Edukologija

Studijų programos kryptis
Edukologija
Valstybinis kodas
S 007
Suteikiama kvalifikacija
Mokslo daktaro laipsnis
Studijų trukmė
Nuolatinės – 4 m., ištęstinės – 6 m.
Studijų kaina
Nuolatinės - 4590 Eur, ištęstinės - 3060 Eur.

Edukologijos doktorantūros studijos – tai trečiosios pakopos studijos, skirtos būsimiems mokslininkams, kurie gebės atlikti įvairius socialinių mokslų krypties mokslinius tyrimus ir praktiškai taikyti inovatyvius šiuolaikinius metodus švietimo srityje bei ją tobulinti.

Doktorantūros studijos ir jų trukmė priklauso nuo jūsų pasirinktos studijų formos: nuolatinės studijos (4 m.) ar ištęstinės studijos (6 m.). Asmenys, savarankiškai parengę daktaro disertaciją (arba monografiją) ir turintys mokslinių publikacijų, gali įgyti daktaro mokslo laipsnį eksternu (per 1 metus). 

Tam, kad sėkmingai baigtumėte doktorantūros studijas ir, apgynę daktaro disertaciją, įgytumėte mokslo daktaro laipsnį, studijų metu jums reikės išlaikyti doktorantūros dalykų egzaminus, publikuoti mažiausiai du mokslinius straipsnius mokslo leidiniuose,  mokslinius tyrimus pristatyti bent dviejose tarptautinėse konferencijose, stažuotis užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Karjeros galimybės: Baigę doktorantūros studijas, galėsite dirbti švietimo politikos kūrėjais, švietimo projektų rengėjais ir vykdytojais. Taip pat dirbti mokslinį ir pedagoginį darbą aukštojo mokslo institucijose, eiti vadovaujančias pareigas švietimo ir mokslo organizacijose.

Doktorantūros klausimais konsultuoja Mokslo ir inovacijų centro Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla.