Viešojo saugumo akademijos lektorė dr. Ramunė Jakštienė stažuojasi Švedijoje - MRU
Naujienos

29 lapkričio, 2021
Viešojo saugumo akademijos lektorė dr. Ramunė Jakštienė stažuojasi Švedijoje
Viešojo saugumo akademija

Viešojo saugumo akademijos lektorė dr. Ramunė Jakštienė šiuo metu stažuojasi Erebru universitete (Erebru, Švedijoje). Vizito metu ji renka duomenis podoktorantūros moksliniam tyrimui apie psichologinį smurtą artimoje aplinkoje, bendradarbiauja su užsienio kolegomis, dalyvauja Erebru universiteto akademinėje veikloje.