Neformalių kompetencijų pripažinimas | Mykolo Romerio universitetas

Neformalių kompetencijų pripažinimas

Kas gali kreiptis dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūros?

 • suaugusieji, neturintys aukštojo universitetinio išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau kaip 3-5 metus;
 • suaugusieji, jau įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikaciją ne mažiau kaip 3-5 metus;
 • suaugusieji dėl įvairių priežasčių „iškritę“ iš universitetinių studijų ir siekiantys jas baigti;
 • suaugusieji, šiuo metu nedirbantys ir registruoti bei neregistruoti teritorinėse darbo biržose;
 • Universiteto studentai ir/ar klausytojai, atitinkantys aukščiau išvardintus 1 ar 2 punktus.

Universitete bus vertinami:

 • mokymosi pasiekimai, įgyti apmokamame darbe;
 • mokymosi pasiekimai, įgyti neapmokamame ar savanoriškame darbe;
 • mokymosi pasiekimai, įgyti mokantis savarankiškai;
 • mokymosi pasiekimai, įgyti užsienyje (stažuotės, kursai);
 • mokymosi pasiekimai, įgyti laisvalaikio metu.

Kandidatams keliami būtini reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3-5 metų darbo patirtį srityje, iš kurios bus siekiama studijų kreditų pripažinimo;
 • pateikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų įrodymus, liudijančius apie pasiekimų atitikimą studijų dalyko(-ų) studijų rezultatams.

Įmokos už neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrą:

 • įmoka už prašymo dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje nagrinėjimą: 29 EUR;
 • įmoka už neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje įskaitytą vieną kreditą: 25 EUR.

Pageidaujantiems registruotis:

 • kviečiame užpildyti registracijos forma ir siųsti adresu karjera@mruni.eu.  Kilus klausimams, kreiptis į Universiteto Akademinių reikalų centrą el. paštu: arc@mruni.eu.
 • užsiregistravusiems kandidatams atsiųsime prašymo dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje formas.