Skaitmeniniai ženkliukai - MRU

Mikrokredencialai
Skaitmeniniai veiklų ženkliukai

Mikrokredencialai – Įgūdžių akademija – ,,minkštųjų“ ir skaitmeninių kompetencijų tobulinimo programa studentams. Dėl vykstančių pokyčių darbo rinkoje, siekiant būti konkurencingais ir sėkmingai vystyti karjerą, reikalinga nuolat tobulėti, įgyti naujų kompetencijų, tobulinti turimas. MRU siekia atliepti studentų ir darbdavių poreikius, suteikiant galimybes ne tik įgyti pasirinktos studijų programos srities žinių ir gebėjimų, tačiau ir bendrų kompetencijų, kurios padės sėkmingai integruotis darbo rinkoje ir prisitaikyti prie pokyčių. Jau nuo 2023 m. pavasario visus mokymus ir jų datas galite rasti naujoje platformoje ČIA

Mokymų sritys: lyderystė, kūrybingumas, asmeninis efektyvumas, asmeninės karjeros valdymas, streso valdymas ir kt.

Vienai temai skiriamos 8 ak. val. mokymų su dėstytoju ir 19 ak. val. savarankiško darbo.

Sėkmingai baigus mokymus išduodamas pažymėjimas, skaitmeninis ženkliukas ir įgyjamas mikrokredencialas (1 ECTS).

Mokymai vyksta grupėje (iki 15 studentų). Mokymus veda MRU dėstytojai, kviestiniai svečiai atitinkamų sričių praktikai ir ekspertai, užduotis gali pateikti alumnai ir socialiniai partneriai. MRU Mikrokredecialų – įgūdžių akademijos mokymai yra nemokami MRU studentams.

Kviečiame sekti naujienas ir registruotis!

Skaitmeninių ženkliukų programa – karjeros, tobulėjimo studijuojamoje srityje ir bendrųjų kompetencijų ugdymo programa, kuri sudaro sąlygas MRU studentams įgyti ir tobulinti žinias ir gebėjimus  dalyvaujant akademinėse, savanorystės, mentorystės, karjeros vystymo, papildomo mokymosi bei kitose veiklose ir įgyti tai patvirtinantį skaitmeninį ženkliuką – įgytų žinių ir gebėjimų įrodymą. Siek savo karjeros tikslų, tobulėk ir drąsiai ženk savo svajonių link! 

Programa įgyvendinama platformoje www.edu.mruni.eu. Kviečiame registruotis ir kaupti Tavo kompetencijas patvirtinančius ženkliukus! 

 

Skaitmeninį veiklų ženkliuką, kaip patvirtinimą gali gauti už: 

  • Dalyvavimą Mykolo Romerio universiteto studentų atstovybės (toliau MRUSA) veiklose – esi Grupės koordinatorius (grupės vadas), Studijų krypčių komiteto (SKK) studentų atstovas, akademinio padalinio Tarybos studentų atstovas, Universiteto Senato studentų atstovas, MRUSA narys, MRUSA Prezidentas, MRUSA prezidiumo narys, MRUSA valdybos pirmininkas, Mentorystės programoje dalyvaujantis mentorius; 
  • Dalyvavimą karjeros renginyje; 
  • Dalyvavimą papildomuose mokymuose; 
  • MRU atstovavimą sporto varžybose ir turnyruose; 
  • Mokslinę veiklą – pranešimą mokslinėje konferencijoje, mokslinio straipsnio parengimą ir kt.; 
  • Dalyvavimą mentorystės programoje; 
  • Meninę ir kultūrinę veiklą;  
  • Dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose. 

Skaitmeniniai ženkliukai įgyjami:  

  • Savarankiškai – skenuok veiklos/renginio QR kodą ir atsiimant ženkliuką;  
  • Gauk programos koordinatorių kvietimą atsiimti skaitmeninį ženkliuką už vykdytas tęstines veiklas.  

Studentui pageidaujant, baigiant studijas jam išduodamas  pažymėjimas, kuriame atvaizduojami įgyti ženkliukai kaip veiklos rezultatų patvirtinimas.    

 

Dalyvauk programoje, tobulink savo lyderystės, komandinio darbo, planavimo, bendravimo, kūrybiškumo ir kitus įgūdžius, kaupk savo skaitmeninį kompetencijų aplanką!  

Kalendorius
Gruodžio 06
Atrask atvirojo mokslo veiklas Lietuvoje
06 d. 10:30-15:00 val.
MRU, Mokslo ir inovacijų avilys, 102 a., Didlaukio g. 55, Vilnius
Gruodžio 07
Užsienio alumnų susitikimas
07 d. 00:00-00:00 val.
Online
Gruodžio 07
Kaip rasti informacijos rašto darbui?
07 d. 14:00-15:00 val.
Online mokymai | MS Teams
Gruodžio 06
Atrask atvirojo mokslo veiklas Lietuvoje
06 d. 10:30-15:00 val.
MRU, Mokslo ir inovacijų avilys, 102 a., Didlaukio g. 55, Vilnius
Gruodžio 07
Užsienio alumnų susitikimas
07 d. 00:00-00:00 val.
Online
Gruodžio 07
Kaip rasti informacijos rašto darbui?
07 d. 14:00-15:00 val.
Online mokymai | MS Teams
Gruodžio 05
Akademinis raštingumas
05 d. 14:00-15:00 val.
Online mokymai | MS Teams
Lapkričio 30 - gruodžio 01
Mokslinis seminaras „Vaikų ir šeimų skurdas“
30 d. 15:30 val.-01 d. 17:30 val.
MRU, Mokslo ir inovacijų avilys, 102 a., Didlaukio g. 55, Vilnius
Lapkričio 30
Zotero ir Mendeley - citavimui ir literatūros sąrašų sudarymui
30 d. 14:00-15:00 val.
Online mokymai | MS Teams
Mūsų istorija socialiniuose tinkluose


This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating application. Application has been deleted. Type: OAuthException