Vadyba

Studijų programos kryptis
Vadyba
Valstybinis kodas
S 003
Suteikiama kvalifikacija
Mokslo daktaro laipsnis
Studijų trukmė
Nuolatinės – 4 m., ištęstinės – 6 m.
Studijų kaina
Nuolatinės - 4590 Eur, ištęstinės - 3060 Eur.

Vadybos doktorantūros studijos – trečiosios pakopos studijos, skirtos būsimiems mokslininkams, norintiems tirti šiuolaikines globalizacijos, išmaniųjų technologijų taikymo, aplinkosaugos ir kitas socialines problemas vadybos ir viešojo administravimo srityse. Jei galvojate apie mokslinius tyrimus, kurie prisidėtų prie įvairių problemų sprendimo, kviečiame studijuoti MRU doktorantūroje!

Doktorantūros studijos ir jų trukmė priklauso nuo jūsų pasirinktos studijų formos: nuolatinės studijos (4 m.) ar ištęstinės studijos (6 m.). Asmenys, savarankiškai parengę daktaro disertaciją (arba monografiją) ir turintys mokslinių publikacijų, gali įgyti daktaro mokslo laipsnį eksternu (per 1 metus). 

Tam, kad sėkmingai baigtumėte doktorantūros studijas ir, apgynę daktaro disertaciją, įgytumėte mokslo daktaro laipsnį, studijų metu jums reikės išlaikyti doktorantūros dalykų egzaminus, publikuoti mažiausiai du mokslinius straipsnius mokslo leidiniuose,  mokslinius tyrimus pristatyti bent dviejose tarptautinėse konferencijose, stažuotis užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Karjeros galimybės: Baigę doktorantūros studijas, galėsite tęsti karjerą akademinėje srityje arba dirbti viešajame ar privačiame sektoriuose kaip aukštos klasės vadybos specialistas, konsultantas, įkurti nuosavą verslą ir teikti vadybos eksperto paslaugas bei įgyvendinti įvairius projektus.

Doktorantūros klausimais konsultuoja Mokslo ir inovacijų centro Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla.

Aktuali informacija
Doktorantūros komitetas

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO SU KLAIPĖDOS UNIVERSITETU, MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETU IR ŠIAULIŲ UNIVERSITETU VADYBOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS KOMITETAS

Pirmininkas – prof. dr. Giedrius Jucevičius, Vytauto Didžiojo universitetas.
Nariai:
prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, Vytauto Didžiojo universitetas;
prof. dr. Arvydas Petras Bakanauskas, Vytauto Didžiojo universitetas;
prof. dr. Irena Bakanauskienė, Vytauto Didžiojo universitetas;
prof. dr. Nijolė Petkevičiūtė, Vytauto Didžiojo universitetas;
prof. dr. Vainius Smalskys, Mykolo Romerio universitetas;
prof. dr. Rimantas Stašys, Klaipėdos universitetas;
prof. dr. Tadas Sudnickas, Mykolo Romerio universitetas;
prof. dr. Diana Šaparnienė, Šiaulių universitetas;
prof. dr. Ligita Šimanskienė, Klaipėdos universitetas;
prof. dr. Jolita Vveinhardt, Vytauto Didžiojo universitetas;
prof. dr. Rima Žitkienė, Mykolo Romerio universitetas;
prof. dr. Skaidrė Žičkienė, Šiaulių universitetas;
prof. dr. Jan Žukovskis, Vytauto Didžiojo universitetas.