Mykolo Romerio universiteto Senatas informuoja - MRU
Naujienos

25 rugsėjo, 2023
Mykolo Romerio universiteto Senatas informuoja
Teisės mokykla
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Viešojo saugumo akademija

Mykolo Romerio universiteto senatas 2023-2024 m.m. skelbia Pripažinimo ir integracijos metais.

Pripažinimo ir integracijos metai – tai metai, kuomet pažymime dvidešimtmetį, kai atkurta Lietuvos valstybė pasiekė savo strateginius ir geopolitinius tikslus. Lietuva galutinai pripažinta kaip vakarietiškos demokratijos ir žmogaus teisių civilizacijos erdvės dalis, užsitikrindama sau saugumą (įstojimas į NATO) ir prielaidas socialinei kultūrinei plėtrai (įstojimas į ES). Dabartinių geopolitinių įtampų kontekste ir ypač - karo prieš Ukrainą sąlygomis šie pasiekimai pasirodo dar svarbesni, nei buvo manyta. Tai taip pat suteikė galimybę Lietuvai padėti integracijos kelyje ir kitiems - tapti ne tik imančia, bet ir duodančia valstybe ir visuomene. Šis kelias atspindėtas ir MRU kelyje: iš nacionalinio universiteto tapome tarptautiniu, integravomės į tarptautinius mokslo ir studijų tinklus, tuo pačiu nepamiršome ir kitų, einančių mūsų kryptimi, suteikdami jiems galimybę atvykti, pažinti, studijuoti, tirti.

2023-09-21 d. vyko Mykolo Romerio universiteto senato posėdis ir jo metu buvo svarstomi šie klausimai:

  • Dėl Mykolo Romerio universiteto senato komisijų sudėčių patvirtinimo.
  • Dėl Mykolo Romerio universiteto statuto projekto.

Po svarstymų buvo nutarta:

  • Patvirtinti naujos sudėties Mykolo Romerio universiteto Personalo, ūkio ir finansų reikalų komisiją: senato nario dr. A. Valantino įgaliojimai nutrūko pasibaigus darbo santykiams su Universitetu; senato narys J. Urbanovič įgaliojimai nutrūko baigus studijas universitete; studentų atstovybė į Senatą paskyrė Edvin Ščukin ir Smiltę Zauraitę (ŽVSF psichologijos programos II kurso studentus).
  • Pritarti Mykolo Romerio universiteto statuto projektui ir rekomenduoti Mykolo Romerio universiteto tarybai jį teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Su Mykolo Romerio universiteto senato nutarimais galima susipažinti MRU teisės aktų informacinėje sistemoje.

 

__________________________

* [Tekstą „MRU teisės aktų informacinėje sistemoje“ reikėtų padaryti susietą su internetiniu šaltiniu: https://teisesaktai.mruni.eu/cgi-bin/isak/oraisak?k=7 ]