Įvyko diskusija „Privatumo ribos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento kontekste" - MRU
Naujienos

3 gruodžio, 2021
Įvyko diskusija „Privatumo ribos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento kontekste”
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Įvykis
Universitetas

Gruodžio 2 d. vyko Teisėjų tarybos iniciatyva kartu su Visuomenės informavimo etikos asociacija organizuota diskusija „Privatumo ribos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento kontekste“. 

Renginyje buvo aptariami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo praktikoje diskusiniai aspektai: informacijos apie asmenį teikimas viešosios informacijos rengėjams, tokios informacijos rinkimas ir skelbimas, viešo asmens teisės į privatumą ribos, priežiūros institucijų ir teismų kompetenciją ginant galimai pažeistos duomenų subjektų teisės.

 Renginyje pranešimą skaitė prof. dr. Darius Štitilis, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanas. Įmonių vadovų duomenų skelbimas, viešas prieinamumas ir asmens teisės į privatumą – kur yra balansas? Kokios būtų pasekmės, jeigu nebūtų tenkinamas viešasis interesas žinoti vadovų tapatybės duomenų? Teisė į privatumą ir saviraiškos laisvės balansas – kur riba? –  pranešime atskleidė profesorius.

 Renginyje dalyvavo teismų sistemos ir žiniasklaidos atstovai,  įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios, asmens duomenų apsaugos politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų, akademinės bendruomenės atstovai.