdami „Erasmus+“ mobilumui, privalo arba pasiimti atostogas (kasmetines ar neapmokamas) arba nutraukti darbo santykius su Universitetu ir šiuos klausimus turi būti išsprendę su MRU Personalo skyriumi prieš pateikdami dokumentus doktoranto (t.y. studento) „Erasmus+“ mobilumo įforminimui. 

Turėkite omenyje, kad stipendija yra skaičiuojama pagal datas nurodytas prašyme. 

SVARBU! Kursas nurodomas tas, kuriame būsite išvykę į užsienio universitetą! Studijų periodas prašyme nurodomas pagal įvadinės savaitės pradžią arba semestro (paskaitų) pradžią ir pirmosios egzaminų sesijos pabaigą arba paskutinio egzamino datą. (Įvadinė savaitė įtraukiama tik tokiu atveju, jei ji netrunka ilgiau nei 7 d. ir yra įrašyta priėmimo laiškuose. Studijų pabaiga laikoma pirmosios egzaminų sesijos pabaigos arba paskutinio egzamino laikymo data. Studijų pabaiga nelaikoma išvykimo (bilieto) ar grįžimo data). 

DĖMESIO: MRU Erasmus studentai, turintys specialiųjų poreikių (pvz., tam tikro lygio nedarbingumą, serga diabetu, ar kitų medicininiais dokumentais pagrįstų poreikių) gali prašyti papildomo finansavimo iš Švietimo mainų paramos fondo specialiesiems poreikiams tenkinti „Erasmus+“ studijų laikotarpiu. Paraišką privaloma pateikti ne vėliau negu likus 1 mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios. Visas informacija bei paraiškų formos paskelbtos čia.  Jeigu studentui skirtas papildomas finansavimas, tai Erasmus+ judumo pabaigoje studentas privalo pateikti išlaidų ataskaitą su pagrindžiančiais dokumentais. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai: faktines išlaidas patvirtinančios sąskaitos-faktūros, nurodant sąskaitą-faktūrą išrašiusios įstaigos pavadinimą ir adresą, bei sąskaitos-faktūros sumą, valiutą ir datą. 

DĖMESIO: Socialiai remtiniems MRU Erasmus+ studentams (netaikoma specialiųjų poreikių atveju), pateikusiems socialinio remtinumo statusą įrodančius dokumentus (kompetetingos institucijos išduotą oficialią pažymą, patvirtinančią socialinės pašalpos gavimo arba teisės gauti socialinę pašalpą faktą bei nustatančią socialinės pašalpos rūšį/pobūdį), vykstantiems studijuoti į užsienio valstybes, skiriama papildoma 200 eurų per mėnesį dydžio stipendija.  Socialiai remtinu „Erasmus+“ studentu yra priskiriamas Studentas iš nepasiturinčios šeimos ar vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir/arba yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.   PAŽYMĄ  iš Valstybinio studijų fondo (jeigu socialinė stipendija mokama dėl 1 arba 3 šio fondo puslapyje išvardinto kriterijaus) arba iš Jūsų savivaldybės ar seniūnijos socialinės paramos skyriaus (jeigu jūs ar jūsų šeima gaunate socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą)  privalote pristatyti į Tarptautiškumo tarnybą (I-302 kab.) likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios. 

4. Finansinė sutartis – Tam, kad Tarptautiškumo tarnyba galėtų parengti „Erasmus+“ studento finansinę sutartį, pagal kurią studentui mokama „Erasmus+“ stipendija studijoms, studentas turi užpildyti asmens ir finansinių duomenų formą. 

 • Asmens ir finansinių duomenų formą atsisiųsti galima čia.

Studento banko sąskaitos duomenys perkeliami į studento finansinę sutartį „Erasmus+“ studijoms. Užpildyta asmens ir finansinių duomenų forma turi būti pervadinta studento vardu ir pavarde bei atsiųsta el. paštu outgoing@mruni.eu. 

Išvykstantiems studentams stipendija „Erasmus+“ studijoms gali būti mokama iš  Europos Komisijos, iš Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto arba iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų. Jeigu stipendija mokama iš ES Struktūrinių fondų lėšų finansavimo šaltinio, kiekvienas stipendijos gavėjas privalo užpildyti dalyvio apklausos anketą. Su finansine sutartimi galite susipažinti čia  (jos spausdinti ar kitaip pildyti nereikia – tai padarys Tarptautiškumo tarnybos darbuotojas). Laikotarpis užsienio universitete skaičiuojamas ir stipendija skiriama dienomis. Dienų skaičiuoklę pasitikrinimui galite atsisiųsti čia. Stipendijų dydžiai skelbiami atrankos Sąlygose .

Kiti finansinės sutarties priedai susipažinimui- Dalyvio apklausos anketa . 

Žemiau pateikiami (arba paaiškinti) dotacijos sutarties priedai, kurie išvardinti sutartyje: 

I priedas: Mokymosi sutartis „Erasmus+“ studijų mobilumui 

II priedas: BENDROSIOS SĄLYGOS   

III priedas: Erasmus studento chartija 

5. Sveikatos draudimas - Studentai privalo pateikti sveikatos draudomo kopiją. 

Dėl Europos sveikatos draudimo kortelių turite kreiptis į  Teritorines ligonių kasas. Jei turite studijų užsienyje metu galiojantį studento pažymėjimą, kortelei gauti užsiregistruokite Teritorinių ligonių kasų sistemoje nurodydami savo studento pažymėjimo numerį. 

Patvirtinimo/pažymos, kad esate atrinkti „Erasmus+“ judumui studijoms studentai galite kreiptis el. paštu exchange@mruni.eu .Pažymą parengsime per 1-2 darbo dienas ir informuosime, kada galite atvykti jos pasiimti. 

Prašome išsamiai susipažinti su Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo Lietuvos Respublikoje apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims tvarka Valstybinės ligonių kasos interneto puslapyje. Šiame tinklalapyje rasite reikalingos informacijos apie būtinąją medicinos pagalbą ES šalyse, taipogi ir prašymo formą išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę, kurią galėsite el. paštu arba faksu siųsti į Jus aptarnaujančią teritorinę ligonių kasą. Būtinai persiskaitykite visą informaciją ir tik tuomet, jeigu dar kyla klausimų ar neaiškumų, kreipkitės telefonu į teritorines ligonių kasas pagal Jūsų gyvenamą vietą. 

Taip pat galite pasirūpinti ir kitu sveikatos draudimu užsienyje (pvz. Būtinosios medicininės pagalbos ir repatriacijos draudimas ar pan.). Apie draudimo bendroves, teikiančias sveikatos draudimo paslaugas, galite pasidomėti čia. 

6. OLS (Online linguistic support) kalbos testas – prieš išvykstant mainams, el.paštu gausite pakvietima kalbos testui atlikti. Testą yra privaloma atlikti dar prieš išvykstant mainams. 

7. Atvykimo patvirtinimas – atvykę į užsienio universitetą, tarptautiškumo tarnybai turite atsiųsti skenuotą atvykimo patvirtinimą.

!!!! Atkreipiame dėmesį, kad tiek gavę, tiek negavę stipendijos „Erasmus+“ studentai priimančioje institucijoje yra atleisti nuo mokesčių už mokslą, registracijos mokesčio, mokesčių už egzaminus, laboratorijų ir bibliotekų mokesčių, tačiau moka įprastus mokesčius savo siunčiančioje institucijoje. T.y. valstybės nefinansuojamų studijų studentai studijų užsienyje pagal „Erasmus+“ programą metu moka jiems nustatytą studijų įmoką Mykolo Romerio universitetui.  

Priimanti institucija gali priskaičiuoti nedidelius mokesčius atvykstantiems studentams, susijusius, pvz., su draudimu, studentų sąjungomis ir įvairiomis medžiagomis, kaip antai fotokopijų, laboratorinių produktų, naudojimu, tokiu pat pagrindu kaip ir vietos studentams.

Naudingi patarimai – studentų patarimai, palengvinantys gyvenimą užsienyje. 
 
Jeigu jus priimantis universitetas nesiūlo jums tinkamo apgyvendinimo arba jau pavėlavote kreiptis, siūlome pasidomėti „Eurasmus“ internetine platforma   http://eurasmus.com/ , kurioje studentai, dalyvaujantys mainų programose, gali lengvai susirasti bei užsisakyti kambarius pasirinktame Europos mieste. Platforma taip pat teikia būtiniausią informaciją apie akademinę, kultūros bei laisvalaikio sritis. Šis interaktyvus tinklapis užtikrina saugią apmokėjimo sistemą, paremtą butų savininkų peržiūra bei tvirtinimais, ankstesnių gyventojų atsiliepimais bei pinigų gražinimo garantija. 

Gyvenant užsienyje patogu apsipirkinėti tos šalies internetinėse parduotuvėse. Tam naudojamos dažniausiai PayPal piniginės. Apsiperkant internetu sutaupoma laiko, o prekės įsigyjamos pigiau nei parduotuvėje. Norint turėti PayPal piniginę, būtina turėti kreditinę kortelę – Lietuvos Respublikos bankai jau senai siūlo jaunimui įsigyti tokias korteles, palengvinančias apsipirkimus internete. Pasidomėkite savo banko skyriuje apie šią galimybę.Taip pat tarptautiniams pervedimams patogu naudoti Transfergo  arba mokėjimai.lt 

Kelionės – neatsiejama studijų užsienyje veikla. Skrydžių paieškai patogu naudoti internetines svetaines Kayak arba Skyscanner – čia bilietus galima įsigyti tiesiogiai be tarpininkų bei sutaupyti. Naudojant Booking platformą, patogu ieškoti kur apsistoti. Taip pat galima pasinaudoti Couchsurfing paslauga – joje rasi žmones, pas kuriuos galėtum apsistoti ar kurie norėtų supažindinti su miestu. 

Studijuosite/atliksite praktiką Estijoje ir ieškote gyvenamosios vietos? Pasiūlymų ieškokite http://1home.ee 

Žinai daugiau naudingų patarimų? Pasidalink jais el. paštu outgoing@mruni.eu. Ačiū! 

Grįžtantiems studentams

Tam, kad Jūsų mobilumas būtų užskaitytas, grįžus iš „Erasmus+“ studijų,, Tarptautiškumo tarnybai privalote pateikti žemiau išvardintus dokumentus: 

1. Pažymėjimas, patvirtinantis studijų tikslą ir trukmę  (angl. Letter of Confirmation arba Certificate of Attendance), pasirašytas atsakingo užsienio universiteto asmens (Erasmus koordinatoriaus). 

Dėmesio:Jeigu „Erasmus+“ studijos truko trumpiau nei yra nurodyta  finansinėje sutartyje, Mykolo Romerio universitetas apskaičiuos, kokia „Erasmus+“ stipendijos dalis turi būti grąžinta. Studentas neprivalo pateikti išlaidas pateisinančių dokumentų ir finansinės ataskaitos apie „Erasmus+“ stipendijos panaudojimą. Data turi atitikti DIENŲ TIKSLUMU datai, nurodytai finansinėje sutartyje; priešingu atveju teks grąžinti stipendijos dalį už neišbūtą laikotarpį. 

2. Užsienio universiteto pateikta Akademinė pažyma su mokymosi rezultatais (angl. Transcript of Records). Tai dokumentas, kuriame pateikiami „Erasmus+“  studijų metu laikyti egzaminai ir jų įvertinimai. Ją išduoda užsienio universitetas, procedūra kartais gali užtrukti – pasidomėkite kada ir kaip ji bus išduota. Pažymos kopija pristatoma į Tarptautiškumo tarnybą (I-302 kab.).  

Dėmesio: Užsienio universiteto pateiktoje akademinėje pažymoje įrašyti dalykai turi sutapti su dalykais, esančiais visų trijų šalių patvirtintoje studijų sutartyje (angl. Learning Agreement for Studies) ir jos pakeitimuose. Priešingu atveju dalykas nebus užskaitytas. 

3. UžpildytaLaikytų egzaminų ir įskaitų forma.  Pildoma tik gavus pažymą su mokymosi rezultatais iš užsienio universiteto (angl. Transcript of Records)! Forma turi būti pervadinta fakulteto pavadinimu, studento vardu, pavarde ir atsiųsta el. paštu outgoing@mruni.eu. 

4. Užsienio universiteto vertinimo sistemos konvertavimo į ECTS sistemą aprašas. Prieš išvykdami iš užsienio universiteto pasirūpinkite, kad būtų aišku kaip teisingai konvertuoti gautus rezultatus į 10-balę sistemą, naudojamą Mykolo Romerio universitete. 

5.  Aprašomoji ataskaita Pasibaigus studijų laikotarpiui užsienio universitete visi mobilumo dalyviai el. paštu gaus nuorodą į specialų Europos Komisijos tinklalapį, kuriame reikės užpildyti klausimyną apie patirtį „Erasmus+“ studijų laikotarpiu (EU-Survey). Universiteto darbuotojai turi prieigą prie šios sistemos ir mato, kurie studentai kalusimyną užpildė, o kurie – ne. Stipendijos likutis gali būti išmokėtas tik tuomet, kai klausimynas, (EU-Survey),  ir visi kiti reikalingi dokumentai bus pateikti ir kalbos patiktos testas atliktas.

6.  Kalbos testas. Po studijų baigimo studentai gauna el. paštu nuorodą atlikti on-line (OLS) testą. Tik atlikus šį kalbos patikros testą 

7. Atsiliepimas apie studijas. Nepamirškite parašyti atsiliepimą apie Jūsų „Erasmus+“ studijas užsienio universitete ir atsiųsti į exchange@mruni.eu 

8. Bilietai. Studentai, vykstantys mainams į šalis partneres, turi pateikti įsėdimo talonus (boarding passes). Prašome nepamiršti atsiųsti kelionės bilietus į šalį partnerę bei atgal į Vilnių.  

* Studijų užbaigimo užsienio universitete data – data, nurodyta kiekvieno studento individualiai sudarytoje finansinėje sutartyje. Jeigu aukščiau minimų dokumentų pateikimas laiku neįmanomas, studentas privalo raštu nurodyti vėlavimo priežastį ir prašyti atidėti atsiskaitymo terminą. Institucija turi teisę spręsti dėl atsiskaitymo datos perkėlimo bei informuoti studentą apie savo sprendimą. Studentui laiku nepateikus atsiskaitymo dokumentų ir neprašius atidėti termino, gali būti pareikalauta grąžinti išmokėtą „Erasmus+“  stipendiją studijoms. 

Kontaktai

Visais akademiniais (jums tinkamiausio universiteto pasirinkimo, studijų dalykų pasirinkimo, studijų/praktikos sutarties sudarymo, kreditų ir studijų rezultatų įskaitymo) klausimais, kreipkitės į fakultetų/institutų prodekanus:

 • Teisės mokyklos prodekanė tarptautiniams ryšiams ir studijoms doc. dr. Ingrida Danėlienė. Ateities g. 20, V-341 kab., tel. nr. 852714597, el. paštas ingrida.daneliene@mruni.eu 
 • Viešojo valdymo ir verslo fakulteto  prodekanė studijoms dr. Aušra Šukvietienė. Ateities g. 20, V-503 kab., tel. nr. 852714657, el. paštas ausra.sukvietiene@mruni.eu
 • Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas prodekanas studijoms prof. dr. Linas Selmistraitis. Ateities g. 20, V-241 kab., tel. nr. 852714529, el. paštas selmistraitis@mruni.eu
 • Viešojo saugumo fakulteto prodekanė studijoms Danguolė Seniutienė. V. Putvinskio g. 70, Kaunas. El. paštas dseniutiene@mruni.eu  

Visais kitais organizaciniais klausimais dėl „Erasmus+“ studijų prašome kreiptis į  Tarptautiškumo tarnybą: Ateities g. 20, Vilnius. I-302 kab., tel. Nr. (8~5) 271 4579, el. paštas outgoing@mruni.eu.