Edukologija - MRU

Edukologija

Studijų programos kryptis Edukologija
Valstybinis kodas S 007
Suteikiama kvalifikacija Mokslo daktaro laipsnis
Studijų trukmė Nuolatinės – 4 m., ištęstinės – 6 m.

Edukologijos doktorantūros studijos – tai trečiosios pakopos studijos, skirtos būsimiems mokslininkams, kurie gebės atlikti įvairius socialinių mokslų krypties mokslinius tyrimus ir praktiškai taikyti inovatyvius šiuolaikinius metodus švietimo srityje bei ją tobulinti.

Doktorantūros studijos ir jų trukmė priklauso nuo jūsų pasirinktos studijų formos: nuolatinės studijos (4 m.) ar ištęstinės studijos (6 m.). Asmenys, savarankiškai parengę daktaro disertaciją (arba monografiją) ir turintys mokslinių publikacijų, gali įgyti daktaro mokslo laipsnį eksternu (per 1 metus). 

Tam, kad sėkmingai baigtumėte doktorantūros studijas ir, apgynę daktaro disertaciją, įgytumėte mokslo daktaro laipsnį, studijų metu jums reikės išlaikyti doktorantūros dalykų egzaminus, publikuoti mažiausiai du mokslinius straipsnius mokslo leidiniuose,  mokslinius tyrimus pristatyti bent dviejose tarptautinėse konferencijose, stažuotis užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Karjeros galimybės: Baigę doktorantūros studijas, galėsite dirbti švietimo politikos kūrėjais, švietimo projektų rengėjais ir vykdytojais. Taip pat dirbti mokslinį ir pedagoginį darbą aukštojo mokslo institucijose, eiti vadovaujančias pareigas švietimo ir mokslo organizacijose.

Doktorantūros teisė edukologijos mokslo kryptyje Mykolo Romerio universitetui suteikta kartu su Vytauto Didžiojo universitetu, Klaipėdos universitetu ir Vilniaus universitetu.

Doktorantūros klausimais konsultuoja Mokslo ir inovacijų centro Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla.

Aktuali informacija
Priėmimas

2022 M. PRIĖMIMAS

Dokumentai priimami nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. el. paštu phd@mruni.eu.

Disertacijų tematikų ir galimų vadovų sąrašas

Atviro konkurso į edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijas 2022 metais sąlygos ir tvarka

Prašymo forma

Stojamoji įmoka

Jei turite klausimų, susisiekite el. paštu phd@mruni.eu arba tel. (8 5) 271 4469; 8 659 510 30.

Užsiregistruokite, jei norite gauti naujienas apie priėmimą: https://forms.office.com/r/quTpxa2d8t 


Bendras priėmimo į doktorantūros studijas tvarkaraštis

Doktorantūros komitetas

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO SU KLAIPĖDOS UNIVERSITETU, MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETU, VILNIAUS UNIVERSITETU
EDUKOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES MOKSLO DOKTORANTŪROS KOMITETAS

Pirmininkė – prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė, Vytauto Didžiojo universitetas.
Nariai:
prof. dr. Ingrida Baranauskienė, Klaipėdos universitetas;
prof. dr. Valentina Dagienė, Vilniaus universitetas;
prof. dr. Lilija Duoblienė, Vilniaus universitetas;
prof. dr. Rūta Girdzijauskienė, Klaipėdos universitetas;
prof. dr. Valdonė lndrašienė, Mykolo Romerio universitetas;
prof. dr. Odeta Merfeldaitė, Mykolo Romerio universitetas;
prof. dr. Ona Monkevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas;
prof. dr. Liudmila Rupšienė, Klaipėdos universitetas;
prof. dr. Jonas Ruškus, Vytauto Didžiojo universitetas;
doc. dr. Irena Stonkuvienė, Vilniaus universitetas;
prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas;
prof. dr. Irena Žemaitaitytė, Mykolo Romerio universitetas.