Dėstytojams - MRU

Dėstytojams

Ukrainos akademinės bendruomenės atstovai ir jų šeimų nariai bus apgyvendindami pagal poreikį MRU bendrabučiuose Vilniuje ir Kaune – tam jau numatyta ir paruošta 100 kambarių, kuriuose būtų galima priimti 290 žmonių.  Prireikus, šios patalpos bus panaudojamos ir kitų Ukrainos piliečių apgyvendinimui, kuriems reikalingas prieglobstis.

Ukrainos dėstytojai ir jų šeimos nariai būdami Lietuvoje galės tęsti darbą nuotoliniu būdu – universitetas suteiks laikinas tam skirtas kompiuterines vietas, organizuos asmenų atvežimą nuo Lenkijos sienos.

Teisę gauti vienkartinę atvykimo išmoką iš užsienio pritrauktiems darbuotojams turi Ukrainos piliečiai, pasitraukę iš Ukrainos dėl Rusijos pradėtų vykdyti karinių veiksmų ir atitinkantys visas šias sąlygas:

* 2022 metais ar vėlesniais metais laikomi nuolatiniais Lietuvos gyventojais,

* yra su darbdaviu sudarę neterminuotą darbo sutartį dėl darbo funkcijų atlikimo Lietuvoje,

* gauna vidutinį vieno mėnesio bruto darbo užmokestį, skaičiuojant per 3 mėnesių laikotarpį nuo įdarbinimo pagal neterminuotą darbo sutartį, kuris yra ne mažesnis negu 1752 Eur (2,4 MMA), jei samdančio darbdavio praeitų kalendorinių metų (prieš įsidarbinimą) visų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis buvo mažesnis nei 1752 Eur (2,4 MMA). Jeigu samdančio darbdavio visų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis buvo didesnis už 1752 Eur (2,4 MMA), tada samdomo darbuotojo darbo užmokestis privalo būti ne mažesnis nei samdančio darbdavio visų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis.

Pagal pateiktus reikalavimus įdarbinimas turi būti neterminuotas, pagal nustatytus tarnybinius atlyginimus į subsidijas galėtų pretenduoti tik Profesoriaus akademinį laipsnį turintys akamediniai darbuotojai.

Plačiau apie tai galima paskaityti čia.

Galerija