Aplinkos valdymo laboratorija | Mykolo Romerio universitetas

Aplinkos valdymo laboratorija

Vizija

Siekiame būti geriausia Aplinkos valdymo tyrimų laboratorija ir pripažinta Lietuvoje bei pasauliniu mastu. Aplinkos valdymo laboratorijos grupė siekia plėtoti ir skleisti akademinę ir mokslinę informaciją pilietinei visuomenei. Sudaro naujas galimybes studentams, mokslininkams ir universitetinei bendruomenei tapti labiau matomiems tarptautiniame akiratyje.

Misija

Mūsų misija yra vystyti kuo tikslesnius mokslinius aplinkosaugos ir plėtros tyrimus, bendradarbiaujant su viešuoju ir privačiu sektoriumi Lietuvoje bei už jos ribų. Taip pat atlikti aukšto lygio tyrimus gamtosaugos srityje, siejant su kitomis mokslinėmis veiklomis.

 

Vertybės ir prioritetinės tyrimų kryptys

Vertybės:

  • Profesionalumas, nes tik profesionalus ir aukščiausio lygio mokslininkas gali pasiekti Aplinkos valdymo laboratorijos tikslus.
  • Skaidrumas, etiškumas, tikslumas, siekiant kuo geresnės mokslo kokybės.
  • Atsakomybė už savo veiksmus.
  • Atvirumas naujoms idėjoms, galimybėms, žmonėms, kultūroms ir mokslo įvairovei, siekiant akademinės kompetencijos bei bendradarbiavimo su mūsų studentais, kolegomis ir partneriais.

Prioritetinės tyrimų kryptys:

  • Ekosistemų ir jų paslaugų vertinimas;
  • Teritorijų planavimas ir žemės naudojimo valdymas;
  • Aplinkos valdymas ir darnus vystymasis;
  • Aplinkosauginis švietimas.

Aplinkos valdymo laboratorijos projektinė veikla

Pavadinimas: Švietimo, mokslo, vadybos ir pramonės komponentų sinergija klimato valdymo ir klimato kaitos prevencijos srityse.

Projekto numeris: 19119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP.

Projekto partneris: Paulo Alexandre da Silva Pereira.

 

Pavadinimas: Lietuvos ežerų ekosisteminės paslaugos: klimato ir žemės naudojimo pokyčių poveikis (LACLAN).

Projekto numeris: 09.3.3-LMT-K-712-23-0215.

Projekto koordinatoriai: Miguel Angelo Raposo Inacio ir Paulo Alexandre da Silva Pereira.

 

Pavadinimas: Mokslas įrodymais pagrįstiems ir tvariems sprendimams dėl nacionalinio kapitalo priimti.

Projekto numeris: 101060415.

Projekto partneris: Paulo Alexandre da Silva Pereira.

Kontaktai

Aplinkos valdymo laboratorijos vadovas
Prof. dr. Paulo Pereira
El. paštas paulo@mruni.eu