Martynas Jablonskis apgynė teisės mokslo krypties disertaciją ir jam suteiktas pirmasis Doctor Europaeus (Europos daktaro) sertifikatas - MRU
Naujienos

23 kovo, 2023
Martynas Jablonskis apgynė teisės mokslo krypties disertaciją ir jam suteiktas pirmasis Doctor Europaeus (Europos daktaro) sertifikatas
Teisės mokykla
Doktorantūra
Disertacijos gynimas | PhD

Sveikiname Martyną  Jablonskį (Privatinės teisės institutas), 2023 m. kovo 20 d. apgynusį teisės mokslo krypties (S 001) daktaro disertaciją „Oligopoly Problem in the European Union Competition Law: Game Theory Perspective“ (liet. k. ,,Oligopolijos problema Europos Sąjungos konkurencijos teisėje: lošimų teorijos perspektyva") bei gavusį pirmąjį Mykolo Romerio universiteto Doctor Europaeus (Europos daktaro) sertifikatą!

Moksliniai vadovai:
Prof. dr. Peter Jung (Bazelio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001) (2018 – 2022);
Prof. dr. Raimundas Moisejevas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001) (2015 – 2022).

Gynimo taryba:
Pirmininkas - prof. dr. Virginijus Bitė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).
Nariai:
prof. dr. Krystyna Nizioł (Ščecino universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Andreas Heinemann (Ciuricho universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Rytis Krasauskas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Skirgailė Žalimienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Tyliųjų susitarimų problema oligopolijose – viena sudėtingiausių kartelių teorijoje. Nepaisant dešimtmečius trunkančių teisinių ir ekonominių tyrimų šia tema, jau kuris laikas nepasiekiama didesnio teisinio proveržio. Atsižvelgiant į tai, šioje daktaro disertacijoje siekiama išplėtoti lošimų teorijos perspektyvą ES konkurencijos teisėje. Remiantis pagrindinėmis lošimų teorijos idėjomis, įskaitant Nešo pusiausvyrą, Shapley vertę (Shapley value), liaudies teoremą (folk theorem), židininius taškus (focal points), tuščias kalbas (cheap talk), savaiminį veikimą (self-enforcement), stick and carrot bei grim trigger strategijas, kalinio dilemą ir kitas, disertacijoje atskleidžiama kaip lošimų teorija palengvina teisinę analizę. Šią naują tarpdisciplininių tyrimų kryptį galima pavadinti „teisės ir lošimų teorijos“ požiūriu. Pagrindinis disertacijos teiginys – ekonominę teisės analizę („teisės ir ekonomikos“ požiūrį) vertėtų papildyti lošimų teorijos teisės analize („teisės ir lošimų teorijos“ požiūriu). Darbe taip pat pateikiama net keletas originalių teisinių sprendimų kaip pagerinti SESV 101 straipsnio įgyvendinimą ir geriau atskirti draudžiamus susitarimus ir (arba) suderintus veiksmus nuo teisėto sąmoningo paralelizmo. Ši daktaro disertacija yra pirmas sistemingas teisinis bandymas priartinti tiek nekooperacinių, tiek kooperacinių lošimų teorijas prie konkurencijos teisės ir teisinės auditorijos.

Mokslo daktaro disertacija parengta ir ginama Bazelio universitete bei Mykolo Romerio universitete (Cotutelle de Thèse).

The problem of tacit collusion in oligopolies ranks among the most perplexing legal issues in cartel theory. Despite decades of legal and economic research on the subject, there had been no major legal breakthrough for a while. With that in mind, this doctoral dissertation undertakes to develop the game theory perspective in the EU competition law. By invoking central ideas in game theory, including Nash equilibrium, Shapley value, folk theorem, focal points, cheap talk, self-enforcement, stick and carrot, grim trigger strategies, prisoner’s dilemma, and others, it shows how game theory can facilitate legal analysis. This new interdisciplinary research direction can be called the law & game theory approach. In fact, the main statement here is that the economic analysis of law (the “law & economics” approach) should be complemented by the game-theoretic analysis of law (the “law & game theory” approach). The work also contains several original legal solutions for improving the enforcement of Article 101 TFEU and better distinguishing between proscribed agreements and/or concerted practices and legitimate conscious parallelism. On the whole, this doctoral dissertation is the first systematic legal attempt of bringing non-cooperative as well as cooperative game theory closer to competition law and legal audience.

PhD thesis prepared and defended at the University of Basel and Mykolas Romeris University (Cotutelle de Thèse).