Civilinė sauga - MRU

Civilinė sauga

OFICIALŪS INFORMACIJOS APIE CIVILINĘ SAUGĄ ŠALTINIAI

ATMINTINĖS CIVILINĖS SAUGOS KLAUSIMAIS

SVARBI INFORMACIJA GYVENTOJAMS

 1. Gyventojų perspėjimas ir informavimas apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją

            Gyventojai perspėjami apie pavojų šiomis pagrindinėmis priemonėmis:

 • Garso sirenomis. Po sirenos garsinio signalo per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją yra skelbiama gyventojams svarbi informacija. Išsamiau apie galimus pavojų signalus: https://www.lt72.lt/?page_id=1952.
 • Trumpaisiais pranešimais į telefonus per korinio transliavimo sistemą. Kartu su perspėjimo sirenų įjungimu gyventojams yra išsiunčiamas perspėjimo pranešimas su svarbia informacija į jų mobiliuosius telefonus. Išplatinus pranešimą, pranešimas nedelsiant paskelbiamas šioje svetainėje: https://www.lt72.lt/?page_id=322 Norėdami savo telefone įjungti korinio informavimo funkciją, sekite instrukcijas: https://www.lt72.lt/?page_id=1969.

            Taip pat perspėjimas gali vykti per įvairias visuomenės informavimo priemones, transporto priemonių ir įmonių garsinius signalus, pasiuntinius. Kartu su pranešimu apie (galimą) pavojų yra informuojama, kaip reikia elgtis konkretaus pavojaus atveju.

 1. Kolektyvinės apsaugos statiniai

Kolektyvinės apsaugos statiniai yra iš anksto parinkti ir specialiai pažymėti pastatai, kurie gali būti greitai pritaikomi laikinam gyventojų prieglobsčiui saugantis nuo žalingo aplinkos poveikio bei evakuotų gyventojų apsaugai ekstremaliųjų situacijų ar karo metu. Kolektyvinės apsaugos statiniuose bus surenkami evakuojamieji arba laikinai apgyvendinami evakuotieji gyventojai. Juose organizuotai bus teikiamos gyvybiškai būtinos paslaugos: aprūpinama maistu, geriamuoju vandeniu, vaistais, higienos reikmenimis, švariais drabužiais.

Pagrindiniai Mykolo Romerio universiteto pastatai Vilniuje ir Kaune priskirti Kolektyvinės apsaugos statiniams.

Šie pastatai yra saugūs ir juose būtų galima rasti prieglobstį. Daugiau informacijos apie kolektyvinės apsaugos statinius ir jų žemėlapį galima rasti adresu https://www.lt72.lt/?page_id=3040.

 1. Kita aktuali informacija, skirta pasiruošti galimai ekstremaliajai situacijai:

Šiandien atsakymus į aktualius klausimus galima rasti ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos leidiniuose, kurie skelbiami http://kam.lt/lt/katurimezinoti.html.

 1. Pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms

Krašto apsaugos ministerija yra parengusi informacinę medžiagą su praktiniais patarimais, ką daryti tam tikrų ekstremalių įvykių metu pavadinimu „Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui“ (visa versija).

Elgesys konkrečios nelaimės atveju

Kaip elgtis konkrečios nelaimės atveju, detalizuota minėto Krašto apsaugos ministerijos leidinio „Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir karo metui“ 73–94 puslapiuose.

Pasipriešinimas priešiškoms pajėgoms

Karo atveju Lietuvos Respublikos Konstitucija numato pareigą Lietuvos piliečiams ginklu ginti savo valstybę. Tačiau prisidėti prie pasipriešinimo ir krašto apsaugos galima daugiau negu vienu būdu. Taip pat aktyvus pasipriešinimas gali būti vykdomas be ginklo. Pasipriešinimo temomis Krašto apsaugos ministerija yra parengusi leidinį „Ką turime žinoti apie pasipriešinimą: aktyvių veiksmų gairės“.

Radiacinis pavojus

Pastebime daug nerimo dėl galimo radiacinio pavojaus. Todėl dalijamės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacija apie atitinkamų priemonių naudojimą esant radiaciniam pavojui.

Instrukcijas apsisaugoti nuo radiacinio poveikio esant Baltarusijos atominės elektrinės avarijai, kurias tinka naudoti ir esant kitokiam radiaciniam pavojui, galima rasti čia.

Pirmoji pagalba

Ekstremaliųjų situacijų atvejais kyla didelė grėsmė žmonių sveikatai, todėl svarbu mokėti ir žinoti pirmosios pagalbos teikimo principus. Pagrindinę aktualią informaciją apie pirmąją pagalbą galima rasti Sveikatos apsaugos ministerijos parengtoje atmintinėje

Esant sudėtingiems sužeidimams, Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba yra parengusi leidinį.

Svarbu atkreipti dėmesį į pagrindinį principą, kad pirmosios pagalbos teikimas neturi dar labiau pakenkti pagalbą gaunančiam asmeniui ar sukelti didelį pavojų pačiam pagalbą teikiančiam žmogui.

Kibernetinis saugumas

            Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – NKSC) ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ragina gyventojus kritiškai vertinti informaciją socialiniuose tinkluose ir kibernetinėje erdvėje. Prasidėjus kariniams veiksmams Ukrainoje, NKSC fiksuoja išaugusį pranešimų apie sukčių veiklą socialiniuose tinkluose skaičių. Pasitikrinkite informaciją ir neskubėkite. Svarbu išsiugdyti įprotį pasitikrinti pateikiamą informaciją ar pasitarti su patikimais žmonėmis prieš atliekant veiksmus. Kitas svarbus veiksnys yra dėmesingumas, nes socialinė inžinerija remiasi skubinimu priimti sprendimus, nespėjus apgalvoti ir pasverti jų būtinumo ir reikalingumo, tikintis, kad elgsitės impulsyviai ir neracionaliai. NKSC patarimai dėl saugaus naršymo internete. 

Psichologinė ir emocinė pagalba

Karas Ukrainoje yra kritinė situacija, kurios metu gali būti sunku valdyti emocijas ar nuraminti natūraliai kylančią paniką. Bendruomenėms, organizacijoms ir šeimoms, susiduriančioms su krizėmis dėl šiuo metu pasaulyje vykstančių neramumų, pagalbą gali suteikti Mobilioji psichologinių krizių įveikimo komanda. Daugiau informacijos: https://krizesiveikimas.lt/.

Sveikatos apsaugos ministerija yra sukūrusi svetainę www.pagalbasau.lt. Šioje svetainėje galima rasti patarimus ir pagalbą įvairiais emocinės sveikatos klausimais. Čia taip pat skelbiama ir dabartinės situacijos metu aktuali informacija apie:

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos parengti streso valdymo patarimai.

Patyčios ir neapykanta

Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą kontekste svarbu atskirti agresorę valstybę nuo aplink esančių kitos tautybės asmenų. Mūsų kaimynai, kolegos darbuotojai ir studentai – kokios tautybės jie būtų – nėra kalti dėl agresoriaus veiksmų. Todėl labai svarbu užkardyti galimą neapykantos kurstymą tautiniu pagrindu. Į patyčias tautiniu pagrindu reikia reaguoti kaip į bet kokias kitas patyčias.

_______

KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIAI

KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIAI, ESANTYS ARČIAUSIAI PRIE UNIVERSITETO VILNIUJE (Ateities g. 20), Fabijoniškėse esantys kolektyvinės apsaugos statiniai yra šie:

   • Vilniaus „Ateities“ vidurinė mokykla (S. Stanevičiaus g. 98A, Vilniaus m.);
   • Vilniaus Baltupių progimnazija (Didlaukio g. 23, Vilniaus m.).

Daugiau kolektyvinės apsaugos statinių Fabijoniškių seniūnijoje (Vilniuje):

 • Vilniaus Fabijoniškių mokykla, P. Žadeikos g. 2
 • Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija, S. Stanevičiaus g. 25
 • Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija, Gedvydžių g. 8
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Gandriukas“, Fabijoniškių g. 7
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“, S. Stanevičiaus g. 21
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Sakalėlis“, S. Stanevičiaus g. 86
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Vandenis“, P. Žadeikos g. 14A
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Vėrinėlis“, S. Stanevičiaus g. 68
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Karuselė“, Gedvydžių g. 25
 • Vilniaus „Ateities“ mokykla, S. Stanevičiaus g. 98
 • Vilniaus „Šviesos“ pradinė mokykla, Fabijoniškių g. 23

KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIAI KAUNE, ESANTYS ARČIAUSIAI PRIE UNIVERSITETO KAUNE (Maironio g. 20):

 • Sapiegos g. 5, Kauno valstybinė filharmonija
 • Ožeškienės g. 13, Kauno sinagoga
 • Laisvės al. 106, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus
 • Putvinskio g. 56, Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius
 • Putvinskio g. 55, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Donelaičio g. 73, KTU centriniai rūmai
 • Daukanto g. 28, Vytauto Didžiojo universitetas

 

Kaip elgtis ginkluoto užpuolimo atveju?

Pateikiame ekspertų paruoštą atmintinę, kuri padės teisingai elgtis ir reaguoti esant ekstemaliai ginkluoto užpuolimo situacijai.

 1. Bėkite
 2. Slėpkitės
 3. Praneškite

Bėkite

 • Jei išgirdote šūvius, apsvarstykite, kaip geriausia apsisaugoti. 
 • Apgalvokite evakuacijos kelius ir evakuacinius išėjimus. Jei yra saugus evakuacijos kelias, bėkite.
 • Palikite asmeninius daiktus ir paraginkite kitus bėgti kartu.
 • Nelėtinkite tempo, net jei kiti nesiryžta bėgti. 
 • Įsitikinkite, kad evakuacijos kelias saugus ir nepakliūsite į susišaudymą.

Slėpkitės

 • Jei negalite pabėgti į saugią vietą, slėpkitės.
 • Geriausios slėptuvės turi tvirtas sienas, galinčias apsaugoti nuo šūvių.
 • Užsirakinkite duris ir nuo jų pasitraukite.
 • Jei galite, užsibarikaduokite.
 • Perjunkite mobilųjį telefoną į begarsį režimą, išjunkite vibraciją.
 • Elkitės kuo tyliau.
 • Nešūkaukite, stenkitės neišduoti slėptuvės.

Praneškite

 • Jei jūsų evakuacijos kelias saugus, bėkite kuo toliau nuo pavojingos vietos.
 • Tik radę saugią vietą, skambinkite policijai.
 • Informuokite policiją:
 1. kur įvyko užpuolimas
 2. kur esate
 3. kiek užpuolikų matėte.

Kaip elgtis atvykus policijai?

 • Policija gali galvoti jus esant užpuoliku.
 • Vykdykite visus nurodymus.
 • Venkite staigių judesių ar gestų, kurie gali pasirodyti grėsmingi. Elkitės ramiai – nešaukite, negestikuliuokite.
 • Laikykite rankas taip, kad matytųsi, jog nesate ginkluotas.
 • Policininkai gali prašyti išsamios informacijos apie pastatą, užpuolikus, įkaitus ir aukas.

Tik pašalinus grėsmę būsite evakuoti į saugią vietą.