Viešojo valdymo inovacijų laboratorija | Mykolo Romerio universitetas

Viešojo valdymo inovacijų laboratorija

Vizija

Reikšmingai prisidėti prie pasaulinės Lietuvos lyderystės įgyvendinant piliečius įgalinančio ir įrodymais grįsto viešojo valdymo principus. 

Misija

Teikti kokybiškas paslaugas viešojo sektoriaus organizacijoms tobulinant jų valdymo procesus ir gebėjimus bei būti patikimos informacijos apie viešojo valdymo padėtį Lietuvoje piliečiams, verslui žiniasklaidai ir užsienio partneriams.

 

Tyrimų sritys ir projektinė veikla

Išsivysčiusiose šalyse viešasis sektorius įdarbina 20-40% visų darbuotojų ir sukuria 30-50% BVP. Šiame sektoriuje negalioja tradiciniai pasiūlos, paklausos ir darbuotojų motyvavimo dėsniai. Skirtingos organizacijos turi veikti skirtingais būdais tam pačiam tikslui pasiekti – įgyti ir išlaikyti piliečių pasitikėjimą. Mes padedame viešojo sektoriaus organizacijoms kurti jų veiklos specifiką atitinkančias mokslinėmis žiniomis grįstas viešojo sektoriaus strateginio planavimo, piliečių įtraukimo, personalo valdymo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo sistemas, leidžiančias efektyviai realizuoti jų misijas.

Projektai:

Pavadinimas: Verslumas bendradarbiaujant atskiroms teritorijoms miestuose.

Projekto numeris: PG105321.

Projekto partneris: doc. dr. Žilvinas Židonis.

 

Kontaktai

Viešojo valdymo inovacijų laboratorijos vadovas:
Prof. dr. Andrius Stasiukynas
El. paštas stasiukynas@mruni.eu