Psichologija

Studijų programos kryptis
Psichologija
Valstybinis kodas
S 006
Suteikiama kvalifikacija
Mokslo daktaro laipsnis
Studijų trukmė
Nuolatinės – 4 m., ištęstinės – 6 m.
Studijų kaina
Nuolatinės - 4590 Eur, ištęstinės - 3060 Eur.

Psichologijos doktorantūros studijos – trečiosios pakopos studijos, skirtos būsimiems mokslininkams, norintiems atlikti mokslinius psichologijos tyrimus, kurie apima visas žmogaus gyvenimo sritis, jo raidą ir elgsenos modelius.

Doktorantūros studijos ir jų trukmė priklauso nuo jūsų pasirinktos studijų formos: nuolatinės studijos (4 m.) ar ištęstinės studijos (6 m.). Asmenys, savarankiškai parengę daktaro disertaciją (arba monografiją) ir turintys mokslinių publikacijų, gali įgyti daktaro mokslo laipsnį eksternu (per 1 metus). 

Tam, kad sėkmingai baigtumėte doktorantūros studijas ir, apgynę daktaro disertaciją, įgytumėte mokslo daktaro laipsnį, studijų metu jums reikės išlaikyti doktorantūros dalykų egzaminus, publikuoti mažiausiai du mokslinius straipsnius mokslo leidiniuose,  mokslinius tyrimus pristatyti bent dviejose tarptautinėse konferencijose, stažuotis užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Karjeros galimybės: Baigę doktorantūros studijas, galėsite tęsti karjerą akademinėje srityje, prisijungiant prie nacionalinių ir tarptautinių mokslinių tyrimų projektų. Taip pat siekti aukštos kvalifikacijos specialisto karjeros, sėkmingai dirbant NVO ir kitose viešojo ar privataus sektoriaus organizacijose.

Doktorantūros klausimais konsultuoja Mokslo ir inovacijų centro Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla.