Mokslo programos

Mykolo Romerio universiteto mokslininkai ir tyrėjai vykdo socialinių ir humanitarinių mokslų disciplininius ir tarpdisciplinius, fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus. 

Prioritetinė mokslinių tyrimų kryptis: SOCIALINĖS INOVACIJOS GLOBALIAI PLĖTRAI.

Mokslo programos:

Europos Komisijos finansuoto „Erasmus+“ projekto „Socialinių inovacijų kultūros kūrimas aukštajame moksle“ (angl. Building the Culture of Social Innovation in Higher Education) tyrimo rezultatai parodė, kad Mykolo Romerio universitetas užima lyderio pozicijas kuriant, įgyvendinant ir palaikant socialines inovacijas Centrinėje ir Rytų Europoje. Tyrimą įgyvendino Jungtinės Karalystės Northamptono universiteto, Islandijos universiteto, Lenkijos Collegium Civitas universiteto ir asociacijos „Ashoka“ mokslininkai ir tyrėjai.