Ekonomika

Studijų programos kryptis
Ekonomika
Valstybinis kodas
S 004
Suteikiama kvalifikacija
Mokslo daktaro laipsnis
Studijų trukmė
Nuolatinės – 4 m., ištęstinės – 6 m.
Studijų kaina
Nuolatinės - 4590 Eur, ištęstinės - 3060 Eur.

Ekonomikos doktorantūros studijos – trečiosios pakopos studijos, skirtos būsimiems mokslininkams, norintiems atlikti mokslinius tyrimus nacionalinės bei tarptautinės mikroekonomikos ir makroekonomikos srityse, ieškant efektyvių problemų sprendimų būdų globalios ekonomikos ir Europos integracijos, finansų rinkų, prekybos ar paslaugų sistemų valdymo kontekste.

Doktorantūros studijos ir jų trukmė priklauso nuo jūsų pasirinktos studijų formos: nuolatinės studijos (4 m.) ar ištęstinės studijos (6 m.). Asmenys, savarankiškai parengę daktaro disertaciją (arba monografiją) ir turintys mokslinių publikacijų, gali įgyti daktaro mokslo laipsnį eksternu (per 1 metus). 

Tam, kad sėkmingai baigtumėte doktorantūros studijas ir, apgynę daktaro disertaciją, įgytumėte mokslo daktaro laipsnį, studijų metu jums reikės išlaikyti doktorantūros dalykų egzaminus, publikuoti mažiausiai du mokslinius straipsnius mokslo leidiniuose,  mokslinius tyrimus pristatyti bent dviejose tarptautinėse konferencijose, stažuotis užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Karjeros galimybės: Baigę doktorantūros studijas, galėsite tęsti karjerą akademinėje srityje arba dirbti viešajame ar privačiame sektoriuose kaip aukštos klasės ekonomikos ekspertas, konsultantas ar įkurti nuosavą verslą ir įgyvendinti įvairius projektus, susijusius su ekonomikos procesų analize.

Doktorantūros klausimais konsultuoja Mokslo ir inovacijų centro Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla.

Aktuali informacija
Doktorantūros komitetas

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO SU ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETU, MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETU IR ŠIAULIŲ UNIVERSITETU EKONOMIKOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS KOMITETAS

Pirmininkė – prof. dr. Violeta Pukelienė, Vytauto Didžiojo universitetas.
Nariai:
prof. dr. Vilija Aleknevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas;
doc. dr. Daiva Beržinskienė-Juozaitienė, Šiaulių universitetas;
prof. dr. Ilona Bučiūnienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas;
doc. dr. Mindaugas Butkus, Vytauto Didžiojo universitetas;
prof. dr. Valdonė Darškuvienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas;
prof. dr. Eglė Kazlauskienė, Mykolo Romerio universitetas;
prof. dr. Ričardas Krikštolaitis, Vytauto Didžiojo universitetas;
prof. dr. Kristina Levišauskaitė, Vytauto Didžiojo universitetas;
doc. dr. Aušra Pažėraitė, Vytauto Didžiojo universitetas;
prof. dr. Zita Tamašauskienė, Šiaulių universitetas;
prof. dr. Asta Vasiliauskaitė, Mykolo Romerio universitetas;
prof. dr. Vlada Vitunskienė, Vytauto Didžiojo universitetas.