Saugumo tyrimų laboratorija | Mykolo Romerio universitetas

Saugumo tyrimų laboratorija

Tikslas

Identifikuoti esamas ir naujai kylančias grėsmes asmens, bendruomenės ir valstybės saugumui, ir siūlyti sprendimus šioms grėsmėms tinkamai pasiruošti ir (arba) joms šalinti.

Uždaviniai:

  • Atlikti įvairiapusius mokslinius tyrimus ir teikti jais grįstą konsultacinę pagalbą suinteresuotoms šalims, atsakingoms už darnios, integruotos ir žiniomis paremtos saugumo politikos ir praktikos formavimą;
  • Skatinti dialogą ir moderuoti diskusiją tarp valdžios institucijų, tarptautinių, regioninių ir nacionalinių organizacijų bei pilietinės visuomenės, nukreiptą į visapusiškų daugiasektorinių ir suderintų sprendimų paiešką saugumo srityje;
  • Didinti plačiosios ir specialistų visuomenės žinias apie asmens ir valstybės saugumo iššūkius, teikiant švietimo ir mokymų paslaugas.

 

Projektinė veikla

Pavadinimas: Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos (NAAS) sukūrimas.

Projekto numeris: 01.2.1-LVPA-V-835-03-0006.

Projekto partneris: Evaldas Bružė.

 

Pavadinimas: Kibernetinio saugumo įgūdžių aljansas – nauja Europos vizija.

Projekto numeris: 621701-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-SSA-B.

Projekto koordinatorius: Andrius Bambalas.

 

Pavadinimas: Strateginės pažangių mokslinių tyrimų ir technologijų programos Europoje.

Projekto numeris: 830892.

Projekto partneris: prof. dr. Regina Valutytė.

Kontaktai

Saugumo tyrimų laboratorijos vadovas

Prof. dr. Marius Laurinaitis

El.p. laurinaitis@mruni.eu