Saugumo tyrimų laboratorija

Tikslas

Identifikuoti esamas ir naujai kylančias grėsmes asmens, bendruomenės ir valstybės saugumui, ir siūlyti sprendimus šioms grėsmėms tinkamai pasiruošti ir (arba) joms šalinti.

Uždaviniai:

  • Atlikti įvairiapusius mokslinius tyrimus ir teikti jais grįstą konsultacinę pagalbą suinteresuotoms šalims, atsakingoms už darnios, integruotos ir žiniomis paremtos saugumo politikos ir praktikos formavimą;
  • Skatinti dialogą ir moderuoti diskusiją tarp valdžios institucijų, tarptautinių, regioninių ir nacionalinių organizacijų bei pilietinės visuomenės, nukreiptą į visapusiškų daugiasektorinių ir suderintų sprendimų paiešką saugumo srityje;
  • Didinti plačiosios ir specialistų visuomenės žinias apie asmens ir valstybės saugumo iššūkius, teikiant švietimo ir mokymų paslaugas.

 

Kontaktai

Saugumo tyrimų laboratorijos vadovė
Prof. dr. Regina Valutytė
El. paštas r.valutyte@mruni.eu