Doc. dr. Asta Railienė: mentorystė ir jos formos – kaip pasirinkti tinkamą mentorių? - MRU
Naujienos

6 balandžio, 2023
Doc. dr. Asta Railienė: mentorystė ir jos formos – kaip pasirinkti tinkamą mentorių?
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Universitetas
Studijos
Bendruomenė
Mokslas

Jei sąmoningai to ir nesiekiame, mentorystė įvairiomis formomis reiškiasi ir veikia mūsų gyvenimą: galbūt kas nors rekomendavo studijas, pastebėjo ypatingą mūsų savybę, sužadino smalsumą ar tiesiog tapo įkvepiančiu pavyzdžiu. Mentorystės programos vystomos įmonėse, veikia verslininkų ir profesionalų organizacijose, švietimo įstaigos skatina moksleivius ir studentus įsitraukti į vykdomas mentorystės programas. Mykolo Romerio universitete (MRU) mentorystė vystoma nuo 2019 m. Nuolat auga mentorių skaičius, plečiasi įsitraukiančių studentų ratas. Apie mentorystę kalbamės su Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docente, Karjeros valdymo magistro studijų programos vadove dr. Asta Railiene.

Kuo naudinga mentorystė studentui?

Mentorystė, kaip konsultavimo karjerai metodas, paprastai apibūdinama kaip pagalbos strategija, kai labiau patyręs tam tikroje srityje asmuo konsultuoja, teikia paramą mažiau toje srityje patyrusiam asmeniui. Tai savotiška patirčių mainų ekosistema, grįsta savitarpio sąveika ir parama. Taigi, įsitraukimas į mentorystės procesus studentui pirmiausia naudingas tuo, kad jam suteikiama galimybė ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus apie karjeros galimybes, pasitelkiant tam tikros srities profesionalo pagalbą ir patirtį. Šiame procese atsakymai į rūpimus klausimus randami bendraujant, diskutuojant su profesionalu, stebint jo  veiklą. Bendraujant su mentoriumi plečiamos pasirinktos studijų krypties pažinimo galimybės, įgaunama daugiau žinių apie jos raišką praktinėse darbo rinkos situacijose, t. y. atsakoma į klausimus, ką ir kur galiu veikti baigęs pasirinktas studijas. Mentorystė yra įrankis, padedantis studentą nukreipti tinkama linkme tokiais klausimais kaip praktikos vieta, baigiamojo darbo tematika, studijų programos ar krypties keitimas. Mentorystė taip pat prisideda prie studento karjeros kontaktų tinklo plėtros, galimybių darbo rinkoje atvėrimo. Kažkur esu aptikusi tokį mentorystės apibūdinimą: mentorystė studentui yra kaip vėjas po sparnais, kai nerimaujama, kad galima atsitrenkti į žemę. Tai tarsi šviesa, padedanti siekti užsibrėžtos karjeros vizijos, leidžianti nepasiklysti, palaikanti ir drąsinanti studentą karjeros sprendimų kelyje. Taigi, apibendrintai, įsitraukimas į mentorystę yra pasirinkimas savo karjeros kelyje turėti žmogų, kuriuo galima pasitikėti ir kuris bus šalia priimant su karjera susijusius sprendimus. Net jei galima gauti informacijos internete arba iš draugų, kurie išgyvena panašią patirtį, niekas neprilygsta patarimams, kuriais su jumis gali pasidalyti mentorius – žmogus, turintis patirties ir pasimokęs iš savo klaidų. Mentorius gali suteikti jums grįžtamąjį ryšį bet kuriais jums rūpimais klausimais. Visa ši informacija padeda studentui įgauti daugiau pasitikėjimo savimi, įveikti sunkumus.

Šis mentorystės sezonas ypatingas tuo, kad MRU mentorystės programa integruojama į Idialogue platformą (www.idialogue.lt). Prie jos prisijungę studentai gali matyti mentorių sąrašą pagal fakultetą, kuriame studijuoja, taip pat mentorių užimamas pareigas, organizaciją ir mentorystės sritį. Kokiais kriterijais patartumėte studentui vadovautis renkantis mentorių?

Pirmiausia reikia atsakyti sau į klausimą, kokios pagalbos man reikia, kokie klausimai man kyla karjeros kelyje, kokios pagalbos aš tikiuosi. Dažniausiai rekomenduojama mentorių rinktis iš pasirinktos studijų krypties lauko. Bet jei kirba mintis apie studijų krypties keitimą ar klausimai susiję su savirealizacija šalia studijų proceso, visuomenine veikla,  mentorių patartina rinktis pagal jo pasiekimų spektrą ne vien profesinėje veikloje. Svarbiausia, kad mentoriaus asmenybė pačiam studentui būtų patraukli, įkvepianti.  

Kalbėdamiesi su studentais girdime, jog jie kartais delsia įsitraukti į programą todėl, kad dar nėra tikri dėl srities, kurioje nori tobulėti, dar negeba suformuluoti savo karjeros vizijos ir tikslų. Ar mentorystė naudinga tiems, kas nėra apsisprendę dėl ateities ir kol kas neturi plano?

Tikrai taip. Būtent studentams, kurie yra neapsisprendę dėl karjeros krypties, dvejoja dėl savo karjeros pasirinkimų tinkamumo, tvirtai nežino, ko nori, bendravimas su mentoriumi gali padėti išsigryninti prioritetus. Labai dažnai studentus, ypač savo pirmųjų studijų pirmakursius, užklumpa dvejonės apie studijų prasmę ir vertę. Kam to reikia? Ką man tai duoda? Ką aš su tuo darysiu? Trūksta užtikrintumo, kad esu ten, kur noriu būti, teisingame karjeros kelyje. Tokiu atveju jaustis užtikrinčiau, išsigryninti karjeros tikslus padeda pokalbiai su mentoriumi, mentoriaus parama.

Ką patartumėte tiems, kurie dar nedrįsta pradėti?

Paprasčiausias patarimas – tiesiog pradėti, įsijungti į mentorystės procesą. Tik praktiškai išbandžius šį procesą bus galima spręsti, kiek jis tinkamas kiekvienoje konkrečioje situacijoje, ar tinka tokia strategija. Kaip sakoma, jei tik sėdėsi ant ežero kranto ir žiūrėsi į vandenį, niekada jo neperplauksi.

Linkime paversti mentorystę tikslingu procesu, atsiverti galimybėms, tobulėti, eksperimentuoti, kurti profesinių kontaktų tinklą jau dabar! Leisti nutikti geriems dalykams. Nuo šiol tai galima padaryti Idialogue platformoje, kur rasi sėkmingos karjeros keliu palydėsiantį mentorių!

Doc. dr. Astą Railienę kalbino Karjeros centro vadovė Laimutė Kodienė.