Erasmus+ mobilumo programa studijoms - MRU

Erasmus+ mobilumo programa studijoms

Sieki įgyti tarptautinės patirties? Patobulinti užsienio kalbos įgūdžius? Sustiprinti pasitikėjimą savimi? O gal norėtum paįvairinti savo studijas ir pažinti naują kultūrą?

Jei bent į vieną klausimą atsakei – TAIP, Erasmus+ – kaip tik Tau! Pasirink norimą šalį, susikurk individualų studijų planą ir dalyvauk Erasmus+ atrankoje jau dabar!

ERASMUS+ programos konkursas skelbiamas du kartus per metus:

 • vasario mėn. – rudens semestrui;
 • rugsėjo mėn. – pavasario semestrui.

Erasmus+ studijoms gali teikti paraišką tik nuo 1 kurso 2 semestro ir vykti tik 2 kurso 3 semestro metu.

Nuo 2024 m. vasario 1 d. 20.00 val. iki 2024 m. vasario 25 d. 23.59 val. (per Mobility Online sistemą) bus atidarytas pagrindinis paraiškų pateikimo terminas 2024/2025 akad. m. rudens semestrui.

Studentai gali teikti paraiškas Erasmus+ studies KA131 ir Erasmus+ KA171 veiklų ES ir ne ES universitetams.

ES ir ne ES universitetų sąrašas 2024/2025 akad. m. rudens semestro atrankai (ruošiamas)

 

! Kreiptis prašome tik iš MRU suteikto elektroninio pašto !

Atrankos rezultatai: 2023/2024 pavasario semestras

Atrankų rezultatai skelbiami viešai, laikantis duomenų apsaugos reglamentų. Baigus visas papildomas atrankas, atrinktų studentų suvestinė tvirtinama rektoriaus įsakymu. Tik atrinkti studentai turi teisę vykti studijuoti pagal „Erasmus+“ programą bei gauti „Erasmus+“ stipendiją studijoms.  

Dėl atrankos rezultatų patikslinimo (ginčo atveju) prašome kreiptis į savo fakultete esantį akademinį Erasmus+ koordinatorių (žr. skiltį Kontaktai).

 

Kviečiame susipažinti su Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto (toliau – VVVF)

 atrankos rezultatais 2023-2024 pavasario semestrui.

Student ID Program Study programme MRU academic division Host.Inst. Academic year Semester App. status

 

Kviečiame susipažinti su Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto (toliau – ŽVSF)

atrankos rezultatais 2023-2024 pavasario semestrui.

Student ID Program Study programme MRU academic division Host.Inst. Academic year Semester App. status

 

Kviečiame susipažinti su Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos (toliau – VSA)

atrankos rezultatais 2023-2024 pavasario semestrui.

Student ID Program Study programme MRU academic division Host.Inst. Academic year Semester App. status

 

Kviečiame susipažinti su Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos (toliau – TM)

atrankos rezultatais 2023-2024 rudens semestrui.

Student ID Program Study programme MRU academic division Host.Inst. Academic year Semester App. status

2023/2024 pavasario semestro atrankos sąlygos ir eiga (atnaujinta)

Atrankos eiga (pagrindinis etapas, papildomas etapas)  

1. 

Paraiškų teikimas per Mobility-Online.

Pradėk teikti paraišką dalinėms studijoms ČIA !

2023 m. rugsėjo 8 d. – 2023 m. rugsėjo 24 d. 23:59 val.

2023 m. spalio 9 d. 12.00 val. – 2023 m. spalio 29 d. 23.59 val.

2. 

Atranka akademiniuose padaliniuose/fakultetuose: 

Paraiškos perduodamos fakulteto atrankos komisijai. Šiame etape fakulteto atstovai gali jus pasikviesti pokalbiui. 

iki 2023 m. rugsėjo 29 d.

iki 2023 m. lapkričio 3 d.

3.

Rezultatų skelbimas: 

Studentai informuojami per Mobility-Online. 

2023 m. spalio 2,3 d.

2023 m. lapkričio 6,7 d.

4.

Studento atsakymas: 

Gavęs atsakymą, kad yra atrinktas į tam tikrą universitetą studentas privalo Mobility-Online sistemoje pažymėti, jog sutinka būti nominuojamas į priskirtą užsienio universitetą.

 iki 2023 m. spalio 5 d. 16.00 val.
iki 2023 m. lapkričio 9 d. 16.00 val.

5.

Hibridinis informacinis seminaras atrinktiems

(LT kalba)

2023 m. spalio 11 d. 17.00 val.

I-201 auditorija, Vilnius

2023 m. lapkričio mėn.

6. 

Nominacija:

Siunčiama atrinkto studento nominacija užsienio universitetams.

iki 2023 m. spalio 13 d.

 iki 2023 m. lapkričio 17 d.

 

Dalyvauti atrankoje „Erasmus+“ studijoms gali jei:

 • Studijuojine žemesniame negu antrame bakalauro studijų pakopos kurse (VSA, VVVF, ŽVSF ir TM studentai – ne žemesniame negu I kurso antrame semestre); 
 • Neturi jokių finansinių įsiskolinimų universitetui; 
 • Esi pažangus studentas: 
  • Svertinis vidurkis – 7 balai ir daugiau; 
  • Užsienio kalbos žinios – 8 balai ir daugiau; 
  • Turi ne daugiau kaip 1 akademinę skolą. 

 

Konkursinis Balas 

Studentai „Erasmus+“ studijoms atrenkami pagal konkursinio balo dydį, (t.y. vykti į konkretų universitetą atrenkami aukščiausius konkursinio balo dydžius surinkę studentai iš visų pasirinkusių tą patį universitetą). 

Konkursinis (atrankos) balas= A+B+C+D+E 

A - Bendras visų semestrų svertinis vidurkis; 
B - Užsienio kalbos žinių įvertinimas; 
C - Studijų užsienyje motyvacijos įvertinimas; 
D - Aktyvus dalyvavimas Erasmus studentų kuratorių arba MRU studentų mokslinėje, visuomeninėje, sportinėje veikloje; 
E - Užsienio aukštojo mokslo institucijų pasiūlytos studijų programos pasirinkimas, studijų programos organizavimo plano aprašymas.

 

Žingsnių eiga (jei esi atrinktas ir sutinki būti nominuotam į priskirtą užsienio universitetą):

 • Tarptautiškumo tarnyba (TT) paskelbia atrankos rezultatus;
 • Atrinktas studentas sutinka kandidatuoti į paskirtą užsienio universitetą (UU);
 • TT nominuoja atrinktą studentą į UU, kuriame jis bus laikinai priimtas kaip studentas (Erasmus+ incoming);
 • UU susisiekia/informuoja studentą apie priėmimo tvarką;
 • Studentas įvykdo visus stojimo reikalavimus/pateikia prašymą su papildomais dokumentais UU;
 • UU informuoja studentą apie priėmimą;
 • Studentas informuoja TT apie priėmimą;
 • Studentas TT pateikia dokumentus išvykstamojo mobilumo studijų įforminimui (before the mobility stage);
 • TT parengia įsakymą bei Erasmus+ finansinę sutartį;
 • Studentas pasirašo finansinę sutartį;
 • Studentas keliauja į UU ir pagal Erasmus+ programos finansinę sutartį įgyvendina studijų mobilumą. Jeigu prieš mobilumo pradžią nustatytas studijų planas pasikeičia, studentas apie bet kokius pakeitimus privalo informuoti akademinį Erasmus+ koordinatorių;
 • Studentas grįžta po mobilumo ir TT pateikia reikiamus atsiskaitymo dokumentus (after the mobility stage);
 • Galutinai pridavus visus after the mobility dokumentus TT paveda MRU Finansų Tarybai pervesti likusią studento dotacijos dalį.

* Svarbu pabrėžti, jog datos nurodytos (atvykimo – arrival į UU ir išvykimo – departure iš UU) studento finansinėje sutartyje PRIVALO SUTAPTI su dartomis nurodytomis (turi jas patvirtinti UU) Certificate of Attendance formoje (galima 5 dienų paklaida).

Kaip dalyvauti atrankoje Erasmus+ studijoms?

Paraišką 2023/2024 rudens semestro Erasmus+ studijoms teik čia.

KAIP TINKAMAI PILDYTI PARAIŠKĄ (INSTRUKCIJOS)?

Prieš teikiant paraišką studentui reikės:

1. Susipažinti su atrankos studijoms pagal „Erasmus+“ programą sąlygomis.

2. Išsirinkti 3 užsienio universitetus (prioriteto tvarka), kuriuose norėtų studijuoti pagal „Erasmus+“ programą;

3. Aplankyti pasirinktų universitetų internetinę svetainę ir:

 • susipažinti su pasirinktų universitetų studijų dalykų pasiūla (ar tinka studento studijų programai, ar studijos vyks ta užsienio kalba, kurią studentas moka).
 • susipažinti su pasirinktų universitetų informaciją atvykstantiems (incoming) mainų studentams (akademinis kalendorius, apgyvendinimas, priėmimo dokumentų pateikimo terminas ir pan.).

SVARBU!2023/2024 pavasario semestro (pagrindinis etapas) vietų sąrašas Erasmus+ studijoms Programos Šalyse (KA131) bus skelbiamas po 2023 m. rugpjūčio 27 d. per studentiškus elektroninius paštus ir čia.

Į kokias šalis ir užsienio universitetus galiu vykti Erasmus+ studijoms?

Mykolo Romerio universiteto tarptautinės partnerystės

 • „Erasmus+“ partneriai Programos šalyse (KA103/KA131) galimybė vykti į ES universitetus su Erasmus+ stipendija studijoms, nemokant studijų įmokos užsienyje;
 • „Erasmus+“ partneriai Šalyse Partnerėse (KA107/KA171) – galimybė vykti į ne ES universitetus su Erasmus+ stipendija studijoms, nemokant studijų įmokos užsienyje;
 • Dvišalio bendradarbiavimo (MoU) partneriai – galimybė vykti į ES/ne ES universitetus BE stipendijos studijoms, nemokant studijų įmokos užsienyje.

 

KAIP IŠSIRINKTI TINKAMUS UNIVERSITETUS

Informacija kaip pasirinkti tinkamą universitetą:  

 • Norėdami tinkamai pasirinkti universitetą ir studijų dalykus, konsultuokitės su savo fakulteto prodekanu (judumo koordinatoriumi). žr. skiltyje Kontaktai.
 • Atkreipkite dėmesį, ar Jūsų užsienio kalbos mokėjimo lygis atitinka užsienio universiteto keliamus reikalavimus. 
 • Jei norėtumėte bakalauro, magistrantūros baigiamąjį darbą arba doktorantūros darbą rengti užsienio universitete, klauskite ir derinkite dėl šios galimybės su baigiamojo darbo vadovu bei fakulteto prodekanu (judumo koordinatoriumi).  Baigiamieji darbai ginami MRU grįžus po studijų mainų.
 • Sklandus „Erasmus+“ studijų turinio suderinimas tarp siunčiančios ir priimančios institucijų bei surinktų kreditų užskaitymas po „Erasmus+“ studijų laikotarpio užtikrinamas pagal Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemą (angl. European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS).

Stipendijų dydžiai Erasmus+ studijoms (atnaujinta informacija)

Stipendijų dydžiai 

Erasmus+ programos stipendijų dydžiai KA131 studentų studijų mobilumui Programos Šalys.

2023-2024 m. rudens ir pavasario semestro mobilumas bus finansuojamas iš Erasmus+ KA131 2022 m. sutarties lėšų (EK).

 

 

Priimančioji šalis

 

ES  „Erasmus+“ dotacijos suma mėnesiui, EUR

1 grupė

Šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausios

Airija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija

 

Trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės 14 regionas – Farerų salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

600,00

2 grupė

Šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinės

Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Vokietija

 

Trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės 13 regionas – Andora, Monakas, San Marinas, Vatikano Miesto Valstybė

600,00

3 grupė

Šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausios

Bulgarija, Šiaurės Makedonija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija, Serbija

540,00

4 grupė

Trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios

1-12 regionai (KA171)

700,00 + papildomos lėšos kelionės išlaidoms padengti (fiksuoti dydžiai pagal atstumą)

*Pastaba: fiksuoti dydžiai yra patvirtinti Nacionalinės agentūros ir taikomi visam projekto laikotarpiui.

 

Studentai, gali vykti ir gauti stipendiją studijų mainams į Programos šalis (pagal KA103/KA131 veiklą) KELIS kartus. 

Atkreipiame dėmesį, kad tiek gavę, tiek negavę stipendijos „Erasmus+“ studentai priimančioje institucijoje yra atleisti nuo mokesčių už mokslą, registracijos mokesčio, mokesčių už egzaminus, laboratorijų ir bibliotekų mokesčių, tačiau moka įprastus mokesčius savo siunčiančioje institucijoje t. y. valstybės nefinansuojamų studijų studentai studijų užsienyje pagal „Erasmus+” programą metu moka jiems nustatytą studijų įmoką Mykolo Romerio universitetui.  

Priimanti institucija gali priskaičiuoti nedidelius mokesčius atvykstantiems studentams, susijusius, pvz., su draudimu, studentų sąjungomis ir įvairiomis medžiagomis, pvz. kopijavo paslaugų, laboratorinių produktų, tokiu pat pagrindu kaip ir vietos studentams.

Papildoma Erasmus+ finansinė parama ilgalaikio/trumpalaikio mobilumo atveju

MRU studentas gali pretenduoti į:

 • Papildomą paramą studentams, turintiems mažiau galimybių ilgalaikio mobilumo atveju – 250 EUR [1]
 • Papildomą individualią paramą ekologiškoms (žaliosioms) kelionėms (vienkartinė išmoka) – 50 EUR [2]
 • Paramą kelionėms (standartinėms arba ekologiškoms (žaliosioms) kelionėms)
 • Papildomas keliones dienas (papildomos individualios paramos dienos – žaliosios kelionės atveju)
 • Įtraukties paramą (remiantis realiomis išlaidomis) [3]
 • Papildomą paramą studentams, turintiems mažiau galimybių trumpalaikio mobilumo atveju – 100 EUR [4]

 

[1] [4] Mažiau galimybių turintys MRU studentai arba MRU studentai su specialiaisiais poreikiais (pvz., tam tikro lygio nedarbingumą, serga diabetu, ar kitų medicininiais dokumentais pagrįstų poreikių) gali prašyti papildomos dotacijos iš Švietimo mainų paramos fondo specialiesiems poreikiams tenkinti „Erasmus+“ studijų laikotarpiu.

Turi būti pateikta papildoma paraiška ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios.  Papildoma dotacija skiriama programos dalyviams su fizine, protine ar kita negalia, remiantis realiai patirtomis išlaidomis. Vadovaujantis programos vadovu, mažiau galimybių turintis asmuo, apibrėžiamas ir kaip programos dalyvis, kuris dėl savo fizinės, protinės ar kitos negalios (neįgalumas, lėtinės ligos ir kt.) negali dalyvauti mobilumo projekte be papildomos dotacijos. Visa informacija bei paraiškų formos paskelbtos čia.

Jeigu studentui yra skirta papildoma dotacija, tai Erasmus+ judumo pabaigoje (per 30 dienų), studentas privalo pateikti išlaidų ataskaitą su pagrindžiančiais dokumentais. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai: faktines išlaidas patvirtinančios sąskaitos-faktūros, nurodant sąskaitą-faktūrą išrašiusios įstaigos pavadinimą ir adresą, bei sąskaitos-faktūros sumą, valiutą ir datą. 

Socialiai remtiniems MRU studentams (netaikoma specialiųjų poreikių atveju), pateikusiems socialinio remtinumo statusą įrodančius dokumentus (kompetetingos institucijos išduotą oficialią pažymą, patvirtinančią socialinės pašalpos gavimo arba teisės gauti socialinę pašalpą faktą bei nustatančią socialinės pašalpos rūšį/pobūdį), vykstantiems studijuoti į užsienio valstybes, skiriama papildoma 250 eurų per mėnesį dydžio stipendija. 

Socialiai remtinas „Erasmus+“ studentas – tai Studentas iš nepasiturinčios šeimos ar vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir/arba yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę. 

PAŽYMĄ  iš Valstybinio studijų fondo (jeigu socialinė stipendija mokama dėl 1 arba 3 šio fondo puslapyje išvardinto kriterijaus) arba iš Jūsų savivaldybės ar seniūnijos socialinės paramos skyriaus (jeigu jūs ar jūsų šeima gaunate socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą)  privalote pristatyti į Tarptautiškumo tarnybą (I-302 kab.) likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios.

 

[2] Ekologiška kelione laikoma kelionė aplinką tausojančiu transportu, kurios didžiajai daliai naudojamos mažiau anglies dioksido išmetančios transporto priemonės, pvz., autobusai ar traukiniai, arba naudojamasi dalijimosi automobiliu paslauga (car-pooling). Kelionė laivu ar lėktuvu nėra laikoma ekologiška keliavimo priemone.

Jei numatote į priimančiąją instituciją vykti ekologišku transportu, nedelsiant susisiekite su Tarptautiškumo tarnyba el. paštu outgoing@mruni.eu.

Green your Erasmus+ exchange

 

[3] Lėšos specialiesiems poreikiams studentui skiriamos Švietimo mainų paramos fondo sprendimu. Norint gauti daugiau informacijos apie įtraukties paramą prašome kreiptis elektroniniu paštu outgoing@mruni.eu arba atvykti į I-302 kabinetą konsultacijai.

 

Atrinktiems studentams

Pasiruoškite „Erasmus+“ studijoms su mobilumo gido pagalba!

Susipažinkite su Erasmus studento chartija !   

Informacija „Erasmus+“  judumui studijoms atrinktiems studentams:

Po atrankos „Erasmus+“ judumui studijoms rezultatų paskelbimo ir studentų sutikimo būti nominuotiems (su kiekvienu studentu susisiekiama asmeniškai), rengiamas rektoriaus įsakymas, kuriuo tvirtinama „Erasmus+“ studijoms atrinktų studentų suvestinė. Tuo pačiu metu užsienio aukštosioms mokykloms/partneriams siunčiami nominacijų laiškai su studentų duomenimis.

Paraiškos dokumentų pildymas užsienio universitetui: Gavęs duomenis apie studentą, užsienio universitetas susisiekia su atrinktu studentu ir pateikia nuorodas dėl paraiškos (angl.  Application Form) pildymo. Tai gali būti: 

 •     kvietimas užsiregistruoti užsienio universiteto sistemoje online; 
 •     prašymas užpildyti tam tikrą paraiškos formą.

Užsienio universitetas gali siųsti ir kitą svarbią  informaciją apie pridedamuosius dokumentus, dokumentų pateikimo terminus bei kitą svarbią informaciją apie apgyvendinimą;

Kiekvienas užsienio universitetas yra nustatęs griežtus paraiškos teikimo terminus (ieškokite universiteto tinklalapiuose). Nesulaukdami jokio patvirtinimo laiško, nepabijokite susisiekti su atsakingu asmeniu priimančioje institucijoje, taip pat susipažinkite su informacija internete – galbūt jų tinklalapyje paraiškų teikimo procesas jau yra detaliai aprašytas, pateiktos reikiamų dokumentų formos. 

Užsienio universitetas gali reikalauti pateikti pažymių išklotinę (angl. Transcript of Records) – ją Mykolo Romerio universiteto fakultetai išduoda anglų kalba (kreipkitės į savo fakulteto studentų vadybininkes).   

DĖMESIO! Paraiškos formos kopiją (jeigu įmanoma) privalote atsiųsti  Tarptautiškumo tarnybai.

 

Likus 2 mėn. iki Jūsų fizinio mobilumo pradžios Tarptautiškumo tarnybai turite pateikti žemiau išvardintus dokumentus (KA103/KA131):

 1. Paraiškos užsienio universitetui kopiją (jeigu įmanoma);

 2. Priėmimo patvirtinimą (oficialus dokumentas arba el. laiškas);

 3. Pasirašyta trišalė studijų susitarimą Erasmus+ Learning Agreement Guide (trišalė sutartis yra priimama tik tada, kai būna pasirašyta visų trijų pusių);

 4. Prašymas Erasmus+ stipendijai (privalo būti pasirašytas Jūsų ir Jūsų fakulteto akademinių Erasmus+ koordinatoriumi);

 5. Duomenys finansinei sutarčiai;

 6. Privataus sveikatos draudimo kopiją.

Daugiau informacijos apie (before ir during the mobility stages) rasite čia: Before the Mobility (KA131/KA107) During the Mobility (KA131/KA107).

 

Studentų patarimai gyvenant užsienyje

Jeigu jus priimantis universitetas nesiūlo jums tinkamo apgyvendinimo arba jau pavėlavote kreiptis, siūlome pasidomėti „Eurasmus” internetine platforma   http://eurasmus.com/ , kurioje studentai, dalyvaujantys mainų programose, gali lengvai susirasti bei užsisakyti kambarius pasirinktame Europos mieste. Platforma taip pat teikia būtiniausią informaciją apie akademinę, kultūros bei laisvalaikio sritis. Šis interaktyvus tinklapis užtikrina saugią apmokėjimo sistemą, paremtą butų savininkų peržiūra bei tvirtinimais, ankstesnių gyventojų atsiliepimais bei pinigų gražinimo garantija. 

Gyvenant užsienyje patogu apsipirkinėti tos šalies internetinėse parduotuvėse. Tam dažniausiai naudojamos  PayPal piniginės. Apsiperkant internetu sutaupoma laiko, o prekės įsigyjamos pigiau nei parduotuvėje. Norint turėti PayPal piniginę, būtina turėti kreditinę kortelę – Lietuvos Respublikos bankai jau senai siūlo jaunimui įsigyti tokias korteles, palengvinančias apsipirkimus internete. Pasidomėkite savo banko skyriuje apie šią galimybę. Taip pat tarptautiniams pervedimams patogu naudoti Transfergo  arba mokėjimai.lt

Kelionės – neatsiejama studijų užsienyje dalis. Skrydžių paieškai patogu naudoti internetines svetaines Kayak arba Skyscanner – čia bilietus galima įsigyti tiesiogiai be tarpininkų bei sutaupyti. Naudojant Booking platformą, patogu ieškoti kur apsistoti. Taip pat galima pasinaudoti Couchsurfing paslauga – joje rasi žmones, pas kuriuos galėtum apsistoti ar kurie norėtų supažindinti su miestu. 

Studijuosite/atliksite praktiką Estijoje ir ieškote gyvenamosios vietos? Pasiūlymų ieškokite http://1home.ee 

Žinai daugiau naudingų patarimų? Pasidalink jais el. paštu outgoing@mruni.eu. Ačiū! 

Grįžtantiems studentams

Tam, kad Jūsų mobilumas būtų užskaitytas, grįžus iš „Erasmus+“ studijų, Tarptautiškumo tarnybai privalote pateikti žemiau išvardintus dokumentus: 

 1. Pažymėjimą, patvirtinantį studijų tikslą ir trukmę (angl. Letter of Confirmation arba Certificate of Attendance);
 2. Užsienio universiteto pateiktą akademinę pažymą su mokymosi rezultatais (angl. Transcript of Records);
 3. Aprašomąją ataskaitą (EU survey).
 4. Atsiliepimą apie studijas UU;
 5. Bilietus (angl. Boarding pass) – tik KA107 veiklos dalyviams.

Studijų užbaigimo užsienio universitete data – data, nurodyta kiekvieno studento individualiai sudarytoje finansinėje sutartyje. Jeigu aukščiau minimų dokumentų pateikimas laiku neįmanomas, studentas privalo raštu nurodyti vėlavimo priežastį ir prašyti atidėti atsiskaitymo terminą. Institucija turi teisę spręsti dėl atsiskaitymo datos perkėlimo bei informuoti studentą apie savo sprendimą. Studentui laiku nepateikus atsiskaitymo dokumentų ir neprašius atidėti termino, gali būti pareikalauta grąžinti išmokėtą „Erasmus+“  stipendiją studijoms. 

* Svarbu pabrėžti, jog datos nurodytos (atvykimo – arrival į UU ir išvykimo – departure iš UU) studento finansinėje sutartyje PRIVALO SUTAPTI su dartomis nurodytomis (turi jas patvirtinti UU) Certificate of Attendance formoje (galima 5 dienų paklaida).

Daugiau informacijos apie (after the mobility stage) rasite čia: After the Mobility KA131 After the Mobility KA107 .

 

Dokumentai (checklist)

Before the Mobility (KA131/KA107) formos pildymui:

 1. Paraiškos užsienio universitetui kopiją (jeigu įmanoma);

 2. Priėmimo patvirtinimą (oficialus dokumentas arba el. laiškas);

 3. Pasirašyta trišalė studijų susitarimą Learning Agreement for studies (2022) (trišalė sutartis yra priimama tik tada, kai būna pasirašyta visų trijų pusių);

 4. Prašymas (KA131) Erasmus+ stipendijai (privalo būti pasirašytas Jūsų ir Jūsų fakulteto akademinių Erasmus+ koordinatoriumi);

 5. Duomenys finansinei sutarčiai (2023)

 6. Privataus sveikatos draudimo kopiją, pvz.: ERGO, Gjensidige, Lietuvos draudimas ir pan.

               Privalomi elementai:
                        1. Neatidėliotinos medicininės pagalbos ir repatriacijos draudimas;
                        2. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų užsienyje;
                        3. Asmens civilinės atsakomybės draudimas.

During the Mobility (KA131/KA107) formos pildymui:

 1. Pasirašyta trišalė studijų susitarimą Learning Agreement for studies during the mobility section (trišalė sutartis yra priimama tik tada, kai būna pasirašyta visų trijų pusių) – pagal poreikį, jei reikia keisti studijų planą UU;
 2. Atvykimo į UU patvirtinimas (arrival part).

After the Mobility KA107  After the Mobility KA131 formos pildymui:

 1. Išvykimo iš UU patvirtinimas (departure part)

 2. Užsienio universiteto pateiktą akademinę pažymą su mokymosi rezultatais (angl. Transcript of Records);
 3. Aprašomąją ataskaitą (EU survey);

 4. Atsiliepimą apie studijas UU;

 5. Bilietus (angl. Boarding pass) – tik KA107 veiklos dalyviams.

Prašome susipažinti su atmintine išvykstantiems studentams studijoms pagal Erasmus+ mobilumo programą .

Studentų atsiliepimai apie Erasmus+ studijas (2022/2023 s.m.)
Kontaktai

Visais akademiniais (jums tinkamiausio universiteto pasirinkimo, studijų dalykų pasirinkimo, studijų/praktikos sutarties sudarymo, kreditų ir studijų rezultatų įskaitymo) klausimais prašome kreiptis į fakultetų akademinius Erasmus+ koordinatorius:

 • Teisės mokyklos docentė dr. Dovilė Gailiūtė-Janušonė. Ateities g. 20, V-344 kab., tel. nr. 852714597, el. paštas dgailiute@mruni.eu
 • Viešojo valdymo ir verslo fakulteto  prodekanas studijoms prof. dr. Irmantas Rotomskis. Ateities g. 20, V-507 kab., tel. nr. 852714519, el. paštas  irotom@mruni.eu
 • Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas prodekanas studijoms prof. dr. Linas Selmistraitis. Ateities g. 20, V-241 kab., tel. nr. 852714529, el. paštas selmistraitis@mruni.eu
 • Viešojo saugumo akademijos prodekanė studijoms Danguolė Seniutienė. V. Putvinskio g. 70, Kaunas. El. paštas dseniutiene@mruni.eu  

Visais kitais organizaciniais klausimais dėl „Erasmus+“ studijų prašome kreiptis į  Tarptautiškumo tarnybą: Ateities g. 20, Vilnius. I-302 kab., tel. Nr. (8~5) 271 4579, +370 610 69397 (WhatsApp); el. paštas outgoing@mruni.eu.