Asmenims su spec. poreikiais | MRU

Negalia ir individualieji poreikiai

Mykolo Romerio universiteto siekis ir prioritetas – atvira ir lanksti studijų aplinka, pritaikyta visiems studentų bendruomenės nariams, turintiems negalią ar individualiųjų poreikių. 

Universitetas daug dėmesio skiria:

 • negalios ir individualiųjų poreikių aptarimui konfidencialių konsultacijų metu
 • studijų sąlygų pritaikymui kiekvienam studentui, turinčiam negalią ar individualiųjų poreikių
 • studijų aplinkos gerinimui ir pritaikymui studentams su negalia ar individualiaisiais poreikiais
 • studentų su negalia informavimui apie valstybės ir Universiteto skiriamas finansines paramos priemones

Jei turėtum klausimų ar susidurtum su problema, kreipkis el. paštu anzelika.veziene@mruni.eu

Blogai jautiesi? Psichologinio konsultavimo skyrius pasirūpins Tavo emocine sveikata ir savijauta. Konsultuokis el. paštu pks@mruni.eu

Studijų ir darbo aplinka

Universiteto bendrųjų patalpų pritaikymas

Universiteto centriniai rūmai yra pritaikyti asmenims, turintiems judėjimo negalią:

 • prie centrinių rūmų yra įrengtos parkavimo vietos automobiliams
 • prie įėjimų į centrinius rūmus yra įrengti pandusai
 • centrinių rūmų įėjimo durys yra tinkamo pločio judėjimo negalią turintiems asmenims ir automatiškai atsidarančios
 • centrinių rūmų ir jungiamajame korpuse yra įrengti keltuvai
 • centrinių rūmų I korpuso pastate yra įrengtas liftas
 • judėjimo negalią turinčių asmenų poreikiams yra pritaikytos centrinių rūmų auditorijos, konferencijų salės, bibliotekų skaityklos, tualetai.

Biblioteka

Asmenims su individualiaisiais poreikiais puikiai įrengta ir pritaikyta MRU centrinių rūmų biblioteka – joje įrengti keltuvai, kurie padeda judėjimo negalią turintiems asmenims patekti į skaityklas ir kitas bibliotekos patalpas. Bibliotekos cokoliniame aukšte įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos.

Įgarsinti leidiniai

Universitetas dalyvavo įgyvendinant Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) koordinuotą projektą „MoBiLait: mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos bibliotekų tinklą“, kurio metu buvo išleista 700 leidinių (iš jų 51 leidinys yra Mykolo Romerio universiteto):
– 100 DAISY formato, leidžiančio vienu metu tekstą skaityti ir jo klausytis, leidinių
– 200 garsinių knygų
– 400 leidinių, pritaikytų skaityti naudojantis balso sintezavimo programine įranga

Leidiniai yra prieinami virtualioje bibliotekoje ELVIS. Tai – didžiausia Lietuvos garsinių knygų biblioteka, kurioje saugoma daugiau nei 13 tūkst. pavadinimų profesionaliai įgarsintų knygų. Garsinių knygų skaitymui MRU biblioteka gavo 15 nešiojamų ir 10 stalinių VictorReader grotuvų (3 nešiojamieji ir 2 staliniai grotuvai yra Kaune). Šie daugiafunkciniai grotuvai suteiks galimybę pasiekti įvairiausią turinį: DAISY knygas, garsines knygas, radijo ar interaktyvios informacijos transliacijas. Įrenginys skaito tekstinius dokumentus, turi diktofoną, kuriuo galima įrašyti garsines žinutes, o papildomos įrenginio funkcijos leis lengvai naviguoti garsiniuose failuose. Prireikus pagalbos dėl daugiafunkcinių įrenginių ar VictorReader grotuvų, ją suteiks bibliotekos darbuotojai.

Kompiuterizuotos darbo vietos negalią turintiems bibliotekos naudotojams

Universiteto centrinių rūmų Didžiojoje skaitykloje (I-04 kab.) įrengtos 6 darbo vietos (iš jų 2 – kompiuterizuotos) regos ir judėjimo negalią turintiems naudotojams:

 • specializuota ergonomiška kėdė su rankų atramų aukščio, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvyrimo kampo reguliavimu
 • specializuotas reguliuojamo aukščio stalas
 • 3 specializuoti pristumiami reguliuojamo aukščio ir kampo stalai
 • Brailio rašto spausdintuvas BRAILLE EMBOSSER EVEREST-D V4 su akustine spinta
 • TOPAZ XL XD 24 stacionari elektroninė vaizdo didinimo priemonė, ekrane atvaizduojanti padidintą rašytinį ar spausdintą tekstą

Darbo vietose įdiegta:

 • JAWS 14 for Windows – programinė įranga, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriumi, kuris paverčia tekstą garsu
 • Win Taker Voice 1.6 – programa, kompiuterio ekrane esančią informaciją naudotojui perduodanti garsu lietuvių kalba
 • SuperNova Magnifier 13.03 – programa, skirta išdidinti visą kompiuterio ekrane pateikiamą informaciją arba jos dalį
 • Taip pat skaitytojai gali naudotis elektroniniu Brailio rašto įtaisu E-SYS 1.04

Atnaujinta 2023-01-02

Studijų organizavimas

Akademinių reikalų centras rūpinasi individualizuotų studijų organizavimu, atsižvelgiant į negalią ar individualiųjų poreikių turinčių studentų Universitetui pateiktą informaciją ir išreikštą konkretų asmeninį poreikį.

 

Finansinė parama studentams su negalia

 Išsami atmintinė

NEĮGALIŲJŲ STUDENTŲ RĖMIMAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose. Finansinė pagalba teikiama negalią turintiems studentams, kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, jų specialiesiems poreikiams, susijusiems su studijomis, tenkinti ir (ar) studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuojantiems pirmą kartą.

Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:

  1. išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti – (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį – nuo 2023 m. sausio 1 d. 134,88 Eur);
  2. studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (3,2 BSI dydžio per semestrą – nuo 2023 m. sausio 1 d. 176,00 Eur).

Neįgalus studentas, norintis gauti finansinės pagalbos priemones, einamųjų metų rugsėjo 1–10 d. arba po negalios nustatymo prašymą ir kitus būtinus dokumentus pateikia MRU fakultetui, kuriame studijuoja

Prašymo forma

Daugiau informacijos čia

VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO SOCIALINĖ STIPENDIJA

Valstybinio studijų fondo prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos socialinę stipendiją (357,50 Eur per mėnesį) gali gauti visi aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, kurie turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį.

Paraiškų priėmimo terminai: pavasario semestrą – nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d., rudens semestrą – nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 10 d.

Kiekvieną semestrą prašymas yra pateikiamas internetu, prisijungus prie fondo informacinės sistemos „Parama“ ir užpildžius prašymą „Socialinė stipendija“.

Tel. pasiteiravimui +370 615 17312, daugiau informacijos čia

VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO TIKSLINĖ IŠMOKA

Tikslinę išmoką (196,00 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja.

Tikslines išmokas gali gauti visų aukštųjų mokyklų studentai. Tikslinės išmokos yra skiriamos kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį).

Prašymai priimami: pavasario semestre – nuo vasario 1 d. iki kovo 16 d., rudens semestre – nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. Studentai, nespėję pateikti prašymų, paraišką gali teikti kiekvieną einamąjį mėnesį 1–16 dienomis.

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu, prisijungę prie informacinės sistemos „Parama“ ir užpildę formą „Tikslinė išmoka“.

Tel. pasiteiravimui +370 615 17312, daugiau informacijos čia

ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDO PAPILDOMOS DOTACIJOS

Papildoma finansinė parama atrinktiems studentams vykti į Erasmus+ studijas ar praktiką užsienyje.

Studentai, dalyvavę konkurse ir atrinkti vykti į Erasmus+ studijas ar praktiką užsienyje turi galimybę gauti papildomą finansavimą, kuris padengs patiriamas išlaidas, susijusias su negalia ar individualiais poreikiais Erasmus+ praktikos ar studijų užsienyje metu.

Papildomos dotacijos skyrimas:

 • papildomoms išlaidoms priemonėms ir (arba) paslaugoms, priklausomai nuo ligos ir (arba) negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t.y. priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašoma papildoma dotacija, poreikis turi būti patvirtintas gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų. Paraiškoje turi būti nurodytos priemonių ir (arba) paslaugų kainos mobilumo projekto vizito šalyje;
 • programos dalyvio lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidoms, jei tai pagrįsta.

Paraiška papildomai paramai teikiama Švietimo mainų paramos fondui ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki išvykimo.

Jeigu studentui yra skirta papildoma dotacija, tai Erasmus+ judumo pabaigoje (per 30 dienų) studentas privalo pateikti išlaidų ataskaitą su pagrindžiančiais dokumentais. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai: faktines išlaidas patvirtinančios sąskaitos-faktūros, nurodant sąskaitą-faktūrą išrašiusios įstaigos pavadinimą ir adresą, bei sąskaitos-faktūros sumą, valiutą ir datą.

Tel. pasiteiravimui +370 685 74067 (ŠMPF kontaktas), daugiau informacijos čia

El. paštas pasiteiravimui erasmus@mruni.eu (MRU kontaktas išvykstantiems pagal Erasmus+ programą)

Informacija atnaujinta 2024-01-16

Finansinės paramos ataskaitos

2024 m. II ketv. ataskaita apie lėšų panaudojimą asmenims, turintiems negalią

2024 m. I ketv. ataskaita apie lėšų panaudojimą asmenims, turintiems negalią

2023 m. IV ketv. ataskaita apie lėšų panaudojimą asmenims, turintiems negalią

2023 m. III ketv. ataskaita apie lėšų panaudojimą asmenims, turintiems negalią

2023 m. II ketv. ataskaita apie lėšų panaudojimą asmenims, turintiems negalią

2023 m. I ketv. ataskaita apie lėšų panaudojimą asmenims, turintiems negalią

2022 m. IV ketv. ataskaita apie lėšų panaudojimą asmenims, turintiems negalią

2022 m. III ketv. ataskaita apie lėšų panaudojimą asmenims, turintiems negalią

2022 m. II ketv. ataskaita apie lėšų panaudojimą asmenims, turintiems negalią

2022 m. I ketv. ataskaita apie lėšų panaudojimą asmenims, turintiems negalią

2021 m. IV ketv. ataskaita apie lėšų panaudojimą asmenims, turintiems negalią

2021 m. III ketv. ataskaita apie lėšų panaudojimą asmenims, turintiems negalią

2021 m. II ketv. ataskaita apie lėšų panaudojimą asmenims, turintiems negalią

2021 m. I ketv. ataskaita apie lėšų panaudojimą asmenims, turintiems negalią

2020 m. IV ketv. ataskaita apie lėšų panaudojimą asmenims, turintiems negalią

2020 m. III ketv. ataskaita apie lėšų panaudojimą asmenims, turintiems negalią

2020 m. II ketv. ataskaita apie lėšų panaudojimą asmenims, turintiems negalią

2020 m. I ketv. ataskaita apie lėšų panaudojimą asmenims, turintiems negalią

Atmintinės studentams, dėstytojams, administracijos darbuotojams

Atmintinė studentams:

 

Atmintinė akademinei bendruomenei:

 

Atmintinė administracijos darbuotojui:

 

Sutrikimai, galintys daryti įtaką mokymosi procesui

Sensoriniai sutrikimai – tai klausos, regos, kalbos ir kalbėjimo sutrikimai, trukdantys priimti informaciją jutimo organais.

Klausos sutrikimas – visiškas negalėjimas arba ribota galimybė priimti garsinę informaciją, o regos sutrikimas – tai visiškas ar dalinis negalėjimas priimti regimąją informaciją. Klausos sutrikimas dažnu atveju pasireiškia kartu su kalbos sutrikimu – visišku arba daliniu negebėjimu suprasti kalbą. Kalbos sutrikimui priskiriamas negebėjimas suvokti kalbos sistemą, sutrikusi kalbos raida, rašymo sutrikimai ir pan., o kalbėjimo sutrikimams yra būdingi neįprasto kalbėjimo tempo (greitakalbystė, lėtakalbystė) ir balso netekimo ar silpnumo požymiai. 

 Psichikos sutrikimai – sudėtingi sutrikimai, paveikiantys smegenų funkcijas, mąstymą, suvokimą, bendravimą, jausmus ir kasdienę veiklą. Šiai sutrikimų grupei priskirtini nerimo ir panikos, suvokimo, disleksijos, somatiniai, aktyvumo ir dėmesio sutrikimai.

Panikos priepuolis – tai spontaninis, intensyvus nerimo priepuolis, trunkantis mažiau kaip vieną valandą. Panikos priepuolio metu jaučiamas skausmas krūtinėje, sunkumas kvėpuoti, dažnesnis pulsas, pykinimas ar svaigulys, padidėjęs kraujo spaudimas, mirties baimė, rankų drebėjimas ir pan. Nerimo sutrikimą – nuolatinį nerimo pojūtį be aiškių priežasčių – lydi sutrikęs miegas, dirglumas, greitas nuovargis, dėmesio koncentracijos pablogėjimas ir kiti panašūs požymiai.     

Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas pasižymi atminties pablogėjimu, hiperaktyvumu, išsiblaškymu, susierzinimu, neatidumu ir impulsyvumu.

Disleksija – tai specifinis skaitymo, rašymo ar tarimo sutrikimas, kuris pasižymi atminties ir dėmesio koncentracijos pablogėjimu. Disleksiją turintys asmenys geba sunkiau skaityti ir gali turėti kalbos ar kalbos vystymosi sutrikimų.  

Suvokimo sutrikimas – psichikos ligų, centrinės nervų sistemos pažeidimų ar priklausomybės nuo vaistų sukeltas sutrikimas, pasižymintis aplinkos elementų ar garsų neatpažinimu arba iškraipymu, klaidingu reiškinių suvokimu (iliuzijos, haliucinacijos).     

Somatinis sutrikimas – dažnai besikeičiančiais, daugybiniais somatiniais simptomais pasižymintis sutrikimas, kuomet asmuo jaučia psichologinės kilmės skausmą. Sutrikimui būdingi ligos ieškojimai, nerimas, depresija, nuolatiniai nusiskundimai negalavimais.  

Motoriniai sutrikimai – tai apribota asmens galimybė judėti, valdyti rankų ar kojų judesius.

Informacija atnaujinta 2023-07-26

Nuorodos ir dokumentai

Institucijos, teikiančios paramą studentams, turintiems negalią:

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Valstybinis studijų fondas prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Švietimo mainų paramos fondas prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Valstybinės paramos skyrimo dokumentai:

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas, įsigalios nuo 2024-01-01)

Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašas

Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašas

Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašas

Socialinių stipendijų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas

Prašymas paramai gauti (prašymas gauti išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti ir studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti teikiamas MRU akademiniam padaliniui)

MRU parama studentams, turintiems negalią:

Mykolo Romerio universiteto stipendijų ir paramos studijoms nuostatai

Prašymas del socialinės stipendijos skyrimo (prašymas teikiamas MRU akademiniam padaliniui)

Mykolo Romerio universiteto naudojimosi Studentų namais taisyklės

Prašymas dėl Studentų namų mokesčio sumažinimo dėl negalios (prašymas teikiamas MRU akademiniam padaliniui)

Papildomos galimybės:

Lietuvos aklųjų biblioteka

Virtuali biblioteka ELVIS

Informacija atnaujinta 2023-01-06

Kontaktai

Anželika Vėžienė
Darbuotojų veiklos skyriaus vadovė
C-IV-210 kab.
Tel. +370 613 91746
El. paštas anzelika.veziene@mruni.eu

Informacija apie finansinius klausimus:
Kazė Vaškelytė
Finansų tarnybos buhalterė
C-V-028 kab.
Tel. +370 5 271 4577
El. paštas kvaskelyte@mruni.eu