Darbuotojams - MRU

Darbuotojams

Mykolo Romerio universitetas – didžiausias Lietuvoje profilinis socialinių mokslų universitetas, vienijantis akademinę teisės, viešojo saugumo, žmogaus ir visuomenės studijų, verslo ir viešojo valdymo mokslo krypčių bei administracijos bendruomenę.

Universiteto struktūrą galite rasti čia 

 Jei nutarėte prisijungti prie Universiteto bendruomenės…

  • Pateikite galiojančią pirminės sveikatos patikros knygelę C-IV-210 (Vilnius) arba visais kylančiais klausimais pasiteiraukite el. paštu anzelika.veziene@mruni.eu
  • Pasirašykite darbo sutartį Personalo apskaitos skyriuje, C-I-204 (Vilnius), L-405 (projektinė veikla, Vilnius) arba K-205 (Kaunas) 
  • Finansų tarnybai (centrinių rūmų C-V-126 arba el. paštu pankoviene@mruni.eupateikite banko atsiskaitomosios sąskaitos duomenis
  • Dėl tarptautinio ITIC pažymėjimo išdavimo kreipkitės el. paštu jonasdzi@mruni.eu, C-II-135 (Vilnius), dėl aktyvavimo el. paštu jurij@mruni.eu  
  • Padalinio vadovas el. paštu registracija@mruni.eu pateikia naujo darbuotojo vardą, pavardę ir asmeninį el. paštą registracijos kodui gauti. Naujas darbuotojas užsiregistruoja čia ir susikuria MRU el. pašto dėžutę. Esant trikdžiams, kreipkitės el. paštu rimas@mruni.eu arba tel. 8 5 2714531
  • Naudodami MRU el. pašto vardą ir slaptažodį prisijunkite prie Moodle mokymų platformos – joje rasite visą naujam darbuotojui aktualią informaciją. Platformoje papildomai atlikite Darbų saugos ir sveikatos bei Gaisrinės saugos testus.

O pirmą darbo dieną – aptarkite su padalinio vadovu Jūsų darbo organizacijoje pradžią, susipažinkite su kolegomis ir apžiūrėkite naują darbo vietą. Gero starto Universitete!

_____________________________________________________________________________________

MRU pagalbos sistema

Kviečiame naudotis Pagalbos informacine sistema, kuri pasiekiama:

Naudojantis IT Pagalba Jums nereikės galvoti, kam skambinti ar rašyti kilus problemai su IT įranga ar informacinėmis sistemomis. Šios sistemos naudojimas užtikrins, kad Jūsų prašymai nepasimes, pateks reikiamam specialistui ir bus operatyviai išspręsti. Su grįžtamo ryšio galimybe į informacijos tikslinimą apie problemą teiksite patogiu metu ir turėsite galimybę sekti prašymo vykdymo eigą bei būseną.

Ūkio Pagalba leis paprasčiau spręsti problemas, kylančias darbuojantis, mokantis ar gyvenant Universiteto patalpose: perdegusios lemputės pakeitimas, stringančių durų remontas, pasibaigusio buitinės chemijos ar higienos priemonių papildymas  ir pan.

______________________________________________________________________________________

MRU darbuotojams skiriama finansinė parama atsitikus nelaimei

Esate neatsiejama mūsų MRU bendruomenės dalimi, todėl stengiamės kiekvieną iš Jūsų palaikyti atsitikus nelaimei.

Universiteto rektoriaus 2023 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1I-61 yra detalizuota vienkartinių išmokų dėl darbuotojo ar šeimos nario netekties, ligos, stichinės nelaimės ir turto netekimo tvarka. Raginame kreiptis dėl vienkartinės išmokos skyrimo.

Kontaktinis asmuo dokumentų pateikimui ir konsultacijai: Darbuotojų veiklos skyriaus vadovė Anželika Vėžienė, tel. 8 613 91746, el. paštas anzelika.veziene@mruni.eu

Prašymas (netekties atveju)

Prašymas (ligos, stichinės nelaimės ar turto netekimo atveju)