„Erasmus+“ studijos - MRU

„Erasmus+“ studijos

Džiaugiamės, jog domitės „Erasmus+“  judumo studijoms galimybėmis! Pasirinkite, kokia informacija jus domina. 

Atrankos sąlygos

ATRANKOS EIGA (I ETAPAS)  

1. 

Paraiškų teikimas

nuo 2023 m. vasario 1 d. iki 2023 m. kovo 12 d. 23:59 val.

Bus organizuojamas papildomas atrankos etapas.

2. 

Atranka akademiniuose padaliniuose/fakultetuose: 
Paraiškos perduodamos fakulteto atrankos komisijai. Šiame etape fakulteto atstovai gali jus pasikviesti pokalbiui. 

iki 2023 m. kovo 31  d.

 

3.

Rezultatų skelbimas: 
Studentai informuojami apie atrankos rezultatus el. paštu

2023 m. balandžio 3 d.

Gavęs atsakymą, kad yra atrinktas į tam tikrą universitetą, studentas privalo atsakyti ar sutinka būti nominuojamas 

4.

Studento atsakymas: 
Gavęs atsakymą, kad yra atrinktas į tam tikrą universitetą privalo atsakyti ar sutinka būti nominuojamas 

 iki 2023 m. balandžio 5 d.

 

5. 

Siunčiama atrinkto studento nominacija užsienio universitetams.

iki 2023 m. balandžio 20 d.

 

Dalyvauti atrankoje „Erasmus+“ studijoms gali jei:

 • Studijuojine žemesniame negu antrame bakalauro studijų pakopos kurse (VSA, VVVF, ŽVSF ir TM studentai – ne žemesniame negu I kurso antrame semestre); 
 • Neturi jokių finansinių įsiskolinimų universitetui ; 
 • Esi pažangus studentas: 
  • Svertinis vidurkis – 7 balai ir daugiau; 
  • Užsienio kalbos žinios – 8 balai ir daugiau; 
  • Turi ne daugiau kaip 1 akademinę skolą. 

Konkursinis Balas 

Studentai „Erasmus+“ studijoms atrenkami pagal konkursinio balo dydį,  
t.y. vykti į konkretų universitetą atrenkami aukščiausius konkursinio balo dydžius  
surinkę studentai iš visų, pasirinkusių tą patį universitetą. 

Konkursinis (atrankos) balas = A+B+C+D+E 

A - Bendras visų semestrų svertinis vidurkis; 
B - Užsienio kalbos žinių įvertinimas; 
C - Studijų užsienyje motyvacijos įvertinimas; 
D - Aktyvus dalyvavimas Erasmus studentų kuratorių arba MRU studentų mokslinėje, visuomeninėje, sportinėje veikloje; 
E - Užsienio aukštojo mokslo institucijų pasiūlytos studijų programos pasirinkimas, studijų programos organizavimo plano aprašymas. 

Stipendijų dydžiai 

Erasmus+ programos stipendijų dydžiai KA131 studentų studijų mobilumui Programos Šalys.

2023-2024 m. rudens semestro mobilumas bus finansuojamas iš Erasmus+ KA131 2021 m. sutarties lėšų (EK).

 

Priimančioji šalis

 

ES  „Erasmus+“ dotacijos suma mėnesiui, EUR

1 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausios

Airija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija

Šalys partnerės (Regionas Nr. 14) – Farerų salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

520

2 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinės

Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Vokietija

Šalys partnerės (Regionas Nr. 5) – Andora, Monakas, San Marinas, Vatikanas

520

3 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausios

Bulgarija, Šiaurės Makedonija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija, Serbija

450

DĖMESIO: MRU Erasmus studentai, turintys mažiau galimybių dėl specialiųjų poreikių (pvz., tam tikro lygio nedarbingumą, serga diabetu, ar kitų medicininiais dokumentais pagrįstų poreikių) gali prašyti papildomos dotacijos iš Švietimo mainų paramos fondo specialiesiems poreikiams tenkinti „Erasmus+“ studijų laikotarpiu. Turi būti pateikta papildoma paraiška ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios.  Papildoma dotacija skiriama programos dalyviams su fizine, protine ar kita negalia, remiantis realiai patirtomis išlaidomis. Vadovaujantis programos vadovu, mažiau galimybių turintis asmuo, apibrėžiamas ir kaip programos dalyvis, kuris dėl savo fizinės, protinės ar kitos negalios (neįgalumas, lėtinės ligos ir kt.) negali dalyvauti mobilumo projekte be papildomos dotacijos. Visas informacija bei paraiškų formos paskelbtos čia.

Jeigu studentui yra skirtas papildoma dotacija, tai Erasmus+ judumo pabaigoje (per 30 dienų), studentas privalo pateikti išlaidų ataskaitą su pagrindžiančiais dokumentais. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai: faktines išlaidas patvirtinančios sąskaitos-faktūros, nurodant sąskaitą-faktūrą išrašiusios įstaigos pavadinimą ir adresą, bei sąskaitos-faktūros sumą, valiutą ir datą. 

DĖMESIO: Socialiai remtiniems MRU Erasmus+ studentams (netaikoma specialiųjų poreikių atveju), pateikusiems socialinio remtinumo statusą įrodančius dokumentus (kompetetingos institucijos išduotą oficialią pažymą, patvirtinančią socialinės pašalpos gavimo arba teisės gauti socialinę pašalpą faktą bei nustatančią socialinės pašalpos rūšį/pobūdį), vykstantiems studijuoti į užsienio valstybes, skiriama papildoma 200 eurų per mėnesį dydžio stipendija.  Socialiai remtinas „Erasmus+“ studentas – tai Studentas iš nepasiturinčios šeimos ar vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir/arba yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.   PAŽYMĄ  iš Valstybinio studijų fondo (jeigu socialinė stipendija mokama dėl 1 arba 3 šio fondo puslapyje išvardinto kriterijaus) arba iš Jūsų savivaldybės ar seniūnijos socialinės paramos skyriaus (jeigu jūs ar jūsų šeima gaunate socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą)  privalote pristatyti į Tarptautiškumo tarnybą (I-302 kab.) likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios.

MRU studentų judumo studijoms pagal „Erasmus+“ programą atrankos sąlygas galite rasti čia.   

!!!! Atkreipiame dėmesį, kad tiek gavę, tiek negavę stipendijos „Erasmus+“ studentai priimančioje institucijoje yra atleisti nuo mokesčių už mokslą, registracijos mokesčio, mokesčių už egzaminus, laboratorijų ir bibliotekų mokesčių, tačiau moka įprastus mokesčius savo siunčiančioje institucijoje. T.y. valstybės nefinansuojamų studijų studentai studijų užsienyje pagal „Erasmus+“ programą metu moka jiems nustatytą studijų įmoką Mykolo Romerio universitetui.  

Priimanti institucija gali priskaičiuoti nedidelius mokesčius atvykstantiems studentams, susijusius, pvz., su draudimu, studentų sąjungomis ir įvairiomis medžiagomis, kaip antai fotokopijų, laboratorinių produktų, naudojimu, tokiu pat pagrindu kaip ir vietos studentams.

Dalyvauti atrankoje!

NORINTIEMS DALYVAUTI ATRANKOJE REIKĖS: 

1. Susipažinti su atrankos studijoms pagal „Erasmus+“ programą sąlygomis.

2. Išsirinkti 2 užsienio universitetus (prioriteto tvarka), kuriuose norėtų studijuoti pagal „Erasmus+“ programą bei susipažinti su pasirinktų universitetų studijų dalykų pasiūla (ar tinka studento studijų programai, ar  studijos vyks ta užsienio kalba, kurią studentas moka).

KAIP IŠSIRINKTI TINKAMUS UNIVERSITETUS

SVARBU! Atnaujinti vietų sąrašai  Erasmus+ studijoms Programos Šalyse (KA131) skelbiami nuo 2023 m. sausio 30 d. 

Informacija kaip pasirinkti tinkamą universitetą:  

 • Norėdami tinkamai pasirinkti universitetą ir studijų dalykus,  konsultuokitės su savo fakulteto prodekanu (judumo koordinatoriumi) 
 • Atkreipkite dėmesį, ar Jūsų užsienio kalbos mokėjimo lygis atitinka užsienio universiteto keliamus reikalavimus. 
 • Jei norėtumėte bakalauro, magistrantūros baigiamąjį darbą arba doktorantūros darbą rengti užsienio universitete, klauskite ir derinkite dėl šios galimybės su baigiamojo darbo vadovu bei fakulteto prodekanu (judumo koordinatoriumi).  Baigiamieji darbai ginami MRU grįžus po studijų mainų.
 • Sklandus „Erasmus+“ studijų turinio suderinimas tarp siunčiančios ir priimančios institucijų bei surinktų kreditų užskaitymas po „Erasmus+“ studijų laikotarpio užtikrinamas pagal Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemą (angl. European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS).   

I-ojo etapo atranka KA131 Erasmus + studijoms 2023/2024 s.m. rudens semestrui vyksta į šias vietas:

 • I-ojo etapo KA131 Erasmus+ MRU partnerinių universitetų Programos Šalyse sąrašas (2023-2024 s.m. rudens semestras) – neaktyvuotas.

3. Prisijungti priesavo studijų knygelės ir užpildyti paraišką dalyvauti konkurse iki 2023 m. kovo 12 d. 23:59 val. 

Svarbu!  Studentai, gali vykti ir gauti stipendiją studijų mainams į Programos šalis (pagal KA131 veiklą) KELIS kartus. 

3. Užpildytą paraišką su papildomai pridedamais dokumentais (jeigu jų reikia) tame pačiame laiške atsiųsti el. paštu erasmus@mruni.eu

 

Studentai konsultuojami Tarptautiškumo tarnyboje pirmadieniais-penktadieniais. Konsultacijai prašome užsiregistruoti iš anksto. 

 

Atrankos rezultatai

Atrankų rezultatai pirmiausia pranešami elektroniniu paštu visiems atrankose dalyvavusiems studentams.  

Baigus visas papildomas atrankas, atrinktų studentų suvestinė tvirtinama rektoriaus įsakymu. 

Tik atrinkti studentai turi teisę vykti studijuoti pagal „Erasmus+“ programą bei gauti „Erasmus+“ stipendiją studijoms.  

Atrinktiems studentams

Pasiruoškite „Erasmus+“ studijoms su  mobilumo gido pagalba!

Susipažinkite su Erasmus studento chartija !   

Informacija „Erasmus+“  judumui studijoms atrinktiems studentams:

Po atrankos „Erasmus+“ judumui studijoms rezultatų paskelbimo ir studentų sutikimo būti nominuotiems (su kiekvienu studentu susisiekiama asmeniškai), rengiamas rektoriaus įsakymas, kuriuo tvirtinama „Erasmus+“ studijoms atrinktų studentų suvestinė. Tuo pačiu metu užsienio aukštosioms mokykloms/partneriams siunčiami nominacijų laiškai su studentų duomenimis.

Paraiškos dokumentų pildymas užsienio universitetui: Gavęs duomenis apie studentą, užsienio universitetas susisiekia su atrinktu studentu ir pateikia nuorodas dėl paraiškos (angl.  Application Form) pildymo. Tai gali būti: 

 •     kvietimas užsiregistruoti užsienio universiteto sistemoje online; 
 •     prašymas užpildyti tam tikrą paraiškos formą.

Užsienio universitetas gali siųsti ir kitą svarbią  informaciją apie pridedamuosius dokumentus, dokumentų pateikimo terminus bei kitą svarbią informaciją apie apgyvendinimą;

Kiekvienas užsienio universitetas yra nustatęs griežtus paraiškos teikimo terminus (ieškokite universiteto tinklalapiuose). Nesulaukdami jokio patvirtinimo laiško, nepabijokite susisiekti su atsakingu asmeniu priimančioje institucijoje, taip pat susipažinkite su informacija internete – galbūt jų tinklalapyje paraiškų teikimo procesas jau yra detaliai aprašytas, pateiktos reikiamų dokumentų formos. 

Užsienio universitetas gali reikalauti pateikti pažymių išklotinę (angl. Transcript of Records) – ją Mykolo Romerio universiteto fakultetai išduoda anglų kalba (kreipkitės į savo fakulteto studentų vadybininkes).   

DĖMESIO! Paraiškos formos kopiją (jeigu įmanoma) privalote atsiųsti  Tarptautiškumo tarnybai.

Toliau tarptautiškumo tarnybai turite pateikti žemiau išvardintus dokumentus:

1. Trišalis studijų susitarimas (angl.  Learning Agreement for Studies)

Yra dvi šio susitarimo versijos – studijoms pagal KA103 veiklą pildoma „Online Learning Agreement (OLA)ir Trišalio studijų sutarimo forma pildoma vykstantiems pagal Ka107 ir tuomet, kada partneriai neturi  OLA.

Trišalio studijų susitarimo rengimas vyksta šiais etapais: 

 • Dalykų pasirinkimas ir jų derinimas 

Iš užsienio universitetų tinklalapiuose pateiktų disciplinų būtina pasirinkti Jums tinkančius, Jūsų studijų krypčiai ir studijų programai artimus, studijų dalykus. Nuolatinių studijų studentų minimalus darbo krūvis yra 30 ECTS kreditų . Mažesnis kreditų skaičius galimas tik suderinus su fakulteto prodekanu. Pasirinkę dalykus, klausiate fakulteto prodekanų, ar Jūsų pasirinkti dalykai tinkami Jūsų studijų programai. 

PASTABA: Vadovaujantis Mykolo Romerio universiteto Studijų tvarkos Finansavimo taisyklių 125 punktu, griežtai rekomenduojama Erasmus+ studijų metu nesirinkti dalykų, kurių įvertinimai bus žymimi pass/fail. Kalbos disciplinos: išskyrus studentus, studijuojančius kalbas, visų kitų specialybių studentams yra užskaitomi tik specialybės (pvz. teisės, verslo) kalbos disciplinos kreditai. 

 • Trišalio studijų susitarimo rengimas ir tvirtinimas 

Aktyvuojama nuoroda Online Learning Agreement (OLA)

Užsiregistruojama ir užpildoma visa reikiama informacija bei įrašomi studijų dalykai. Sukuriant eilutes surašomi studijų dalykai, kuriuos studentas planuoja studijuoti užsienio universitete. Užpildytas bei studento pasirašytas studijų susitarimas, teikiamas pasirašyti  fakulteto prodekanui. Prodekano parašu išreiškiamas patvirtinimas, kad studento pasirinkti studijų dalykai yra tinkami  studijų programai ir bus užskaityti. Prodekanas gaus pakvietimą sutarčiai pasirašyti į savo elektroninį paštą, kurį nurodysite prie sending responsible person. Prodekanui pasirašius susitarimą, jį gaus ir atsakingas asmuo priimančiame universitete. Kai dokumentas bus pasirašytas visų trijų šalių: Jūsų, fakulteto prodekano bei užsienio universiteto, sutartį išsaugokite PDF formatu bei atsiųskite į outgoing@mruni.eu

DĖMESIO!Jeigu nuvykus į užsienio universitetą paaiškėja, kad dalykas nėra dėstomas ar dalyko aprašyme buvo nurodytas kitas turinys, nei iš tikro dėstomas, studijų sutartį galima keisti tik per pirmą mėnesį nuo studijų užsienyje pradžios. Tam pildomas studijų sutarties pakeitimas (Learning Agreement for Studies skiltis „Section to be completed DURING THE MOBILITY“  ). Atliekant pakeitimus būtina nurodyti atsisakomus (angl. deleted component) ir pridedamus (angl. addedcomponent) dalykus bei ECTS skaičių. Tam, kad grįžus iš studijų dalykai būtų užskaityti, tiek pradinis trišalės sutarties dokumentas, tiek ir pakeitimas turi būti patvirtintas visų trijų šalių. 

2. Priėmimo patvirtinimas – užsienio universitetas galutinai patvirtina, jog Jus priima Erasmus+ studijų semestrui; 

Gavęs visus reikalingus Jūsų siųstus dokumentus, užsienio universitetas priima sprendimą - priimti Jus studijuoti ar ne. 

Kaip sutikimas dažniausiai atsiunčiamas priėmimo laiškas / el. laiškas (angl. Acceptance Letter) ir patvirtinta trišalė studijų sutartis (angl. Learning Agreement). 

3. Prašymas  – jūsų išvykimo įforminimui, turite užpildyti prašymą siųsti studijuoti į užsienio universitetą ir pristatyti su jūsų fakulteto prodekano parašu į Tarptautiškumo tarnybą (I-302kab.);

Jūs turite parengti vieną iš 2 prašymų formų:  

 1. Paprasta „Erasmus+“ studento prašymo forma;  
 2. „Erasmus+“ studentų prašymo forma doktorantams. 

Prašymą turi pasirašyti fakulteto  prodekanas (tuo patvirtindami, kad Jūsų pažangumo statusas nepasikeitė ir nėra prieštaraujama jūsų išvykimui). 

Doktorantai, ant prašymo dar turi gauti ir MRU Personalo skyriaus vizą, jeigu prašymo teikimo metu dirba MRU pagal darbo sutartį. Doktorantai, kurie dirba Universitete pagal darbo sutartis, išvykdami „Erasmus+“ mobilumui, privalo arba pasiimti atostogas (kasmetines ar neapmokamas) arba nutraukti darbo santykius su Universitetu ir šiuos klausimus turi būti išsprendę su MRU Personalo skyriumi prieš pateikdami dokumentus doktoranto (t.y. studento) „Erasmus+“ mobilumo įforminimui. 

Stipendija yra skaičiuojama pagal fizinių studijų užsienio universitete laikotarpį.

SVARBU! Kursas nurodomas tas, kuriame būsite išvykę į užsienio universitetą! Studijų periodas prašyme nurodomas pagal įvadinės savaitės pradžią arba semestro (paskaitų) pradžią ir pirmosios egzaminų sesijos pabaigą arba paskutinio egzamino datą. (Įvadinė savaitė įtraukiama tik tokiu atveju, jei ji netrunka ilgiau nei 7 d. ir yra įrašyta priėmimo laiškuose. Studijų pabaiga laikoma pirmosios egzaminų sesijos pabaigos arba paskutinio egzamino laikymo data. Studijų pabaiga nelaikoma išvykimo (bilieto) ar grįžimo data). 

DĖMESIO: MRU Erasmus studentai, turintys mažiau galimybių dėl specialiųjų poreikių (pvz., tam tikro lygio nedarbingumą, serga diabetu, ar kitų medicininiais dokumentais pagrįstų poreikių) gali prašyti papildomos dotacijos iš Švietimo mainų paramos fondo specialiesiems poreikiams tenkinti „Erasmus+“ studijų laikotarpiu. Turi būti pateikta papildoma paraiška ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios.  Papildoma dotacija skiriama programos dalyviams su fizine, protine ar kita negalia, remiantis realiai patirtomis išlaidomis. Vadovaujantis programos vadovu, mažiau galimybių turintis asmuo, apibrėžiamas ir kaip programos dalyvis, kuris dėl savo fizinės, protinės ar kitos negalios (neįgalumas, lėtinės ligos ir kt.) negali dalyvauti mobilumo projekte be papildomos dotacijos. Visas informacija bei paraiškų formos paskelbtos čia.

Jeigu studentui yra skirtas papildoma dotacija, tai Erasmus+ judumo pabaigoje (per 30 dienų), studentas privalo pateikti išlaidų ataskaitą su pagrindžiančiais dokumentais. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai: faktines išlaidas patvirtinančios sąskaitos-faktūros, nurodant sąskaitą-faktūrą išrašiusios įstaigos pavadinimą ir adresą, bei sąskaitos-faktūros sumą, valiutą ir datą. 

DĖMESIO: Socialiai remtiniems MRU Erasmus+ studentams (netaikoma specialiųjų poreikių atveju), pateikusiems socialinio remtinumo statusą įrodančius dokumentus (kompetetingos institucijos išduotą oficialią pažymą, patvirtinančią socialinės pašalpos gavimo arba teisės gauti socialinę pašalpą faktą bei nustatančią socialinės pašalpos rūšį/pobūdį), vykstantiems studijuoti į užsienio valstybes, skiriama papildoma 200 eurų per mėnesį dydžio stipendija.  Socialiai remtinu „Erasmus+“ studentu yra priskiriamas Studentas iš nepasiturinčios šeimos ar vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir/arba yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.   PAŽYMĄ  iš Valstybinio studijų fondo (jeigu socialinė stipendija mokama dėl 1 arba 3 šio fondo puslapyje išvardinto kriterijaus) arba iš Jūsų savivaldybės ar seniūnijos socialinės paramos skyriaus (jeigu jūs ar jūsų šeima gaunate socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą)  privalote pristatyti į Tarptautiškumo tarnybą (I-302 kab.) likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios. 

4. Finansinė sutartis – Tam, kad  Tarptautiškumo tarnyba galėtų parengti „Erasmus+“ studento finansinę sutartį, pagal kurią studentui mokama „Erasmus+“ stipendija studijoms, studentas turi užpildyti asmens ir finansinių duomenų formą. 

 • Asmens ir finansinių duomenų formą atsisiųsti galima čia.

Studento banko sąskaitos duomenys perkeliami į studento finansinę sutartį „Erasmus+“ studijoms. Užpildyta asmens ir finansinių duomenų forma turi būti pervadinta studento vardu ir pavarde bei atsiųsta el. paštu outgoing@mruni.eu. 

Išvykstantiems studentams stipendija „Erasmus+“ studijoms gali būti mokama iš  Europos Komisijos, iš Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto arba iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų. Jeigu stipendija mokama iš ES Struktūrinių fondų lėšų finansavimo šaltinio, kiekvienas stipendijos gavėjas privalo užpildyti dalyvio apklausos anketą. Su finansine sutartimi galite susipažinti čia  (jos spausdinti ar kitaip pildyti nereikia – tai padarys Tarptautiškumo tarnybos darbuotojas). Laikotarpis užsienio universitete skaičiuojamas ir stipendija skiriama dienomis. Dienų skaičiuoklę pasitikrinimui galite atsisiųsti čia. Stipendijų dydžiai skelbiami atrankos Sąlygose .

Kiti finansinės sutarties priedai susipažinimui- Dalyvio apklausos anketa . 

Žemiau pateikiami (arba paaiškinti) dotacijos sutarties priedai, kurie išvardinti sutartyje: 

I priedas: Mokymosi sutartis „Erasmus+“ studijų mobilumui 

II priedas: BENDROSIOS SĄLYGOS   

III priedas: Erasmus studento chartija

5. Sveikatos draudimas - Studentai privalo pateikti sveikatos draudomo kopiją. 

Dėl Europos sveikatos draudimo kortelių turite kreiptis į  Teritorines ligonių kasas. Jei turite studijų užsienyje metu galiojantį studento pažymėjimą, kortelei gauti užsiregistruokite Teritorinių ligonių kasų sistemoje nurodydami savo studento pažymėjimo numerį. 

Patvirtinimo/pažymos, kad esate atrinkti „Erasmus+“ judumui studijoms studentai galite kreiptis el. paštu outgoing@mruni.eu  Pažymą parengsime per 1-2 darbo dienas ir informuosime, kada galite atvykti jos pasiimti. 

Prašome išsamiai susipažinti su Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo Lietuvos Respublikoje apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims tvarka Valstybinės ligonių kasos interneto puslapyje. Šiame tinklalapyje rasite reikalingos informacijos apie būtinąją medicinos pagalbą ES šalyse, taipogi ir prašymo formą išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę, kurią galėsite el. paštu arba faksu siųsti į Jus aptarnaujančią teritorinę ligonių kasą. Būtinai persiskaitykite visą informaciją ir tik tuomet, jeigu dar kyla klausimų ar neaiškumų, kreipkitės telefonu į teritorines ligonių kasas pagal Jūsų gyvenamą vietą. 

Taip pat galite pasirūpinti ir kitu sveikatos draudimu užsienyje (pvz. Būtinosios medicininės pagalbos ir repatriacijos draudimas ar pan.). Apie draudimo bendroves, teikiančias sveikatos draudimo paslaugas, galite pasidomėti čia. 

6. OLS (Online linguistic support) kalbos lygio įvertinimas.  

Kalbos yra tarpusavio supratimo pagrindas, todėl labai svarbu, kad „Erasmus+“ mobilumo dalyviai skatinami mokytis kalbų, tobulinti kalbos žinias.
Šiam tikslui Erasmus+ programos dalyviams yra sukurta internetinės kalbinės paramos priemonė OLS (OLS – online linguistic support).
Atrinktas KA103 Erasmus+ studiju judumui  studentas gauna kvietimą  kalbos įvertinimui  OLS platformoje (OLS – online linguistic support language assessment test). OLS atsiunčia kvietimą automatiškai. I-ąjį OLS vertinimą studentas turėtų atlikti bent 5 dienas prieš teikiant prašymą.  I-ąjį vertinimą yra privaloma atlikti dar prieš išvykstant mainams. Atlikto vertinimo patvirtinimą PDF atsiųsti el. paštu outgoing@mruni.eu .

II-ąjį vertinimą studentas atlieka pagal OLS kvietimą besibaigiant studijų užsienio universitete laikotarpiui.

GALIMYBĖ: visiems, kurie pirmąjį (studijų kalbos) testą išlaiko B2 lygiu, gali būti skiriama
licencija internetiniams vietinės kalbos kursams – pvz. italų, portugalų, vokiečių ir t.t.)

7. Atvykimo patvirtinimas – atvykę į užsienio universitetą, tarptautiškumo tarnybai turite atsiųsti skenuotą atvykimo patvirtinimą.

!!!! Atkreipiame dėmesį, kad tiek gavę, tiek negavę stipendijos „Erasmus+“ studentai priimančioje institucijoje yra atleisti nuo mokesčių už mokslą, registracijos mokesčio, mokesčių už egzaminus, laboratorijų ir bibliotekų mokesčių, tačiau moka įprastus mokesčius savo siunčiančioje institucijoje. T.y. valstybės nefinansuojamų studijų studentai studijų užsienyje pagal „Erasmus+“ programą metu moka jiems nustatytą studijų įmoką Mykolo Romerio universitetui.  

Priimanti institucija gali priskaičiuoti nedidelius mokesčius atvykstantiems studentams, susijusius, pvz., su draudimu, studentų sąjungomis ir įvairiomis medžiagomis, kaip antai foto kopijų, laboratorinių produktų, naudojimu, tokiu pat pagrindu kaip ir vietos studentams.

Naudingi patarimai – studentų patarimai, palengvinantys gyvenimą užsienyje. 
 
Jeigu jus priimantis universitetas nesiūlo jums tinkamo apgyvendinimo arba jau pavėlavote kreiptis, siūlome pasidomėti „Eurasmus“ internetine platforma   http://eurasmus.com/ , kurioje studentai, dalyvaujantys mainų programose, gali lengvai susirasti bei užsisakyti kambarius pasirinktame Europos mieste. Platforma taip pat teikia būtiniausią informaciją apie akademinę, kultūros bei laisvalaikio sritis. Šis interaktyvus tinklapis užtikrina saugią apmokėjimo sistemą, paremtą butų savininkų peržiūra bei tvirtinimais, ankstesnių gyventojų atsiliepimais bei pinigų gražinimo garantija. 

Gyvenant užsienyje patogu apsipirkinėti tos šalies internetinėse parduotuvėse. Tam naudojamos dažniausiai PayPal piniginės. Apsiperkant internetu sutaupoma laiko, o prekės įsigyjamos pigiau nei parduotuvėje. Norint turėti PayPal piniginę, būtina turėti kreditinę kortelę – Lietuvos Respublikos bankai jau senai siūlo jaunimui įsigyti tokias korteles, palengvinančias apsipirkimus internete. Pasidomėkite savo banko skyriuje apie šią galimybę.Taip pat tarptautiniams pervedimams patogu naudoti Transfergo  arba mokėjimai.lt

Kelionės – neatsiejama studijų užsienyje veikla. Skrydžių paieškai patogu naudoti internetines svetaines Kayak arba Skyscanner – čia bilietus galima įsigyti tiesiogiai be tarpininkų bei sutaupyti. Naudojant Booking platformą, patogu ieškoti kur apsistoti. Taip pat galima pasinaudoti Couchsurfing paslauga – joje rasi žmones, pas kuriuos galėtum apsistoti ar kurie norėtų supažindinti su miestu. 

Studijuosite/atliksite praktiką Estijoje ir ieškote gyvenamosios vietos? Pasiūlymų ieškokite http://1home.ee 

Žinai daugiau naudingų patarimų? Pasidalink jais el. paštu outgoing@mruni.eu. Ačiū! 

Grįžtantiems studentams

Tam, kad Jūsų mobilumas būtų užskaitytas, grįžus iš „Erasmus+“ studijų,, Tarptautiškumo tarnybai privalote pateikti žemiau išvardintus dokumentus: 

1. Pažymėjimas, patvirtinantis studijų tikslą ir trukmę  (angl. Letter of Confirmation arba Certificate of Attendance), pasirašytas atsakingo užsienio universiteto asmens (Erasmus koordinatoriaus). 

Dėmesio:Jeigu „Erasmus+“ studijos truko trumpiau nei yra nurodyta  finansinėje sutartyje, Mykolo Romerio universitetas apskaičiuos, kokia „Erasmus+“ stipendijos dalis turi būti grąžinta. Studentas neprivalo pateikti išlaidas pateisinančių dokumentų ir finansinės ataskaitos apie „Erasmus+“ stipendijos panaudojimą. Data turi atitikti DIENŲ TIKSLUMU datai, nurodytai finansinėje sutartyje; priešingu atveju teks grąžinti stipendijos dalį už neišbūtą laikotarpį. 

2. Užsienio universiteto pateikta Akademinė pažyma su mokymosi rezultatais (angl. Transcript of Records). Tai dokumentas, kuriame pateikiami „Erasmus+“  studijų metu laikyti egzaminai ir jų įvertinimai. Ją išduoda užsienio universitetas, procedūra kartais gali užtrukti – pasidomėkite kada ir kaip ji bus išduota. Pažymos kopija pristatoma į Tarptautiškumo tarnybą (I-302 kab.).  

Dėmesio: Užsienio universiteto pateiktoje akademinėje pažymoje įrašyti dalykai turi sutapti su dalykais, esančiais visų trijų šalių patvirtintoje studijų sutartyje (angl. Learning Agreement for Studies) ir jos pakeitimuose. Priešingu atveju dalykas nebus užskaitytas. 

3. UžpildytaLaikytų egzaminų ir įskaitų forma.  Pildoma tik gavus pažymą su mokymosi rezultatais iš užsienio universiteto (angl. Transcript of Records)! Forma turi būti pervadinta fakulteto pavadinimu, studento vardu, pavarde ir atsiųsta el. paštu outgoing@mruni.eu. 

4. Užsienio universiteto vertinimo sistemos konvertavimo į ECTS sistemą aprašas. Prieš išvykdami iš užsienio universiteto pasirūpinkite, kad būtų aišku kaip teisingai konvertuoti gautus rezultatus į 10-balę sistemą, naudojamą Mykolo Romerio universitete. 

5.  Aprašomoji ataskaita Pasibaigus studijų laikotarpiui užsienio universitete visi mobilumo dalyviai el. paštu gaus nuorodą į specialų Europos Komisijos tinklalapį, kuriame reikės užpildyti klausimyną apie patirtį „Erasmus+“ studijų laikotarpiu (EU-Survey). Universiteto darbuotojai turi prieigą prie šios sistemos ir mato, kurie studentai kalusimyną užpildė, o kurie – ne. Stipendijos likutis gali būti išmokėtas tik tuomet, kai klausimynas, (EU-Survey),  ir visi kiti reikalingi dokumentai bus pateikti ir kalbos patiktos testas atliktas.

6.  Kalbos testas. Po studijų baigimo studentai gauna el. paštu nuorodą atlikti on-line (OLS) testą. Tik atlikus šį kalbos patikros testą 

7. Atsiliepimas apie studijas. Nepamirškite parašyti atsiliepimą apie Jūsų „Erasmus+“ studijas užsienio universitete ir atsiųsti į exchange@mruni.eu 

8. Bilietai. Studentai, vykstantys mainams į šalis partneres, turi pateikti įsėdimo talonus (boarding passes). Prašome nepamiršti atsiųsti kelionės bilietus į šalį partnerę bei atgal į Vilnių.  

* Studijų užbaigimo užsienio universitete data – data, nurodyta kiekvieno studento individualiai sudarytoje finansinėje sutartyje. Jeigu aukščiau minimų dokumentų pateikimas laiku neįmanomas, studentas privalo raštu nurodyti vėlavimo priežastį ir prašyti atidėti atsiskaitymo terminą. Institucija turi teisę spręsti dėl atsiskaitymo datos perkėlimo bei informuoti studentą apie savo sprendimą. Studentui laiku nepateikus atsiskaitymo dokumentų ir neprašius atidėti termino, gali būti pareikalauta grąžinti išmokėtą „Erasmus+“  stipendiją studijoms. 

Kontaktai

Visais akademiniais (jums tinkamiausio universiteto pasirinkimo, studijų dalykų pasirinkimo, studijų/praktikos sutarties sudarymo, kreditų ir studijų rezultatų įskaitymo) klausimais, kreipkitės į fakultetų/institutų prodekanus:

 • Teisės mokyklos prodekanė tarptautiniams ryšiams ir studijoms dr. Lina Mikalonienė. Ateities g. 20, V-320 kab., tel. nr. 852714519, el. paštas  lina.mikaloniene@mruni.eu
 • Viešojo valdymo ir verslo fakulteto  prodekanas studijoms prof. dr. Irmantas Rotomskis. Ateities g. 20, V-507 kab., tel. nr. 852714519, el. paštas  irotom@mruni.eu
 • Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas prodekanas studijoms prof. dr. Linas Selmistraitis. Ateities g. 20, V-241 kab., tel. nr. 852714529, el. paštas selmistraitis@mruni.eu
 • Viešojo saugumo fakulteto prodekanė studijoms Danguolė Seniutienė. V. Putvinskio g. 70, Kaunas. El. paštas dseniutiene@mruni.eu  

Visais kitais organizaciniais klausimais dėl „Erasmus+“ studijų prašome kreiptis į  Tarptautiškumo tarnybą: Ateities g. 20, Vilnius. I-302 kab., tel. Nr. (8~5) 271 4579, el. paštas outgoing@mruni.eu.