Informacija doktorantams - MRU

Informacija doktorantams

MRU Doktorantų draugija

Nori prisidėti prie akademinės veiklos sąlygų gerinimo, dalyvauti kuriant naujas ir tęsiant istoriškai nusistovėjusias akademinės bendruomenės tradicijas, atstovauti doktorantams universitete ir kitose institucijose, dalyvauti doktorantūros studijų tobulinimo procese? 

Doktorantų draugijos pirmininkas
Virgilijus Dirma
(Ekonomikos kryptis, Verslo ir ekonomikos institutas)

Doktorantų draugijos sekretorė
Sonata Morozienė
(Teisės kryptis, Baudžiamosios teisės ir proceso institutas)

Vidaus reikalų komiteto pirmininkė
Erika Statkienė
(Teisės kryptis, Viešosios teisės institutas)

Plėtros komiteto pirmininkė
Dalia Karlaitė
(Ekonomikos kryptis, Verslo ir ekonomikos institutas)

El. paštas dokt.draugija@mruni.eu

Studijų krepšelio grąžinimas

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis grąžinamos į valstybės biudžetą, jeigu asmenys nutraukia studijas savo noru, taip pat kai asmenys pašalinami iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka. Asmenys tam tikrais atvejais gali būti atleidžiami nuo kainos grąžinimo. Daugiau informacijos – Valstybinio studijų fondo tinklalapyje.

Išvykos ir stažuotės

Kviečiame naudotis „Erasmus+” programos teikiamomis galimybėmis. Daugiau informacijos rasite MRU „Erasmus+“ tinklalapyje.

Parama

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) parama:

  1. Parama akademinei išvykai (kvietimai skelbiami du kartus per metus);
  2. Parama mokslinėms išvykoms;
  3. LMT kvietimų kalendorinis planas.

Informacija apie instituciją, kurią reikia nurodyti teikiant paraiškas LMT dėl konkursinio finansavimo: 

Telefonas   +370 5 2714 625
El. paštas roffice@mruni.eu
Institucijos kodas 111951726
Sąskaitos Nr. LT09 7300 0100 0249 2697
Banko pavadinimas AB Swedbank 
Institucijos vadovas 
(Asmuo, kuris, jei projektas bus remiamas, pasirašys sutartį)
Vicerektorė akademiniams reikalams prof. dr. Regina Valutytė

Naudinga informacija

Citavimo stiliai

Mykolo Romerio universiteto senato sprendimu nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. universiteto studentų rašto, baigiamuosiuose ir kituose mokslo darbuose bibliografiniam sąrašui sudaryti bei citavimui turi būti naudojami pasirinktinai APA (American Psychological Association) arba Chicago bibliografinio aprašo standartai.

Publikacijos